Archives for јули 2009

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 15 – ЗАДОВОЛНИ ПОТРОШУВАЧИ

Продолжуваме со 15-тото маркетинг средство од ветените над 100 маркетинг средства. За 15-то маркетинг средство се одлучивме да биде задоволни потрошувачи. Често пати оваа маркетинг средство се заборава како едно од најефикасните и најефективните маркетинг средства. Претприемачите во потрага по нови свежи потрошувачи забораваат на тековните задоволни потрошувачи. Ова маркетинг средство може да претставува како една маркетинг стратегија која претставува win-win стратегија.

Задоволните потрошувачи – нејефективно маркетинг средство

Зошто задоволните потрошувачи претставуваат Ваше најефективно маркетинг средство. Како прво тие не ве чинат ништо, можат да ви донесат уште многу други потрошувачи кои може да станат задоволни потрошувачи. Ова е еден вид на маркетинг од уста до уста. Да земеме еден пример:

 • Имате 10 задоволни потрошувачи кои постојано се враќаат и купуваат кај Вас.
 • Тие 10 задоволни, но навистина задоволни и импресионирани од бизнисот со Вас нека ве препорачаат и испофалат на 5 свои пријатели. Тоа се веќе 50 нови потрошувачи за Вашиот бизнис.
 • Вие успевате и тие 50 да ги претворите во навистина задоволни потрошувачи. Па сега имате 60 задоволни потрошувачи во Вашиот бизнис. Новите 50 нека ве препорачаат на уште по 5 свои пријатели. Така ќе добиете 250 нови потрошувачи.
 • Повторно успевате да ги задоволите истите и да ги претворите во навистина задоволни потрошувачи.И сега имате 310 задоволни потрошувачи. Тие 250 ново задоволни потрошувачи ве препорачаат на уште по 5 свои блиски. Тоа се 1250 нови потрошувачи. Кои доколку ги задоволите ќе станаат задоволни потрошувачи.
 • Продолжете и понатаму со исто темпо.

Да видиме какви се финансиските импликации од ваков начин на работа. На пример секој од задоволните потрошувачи троши по 2000 денари месечно во Вашиот бизнис. Во првиот циклус со 10 задоволни потрошувачи ќе имате приход од 20.000 денари месечно од истите. Во вториот циклус со 60 задоволни потрошувачи по 2000 денари тоа 120.000 денари приход. Во третиот циклус ќе имате 310 задоволни потрошувачи по 2000 денари во просек тоа се неверојатни 620.000 денари месечен приход. Во четвртиот циклус ќе имате 1560 задоволни потрошувачи по 2000 денри во просек ќе имате крајно неверојатни 3.120.000 денари месечно. Забележувате каков експоненцијален раст претставува од еден во друг циклус. Со искачување од прво ниво до четврто ниво Вашата продажба ќе се зголеми за 156 пати.

На ваков начин Вашиот бизнис ќе расте со експоненцијален раст. Влегувате во еден една бесконечна спирала на раст на базата на податоци од Вашите задоволни потрошувачи. А не сте потрошиле дополнителни пари за реклами на радио, ТВ, брошури итн.

Друг начин на искористување на оваа богатство

Освен распространувањето за Вас и Вашиот бизнис преку уста до уста од страна на задоволните потрошувачи постојат и други начини за нивно искористување. Едно од најкористените начини е збогатување на Вашите маркетинг материјали со препораките од Вашите задоволни потрошувачи. Ова значи да ги истакнете препораките во вашите брошури, флаери, продажни писма, бизнис веб страната итн. На ваков начин само уште повеќе ќе ја зголемувата базата на податоци на задоволни потрошувачи.

Луѓето вообичаено сакаат да слушнат од некого некој добар збор пред да донесат одлука за купување. Доколку прочитаат дека некој кој работел со Вас претходно иуште работи навистина е задоволен од Вашите производи и услугата која му ја пружате полесно ќе донесе одлука да купува кај Вас.

Оваа маркетинг средство значи да ги претворите Вашите купувачи во Ваш продажен тим. Оваа ја зголемува потенцијалната енергија како на Вашиот бизнис така и на Вашиот маркетинг.

Да ја провериме оваа комбинација на два начина на искористување на оваа маркетинг средство:

 • Започнуваме со истиот број на 10 задоволни потрошувачи кои препорачуваат на по 5 свои блиски. Во исто време некој на Вашата веб страна чита за препораките од Вашите задоволни потрошувачи, некој ќе ја прочита Вашата брошура со препраката, а некој ќе прочита од некое друго маркетинг средство. На таков начин, на пример добивате уште да кажеме 20 нови потрошувачи. Сега имате 10 задоволни и 70 нови потрошувачи кои доколку ги претворите во задоволни ќе имате 80 задоволни потрошувачи.
 • Втор циклус. Новите 70 задоволни ве препорачуваат на по 5 свои блиски. Тоа се 350 нови потрошувачи кои се надополнуваат на пример со 50 нови потрошувачи кои прочитале некоја препорака за Вас. И сега доколку тие нови 400 потрошувачи ги претворите во задоволни потрошувачи ќе имате 480 нови задоволни потрошувачи.
 • И така натаму до бесконечност.

