Archives for декември 2008

post

5 ПОДГОТОВКИ ЗА ДА БИДЕТЕ УСПЕШЕН ПРЕТПРИЕМАЧ

Дали претприемачот се раѓа? Дали за да бидете успешен претприемач е доволно да се родите како такви? Дали претприемништвото е нешто што се учи? Ова се прашања кои со години се бара одговор. На www.pretpriemac.com има артикал за 6 концепции за претприемништвото. И од овој артикал ќе видите дека постојат различни концепции кои се занимаваат токму со овие прашања. Но, сепак едно и единствено е точно дека предност можете да имате со вродени претприемнички особености, но таа предност за да се искористи треба да се подготвите соодветно и да знаете да ја препознаете можноста за вашиот бизнис. Но какви се тие подготовки?

Подготовките може да бидат од различен вид. Може вашите подготовки да ги стекнете со вашето високо образование. Се повеќе и повеќе факултети во Република Македонија нудат ваков високообразовен степен. Но, повеќето претприемачи или немаат можност да студираат или немаат време бидејќи веќе се зафатиле со сопствен бизнис. Постојат и примери на успешни претприемачи кои започнале и го развиле својот бизнис без факултет. Да го земеме примерот со основачот на Microsoft, Bill Gates. Ќе наведеме некои подготовки кои секој претприемач би требало да ги изведе без разлика дали има завршено или нема завршено високо образование кое опфаќа модул за претприемништвото.

 1. Читање на книги од оваа проблематика од кои може да се искористат разни совети кои коже да имаат влијание во текот на животниот циклус на вашиот бизнис.
 2. Читање на релевантни веб сајтови кои ја обработуваат оваа проблематика како www.pretpriemac.com. На ваквите сајтови ќе можете да најдете различни совети и теоретски и практични кои може да помогнат во развојот на ваѓиот бизнис.
 3. Читање на блогови кои обработуваат теми од претприемништвото како што е www.pretpriemac.com. Вклучете се активно во коментирање на темите од блогот и комуницирајте со авторите и посетителите. На ваков начин ќе можете да извлечете и добиете бесплатни совети за развој на вашиот бизнис.
 4. Зачленете се на форумите за претприемништвото и читајте различни теми и коментари. Собирајте информации за различни размислувања и процеси на работа за различни претприемачи.
 5. Развијте вештини како што е веб дизајнирање за да ги скратите трошоците за овие работи. Интернетот е во фаза на овозможување секој да биде достпен на веб и со помош на темплејти да си го развие сопствениот веб сајт без да потроши ни еден денар. Можеби професионалноста нема да биде на високо ниво на ваков начин, но доколку сакате да бидете достапни на веб (се смета дека бизнисите кои нема да бидат на веб нема да преживеат), а немате финансиски ресурси за да намите професионален изработувач на вашиот веб сајт започнете со овие бесплатни варијанти, па кога ќе имате можност во подоцнежни фази ќе преминете на outsourcing за овие активности. Запомнете важно е да започнете токму сега со веб презентација.
post

ВИРОЗЕН МАРКЕТИНГ

За pretpriemac.com напишав текст за вирозен (viral) маркетинг. Повеќе луѓе ми поставија прашање зошто го преведувам зборот viral. На wikipedia на македонски е преведено како вирален маркетинг. Иако не можев да најдам дека во македонскиот јазик постои термин вирален објект или било што. Се наметна и идеата дека тоа е мрежен маркетинг. Можеби, сепак се користат социјални мрежи за распространување на објектот.

Viral преведено на македонски значи вироза, или нешто што има вирус па една од причините зошто избрав да го користам терминот вирозен е таа. Втора причина е објектот. Сметам дека за успешен вирозен маркетинг најзначаен елемент претставува објектот кој и го содржи вирусот. Без разлика дали објектот ќе биде:

 • човек кој од уста на уста ќе ја пренесува порака
 • e-mail кој од примател на примател ќе ја пренесува пораката
 • производ кој како пробен ќе се препраќа од еден на друг
 • итн.

Значи не е мрежата најважна. Може да имаме најдобра социјална мрежа која ќе ја користиме, но доколку објектот не е доволно вирозен нема да може да се прошири до таа мерка до која би требало. Но, доколку имаме силно вирозен објект кој има огромен потенцијал на ширење, мрежата сама ќе се појави. Силната вироза се добива со користа што треба да ја добијат пренесувачите. Што значи интензитетот на вирозата зависи директно од користа што ќе ја добијат членовите на социјалната мрежа. Затоа се одлучив дека е најдобро да го користам зборот вирозен бидејќи ќе биде преведено на македонски јазик и од друга страна ќе ја даде вистинската слика за она што всушност претставува вирозен маркетинг.

post

Размислувања за менаџерите и менаџментот

 • Менаџерите ја исполнуваат својата задача со тоа што ги потикнуваат другите да ги извршуват своите задачи.
 • Менаџмент значи да се потикнуваат другите да го прават она што мислиме дека е правилно.
 • Да се работи нешто со рацете на другите.
 • Менаџментот е остварување на нешто што се сака да се направи преку луѓето.
 • Менаџерите работат со и преку луѓето.
 • Менаџерите се луѓе кои донесуваат реализират одлуки.
 • Менаџментот е остварување на нешто преко луѓето.

Дали имате некои други размислувања во однос на менаџерите  и менаџментот. Дајте Ваш коментар.

post

5 Начини да се уништи маркетинг план

На претприемач постои пишан текст што треба да содржи добар маркетинг план. Добар маркетинг план треба да биде водилка за успешна работа на вашиот бизнис.

biznis-plan-pretpriemac

Bred Sugar колумнист и писател на 14 книги од областа на бизнисот напоменува 5 работи кои треба да се избегнуваат при подготовка на маркетинг план (извор: entrepreneur.com):

Продолжи…

post

Добредојдовте на блог на pretpriemac.com!

Добредојдовте на блогот на pretpriemac.com. Тука ќе може да читате блогови и да давате Ваши коментари.