Archives for октомври 2009

post

Три Типа на Претприемачи

Теоријата многу често се занимава со типови на претприемачи при што се вршат различни истражувања за да се најде еден модел на успешност во претприемништвото. Оваа е многу тешко! Не постои идеален претприемач! Бизнисот во голем дел се базира на знаењето и снаодливоста на претприемачот, но не и само од него. Не е добро да ги препишуваме теориите од високоразвиени земји бидејќи воопшто не се применливи кај нас (барем во голем дел).

Овој напис е инспирација од статусот на профилот на Facebook на мојата братучетка на кој пишуваше „Паметните луѓе зборуваат за идеи, Просечните за сегашноста, а Примитивните за други луѓе…“ Па според ова општа реченица би ги поделил претприемачите на:

 • Паметни претприемачи
 • Просечни претприемачи
 • Примитивни претприемачи

Паметни претприемачи

Во овој поднаслов ќе се обидам да ги извлечам некои од карактеристиките на паметни претприемачи.

 • Високообразовани луѓе со огромно знаење кое не го оставаат по завршување на факултетот туку постојано го надополнуваат. Оваа знаење ги прави навистина уникатни во бизнисот кој го водат.
 • Секогаш полни со идеи кои се разликуваат од идеите на просечните и примитивните претприемачи. Врз основа на овие нови идеи нивниот бизнис е уникатен на пазарот на кој работат.
 • Имаат висока способност за проценка и реално расудување на работите околу нив. Проценка и расудување е навистина потребно за одлично водење на бизнисот. Многу одлуки се базираат на квалитетни проценки.
 • Не се затворени и не мислат дека знаат се и секогаш. Тие имаат знаење но не за се! Но, затоа што имаат знаење знаат и да побараат совет и помош кога почувствуваат дека не се сигурни во нешто.
 • Ги интегрираат идеите од сопствени вработени во подобрување на бизнисот. Секоја добра идеја е можност за подобрување на бизнисот кој го води еден чекор напрад. Затоа овие претприемачи не патат од комплекси затоа што нивниот вработен ќе им даде добра идеја.
 • Ја следат со едното око конкуренцијата но не се опседнати со нив. Да, опседнатост е претерана работа. Опседнатите претприемаи не спаѓаат во оваа група. Но, од друга страна внимателно следат што се случува во околината на поле на конкурентноста.

Просечни Претприемачи

Оваа е втората група на претприемачи која се чини и дека е најбројна. Ова се претприемачи кои немаат високо знаење но и не бараат помош. Идеите им се просечна страна бидејќи се базираат на копирање и едноставно само копирање без некое подобрување.

Би го претставил овој претприемач со еден пример. Претприемачот има пари за започнување на бизнис (од родители или пак има работено нешто во странство и заработено солидна сума на пари за започнување на сопствен бизнис). Треба да одлучат за едно прашање – ШТО? Е тука доаѓа првиот проблем на нивната просечност што ќе ги следи до крајот на животниот век на бизнисот (вообичаено од една до три години). Во овој момент се јавува таканаречена претприемничка блокада.

Претприемничка блокада е кога претприемачот доаѓа во фаза на безидејност. Неговиот мозок не може да обработи доволно идеи или пак да најде решенија за проблеми кои во секој бизнис постојат.

Тој претприемач во овој момент на започнување на бизнисот ги гледа трендовите и бара начин како најлесно да започне бизнис. И нормално најлесно е да се копира она што постои. Најверојатно некој бутик бидејќи слушнал дека маржата е голема. Или пак некоја бакалница бидејќи комшиите секој ден ќе купуваат леб. Но, овој претприемач не прави инвентивна копија на бизнисот туку целосна копија на нешто постоечко што веќе го има на секој чекор.

Постојат две можности: да успеат или пак да што е почесто во вакви ситуации да не успеат. За да успеат мора да излезат од сопствената просечност преку проширување на сопственото знаење и одблокирање на претприеманичката блокада. Сепак, секојдневно гледам дека огромен број на претприемачи ги затвораат сопствените бизниси и бараат начини пак да се вратат да работат за друг.

Примитивни Претприемачи

Третиот тип на претприемачи според мое лично убедување се „примитивните“ претприемачи. Ова се претприемачи кои навистина не знаат што прават во претприемништвото. Тоа се загубени души кои не можат да го најдат сопствениот пат. Основната карактеристика им е што повеќе се занимаваат со другите бизниси наместо со развојот на сопствениот. Можете да ги видите ваквите претприемачи насекаде околу Вас. Тие најчесто ги оговараат паметните претприемачи поради тоа што во секој случај им завидуваат.