Која е Вашата работа?

Сето горенаведено изгледа супер. Но, сепак е тешко остварливо. За ефикасно и ефективно користење на оваа маркетинг средство ќе треба да се насочите на следниве 3 работи:

 • Прво и основно секој потрошувач да го задоволите за да стане во исто време и Ваш продавач. Понудете му квалитетен производ, квалитетна услуга. (Прочитајте за маркетинг стратегијата пржено јајце). Таа трансформација од потрошувач во задоволен потрошувач не е лесна. Ја градите со градење на Вашиот кредибилитет, репутација, начин на однесување, дополнителни услуги, имиџот…
 • Контактирајте ги одвреме навреме тие Ваши задоволни потрошувачи. Прашајте ги кои им се потребите. Станете блиски со нив. На ваков начин ќе ја зголемите довербата.
 • Постојано барајте препораки од Вашите задоволни потрошувачи и изберете ја најдобрата препорака која со одобрение на тој Ваш потрошувач ќе ја вметнете во Вашите останати маркетинг материјали.

Треба да знаете дека некаде ќе успее додека некаде нема да успее оваа маркетинг средство. Но, во секој случај не губите, задоволниот потрошувач продолжува да биде Ваш потрошувач.

post

ВЕШТИНИ КАКО ИЗВОР НА ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА КОЈ ПРЕСУШУВА

За вештините, поточно за менаџерските вештини стана збор во еден од претходните написи – менаџмент вештини. Во тој напис вештините ги опишавме како знаење да се извршуваат некои активности или задачи. Кога станува збор за менаџерски вештини тоа се знаење за да се извршуваат менаџерски активности или задачи. А, пак кога санува збор за претпреимнички вештини тоа се знаење да се извршуваат претпреимнички активности или задачи.

Вештините може да бидат вродени (интелигенција), стекнати со учење преку образовниот систем, стекнати преку искуство или пак преку некое хоби со кое се релаксираме. Многу е погрешно кога се мисли дека е доволно само образованието, на пример, факултетот и имам вештини за се. Факултетите не можат да не научат на се! Тие само ни ги даваат правците за понатаможна доедукација за стекнување на вештини.

Како прво сакам да нагласам дека вештините не се непресушни. Можете да имате вештини за изведување на денешните бизнис активности, но истите да не одговараат за изведување на утрешните бизнис активности. А вашиот бизнис се менува постојано. Па така денес сте добар претприемач, утре слаб. Значи Вашите вештини претставуваат како сад со вода (вештини) кое на дното е избушен и малку по малку водата (вештините) истекуваат. Оваа е заради временската рамка која постои кај вештините. Доколку постојано не го надополнувате шишето со нова водата (вештини) по одреден период шишето ќе стане празно, односно вашите вештини нема да одговараат за времето кое го живеете.

На сликата десно е претставена ова појава. Значи имаме сад со вода. Садот претставува претприемачот, додека водата ги претставува вештините. Можете да забележите дека од садот постојано истекува вода – вештините. Ова значи дека претприемачите ги губат сопствените вештини. Затоа, постојано мора да се додава вода – вештини во садот како истиот постојано би бил полн.

Зошто доаѓа до една ваква состојба на постојано истекување на вештините на претприемачот:

 • Временска рамка. Со текот на времето и потребните вештини се менуваат. На пример, пред 30 години не биле потребни вештините за работа на компјутер. Но, биле потребни вештините за водење на хартиена евиденција.
 • Напредок на науката. Науката во светски рамки се развива толку бргу што не може да се следи со голо око. Оваа наука влијае на светските трендови како во однос на живото на луѓето така и на функционирањето на бизнисите. Ние не можевме ни да замислиме дека денес нашите деца ќе се играат со играчки какви што постојт денес.
 • Развој на нова технологија. Технологијата постојано се развива. Производствените процеси не се исти како пред 20-30 години. Дури и да има исти не верувам дека уште долго време ќе опстанат. Многу производствени претпријатија се затворија во последните 15 до 20 години токму поради тоа што не ја менуваа опствента технологија на производство.
 • Конкуренција. Постои можност конкуренцијата да ги следи тредовите во однос на вештините и да стекне поголеми вештини од Вас. Така Вашите вештини губат вредност во бизнис светот.

Забележувате дека вештините се пресушен извор на потенцијална енергија за Вашиот бизнис. Затоа мора постојано да ги надополнувате како постојано би ја зголемувале бизнис потенцијалната енергија. Но, како?

