Archives for мај 2009

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПИСМА

Писмата спаѓаат во категорија на стари и добри маркетиншки средства. Можеби изгледа старомодно, но сепак оваа маркетиншко средство за промоција сеуште може да одигра голема улога во привлекување на потенцијални потрошувачи во продажната инка на бизнисот. Ова алатка не се однесува на испраќање на брошура или материјал добиен со масовно печатење туку на лични писма напишани врз основа на познавање на она што го работите пеку лично искажување во однос на читателот.

Letter Еден од недостатоците на личните писма е тоа што тие не се испраќат на голем број на луѓе одеднаш, туку на специјализирана група на луѓе со ист или приближно ист проблем за кој Вие и Вашиот бизнис се нудите да им го решите. Така да, може да испратите на еден или пак група од 2,3,5… потенцијални потрошувачи.

Но, од друга страна предноста на овие писма е токму во тоа што се насочени кон мала таргетирана група на читатели, а тоа големите компании не го прават. Запомнете дека секогаш се обидувате да украдете потрошувачи од големите компании и се што може да помогне во доближување кон тие луѓе мора да го искористите.

Целта на секое маркетиншко средство е да внесете што поголем број на потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Предноста на писмата е тоа што тие се лични или барем изгледаат лични бидејќи со помош на Microsoft Word можете да направите чуда.

Но, што треба да содржи едно такво писмо. Прво што треба да се внимава е да се користат лични имиња за да може да му се доближите колку што може повеќе на потенцијалниот потрошувач. Еве некои идеи како би требало да изгледа тоа писмо:

 • Започнете со Драг(а) или Почитуван(а) господине (госпоѓо) и името на лицето
 • Внесете малку пофалби за нив
 • Опишето го проблемот со кој тие се среќаваат
 • Опишете како Вие можете да им го решите проблемот
 • Бидете културни
 • Оставете Ваши податоци за контакт.

Ова се доволно работи за кои можете со сигурност да ги вклучите во писмото, но внимавајте да не бидете предолги. Доволно е од една до две реченици по горенаведените елементи. Никој не сака да чита долги писма.

Второто прашање е како да дојдете до таквите лични податоци како име, адреса, проблеми… На пример, доколку имате агенција за продажба на недвижнини Вашата задача е секојдневно да ги читате огласите и да наоѓате луѓе кои нешто купуваат или продаваат од недвижнини. Со тоа ќе им го дознаете проблемот, а и името и адресата. Постојат неколку начини да доаѓате до такви информации и податоци и можете да ги користите сите одеднаш и континуирано за да постигнете успех со оваа кампања. Еве некои совети (начини) за добивање на тие информации:

 • Забележувајте се што се случува околу Вас, а може да биде поврзано со Вашиот бизнис. На пример, на разни прослави кога се запознавате и разговарате со луѓето собирајте визит картички, разговарајте за можни проблеми итн. Ова е личен контакт за првични информации.
 • Анкети претставуваат добра основа за прибирање на информации (како посебно маркетинг средство ќе ги опфатиме анкетите). Со нив ќе добиете многу информации меѓу кои и името и презиме, како и проблемот кој го има анкетираниот. Анкетите може да бидат онлајн (преку интернет) или пак офлајн на хартија.
 • Преку продажниот тим со прашување на секој со кого стапат во контакт како во продажен објект така и надвор од него.
 • Со читање на списанија, весници и огласи за делот од браншата на Вашиот бизнис.

Но, една работа, немојте да претерувате со писмата на една иста личност. Можете да станете здодевни. Доволно е едно или максимум две писма во рок од 10-15 дена. И за крај уште една можна негативност е што некои луѓе ги нервираат писмата, затоа е важно да излезете во пресрет на нивните проблеми. Ова значи дека не треба да испраќате писма на луѓе кои немаат проблем или пак нивниот проблем Вие и Вашиот бизнис не можете да го решите.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БИЗНИС КАРТИЧКИ

Ќе започнеме со серијата на маркетинг средства кои ги најавивме во написот за маркетинг средства општо. Како прво маркетинг средтсво или оружје ќе бидне бизнис картичка. Секој бизнис без разлика во која фаза од животен циклус се наоѓа или без разлика дали е стартап и постоечки бизнис МОРА да има бизнис картичка. Бизнис картичката ги има сите информации кои се потребни за некој кога ќе има потреба од Вашиот бизнис да дојде до вас или да ве исконтактира на било кој начин. Во однос на трошоците бизнис картичките се најоптимално маркетинг средство. Од друга страна не треба да се сфати дека бизнис картичката ќе има можност да каже се за Вашиот бизнис. Ќе фалат производи и/или услуги, ќе фалат одередни начини на изведување на бизнис процеси итн. Она еж што е најважно бизнис картичката треба да претстави еден професионален имиџ на Вашиот бизнис. Имиџ кој ќе биде запомнет од имателот на картичката и кој ќе предизвика превземање на акција од страна на тој потенцијален потрошувач.