Се занимаваат со туѓите проблеми наместо со своите. Најтрагично е што мислат дека имаат знаење, а се без знаење. Оваа е една од најголемите болести која не предизвикува лична болка, но на бизнисот што го водат и тоа каква болка му предизвикува. Не прифаќаат добронамерни совети од своите блиски, а ниту од своите вработени. Што е потрагично не ни бараат помош иако длабоко заглавуваат.

Тие се кратковиди, подалеку од сопствениот нос не можат да погледнат а камоли за утрешноста. Планирање и истражување на пазарот за нив не постои.

Но, постои една опасност што тие се шират како вирус и можат да бидат заразни особено за просечните претприемачи да влезат во оваа група. Вирусите се лечат со витамини, а витамините за овој вирус се знаење и постојано проширување на знаење.

Слика од mikebaird
post

Излезна Стратегија за Претприемачите

Како претприемачи мораме да бидеме реални и кога нашиот бизнис остварува успеси и кога започнуваат работите да се движат во надолна линија. Никој не сака да размислува за излезна стратегија, но понекогаш е неопходна и подобро е претприемачот да биде подготвен отколку да биде неподготвен и да се случи катастрофа – да остане без ништо.

Токму оваа стратегија е нешто што претприемничкиот бизнис го прави флексибилен во однос на големите компании во кои владее голема бирократија и кај кои вообичаено се случува целосен пропаст каде никој не добива ништо (добро условите во кои живееме дадоа големи примери во кои одредени поединци заработуваа големи пари од пропаѓање на некој голем бизнис – мислам на политичарите). Во секој случај потребно е да се размислува и за излезна стратегија за во секој случај или пак недај боже.

Кога да се спроведе излезна стратегија?

Едно од најважните прашања за претприемачите е кога да ја спроведат излезната стратегија и да излезат од бизнисот. Одговорот е ниту предоцна ниту прерано. Но, проблемот не е едноставен. Кога е тоа предоцна и кога е тоа прерано? Кога завршува моментот прерано и пред да започне моментот предоцна. Но, да видиме кога е што!

Прерано е кога:

 • Нашиот бизнис сеуште носи профит.
 • Нашиот бизнис има намален профит, но постои тенденција на покачување.
 • Имаме идеи и стратегии за да го извлечеме бизнисот од криза.
 • Предвидувањата за иднината даваат надеж дека ќе успееме.

Предоцна е кога:

 • Главиме во долгови кои не можеме да ги вратиме.
 • Го губиме тлото под нозете.
 • Загубите се преголеми.
 • Веќе немаме идеи и стратегии за излез од кризата.
 • Предвидувањата не даваат некоја надеж дека ќе успееме.

Ова се некои од показателите кои можат да ни покажат кога е време да ја извлечеме од ракавот нашата излезна стратегија која ја имаме подготвено.

Неколку видови на излезни стратегии

Продажба на бизнисот. Една излезна стратегија е продажба на бизнисот. Но, за оваа стратегија да се спроведе би требало да се изврши продажбата малку порано додека сеуште постојат некои резултати на хартија во вид на позитивен готовински тек, вредност на имотот на бизнисот итн. Вообичаено е потребно да најдете некој бизнис или физичко лице кој сака да започне таков бизнис и да му понудите да го купи Вашиот. Вие добивате пари тој добива бизнис кој веќе има изградено каква таква структура што секако ќе го спаси од тешкиот период на стартап на бизнисот.

Припојување на еден со друг бизнис. Припојување е кога две компании се спојуваат и ги комбинираат сопствените вредности и стануваат една поголема компанија. Во ваква ситуација претприемачите на припоените компании ќе добијат акции кои ќе имаат поголема вредност во однос на вредноста на бизнисите како посебни ентитети. Како недостаток е што нема да можете да добиете готовина во одреден временски период.

Ликвидација. Ликвидација е друг вид на излезна стратегија и значи едноставно затворање или гасење на Вашиот бизнис како посебен правен ентитет. За оваа излезна стратегија потребно е да бизнисот не биде во долгови. Доколку случајот е таков оваа стратегија подразбира продажба на имотот на бизнисот за да се прибере готовината и затворање на бизнисот.

Во секој случај претприемачите треба да бидат подготвени и во својот арсенал да ги имаат овие стратегии при што ќе имаат план за секакво можно сценарио и секој чекор треба прецизно да биде дефиниран. Постојат претприемачи кои постојано се занимаваат со вакви активности. Започнуваат бизнис, го растат до одреден степен и го продаваат со што заработуваат многу повеќе отколку што вложиле во започнувањето и растот и развојот.