Прво нешто е постојано да се учи и да се следи се што се случува на полето на технологијата како на локално така и на глобално ниво. Втора работа е следење на состојбите во индустријата во која се наоѓа Вашиот бизнис преку читање на списанија или веб страници на интернет кои се занимаваат со оваа проблематика.

Во еден од следните написи за методи и техники за да не се овозможи истекување на вештините.

post

КАКО ДО БИЗНИС ИДЕЈА КОЈА Е ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАШИТЕ ВЕШТИНИ?

Како што знаете секој бизнис започнува со бизнис идеја која што доаѓа од мозокот на претприемачот. Колку Вашата бизнис идеја има поголема бизнис потенцијална енергија толку ќе биде поголема бизнис потенцијалната енергија на целиот бизнис. Бизнис идејата е првиот чекор во започнување на бизнис. Но, една работа која може драматично да ја зголемат потенцијалната енергија на Вашата бизнис идеја е таа бизнис идеја да одговара на Вашето знаење и пасија за нешто.
Веќе пишувавме за три чекори во процесот на генерирање на бизнис идеи:

 • Прв чекор: Интеграција на Вашето знаење, пасија и хоби
 • Втор чекор: наоѓање на проблем на пазарот и
 • Трет Чекор: Дефинирање на целен пазар

Доколку го изведете успешно првиот чекор од процесот на креација на бизнис идеја веќе ќе поминете половина пат за да постигнете Вашата бизнис идеј да биде со најголема бизнис потенцијална енергија.

Овој прв чекор интеграција на знаење, пасија и хоби претставува интеграција на Вашите вештини во Вашиот иден бизнис. Што се тоа вештини? Наједноставно кажано вештините претставуват знаење да се извршуваат некои активности или задачи. Но, од каде оваа знаење? Знаењето се стекнува преку пет можни извори на знаење како што се:

 • Знаење од образовниот систем
 • Знаење од дома
 • Вродена интелигенција
 • Знаење стекнато со искуство
 • Знаење од Вашето хоби

Кои се идните поволности

Вашите вештини претставуваат непресушен извор на потенцијална енергија за Вашиот бизнис не само во фазата на започнување туку и во понатамошните фази од животниот циклус на бизнисите. Тие претставуваат Вашата суштинска конкурентска предност за Вашиот бизнис. Можеби во почетните фази на Вашиот бизнис токму вашите Вештини ќе бидат клучни за стекнување на соодветна конкурентска предност. Кога имате вештини за Вашиот бизнис ќе имате моќ да го однесете Вашиот бизнис кон успешноста. Потоа ќе ја сакате Вашата работа со што ќе донесете голем потенцијал во Вас самите како претприемач. Да не заборавиме на заштедите кои ги добивате.
Следниве поволности ќе можете да ги почувствувате со започнување на бизнис кој е креација на бизнис идеја која е во склад со Вашето знаење:

 • Ќе имате знаење за Вашиот бизнис. Доколку имате знаење ќе ги избегнете грешките кои може да бидат опасни за Вашиот бизнис.
 • Доколку имате вештини со кои ќе ги изведувате активностите на Вашиот бизнис тогаш ќе заштедите пари од најмување на луѓе за да се изведат тие активности.
 • Ќе можете да го решите секој проблем кој ќе се појави во Вашиот бизнис.
 • Процесот на донесување на одлуки ќе биде поквалитетен и поефективен.
 • Ќе ја сакате Вашата работа. Ова ќе донесе и среќа во Вашиот живот.
 • Вашата пасија за бизнисот ќе биде на највисоко можно ниво.
 • Вашата работа нема да биде многу стресна.
 • Ќе стекнете конкурентска предност која не може да се имитира.

Процес на добивање на бизнис идеја во согласност со Вашите вештини

Значи вие имате некои вештини стекнати преку едукација, интелигенција, од дома, искуство или пак хобито. Доколку сакате да дојдете до бизнис идеја која ќе биде во согласност со Вашите вештини ќе треба да поминете низ следниов процес на генерирање на бизнис идеи:

 • Анализа на Вашите вештини. Во овој дел ќе треба да си поставите и одговорите неколку прашања. Какви се вештини ги имате? Кои вештини ви се на високо, а кои на ниско ниво? Какво е Вашето образование? Кое е Вашето хоби? Откако ќе ги наведете сите вештини кои ги имате подредете ги од оние со највисоко ниво до оние со најниско ниво
 • Генерирање на бизнис идеи во согласност со тие вештини. Во оваа фаза од овој процес мора да ја кренете креативноста да ви биде на високо ниво. Веќе пишувавме за креативноста во 6 совети за креативност за добра бизнис идеја. Забележувајте ги идеите покрај секоја претходно забележана вештина.
 • Избор на бизнис идеја која е во согласност со повеќето од Вашите вештини. При избор внимавјте да ги изберете идеите кои се во согласност со вештините кои ви се на повисоко ниво.