BusinessCards Од типот на бизнисот ќе зависи и типот и квалитетот на една бизнис картичка. Компанија која нуди консултантски услуги сигурно ќе оди со поквалитетна и во боја бизнис картичка, што ќе претставва сосема поразлична од бизнис картичка на еден авто механичар која може да биде и црно бела со слика која ќе асоцира на поправка на автомобил.

Бизнис картичките денеска може да бидат на различен начин изработени со различен стил и на различен медиум. Еве некои примери и типови на бизнис картички кои може да ги вклучите во Вашата маркетинг стратегија:

 • Хартиени бизнис картички се оние кои се изработени на обична хартија. Овие картички се најевтини, но и не создаваат доволна импресија. Имаат недостаток што може бргу да се искинат и фрлат. Така да овие бизнис картички не се препорачливи. Можете да ги користите единствено на масивни собири како саеми за да се поделат на колку што може повеќе луѓе.
 • Картонска бизнис картичка со димензии за да може да се носи во паричник. Оваа картичка може да биде во црно-бела боја или во колор. Доколку не е потребно со Вашата бизнис картичка да создадете импресионирање ќе биде доволна за почеток. Колор бизнис картички создаваат позитивна импресија и професионален имиџ и препорачливо е да се корисат такви бизнис картички. Колор бизнис картички се оскапи од црно-белите или пак еднобојни картички, но може да имаат многу поголем повраток на инвестиција. На колор картичките може да ставите и Ваша слика со што ќе се овозможи појава на чувство на познавање.
 • Бизнис картички од нестандрден материјал се бизнис картички кои се изработени од други материјали како дрво, метал, камен итн. Ова се бизнис картички кои влегуваат во категорија на претставителни картички и служат како украс на кој ги има основните бизнис информации. Ова се најскапи бизнис картички бидејќи за нивното производство се користат нестандардни процеси како што е обработка со симнување на струганици. Но, во одредени ситуации како што се годишници или склучување на големи договори се навистина доста ефектни.
 • Повеќе-наменски бизнис картички се картички имаат повеќе од една намена. Тие можат да сжат како информативна картичка за Вашиот бизнис, а од друга страна да бидат и во вид на опустен купон или некоја друга вредна информација која може да му користи на имателот (на пример календар на задната страна, мапа на одреден дел од градот…). Било која од претходните картички може да биде повеќенаменска бизнис картичка доколку се додаде ваквата карактеристика. Со ваквите карички се обезбедува дека корисникот ќе ја чува бидејќи освен информацијата за Вашиот бизнис добива и друга вредна информација како календар или мапа.
 • Пластифицирани бизнис картички се оние картички кои се изработени од хартија или картон, но о печатење се пластифицираат со пластификатор. Овие картички даваат добра импресија, квалитени се и не се уништуваат бргу. Може да бидат малку поскапи од обичните аронски или хартиени бидејќи иаат уште еден процес на обработка – пластифицирање.
 • Електронска бизнис каричка претставува мини CD на кое се внесени основните информции за бизнисот. Овие картички мора да се уштат преку компјутер или друг читач на овие медиуми. Сега може да се каже дека овие картички и не се толку скапи. Но, сепак сеуште неможат да се прочитаат во секој момент бидејќи секој имател ќе нема читач на таков медиум секогаш кај себе. Овие картичкивообичаено се и повеќенаменски картички и содржат информции како туристички водич на земјата или градот во кој се наоѓа бизнисот, како и било кои други погодности.
 • Неконвенционални бизнис картички се бизнис картички кои навистина користат неконвенционален медиум како чоколадца, шеќерца за кафе, бонбони итн. Оваа се навистина интересни бизнис картички но рајноста им е многу мала, трае се додека не се изеде медиумот.

Често поставувани прашања околу бизнис картичките може да биде нивнта содржина, односно кои информации ќе ги претстави. Еве неколку совети:

 • На предна страна го имаат:
  • логото на Вашиот бизнис како и слоганот.
  • вашето име и презиме и работното место
  • адреса, телефон, мобилен, факс, e-mail, и веб страна на вашиот бизнис
 • На задната страна реба да има:
  • предности кои што ги нуди вашиот бизнис
  • услуги кои што ги нудите

На ваков начин предната срана е страна која дава информации за Вашиот бизнис, додека задната страна е онаа која дава информации кои се од видот на брошурата како маркетиншко средство.