Но, би сакал да напоменам и една опасност – емоции. Емоциите може да доведат до тоа да го промашиме вистинскиот момент за излез. Затоа избегнувајте ги емоциите.

Сликата од dan paluska

post

Како до Бесплатно Интранет Решение за Малите Бизниси?

Овој напис е напишан од претприемач за EntrepreneurshipInaBox и во целост е претставена македонската верзија на истиот.

Зголемување на продуктивноста на бизнисите е една од најважните работи на претриемачите. Многу често бизнисите функционираат на различни локации како различни градови, земји, а одредени големи бизниси работат и на различни континенти. Внатрешната бизнис комуникација и размена на информации во самиот бизнис помеѓу луѓето е нешто што има големо влијание на бизнис продуктивноста. Брзо донесување на одлуки, брза размена на информации, брза контрола, увид во реализација на активностите од проектот , алокација на проектни задачи… Сите овие активнисти може да бидат имплементирани преку еден систем – интранет.

Дефиницијата за интранет во Wikipedia’s (intranet) е:

приватна мрежа која користи интернет протоколи за безбедна размена на било какви информации во организацијата. Терминот има спротивно значење од интернет – мрежа помеѓу организации додека интранетот е мрежа во организацијата. Понекогаш терминот се користи за приказ на внатрешна веб страна на организацијата, но може да биде поширок дел од ИТ инфраструктура на организацијата.

Во овој напис ќе прикажам еден туториал како да се користи Google’s sites како интранет решение за малите бизниси.

1. Доколку немате Google Account сега е време да креирате еден.

2. Регистрирајте се на Google Sites со Вашиот Google Account.

3. Креирајте страна – Кликнете на копчето Create Sit

4. Пополнете ги податоците на страната и кликнете на копчето Create Site.

Бидејќи сакаме нашата страна да ја користиме како бизнис интранет решение ја избираме опцијата: Only people I specify can view this site (Само луѓето кои јас ќе ги изберам можат да ја гледаат оваа страна). Сега страната за нашата бизнис интранет платформа е креирана и следното што треба да избереме е што сакаме да има како опции на нашиот интранет. Да кажеме дека ги сакаме следните опции за нашиот интранет:

 • Блог со последни бизнис информации.
 • Место каде ќе се складираат документите.
 • Проектни активности и реализација на истите.

Постојат повеќе можности за користење на Google’s sites како интранет решение за бизнисите, но јас ги избрав овие три за целите на овој туториал.

5. Креирање на страна за Блог со последни бизнис информации

Првин кликнете на копчето Create Page:

и внесете го името (Name) на страната и изберете ја опцијата Announcements бидејќи ние сакаме да креираме блог со последни информации. Кликнете на копчето Create Page откако ќе ги пополните информациите.

Сега имаме нова страна именувана како Blog with Latest Business Information (Блог со последни бизнис информации) која се појавува во левата странична лента. Кога сакаме да додадеме некои бизнис информации треба да кликнеме на копчето New Post за да креираме нов напис со последни информации.

6. Креирање на место за размена на документи

Повторно одиме со креирање на нова страна како во претходниот случај и ја избираме опцијата File Cabinet наместо Announcement.

Сегата на левата странична лента имаме срана именувана како Files и со едноставно кликнување на копчето Add File, ќе можеме да закачиме рзлични фајлови во вид на документи. (Напомена: Бесплатната верзија има простор од 100МB па затоа не е пожелно ова да се користи за видео материјали или големи слики.)

7. Креирање на страна со Проектни активности и реализација

Исто како и во првиот и вториот случај започнуваме со креирање на страна кликнувајќи на копчето Create Page и ја избираме опцијата List.

Кога ќе кликнеме на Create Page следниот прозорец ќе изгледа слично како на сликата подолу:

Тука имаме неколку опции како темплејти и една опција за креирање на наша сопствена листа. Ќе ја изберам опцијата Issue List која ќе ги бележи отворените активности на проектот. Откако ќе кликнеме на копчето Use this template на левата странична лента ќе имаме страна именувана како Projects (Проекти) која ќе ја користиме за следење на реализацијата на проектните активности. Кликнете на Customize the list и ќе се појави следниот прозорец:

Со оваа опција ќе можеме да ги прилагодуваме податоците кои ќе сакаме да бидат вклучени во нашиот проект.