При овој процес изберте повеќе бизнис идеи бидејќи ова е само првиот чекор од процесот на креација на бизнис идеи. Сеуште ќе треба во идејата да ја внесете пазарната карактеристика на истата – проблем и целен пазар. Но, во секој случај како што напоменавме ова е половина пат до Вашата бизнис идеја со голема потенцијална енергија.

post

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА – ПРЖЕНО ЈАЈЦЕ

Да разгледаме една интересна маркетинг стратегија која може да има силно влијание врз начинот на практицирање на Вашиот бизнис.

Автор на оваа стратегија е Бошко Тоскиќ кое своето големо професионално искуство стекнато во кампании како ИБМ, Ауди, Ивеко, Алфа Ромео, итн., го преточи во неколку бестселери како „Verbal driver” и „Стратегија на пржено јајце„.

Во овој текст ке ги изложиме основните тези на овој експерт од областа на маркетингот. По него купувачеот не купува, туку купувечот бира. Или се разликуваш или не си одбран. Ти не продаваш!!! Постоат два начини да се издвоиш од конкуренцијата:

 • Попуст и
 • Вредност.

Во секој случај подобро е вредноста да ве разликува од Вашата конкуренција. Паролата како шо е :„Купувај од мене оти ти давам поголем попуст„ во секој случај донесува мал профит! Од друга страна паролата :„Купувај од мене оти ти давам поголема вредност„ – донесува според него поголеми нарачки.

Не го убедувај купувачот да купува! Запали го огинот и гледај…. „Сакам да купувам, ама мразам да ми продаваат„ е парола на скоро секој купувач. Денешниот купувач поседува голем број на информации, станува се повеќе упатен во производите/услугите, и кога ке ја осети потребата, тој поминува низ три фази:

 • Ке одреди одреден број на набавувачи кои можат да ја задоволат неговата потреба
 • Ја проценува секоа алтернатива
 • Ја избира онаа алтернатива која ке ја задоволи неговата потреба

Жолтката од јајцето е производ. Белката е услуга. Купувачот сака цело јајце – и жолтката и белката, поточно купувачот ја сака додадената вредност (Added Value)!

Ако купувачот мисли дека вашиот производ е сличен како производите на конкуренцијата, ќе бара дополнителни попусти, рабати … итн. само за да ви го одбере вашиот производ/услуга.

Диференцирајте ги вашите производи за да ги избегните бесконечните попусти, бонуси, рабати…Вашата жолтка заокружете ја со белката, за да бидете препознати на пазарот, за да ги зголемите можностите и за да се издвоите од конкуренцијата.

**********************************************************

Овој напис е напишан од Предраг Стојковски директор на компанијата INTRO GROUP ДООЕЛ Битола која се занимава со финансиски консалтинг. http://www.introgroup.co.cc

**********************************************************

post

МАРКЕТИНГ КАЛЕНДАР – ВИДЕО

Како што ветивме во написот за маркетинг календар изготвивме едно видео кое ќе ви помогне за изработка и користење на маркетинг календарот. Можете и да го користите темплејтот кој ќе го добиете со регистрација на неделни билтени на претприемач.

Во оваа видео ќе можете да видите:

 • Што е тоа маркетинг календар
 • Како да го симнете темплејтот на маркетинг календарот
 • Како да го користите маркетинг календарот и
 • Важноста на маркетинг календарот.

Да не должиме многу еве го видеото:

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 14 – МАРКЕТИНГ ПЛАН

На артиклите на претприемач веќе пишувавме во два наврати за маркетинг планот:

 • Маркетинг план како дел од бизнис планот. Во овој напис го опфативме маркетинг пнаот како еделемнт од бизнис планот.
 • Што треба да содржи маркетинг планот. Во овој напис се дадени точките или поднасловите кои би требало да се опфатат како дел од маркетинг планот.

Оваа маркетинг средство заедно со маркетинг календарот претставуваат средства кои не се директно насочени кон промотивните активности на маркетингот туку кон оптимизирање на самиот маркетинг процес на малите бизниси.

Овој блог напис нема да оди во формализација на маркетинг планот како наслов, резиме, содржина … Туку ќе се насочи кон најосновните елементи кои треба да ги опфатите во Вашиот маркетинг план.

Што претставува маркетинг план

Наједноставно кажано маркетинг планот претставува блупринт за комуникација на пораките за Вашите производи и/или услуги со тековните или потенцијалните потрошувачи. Со други зборови, маркетинг планот претставува детален патоказ кој ги опфаќа вашите маркетинг стратегии, тактики, активности, трошоци и проектирани резултати во однос на временскиот период за кој се однесува маркетингот.

Маркетинг планот претставува пишан документ каде се опфатенеи неопходните маркетинг активности со кои треба да се исполат една или повеќе маркетинг цели.