Кога станува збор за израбтка можете да имате некоку опции:

 • Да ви ги изработат во печатница во поголема количина.
 • Самите да ги израбоите и испечатите на Вашиот принтер. Во ваков случај ќе ви треба колор печатач.
 • Самите да ги изработите преку веб апликации достапни на инернеот и да ги дбиете по пошта.

Секоја од овие опции има свои редности и недостатоци. На пример, најефтина опција можеби е печатење во печатница доколку нарачате поголема количина, но оваа опција нема да ви овозможи да ги менувате дизајнот и обликот на одреден временски период се додека не ги потрошите нарачаните.

Цената на бизнис картичките зависи од:

 • Бојата на картичката. На пример доколку користите една боја ќе биде оефтина, доколку ористите 2 и повеќе бои ќе биде поскапа.
 • Тежината на хартијата. Ова претставува дебелината на хартијата или картонот на картичката.
 • Пластифицирање. Доколку се пластифицираат картичките ќе бидат поскапи.
 • Количината. Колку поголема количина направте доколку ги печатите во печатница толку поевтино ќе ве чини една картичка. Вообичаено најголемите трошоци се дизајнот и подесувањето за печатење.

Запомнете дека бизнис картичката често претставува прво котакт на потенцијален потрошувач со Вашиот бизнис, па со тоа и го дава и првиот впечаток за Вашиот бизнис. И уште нешто, бизнис артичките служат да се делат на луѓе, а не да се чуваат и штедат. Колку повеќе поделите толку ќе биде поголема веројатноста да ги внесете тие луѓе во Вашата продажна инка. Затоа не ги чувајте за крас, делете ги. Тие не се изработени за Вас, туку за потенцијални потрошувачи.

post

ПОДОБРУВАЊЕ – ПРЕКУ BUTTERFLY EFFECT

На артиклите на претприемач започнавме една нова тема за организациски промени – TQM. Во првиот дел – историска појава и дефинирање наведовме дека оваа филозофија не успеала во САД бидејќи секогаш кога вработените ќе имаат некоја идеја морале прво да добијат одобрение од менаџментот при што повеќето идеи биле отфрлани или одбивани, така да вработените во иднина немале мотивација да генерираат идеи за подобрување. За да се добие квалитетно и постојано подобрување на квалитетот на производите, услугите и бизнис процесите мора да се овозможи зголемување на креативноста на сите, како на претприемачот така и на вработените.

Во почетокот секој бизнис е мал и е составен само од претприемачот и уште некој вработен. Доколку претприемачот е сам во бизнисот тој генерира бизнис идеи за подобрување. Доколку има и вработени тој ќе генерира идеи за подобрување но и ќе одобрува идеи за подобрување од страна на вработени. Колку повеќе идеи се генерираат толку повеќе ќе се подобруваат сите бизнис процеси.

Но, зошто треба да се искористат идеите за подобрување на вработените?

 • Вработените најдобро знаат што може да се промени кон подобро.
 • Секое работно место има специфичности кои му се познати во поголем степен на вработениот одошто на менаџерот или претприемачот.
 • Ќе се заштеди време менаџерот или претприемачот да се насочат кон посложени бизнис активности.
 • Ќе се овозможи ефект на пеперутка во подобрувања.

Што значи последното?  Секој вработен во бзинсот или учесник во бизнис процесот доколку биде насочен постојано да генерира идеи за подобрување на работниот процес кој што го изведува ќе се овозможи постојаност на малите промени што во иднина ќе имаат огромен ефект на бизнисот воопшто. За овој ефект можете да го погледнете и видеото што го направивме.

Значи со мали секојдневни подобрувања во сите бизнис процеси може да доведе до одлични резултати на севкупниот бизнис. Подобрувањата може да бидат во однос на сите бизнис процеси, но особено е важно бизнисот да има одлични перформанси во следниве:

 • Продажба
 • Маркетинг
 • Производство
 • Процес на менаџмент на трошоци
 • Менаџмент
 • Процес на набавка
 • Менаџирање со залихи итн.