8. Детали за пристап

Сега кога го внесовме сето она што сакаме да го има нашиот бизнис интранет време е да ги избереме луѓето кои ќе имаат пристап. Сите кои ќе имаат пристап мора да имаат Google account. Вообичаено ова се вработените. Одете на десното мени и кликнете на More Actions и изберете Share This Site.

Преку следниот прозорец можете да ги поканите луѓето од Вашиот бизнис да имаат пристап како сопственици, соработници или само прегледувачи.

Тоа е се народе! Сега имате интранет за Вашиот бизнис.

Препорака: Обидувајте се со различни опции имате можност и да го интегрирате Google Documents со оваа интранет решение.

post

E-Commerce – Неколку Забележителни Грешки

Се чини дека E-Commerce односно продажбата преку интернет на производи од широка потрошувачка пред едно 6-7 месеци започна со помош на Casys (Интернационален картичен систем) и неколку комерцијални банки. Ова е за поздравување за еден ваков чекор напред. Ова е почеток на една сосема нова страна за претприемачите во Македонија. Но, се чини дека очекувањата не ги исполнија резултатите. Пред некое време слушнав дека една компанија која меѓу првите започна да го користи овој систем забележала само неколку продажби во изминатиов период. Не знам колку е точно бидејќи информацијата не ми е проверена. Затоа преминав на една анализа на една од тие компании (веб страни) за да видам што се случува.

Недоволна оптимизација за пребарувачи

Да, ова е еден од недостатоците на овие веб страни. Тоа е поради фактот што сакаат fancy изглед на страната и веб дизајнерите им ја дизајнираат така со flash копчиња и сликички целосно заборавајќи на SEO (Search Engine Optimization). Не е доволно само поставување на веб одредена страна и продажбата да тече автоматски. Успешен E-commerce систем бара многу повеќе работа.

Што има тука за мене?

Еден елемент кој е најважен за одлука за купување. Секој купувач си го поставува тоа прашање. Јас во улога на купувач не можев да најдам нешто такво. Зошто? Вообичаено производи за широка потрошувачка се потребни во самиот момент на купување, така да купување преку интернет ќе доцни вообичаено до 24 часа. Истото тоа го имам во секоја продавница во моја близина за истите цени. А купувањето понекогаш значи и уживање на купувачот. Но, доколку добијам нешто повеќе со реализираното купување можеби и ќе се одлучам за таквото купување.

Повеќе офлајн маркетинг отколку онлајн маркетинг

Постои разлика помеѓу онлајн и офлајн маркетингот. Пристапот е многу поразличен. Се чини дека бизнисите се премногу насочени на офлајн маркетинг техники наместо онлајн (интернет) маркетингот кој може да даде вистински резултати. Но, интернет маркетингот бара многу труд и време за постигнување на резултати.

Нема вирозен карактер

Ова е уште една интернет стратегија која може да даде големи резултати. Но, веб страните кои ги разгледав немаат вклучено еден таков елемент кој би ја зголемил посетеноста и би довел до поголема продажба.

Нема нешто што ќе ја подигне свеста кај луѓето за купување преку интернет

Ова е можеби и еден од најважните елементи при развојот на интернет купување. Пионерите во оваа област мора да обрнат големо внимание за подигање на свеста кај луѓето. Стравот во моментов е голем кој во голем дел се должи на незнаење за безбедносните елементи при купување на интернет. Освен банките и другите финансиски институции на ова поле мора да работат и трговците бидејќи сепак тие ќе ја имаат најголемата корист.

Нема гаранција за враќање на пари

Не успеав да видам гаранција за враќање на пари што има голема улога во одлуката за купување и довербата на купувачот во продавачот. Доколку не бидам задоволен со производот кој ќе го купам дали може да го вратам, во кој рок и под кои услови.

Ова е она што го забележав на прв поглед во однос на овие веб продавници. Доколку навлегувам подлабоко во анализата сигурно ќе има уште недостатоци. Оваа анализа е еден мал мој придонес кон она на што треба да се обрне внимание како подобрување на веб продавниците.

Сликата од Fosforix
post

Магазини – Маркетинг Средство 27

Магазините се маркетинг средство 27 во овој турбо серијал од маркетинг средства на претприемач. Овој напис нема да биде долг бидејќи голем дел на работите кои се однесуваа на весниците како маркетинг средство (26-то) се применуваат и за магазините. Оваа 27-мо маркетинг средство се однесува на магазини како офлајн маркетинг средство, што значи дека тука нема да стане збор за онлајн магазините.