Целта на маркетинг планот е:

 • да ги координира бизнис целите
 • да го дефинира пазарот и да го сегментира пазарот
 • да го дефинира маркетинг миксот со кој бизнисот ќе излезе на пазарот
 • систематизира активностите за избраните маркетинг сратегии.

Маркетинг планот треба да биде динамичен документ кој може и треба да се менува од време навреме. Да, маркетинг планот претставува бескраен циклус кој започнува и никогаш не завршува. Или би ребало да не заврши.

Минимална содржина на маркетинг планот

Еве во неколку цртки што минимално треба да содржи Вашиот маркетинг план:

 • Прво мора да започнете со дефинирање на бизнис целите во вид на бројки. На пример, зголемување на продажба за 10%, зголемување на приходи за 15% или пак зголемување на профитот за 12%. Овие цели потоа трансформирајте ги во потребни потрошувачи – купувачи. Како? Например Вашата цел е приходот да се зголеми за 15%. Претходната година сте мале приход од 5.000.000 денари што ќе значи дека Вашата цел е наредната година да имате приход од 5.750.000 денари. Просечна продажба по купувач Ви е 1000 денари. Ова значи дека ќе треба да имате 5750 купувачи за да ја остварите целта. Доколку Вашата продажна инка има капацитет на трансформација на потенцијални потрошувачи во вистински купувачи од 5% Вие ќе треба да доведете во Вашата продажна инка 115.000 потенцијални потрошувачи.
 • Бидејќи веќе знаете колку купвачи ќе ви бидат потребни можете да започнете со анализа на пазарот и сегментација на истиот. Целта на овој чекор е да го дефинирате пазарот каде ќе можете да ја остварите бројката од 115.000 потенцијални потрошувачи. Откако ќе завршите со оваа анализа вие ќе имате една едноставна реченица: Ќе се насочам на пазарот на млади луѓе под 30 години кои имаат потреба од моите производи и/или услуги.
 • Значи имате потребен број на потенцијални потрошувачи и го знаете вашиот целен пазар, сега ќе треба да го искомбинирате Вашиот маркетинг микс за да можете да ја постигнете дефинираната бројка од првиот чекор. Во овој дел ги дефинирате предностите на Вашите производи и/или услуги и нивните вредности во очите на потрошувачите. Ги дефинирате дистрибутивните канали и цената на Вашите производи и/или услуги. И на крајот ги дефинирате промотивните стратегии со кои треба да привлечете 115.000 потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка.
 • И како последен чекор од овој мини маркетинг план е да ги систематизирате активностите кои произлегуват од истиот. Ова го извршувате со помош на маркетинг календарот. Темплејтот на овој маркетинг календар ќе можете да го добиете со регистрација за неделни билтени на претприемач.

Со помош на овие едноставни четири чекори ќе имате маркетинг план кој ќе ви овозможи постојано подобрување на Вашите маркетинг активности како и соодветно исполнување на бизнис целите.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 13 – МАРКЕТИНГ КАЛЕНДАР

Ќе продолжиме со маркетинг средствата за кои пишувме секоја недела. Стигнавме до 13 од ветените над 100 маркетинг средства или оружја за претприемачите и малите бизниси. Сите претходни беа маркетинг средства кои имаа основна пропагандна цел за бизнисот. Веќе имавме еден блог напис за календарчиња како маркетинг средства. Но, овој напис е за маркетинг календар кој претставува елемент од маркетинг планот и служи за ефикасно и ефективно организирање на претприемачот во однос на маркетинг напорите што ги спроведува.

Маркетинг активностите како делење на брошури и флаери, радио и ТВ кампањи, праќање на меилови и писма, телефонски повици, мрежни техники итн. мора да бидат менаџирани и имплементирани во вистинско време.

Маркетинг календарот мора да биде интегрален дел од секој успешен маркетинг план. Наједноставно кажано маркетинг календарот претставува 12-месечен опис на она што Вие како претприемачи планирате да го направите за маркетингот. Да тоа значи дека маркетинг календар е пишан патоказ за Вашите маркетинг активности за одреден временски период. Мора да запомните дека Вашиот маркетинг календар е динамичен документ кој ќе треба да се менува од време на време.

Како да направите маркетинг календар?

Маркетинг календар е алатка која мора да ги содржи следниве елементи:

 • Како ќе го спроведувате маркетингот?
 • Кон кого ќе го насочите маркетингот?
 • Колку ќе ве чини маркетингот?
 • Кога ќе го спроведувате маркетингот?
 • Колку потенцијални потрошувачи ќе опфатите?
 • Резултати за тоа колку потрошувачи сте стекнале со одредена маркетинг активност.