Затоа е пожелно да се овозможи еден вид на партиципативен пристап на сите вработени како би се генерирале колку што може повеќе бизнис идеи за подобрување и бизнисот постојано ќе биде во топ форма.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА

Ќе започнеме со една бескрајна серија на маркетиншките средства за бизнисите. Особено ќе се насочиме кон средствата кои треба секој мал бизнис да ги има и користи како дел од маркетинг сратегијата. Овие маркетиншки средства имаат за цел да го зголемат бројот на потенцијалните потрошувачи во Вашата продажна инка со цел да на крајот од инката имате колку што можете повеќе купувачи. Во периодот кој следува планираме да опфатиме и обработиме накратко над 100 маркетиншки средства.

Маркетинг средство може да биде било што што ќе ве претстави Вас или Вашиот бизнис и со тоа ќе доведе повеќе потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Функционирањето на продажната инка е да се пробуди свеста кај потенцијалните потрошувачи преку маркетинг кампања со што кај дел од нив ќе се јави интерес да го видат производот или услугата, за потоа кај дел од заинтересираните да се јави желба за купување и на крај дел од оние што имаат желба да донесат одлука за купување, односно да преземат акција. Преку Вашите промотивни материјали како дел од маркетинг миксот Вие ќе можете да ја остварите таа цел. Колку повеќе потенцијални потрошувачи влезат во Вашата продажна инка толку повеќе ќе се трансформираат во вистински купувачи.

MarketingSredstva1

На пример, доколку имаме стапка на трансформација на потенцијални потрошувачи во вистински купувачи од 5% тогаш доколку имаме 1000 потенцијални потрошувачи влезено во продажната инка ќе имаме и 50 купувачи кои ќе ја дефинираат нашата продажба. Но, доколку успееме да дојдеме до 5000 потенцијални купувачи во продажната инка со истата стапка на трансформација на потенцијални во вистински купувачи ќе имаме 250 вистински купувачи. Доколку во просек еден вистински купувач троши 2000 денари во првиот случај ќе имаме приход од 100.000 денари додека во вториот случај ќе имаме приход од 500.000 денари. Сега доколку вистинската добивка (сите трошоци и даноци се платени) ни е 5% во првиот случај ќе имаме профит од 5000 денари додека во вториот случај ќе имаме профит од 25.000 денари.

Сега да видиме нешто околу трошоците за маркетингот. Некои маркетинг средства се навистина скапи, а некои се евтини. Но, не мора да значи дека скапите средства ќе ви донесат повеќе потенцијални потрошувачи. Важно е средствата кои ќе се изберат да бидат навистина применливи и насочени кон вистинските потенцијални потрошувачи. Сега, ако продолжме со претходниот пример и ако тоа ни се податоци на месечна основа за првиот случај на годишно ниво ќе имаме профит од 60.000 денари, додека за вториот случај ќе имаме профит од 300.000 денари. Разликата е огромна. Но, вториот случај ќе го постигнеме со вложување во маркетинг средства кои ќе ни донесат 5000 потенцијални потрошувачи. Така да во реалноста профитот ќе биде намален. Но наредната година со истите средства вложени во маркетинг ќе имате двојно зголемување, така да инвестицијата ќе се исплати.

Но, во оваа серија од напси за маркетинг средства ќе се обидеме да ги опишеме средствата за малите бизниси кои немаат големи финансиски средства за вложување во маркетингот, а со ове средства ќе можат да влезат во борба и со поголемите компании. Некои од маркетинг средствата кои ќе гиопфатиме се:

 • Визит картички
 • Писма
 • Телефонски маркетинг
 • Честитки
 • Златна книга
 • Календари
 • Брошури
 • Флаери
 • Светлечки реклами
 • Анкети
 • Интернет огласи
 • Потпис на е-mail
 • E-mail
 • Веб страна на интернет
 • Блог
 • Autoresponder
 • RSS
 • Podcasting
 • Електронски книги
 • Pay per Click – Плаќање по кликнување
 • Подароци
 • Купони

И уште многу, многу други… Рековме над 100. Затоа следете не секојдневно ќе можете да ги поминете сите. Сите овие средства не спаѓаат во категорија на скапи средства, а можат да одиграат голема улога во градење на Вашиот кредибилитет, репутација, популарност и онаа клучното ДА при одлука за купување од страна на Вашите потенцијални потрошувачи.

post

БИЗНИС ИДЕЈА – ТРЕТ ЧЕКОР: ЦЕЛЕН ПАЗАР

Во првиот чекор размислувавме за идеи кои знаеме да ги спроведеме, спроведувањето ќе ни биде забавно како хоби, ќе имаме пасија за нивно спроведување, ќе постои потреба или проблем кој таа бизнис идеја треба да го реши. Откако избереме идеја која ги исполнува горните услови третиот чекор е да размислиме за целниот пазар.

Корисно е во оваа фаза од развојот на бизнисот да се размисли за целниот пазар на кој ќе се насочи тој бизнис.