Што се тоа магазини?

Магазините се еден вид на весници изработени поквалитетно во однос на хартијата и бојата и се објавуваат периодично во вид на неделни или пак месечни магазини, кои содржат повеќе артикли од одредена проблематика и се финансираат врз основа на продаден рекламен простор и самата продажба на истите.

Се чини дека магазините сеуште држат до својата популарност во однос на весниците како маркетинг средства.

Можат да се забележат следниве карактеристики на магазините:

 • Висок квалитет на изработка
 • Насочени кон одредена тематика
 • Повеќе артикли од иста тематика
 • Поголема долготрајност (недела или пак месец)

Избор на магазин како маркетинг средство

Кога станува збор за избор на одреден магазин кој претприемачот ќе го користи како маркетинг средство повторно ќе се навратиме на апсолутниот и релативниот трошок со истите елементи за пресметка. Еве го примерот од весниците:

Да земеме два бренда на весници Х и У. Весникот Х има тираж од 25.000 примероци и наплаќа по 10.000 денари за одредена порака на одредена страна и позиција на страната. Весникот У има тираж од 20.000 примероци и наплаќа по 12.000 денари за одредена порака на одредена страна и позиција на страната. Профилот на читателите на овие весници е:

 • 20% од читателите на Х се потенцијални потрошувачи.
 • 35% од читателите на У се потенцијални потрошувачи.

На прв поглед би го избрале весникот Х бидејќи има понизок апсолутен трошок и поголем тираж. Но да видиме како стоиме со релативниот трошок:

ХУ
Тираж25.00020.000
Процент потенцијални потрошувачи20%35%
Број на потенцијални потрошувачи5.0007.000
Апсолутен трошок10.000 ден.12.000 ден.
Релативен трошок2 ден.1,71 ден.

Забележувате дека е подобар весникот У бидејќи цената за просечен потенцијален потрошувач е помала во однос на весникот X. Секогаш правете ја оваа анализа при избор на медиум, не само весник туку било кое маркетинг средство. Повеќе за овие пресметки и избор на маркетинг средство во посебен наслов за маркетинг средства.

Начинот на пресметка кај магазините е истиот.

При изборот на соодветен магазин би додал уште еден елемент кој би требало да одигра голема улога уште пред да започнете со пресметката а тоа е пазарната ниша на која е насочен магазинот. Доколку Вашиот бизнис е насочен кон тинејџери ќе користите магазини кои ја обработуваат тематиката за тинејџерите. Доколку продавате козметички производи ќе користите магазини во стилот на „Убавина и здравје“.

Предности и недостатоци

Како предности на магазините би ги издвоил следниве:

 • Високо таргетирани читатели – Магазините се читани од одредена група на луѓе за кои се наменети согласно тематиката која ја опфаќаат.
 • Голема географска опфатност – локален, национален и глобален пазар.
 • Квалитет – Квалитетот е навистина одличен со различни слики и графици во боја како и одличен квалитет на хартија во споредба со весниците.
 • Подолг животен век – Во однос на весниците, магазините имаат подолг животен век што значи дека се купуваат еднаш а се читаат цела недела или пак месец. Со тоа и веројатноста дека Вашата маркетинг порака ќе биде забележана е поголема.

Како недостатоци би ги издвоил следниве:

 • Високи трошоци – Заради квалитетот и високотаргетираните читатели трошоците се доста повисоки во однос на весниците.
 • Помала флексибилност – не може секојдневно да настапуваме со нова порака.
 • Премногу пораки – Се повеќе магазините се пренатрупани со пропагандни пораки. Ова е поради фактот што финансирањето на овие медиуми во голем дел се базира на изнајмување на рекламен простор.
 • Тренд на губење на читатели – На светско ниво трендот е намалување на продажба и тиражот на магазините, што секако дека ќе дојде и кај нас.
Сликата од engineroomblog
post

Социјална Бизнис Апликација – PeopleMaps

Случајно налетав на една навистина добра и вредна апликација за претприемачите. Едно е јасно. Работата на претприемачите се базира на постојано барање на нови купувачи и постојано одржување на релации со постоечките. Денес постојат голем број на веб апликации кои ги поврзуваат луѓето и бизнисите едни со други како на личен план така и на професионален план.

Станува збор за една нова и штотуку лансирана апликација наречена PeopleMaps. Оваа апликација овозможува луѓето автоматски да ги пребаруваат личните контакти од Outlook, Facebook, LinkedIn, Yahoo и Gmail и во исто време автоматски бара податоци од јавни извори на интернетот за тие контакти. За графичка презентација апликацијата користи Java, но доколку немате инсталирано автоматски ќе ве одведе до страната за симнување. Секој контакт е анализиран од апликацијата и ја дава патеката на конекција со тоа лице или пак компанија.