Наједноставен начин да направите маркетинг календар е да направите табела во MS Excel или MS Word и да ги ставите поднасловите како колони за секоја маркетинг активност која планирате да ја спроведете. Маркетинг календарот може да биде во електронска форма како .doc  или .xls фајл или пак да биде во печатена документарна форма. Формата не е важна, туку важна е имплементацијата и содржината на истата.

Наједноставен маркетинг календар би можел да изгледа на следниов начин:

Маркетинг активностЦелен пазарТрошоциДатум од:Датум до:Потенцијални потрошувачиРезултати

Но, наједноставно можете да се регистрирате за неделни билтени на претприемач (колоната десно) и ќе добиете темплејт на маркетинг календар со уште 9 други темплејти.

Зошто маркетин календарот е толку важен?

Маркетинг календарот е важен бидејќи тој:

 • Ќе ви помогне да ги мерите Вашите маркетинг активности за одреден период;
 • Ќе ви помогне да ги следите трошоците за маркетингот;
 • Ќе ви помогне да ги подобрите Вашите маркетинг активности и
 • Ќе ви помогне да останете фокусирани.

Да, со маркетинг календарот ќе бидете во можност да ги мерите сите ваши маркетинг ресурси кои ги корстите за привлекување на потрошувачи. Оваа се обезбедува со помош на колоната која ја нарековме резултати. Како резултат ќе мора да внесете број кој ќе ви каже колку потенцијални потрошувачи се трансформирани во вистински купувачи.

Во Вашиот маркетинг календар ќе треба да имате колона која ќе ги прикажува трошоците за секоја маркетинг активност. Поради тоа, маркетинг календарот освен следење на трошоците ќе ви послужи и како средство за буџетирање на маркетинг активностите.

На пример, доколку потрошите 10000,00 денари за реклама во весник, и доколку во таа реклама вклучите попустна картичка ќе знаете точно колку потрошувачи ќе дојдат заради таа реклама. Доколку дојдат 500 потрошувачи кои ќе потрошат по 1000 денари ќе имате приход од 500.000 денари. И доколку вашиот профит изнесува 5% Вашиот профит ќе биде 25.000 денари. Оваа маркетинг камапања е добра бидејќи сте ги покриле тршоците од 10.000 денари и сте заработиле дополнителни 15.000 денари. Но, доколку имаме само 100 купувачи кои дошле со попустната картичка од таа реклама ќе имаме приход од 100.000 денари кој со 5% профитна стапка ќе биде 5000 денари профит. Ова веднаш ќе ни даде сигнал дека таа рекламна кампања веќе не треба да ја користиме. На ваков начи постојано ќе ги подобруваме нашите маркетинг активности.

Маркетинг календарот е навистина корисна алатка со која ќе успеете да ги следите сите Ваши маркетинг активности и на аков начин ќе останете фокусирани на сите планирани маркетинг активности во годината. На ваков начин маркетинг календарот ќе ви помогне да го исполните Вашиот маркетинг план.

post

ТЕМИ НА ПРЕТПРИЕМАЧ – РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА – 1

Претходната недела изготвивме една анкета за теми на претприемач на кои би сакале да се насочиме повеќе. Оваа анкета има за цел да воведе систем на постојано подобрување на насловите како на блогот така и на артиклите на претприемач. Од друга страна ја тестиравме услугата на новата верзија на нашиот ауторепондер.

На сликата подолу е даден графички и табеларен приказ на резултатите по првта недела од пуштање на анкетата.

Од резултатите може да се забележи дека најмногу посакувани теми се:

 • Бизнис софтвери со 12 гласа. Оваа тема ја почнавме пред 5-6 месеци со бесплатни алатки за бизнисите и 11 виртуелни алатки за бизнисите. Имаме подготвено една листа на бесплатни софтвери кои можат да најдат место во бизнис светот и која набргу ќе ја споделиме со Вас. Но, во нареден период можете да очекувате повеќе артикли и блог написи за бизнис софтвери.
 • Маркетинг со 11 гласа. Оваа тема постојано се ажурира и има 15 артикли на претприемач, како и серија на блог написи за маркетингот на блогот. Во наредниот период продолжуваме со уште 90-тина маркетинг средства на блогот.
 • Интернет бизниси со 10 гласа. Оваа тема ја актуелизиравме пред некој недела и веќе започнавме со истата. Веќе имавте можност да прочитате за основи  на интернет бизниси како и можности за зарабтка на интернет. Следуваат уште многу артикли како потребна технологија, интернет маркетинг, изработка на веб страни за интернет бизниси, SEО…
 • Понатаму следуваат бизнис идеи и SWOT анализа со 8 гласа, видео материјали со 7 гласа, бизнис план со 6 гласа и како до веб презентација со 5 гласа.