Што е целен пазар? Целен пазар е еден дел од пазарот на кој ќе се насочи нашата идеја. За доаѓање до целен Targetmarket пазар потребно е да направиме сегментација на пазарот, односно да го поделиме пазарот на помали делови врз основа на некои карактеристики како што се:

 • старост (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот од 20 до 50 години)
 • пол (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот жени)
 • географија (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот Скопје)
 • примања (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот кој има месечни примања од 30.000 денари нагоре)

Но, уште подобра е комбинација на горенаведените карактеристики, на пример, целен пазар ќе ни биде Скопје, мажи и жени од 20 до 50 години и кои имаат примања над 30.000 денари. Во една ваква изјава може да додадеме и потребата која ќе се задоволува или пак проблемот кој ќе се решава со таа бизнис идеа. Ова во голем дел ќе ни помогне и при изработка на маркетинг елементите од бизнис планот како и проценките на продажба. Секоја проценка на продажба тргнува од целниот пазар и избраниот сегмент на пазарот како бројка. На ова се додава потребата или желбата за решавање на проблемот на потенцијалните потрошувачи, конкуренцијата итн. На ваков начин може да се дојде до некоја проценета бројка во парчиња или пак во денари на продажба.

Целниот пазар и сегментацијата за секој бизнис во оваа фаза на сонување е многу важно прашање. На ваков начин целата енергија и сила на претприемачот ќе биде насочена кон тој целен пазар. Подоцна и маркетинг активностите ќе бидат насочени кон тој целен пазар и на таков начин се применува 80/20 правилото при што се зголемува ефикасноста и ефективноста на претприемачот па и на бизнисот.

post

БИЗНИС ИДЕЈА – ВТОР ЧЕКОР – ПРОБЛЕМ

Во претходниот натпис Бизнис идеја – прв чекор пишувавме за нешто како предчекор за бизнис идеа, а тоа е да имаме знаење за спроведување на таа бизнис идеја, да ни претставува како хоби за да се забавуваме при спроведување и да имаме пасија за таа бизнис идеа. Доколку дојдеме до бизнис идеја која ги задоволува овие 3 критериуми или предуслови можеме да преминеме на вториот чекор, а тоа е да анализираме дали таа бизнис идеја решава некаков проблем. Но, пред да започнеме со вториот чекор да се потсетиме дека бизнис идеите од првиот чекор ги бележиме во книга со бизнис идеи.

За да некој купува нешто од Вашиот бизнис со тоа нешто треба да се задоволи одредена потреба, да се реши некаков проблем што таа личност го има. Инаку зошто некој би купувал нешто? На пример можеме да купиме автомобил поради:

 • Потреба од превозно средство. Доколку е само оваа потреба ќе купиме евтин автомобил кој ќе ја извршува само функцијата на превозно средство.CheckList1
 • Потреба од престиж. Сакаме да имаме нов убав автомобил со кој ќе бидеме забележани од другите и да го користиме како превозно средство. Со оваа потреба задоволуваме 2 проблеми превоз и престиж. Во ваков случај ќе сакаме да купиме автомобил кој е поскап, изгледа убаво и забележително.

Значи кога размислуваме за бизнис и бизнис идеја потребно е да размислиме дали производот и/или услугата што ќе ги нуди тој бизнис ќе задоволи некоја потреба на идни потенцијални потрошувачи и како ќе ја задоволи таа потреба.

Секој бизнис треба да биде креација за задоволување на потреба или решавање на некој проблем на потенцијалните потрошувачи. Доколку нем потреба или проблем ќе нема ни бизнис. Колку потребата или проблемот кои ги решава бизнисот се големи толку и бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема. Колку е поголема желбата или „патењето“ на потенцијалните потрошувачи за да решат некој проблем толку и бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема

Да заклучиме:

 • Мора бизнис идејата да знаеме да ја спроведеме.
 • Мора спроведувањето на бизнис идејата да ни биде забавно како хоби.
 • Мора да имаме пасија за таа бизнис идеја.
 • Бизнис идејата мора да решава проблем на потенцијални потрошувачи.
 • Колку проблемот што се решава со бизнисот е поголем бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема.
 • Колку е поголема желбата или „патењето“ на потенцијалните потрошувачи за решавање на проблемот толку и бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема.
post

БИЗНИС ИДЕЈА – ПРВ ЧЕКОР

Повеќе пати напоменуваме дека зад секој успешен (па и неуспешен) бизнис стои бизнис идеја на претприемачот или пак потенцијалниот претприемач. Едно нешто би сакал да забележам тука, а тоа е дека не треба да мислите дека бизнис идејата е поребна само за нов бизнис. Бизнис идеи се постојана потреба и за постоечки бизниси. Новите бизнис идеи го енергизираат (го полнат со бизнис потенцијална енергија) секој бизнис без разлика дали станува збор за нов (стартап) или пак постоечки бизнис. Но, во овој натпис некако повеќе ќе се насочиме на новите (стартап) бизниси кои се наоѓаат во фаза на сонување од животните циклуси на бизнисите.