Има две алтернативи за користење на апликацијата:

 • Бесплатна верзија
 • Професионална верзија која чини 49,95$ месечно.

Бесплатна верзија

Во бесплатната верзија ќе ги имате следниве опции на располагање:

 • Патеки на конекција со лица и компании – Можност за Ваше претставување на некое лице или компанија
 • Мапа на лица и компании – Покажува графичка презентација на мрежи на лица и компании и претставуваат одлична алатка за истражување и анализа на продажбата.
 • Контакт менаџер – Менаџирање на Вашите лични контакти од Outlook, Facebook, LinkedIn, Yahoo и Gmail вклучувајќи целосна биографија на истите и силина на конекцијата со Вас.
 • Визуелен пребарувач на мапа на луѓе – Графичко пребарување за брзо и едноставно да научите за луѓето и компаниите во конекција со Вас.

Професионална верзија

Професионалната верзија за која се плаќа на месечно ниво 49,95$ ги има истите опции како и бесплатната верзија плус следниве:

 • Рангирање на мапи со потенцијални потрошувачи – Автоматско приближување со потенцијалните потрошувачи базирано на силината на конекцијата на секој потенцијален потрошувач.
 • Со еден клик претставување – Обезбедува топло претставување на Вашите клиенти со едноставно еден клик.
 • Интеграција со Salesforce.com – Овозможува целосна интеграција со Salesforce.com еден веб CRM (Customer Relationship Management) систем.
 • Импортирање од други CRM системи
 • Експортирање во други CRM системи
post

Онлајн Софтвер за Дијаграми – Gliffy

Дијаграми и графици се секојдневна потреба во бизнисите. Се користат од страна на донесувачи на одлуки за донесување на поквалитетни одлуки. Се вели дека една слика менува илјадници зборови. Значи многу е поедноставно кога ќе погледнете во еден график или пак дијаграм за да видите што се случува во бизнисот. Претприемачи, менаџери и вработени секојдневно донесуваат одлуки па затоа и секојдневно гледаат и споредуваат различни графици и дијаграми.

Во овој напис ќе претставам една бесплатна алатка (се разбира со одредени ограничувања) која може да се користи од страна на бизнисите за оваа намена. Оваа алатка е Gliffy.

За што може да се користи оваа алатка?

Оваа алатка може да се искористи за основните бизнис графици и дијаграми кои се користат во секојдневната работа на претприемачите:

 • Дијаграм на текот (Flowchart)
 • Мрежни дијаграми (Network diagram)
 • План на погонот на фабриката (Floor plan)
 • Организациски дијаграм – Органограм
 • SWOT анализа
 • Wireframe дијаграми – Визуелна презентација на тридимензионални или физички објекти користени во 3D компјутерска графика.
 • UML – Unified Modeling Language – стандардизиран јазик за моделирање во полето на софтверски инженеринг.
 • Деловни (бизнис) процеси
 • Моделирање

Користење

Отидете на почетната страна на Gliffy и кликнете го копчето за регистрација.

Потоа внесете ги основните податоци за регистрација.

Потоа ќе можете да го користите софтверот за изработка на различни дијаграми.

Верзии на софтверот

Постојат само две верзии на софтверот едната е основна верзија која е бесплатна и втората е премиум верзија која за една лиценца чин 5$ месечно.

Разликата е во количината на дијаграми кои можете да ги направите (5 за основната верзија и неограничен број за премиум верзијата). Втората разлика е што бесплатната верзија е со реклами. Бесплатната верзија на експортираните дијаграми го печати логото на Gliffy. Уште една разлика е што нема подршка на e-mail и безбедно SSL логирање.

Кога првпат ќе се регистрирате ќе имате 30 дена пробен премиум акаунт кој по истек на 30 дена доколку не нарачате ќе ве префрли автоматски на основната верзија која е бесплатна.

Во секој случај искористете и испробајте ја фул верзијата во првите 30 дена бидејќи има навистина има многу можности.

post

Ограничувачки Верувања – Опасност за Претприемачите

Од пред некое време започнав да го следам блогот на Steve Pavlina’s Personal Development Blog и налетав на еден напис за ограничувачки верувања (Limiting Belief). Во многу ситуации од личен живот па така и во бизнисот овие ограничувачки верувања можат да не спречат да ги донесеме вистинските одлуки.