Како дополнителни теми кои не беа наведени во горната листа (второто прашање) се појавија следниве:

 • Финансиска анализа на компаниите – Анализа на финансиски извештаи
 • Профит
 • Теми од областа на менаџментот и менаџмент со човечки ресурси
 • Маркетинг-менаџмент
 • Поврзување со бизнис ангели
 • Фундрајзинг преку ЗФ
 • Малцински претприемачи
 • Статистика и анализа на пазари
 • Финансиски проекции

Некои од овие теми веќе се запонати, но сепак ќе биде даден дополнителен приоритет за истите.

Ианку анкетата ќе продолжи. Доколку некој не бил вклучен а сака може да пристапи преку блогот доколку кликне тука (анкетата е веќе затворена). А може и преку страничнта лента на блогот, од десна страна со кликнување на сликата – график. (Анкетата е веќе затворена).

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВО 12 – ГРАДИ ЛИСТА!

LeadsDatabase Како 12 маркетинг средство ја избравме базата на податоци со потенцијални и сегашни потрошувачи. Во претходниот напис за телефоните или телемаркетингот напоменавме дека за ефективно и ефикасно спроведување на телемаркетингот најголема улога има квалитетна база на податоци со потенцијални и сегашни потрошувачи. Значи ова маркетинг средство претставува алатка или еден вид на помагало за други видови на маркетинг средства како e-mail маркетинг, телемаркетингот, писмата итн. Но, како алатка игра потенцијална улога за вадење на максимумот од остнатите маркетинг средства.

Наједноставно кажано база на податоци со потенцијални и идни потрошувачи претставува една табела во која се води евиденција за сите сегашни и/или идни (можни-потенцијални) потрошувачи во однос на нивното однесување и влијание на нашите маркетинг активности. Во та табела се бележи кога биле контактирани, како биле контактирани, каква била реакцијата и се што може да придонесе до зголемување на перформансите на нашите маркетинг активности.

Гради листа (Build a List) е основа за секој успешен бизнис. И препорачливо е уште во самиот почеток на бизнисот да се започне со ваквата активност. Како се зголемува листата така ќе се зголемува и продажбата и успешноста на бизнисот.

Што треба да содржи листата?

Она што ќе биде содржано во та листа (база на податоци) ќе влијае на квалитетот на листата. Во најмала мерка листата треба да соджи:

 • Име и презиме на лицето (или бизнисот доколку се работи за бизнис кој продава на бизниси);
 • Контакт детали – адреса, e-mail, телефон
 • Бележење на секоја маркетинг активност во однос на тоа лице;
 • Начин на реакција по изведување на одредена маркетинг активност;
 • Дали започнала продажба со тоа лице;
 • Идни маркетинг активности.

На ваков начин ќе имате една соодветна евиденција за секое лице (физичко или правно) во однос на тоа што е направено, што треба да се направи и какво е искуството со одредено маркетинг средство. Сето оваа ќе помогне во донесување на правилни одлуки во однос на секој сегашен или потенцијален потрошувач

Форми на листа

На пазарот постојат многу софтвери кои нудат еден ваков тип на апликации за менаџирање на листи и маркетинг активности. Но, во секој случај формата и не е важна, најважно е да се започне да се пополнува самата листа. Доколку имате финансии можете да инвестирате во една таква апликација која што секако ќе ви помогне во менаџирање на Вашата листа. Но, тука постои и еден недостаток, а тоа е што со готови софтвери не можете да ја персонализирате Вашата листа.

Тука би дал некои идеи за претприемачите кои започнуваат со бизнис и секој денар им е важен, па затоа не можат да инвестираат во посебна апликација за оваа работа. Па затоа Вашата листа може да биде во следниот облик:

 • Хартиен – сето горенаведено го запишувате рачно и на хартија.
 • Електронски:
  • Microsoft Office Word
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office Access
  • или било оја друга апликација која ја имате на Вашиот компјутер а која овозможува текстуални или табеларни обработки. На пример Open Office.

Како да се почне?

Најтежок е почетокот, но најважно е да биде уште во самиот старт на Вашиот бизнис. Можете да ги користите следниве идеи за градење на листа:

 • Внесете ги сите Ваши роднини, пријатели и познаници од Вашиот телефонски адресар.
 • Отворете телефонски именик доколку продавате на физички лица или пак златна книга доколку продавате на други бизниси и пронајдете ги бизниси или пак физички лица од Вашиот целен пазар.
 • Секој кој ќе дојде да купи нешто побарајте му контакт детали заради испраќање на неделни билтени или пак како зачленување во клуб на верни потрошувачи. Забележете само како тоа го изведуваат големите:
  • Во маркетите ви даваат попуста картичка откако ќе ги пополнте сите Ваши податоци.
 • Подели награди и за подигање на истите барај да биде пополнет формулар со контакт податоци.
 • Собирај визит картички секој кој ќе ви понуди и ставај ги одатоците в базата.
 • Отвори огласници и пронајди целен пазар. На огласниците ќе пронајдете кнтакт детали.
 • Користи социјални мрежи.
 • И било што што ќе излезе од Вашата креативност а ќе има ефект на зголемување на Вашата листа.