Некаде во Јануари 2009 година изработивме Збирка на топ 20 бизнис идеи за 2009 и по неа. Во оваа збирка опфативме 20 бизнис идеи кои од една страна се лесни за започнување, а од друга страна постои отреба за истите или пак во блиска иднина таа потреба ќе се зголемува.

Подоцна пронајдовме една алатка која се нарекува генератор на бизнис идеи. Таа може да се користи како една основа за добивање на различни идеи за бCheckList1изнис. Функционира со комбинација на три зборови. Оваа алатка може да послужи за будење на креативноста за добивање на добра бизнис идеја, но не и како нешто единствено при одлука за започнување на бизнис.

Кога сме кај будење на креативноста опишавме 6 совети за креативност за добра бизнис идеја. Креативноста не е секогаш присутна. Таа мора да се пробуди со ослободување на грчот од нашиот мозок.

Сето ова се некои предуслови за добивање на добра бизнис идеја. Но, она што е како прв чекор, односно од каде треба да се тргне е:

 • Едукацијата – знаење
 • Хоби
 • Пасија

Комбинација на нашето знаење стекнато преку домашна култура, системот на образование со нашите неформални активности како хоби и нашата пасија за нешто може да не доведе до добра бизнис идеја. Пасија претставува силно позитивно чувство кон нешто, вообичаено нешто што силно го посакуваме или не привлекува. Во еден од претходните натписи пишувавме за 5 чекори кон успех и ги наведовме следниве:

 • Бизнис од забава
 • Големи сонови
 • Верба во себе
 • Идентификација на лидери во проблематиката
 • Поставување на обврска

Значи бизнисот мора да ни биде забавен, а ќе биде забавен ако имаме знаење за изведување, претставува како наше хоби и имаме пасија за него. Може да имаме одлична бизнис идеја но:

 • Доколку немаме познавање тој бизнис однапред ќе биде осуден на пропаст.
 • Доколку не ни е забавен брзо ќе го затвориме.
 • Доколку немаме силна пасија или желба за таа работа бргу ќе се откажеме.

Затоа секоја бизнис идеја во самиот старт е потребно да се разгледа од аспект на знаење, хоби и пасија. Ова ќе помогне и при одлучување за избор на најдобра бизнис идеја.

post

Книга со бизнис идеи

На едно место прочитав за тоа дека секој треба да си има книга за бизнис идеи. И како идеја ми се допадна. Бидејќи не знаеме кога ќе добиеме некоја идеја бидејќи времето на добивање на идејата е во зависност од нашата креативност, а не знаеме кога ќе сме креативни. Веќе пишувавме за 6 совети за креативност за добра бизнис идеја како и за креативна деструкција и креативна имитација и во еден дел како совет напишавме да имате бележник секогаш при себе. Овој бележник треба да биде во вид на книга за бизнис идеи.

Во текот на еден просечен живот низ човечкиот мозок може да поминат милион идеи. Но, повеќе од две третини од тие идеи човекот ги заборава веќе по еден час. Од останатите повеќе од две третини нема да чинат. Од останатите за повеќе од две третини нема да ги забележите во бележникот. И доаѓаме до ниво кога од милион идеи сме имале само 30.000 идеи за кои повторно доколку ги немаме на хартија повеќе од две третини ќе ги заборавиме, и доаѓаме до 10.000 идеи за кои кога повторно ги размислиме повеќе од две третини нема да бидат за нас или ќе изгледаат глупави па ќе останеме на 3000 идеи. Од тие 3000 идеи за повеќе од две третини нема да преземеме ништо (акција) и ќе останеме со помалку од 1000 идеи. Тие 1000 идеи во текот на еден просечен живот нема сите да бидат бизнис идеи. Бизнис идеи може да бидат само да кажеме 10% па доаѓаме до 100 бизнис идеи од кои веднаш ќе заборавиме нешто и ќе стигнеме до 10-тина добри бизнис идеи.