Што се тоа Ограничувачки Верувања?

 • Јас не можам …
 • Јас не знам…
 • Тешко ми е да го изведам…
 • Треба многу да учам…
 • Верувам дека ова е неисправно…
 • Грешките и неуспесите се нешто лошо.

Сигурно ви се познати овие почетни реченици бидејќи сигурно некогаш сме се нашле во состојба да си изговориме во себеси. И веднаш по изговарање, нормлно тие преовладуваат во нашиот мозок и се откажуваме од нешто што треба да го направиме иако можеби тоа нешто доколку се помачиме и го направиме ќе ни донесе огромен успех и нормално задоволство.

Според Wikipedia верување е:

…психолошка состојба во која одреден индивидуалец има претпоставки за кои мисли дека се точни.

Но, постои разлика помеѓу верување и точност. Првин имаме две состојби:

 • Нашето верување е точно.
 • Нашето верување е неточно.

Па со едноставна теорија на веројатност ќе видиме дека веројатноста дека нашето верување е точно е 0,5 но и веројатноста дека нашето верување е неточно е исто така 0,5. Што значи дека сме во позиција на фифти-фифти.

Од друга страна зборот ограничувачко означува некоја граница на нашите верувања или нешто што не ограничува во однос на поинакви верувања. Значи нашите ограничувачки верувања не ограничуваат да размислуваме пошироко од вообичаеното и не спречуваат од преземање на некои клучни акции.

Од Каде Доаѓаат овие Ограничувачки Верувања?

Постојат многу места, настани и периоди во животот кои ги градат овие ограничувачки верувања. Во овој дел би набројал само некои, што значи дека од индивидуа до индивидуа зависи на бројот и коренот на одредени ограничувачки верувања.

 • Нашето детство.
 • Воспитување од родители. Не дека воспитувањето било лошо, но некои времиња се менуваат и некои вродени верувања од воспитување од нашите родители се веќе сменети.
 • Општествен систем во државата во која живееме.
 • Едукациски системи (училишта, универзитети, курсеви…)
 • Нашето друштво (пријатели, колеги, соработници, роднини…)
 • Некои специфични случки во нашиот живот.
 • Незнаење.

Некои Примери на Ограничувачки Верувања за Претприемачите

 • Јас не можам да започнам бизнис.
 • За овој бизнис не сум кадар.
 • Не можам и незнам да менаџирам.
 • Не сакам да вработувам бидејќи никој не може да ја заврши работата подобро од мене.
 • Не знам да планирам.
 • Не сакам да планирам.
 • Не можам да го контролирам растот на бизнисот.
 • Мојата бизнис идеја не е најдобра.
 • Страв ми е дека ќе изгубам.
 • Грешките што можам да ги направам се кобни.
 • Бизнисот без мене неможе да опстане.

Забележувате многу опасности од спречување на започнување на бизнисот до спречување на развојот и растот на бизнисот. Иако за повеќето од овие ограничувачки вредности знаеме дека се неточни сепак доколку тие се длабоко вкоренети во нашиот мозок ќе ги применуваме. Тие едноставно имаат најголема предност во нашиот мозок и како што наведов едноставно светнуваат во секој момент кога сакаат да не спречат во нешто.

Како да се Избегнат Ограничувачки Верувања

Не сум сигурен за некој прецизен модел, но јас го користам овој кој ми помага од ситуација до ситуација. Во секој случај многу е тешко да се бориш со некое верување длабоко всадено во мозокот. Секоја индивидуа е различна и не може да има еден модел за секој.

 • Се обидувам да ги спознавам и знам сопствените ограничувачки верувања.
 • Проучувам за секое ограничувачко верување како би го проширил сопственото знаење и би го сменил верувањето.
 • Избегнувам зборови во стилот не сакам, не можам, не знам…
 • Се обидувам да ги пробијам бариерите на пошироко размислување.
 • Се обидувам никогаш да не мислам како други.
 • Се обидувам да гледам поинаку во однос на спротивните одлуки и акции.
 • Секоја грешка ми е школо за друг пат.
Сликата од Noël Zia Lee
post

Анализа на Индустријата преку Одговор на 40 Прашања

Анализа на индустријата е алатка која овозможува бизнисите и претприемачите да ја разберат нивната позиција на пазарот и во однос на другите компании кои нудат исти или слични производи и услуги. Производ од анализа на индустријата е документ кој ќе ни помогне во донесување на квалитетни одлуки за идниот развој на нашиот бизнис. Исто така, овој документ ќе ни помогне да ги подобриме нашите стратегии за конкурентност при што ќе се позиционираме подобро во одредена индустрија. Анализата на индустријата може да биде и дел од бизнис планот.