Една работа која сакам да ја напоменам е дека секогаш ќе морате да прашате дали луѓето или пак бизнисите сакаат да ги контактирате и не смеете да претерувате за да не се слчи Вашите маркетинг средства да станат досадни за Вашите потенцијални или пак сегашни потрошувачи.

Започнете да ја градте Вашата листа, но систематски и со соодветно планирање за користење на истата и успехот сам ќе си дојде.

post

БИЗНИС ПЛАН – СУБЛИМИРАЊЕ

BPl copy Во претходните неколку месеци дел по дел објавувавме упатства за изработка на бизнис планот. Бизнис планот е основата за претворање на Вашата бизнис идеја во реален бизнис. Дали ќе биде успешен или не ќе зависи од активностите што сте си ги поставиле во бизнис планот.

Во неколку блог написи до сега повторувам дека не е важна формата на бизнис планот. Таа може да биде и на една обична салфетка која ја имате при рака додека седите во кафеана каде креативноста Ви е зголемена и за да не заборавите пишувате во вид на точки на активности кои треба да ги изведете во наредниот период.

Вака се одвиваа работите при презентација на упатствата за изработка на бизнис планот:

 1. Започнавме со изработка на насловна страна. Можеби звучи глупаво и неважно, но препорачувам да започнете со изработка на овој елемент поради тоа што:
  • Ова е првата страна што ќе биде видлива за секој бизнис план
  • Ќе ве поттикне да продолжите со понатамошнат изработка бидејќи веќе сте почнале. За секоја работа најтешко е да се почне, но кога ќе се почне се се одвива како подмачкано.
  • Бидејќи изработката е едноставна во текот на изработката ќе ви се зголеми креативноста за изработка на наредните елементи.
 2. Откако завршивме со насловната страна преминавме на изработка на елементите резиме и содржина. Не, само ги поставивме насловите, а на крајот откако ќе завршиме со останатите елементи ќе ги пополниме овие елементи.
 3. Па потоа почнавме да пишуваме нешто општо за нашата нова компанија или бизнис. Тука опфативме за сопственичката структура, правна форма на бизнисот, нешто околу можните трошоци и локацијата.
 4. Откако ги дефиниравме општите работи за бизнисот тргнавме да ги опишуваме нашите производи и/или услуги кои бизнисот ќе ги понуди на пазарот.
 5. Сега веќе кога ги имаме дефинирано производите и/или услугите ќе можеме да спроведеме анализа на пазарот и индустријата. Веќе со овој елемент ќе имаме солидни показатели во каква состојба се наоѓа индустријата и пазарот и какви ќе бидат во иднина. Запомнете дека додека го изведувате овој елемент може да се случи и промена на нешто што досега сте го напишале. Сепак во бизнисот закон е пазарот и индустријата и доколку бара промена на производите и/или услугите слободно променете ги за да бидат во согласност со овој елемент од бизнис планот.
 6. Е сега ги знаеме нашите производи и/или услуги, го познаваме пазарот и индустријата и ќе можеме да ги дефинираме нашите стратегии за понатамошно дејствување. Тука ќе размислуваме и ќе пишуваме за две важни стратегии:
  • Маркетинг стратегија и
  • Продажна стратегија
 7. Откако ги имаме дефинирано стратегиите ќе можеме да размислуваме за имплементацијата. Со овој елемент на бизнис планот ќе добиеме една интересна табела за активностите кои ќе треба да ги спроведуваме во периодот за кој се однесува бизнис планот. Во голем дел успешноста на бизнисот ќе зависи од:
  • Видот на активностите кои сме си ги поставиле и од
  • Навремено комплетирање на овие активности
 8. Сега е пожелно малу да размислиме за нашиот маркетинг план односно планот како да привлечеме колку што може повеќе потенцијални потрошувачи во нашата продажна инка.
 9. И на ред е менаџментот каде ќе ги дефинираме организациската структура, клучните менаџерски луѓе и ќе размислиме малку за можните слабости на менаџерскиот тим.
 10. Откако ги дефиниравме сите претходни елементи можеме да се играме малку со бројки претворени во пари. Ова се финансии еден од најтешките и најболните елементи на бизнис планот.
 11. Иако последна не и неважна SWOT анализа ќе ја изведеме сега и која ќе ни каже кои се нашите јаки и слаби страни, а кои ни се можностите и заканите.

Но, стигнавме до 11, а велам 13 елементи на бизнис планот? О, да резимето и содржината се впишани во едно, па така се 12 елементи. И секако, маркетинг и продажна стратегија како посебни елементи стануваат 13 основни елементи на секој бизнис план. Следете ги упатствата и ќе имате добар бизнис план. Следете ја имлементацијата и корегирајте го од време на време и ќе имате успешен бизнис.