Претходното беше само како еден процес како од милион доаѓаме до 10 бизнис идеи. Можеби милион идеи се премногу. Секој човек не е подеднакво креативен. Можеби се само 100.000 добри бизнис идеи, па на крај ќе имаме една. На крајот не е важно од која бројка ќе почнеме, важно е да се има идеја која ќе се реализира и која ќе прерасне во вистински бизнис. Затоа е потребно да се забележуваат идеите.

Доколку не ги запишете нема да ги запомните. Бележникот или нотесот не мора да биде некој голем, доволно е да имате мал нотес кој можете да го носите во џеб, парче хартија и пенкало. Идеите можете да ги заведувате и на лап топ доколку го имате кај себе, можете да го користите вашиот мобилен телефон како бележник бидејќи скоро секогаш ви е при рака. Скоро и да нема мобилен телефон без софтверска апликација за бележник (Notes).

Е, по забележување треба да стапи на сила книга за бизнис идеи. Таа книга може да биде една тетратка, нотес, MS Word фајл, MS Excel табела, MS Access BiznisIdei база на податоци со бизнис идеи итн. Формата не е важна, важно е вие да се снaоѓате во таа книга и содржината во таа книга. Што ќе постигнете на ваков начин:

 • Ќе имате забележено идеи кои би ги заборавиле,
 • Ќе ги размислите уште еднаш пред преносот од бележникот во книгата, па квалитетот на идеите ќе биде за еден степен на обработка поголем,
 • Ќе бидете систематизирани во креативноста
 • Секогаш ќе имате бизнис идеи кога ќе сакате да преземете некоја акција.
 • Ќе бидете секогаш успешен претприемач.

Pretpriemac.com ќе се обиде да развие една таква книга. Наша препорака е една бизнис идеја да биде на една страна зарaди полесно снаоѓање. Но, што треба да содржи една таква книга? Еве накратко одговор на прашањето како едни основни елементи:

 • Име на идејата
 • Краток опис на бизнис идејата
 • Изгледи за реализација
 • Оценка на квалитетот
 • Досегашна практика на пазарот
 • Активности кои би требало да ги преземете доколку ја реализирате.

Тоа е доволно за да потрошите 10 минути за секоја Ваша бизнис идеја која сте ја добиле и забележале.

Но, што понатаму? Прочитајте во Имате Бизнис идеја – Што понатаму?

post

БИЗНИС ОД ЗАБАВА, БИЗНИС СО ЉУБОВ И ЗДРАВЈЕ

Малку еден друг момент или пак друга страна на претприемништвото и бизнисот. Досега често пишувавме треба ова или она со цел зголемување на успешноста и рофитабилноста на бизнисот. На таков начин запоставивме неколку важни сегменти од бизнисот атоа е надворешната страна. Не треба да се лажеме и да велиме дека започнуваме бизнис заради тоа и тоа што претставува секаков друг изговор без да се каже дека започнуваме бизнис заради пари. Во суштина длабоко во срцето на секој претприемач целта за започнување на бизнис се пари. Парите претставуваат извор на сигурност. Со пари можеме да си приуштиме добар одмор, да возиме скап автомобил, да си дозволиме било каква играчка за нас или пак за нашите деца.

Но од друга страна парите неможат да ни ги обезбедат следниве работи:

 • љубов
 • здравје
 • среќа

Значи, за успешен претприемач и успешен бизнис ќе бидат потребни пари од бизнисот и љубов, здравје и среќа за претприемачот.

Во овој натпис ќе опфатиме нешто што често пати се заборава, а тоа е среќата. Кога сме среќни? Среќни сме кога сме здрави. Среќни сме кога сме вљубени. Среќни сме кога се забавуваме. Среќни сме кога имаме пари.

Значи за прбите три причинители на среќата не ни е потребен бизнис. Бизнис не ни е потребен за љубов, здравје и и забава. Парите можат на некој начин да влијаат на овие три елементи. И не само на некој начин туку во реалноста навистина влијаат. За пари потребен ни е бизнис или вработување. Но, при вработување сигурно нема да ја имаме можноста за доволно пари при што би се задоволиле апетитите на еден просечен човек. Па затоа како поголема финансиска сигурност останува бизнисот.

Љубов можете да имате и пред започнување на бизнисот. Можете да имате и солидна забава пред започнување на бизнисот.ljubov-pari-sreca-zdravje Здравјето може да биде на одлично ниво пред започнување на бизнисот. Но, бизнисот од друга страна може да допринесе во расипување на овие три елементи кои не се обезбедуваат со пари. Доколку е таков случај што сме направиле? Имаме бизнис и пари, а немаме љубов, здравје или пак среќа.

Па во последно време претприемнштвото како наука бара начини и врши истражувања како да се интегрираат сите овие елементи во еден успешен  бизнис. Постојат многу истражувања за оваа подрачје.

Значи, доколку при работата што ја работиме не се забавуваме нема да бидеме среќни? Доколку заради работата ја изгубиме нашата љубов, повторно нема да бидеме среќни. За здравјето пак да не зборуваме. Сите овие елементи се испреплетени и влијаат еден на друг. На, пример без љубов ќе бидеме депресивни, што ќе влијае на нашето здравје, нема да се забавуваме и бизнисот ќе трпи. Значи едно без друго не оди. Сите пари на светот не можат да заменат некој момент со некој кој го сакате. Изгубеното здравје нема да можат да го надоместат парите. Вашата среќа и среќата на вашето семејство не можат да се надоместат со било која сума на пари.

Значи сево ова може и треба да се интегрира. Целта на бизнисот е да ја зајакне нашата љубов кон оној кој го сакаме, да ни обезбеди добра забава и нормално да ни го одржува здравјето на високо ниво. Но, како ова да се постигне?

Љубовта е поголема доколку повеќе време се поминува со саканата личност. Забавата е подобра кога не работиме или пак имаме бизнис. Со работа се троши и здравјето. Па, што тогаш останува? Три работи:

 • АВТОМАТИЗАЦИЈА,
 • ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ,
 • 80/20 ПРАВИЛО

Со автомаизација на сите акивности кои се рутински незабавни ќе ослободиме повеќе време за љубовта и ќе го заштедиме нашето здравје. Со ефективност и ефикасност и 80/20 правило (парето принцип) ќе ги работиме работите кои ни се најзабавни, ни носат најмногу пари и не прават најсреќни.

post

ИЗБЕГНУВАЊЕ НА НЕГАТИВЦИТЕ

Секогаш постоеле и секогаш ќе постојат негативни луѓе околу Вас. Доколку се наоѓате во фаза на започнување на бизнис преку разработка на бизнис идејата ова се најопасните луѓе за Вашиот нов бизнис. Во секој случај тие луѓе можат да и наштетат на Вашата бизнис идеја. Затоа мора да ги избегнувате особено во оваа фаза од животен циклус на Вашиот бизнис.

Овие луѓе ви пренесуваат депресија и нивните негативни емоции штетат на Вашата креативност. Стилот на речениците кои што ги употребуваат „негативците“ во однос на Вашите планови е:

 • Не се глупирај, тоа не може да успее…
 • Тоа нешто е веќе видено …
 • Бадијала ќе изгубиш пари…
 • Твојата идеја е глупава …
 • Знам еден што проба слична работа и пропадна …
 • и сл.

Овие „негативци“ може да ве замараат и со сопствени проблеми кои дејствуваат депресивно на Вас и со тоа Ви ја убиваат креативносPretpriemacBiznisModelStartта во разработката на Вашата бизнис идеја. Секој бизнис е плод на добра бизнис идеја што пак е плод на Вашата креативност. Доколку постојано сте со луѓе кои Ви ја уништуваат креативноста и Вашата бизнис идеја ќе биде лоша и со тоа и бизнисот нема да биде она што треба да биде – успешен.

Проблем е што голем дел од „негативците“ може да биде од Вашата непосредна околина со кои секојдневно се среќавате или пак мора да се среќавате. Тоа може да бидат членови на Вашето семејство или пак блиски пријатели. Ова не мора да значи дека тие ви мислат нешто лошо, но не сакајќи може да ви направат штета за која ни вие и ни тие нема да бидете свесни.

Затоа, барем во оваа фаза од животниот циклус на Вашиот бизнис пронајдете го сопственото катче каде што сте најкреативни и најпродуктивни и се до првите конкретни акции избегнувајте да коменирате за она што го работите или пак што планирате да направите. Изберетe луѓе кои не ви се познати како „негативци“ и коментирајте со нив. Изберете луѓе кои ве опуштаат и ја зголемуваат Вашата креативност за да на некој начин ви помогнат во подобрување на Вашата иницијална бизнис идеја.

Ова колку и да звучи како нешто неверојатно сепак е реално. Затоа, фазата започнување од животниот циклус на бизнисите е една од најтешките. Претприемачот е сам и мора да слуша, да се советува, да коментира и да разговара за својата идеја, а можеби нема да може со оние најблиските. Но, тоа е тоа, мора да се помине и таа фаза, а потоа „негативците“ ќе станат „позитивци“ и ќе ве охрабруваат за вашите чекори, но откако ќе видат дека бизнисот функционира.