Во понатамошниот текст се дадени некои од основните прашања кои јас ги развив како помош во спроведување на една ваква анализа.

Идентификација на индустријата

 1. Која е шифрата од Национална Класификација на Дејностите (НКД)?

Преглед на индустријата

Кога ја знаете историјата на индустријата ќе ви биде полесно да ги разберете основните правила кои постојат во таа индустрија.

 1. Каква е историјата на индустријата?
 2. Што влијае на растот на индустријата?
 3. Кои се лидерите во индустријата?
 4. Постојат ли некои законски и подзаконски акти кои го регулираат работењето во таа индустрија?

Трендови во Индустријата

Трендовите претставуваа едноставен поглед во историјата во која се бараат некои трендови во статистичките податоци, а кои можат да се користат за предвидување на иднината.

 1. Каква е проценетата големина на индустријата во пари и продадени производи?
 2. Какви се трендовите на продажба во претходните неколку години?
 3. Каква е чувствителноста на индустријата?
 4. Кои видови на маркетинг стратегии вообичаено се користат во индустријата?
 5. Какви се трендовите во менаџментот во индустријата?

Потрошувачи/Купувачи/Потенцијални Потрошувачи

Потрошувачите, купувачите или пак потенцијалните потрошувачи претставуваат централен елемент на секоја бизнис анализа. Нашиот бизнис им служи на нивните потреби. Со подобро нивно познавање ќе обезбедиме подобра конкурентска предност за нашиот бизнис.

 1. Која е големината на популацијата на пазарот?
 2. Која е просечна старост на пазарот?
 3. Колкав е процентот на мажи и жени?
 4. Колкав е просечниот приход на пазарот?
 5. Колкав е процентот на секоја етничка заедница на пазарот?
 6. Каков семеен статус постои на пазарот и каква е застапеноста на секој статус?
 7. Каков животен стиле е релевантен на пазарот?
 8. Какви се купувачките навики на пазарот?
 9. Каде се наоѓаат потенцијалните потрошувачи?
 10. Каква е преговарачката моќ на купувачите?
 11. Дали е тешко за твоите купувачи да се преобрнат од Вашите на производите на Вашите конкуренти?

Конкуренти

Конкурентите се важен елемент на пазарот. Доколку тие имаат помало учество на пазарот Вие ќе имате поголемо и обратно. Како и да е, постојат и можности и други компании да влезат на пазарот и да земат дел од Вашето учество.

 1. Колку конкренти постојат во индустријата?
 2. Кои се главните конкуренти во индустријата?
 3. Колку долго тие се присутни во таа индустрија?
 4. Колкаво учество на пазарот имаат тие конкуренти?
 5. Каде е нивната локација?
 6. Колку е едноставно другите компании да навлезат на пазарот и да постанат Ваши конкуренти?

Снабдувачи – Добавувачи

Снабдувачи се бизниси кои го снабдуваат Вашиот бизнис со репроматеријали или пак други производи и/или услуги кои се круцијални за нормално функционирање на Вашиот бизнис. Премногу бизнис активности се базираат токму на снабдувачите. Понекогаш моќните снабдувачи можат да станат конкуренти.

 1. Кои се главните снабдувачи во индустријата?
 2. Колкава моќ имаат тие снабдувачи врз Вас и врз Вашите конкуренти?
 3. Дали постојат повеќе од еден снабдувач?
 4. Дали постојат потешкотии да вашите снабдувачи влезат директно на Вашиот пазар и продаваат директно на Вашите потрошувачи?
 5. Кој е делот од нивниот бизнис со работата со Вас?
 6. Дали можете лесно да извршите промена и да набавувате субститути од други снабдувачи?

Производи

За производите или пак услугите Вие и Вашите конкуренти земате пари од потрошувачите. Важно е да се направи анализа за позиционирањето на Вашите производи во однос на конкурентските на пазарот.

 1. Кои типови на производи се нудат во индустријата?
 2. Каква е уникатноста на Вашите производи?
 3. Кои производи се нудат од конкурентите?
 4. Кои производи Вашите потрошувачи можат да ги купат наместо Вашите производи?
 5. Дали постојат субститути на пазарот?
 6. Како субститутите влијаат на пазарот?
 7. Кои се клучните фактори кои влијаат на закана од субституција?

Со квалитетно и прецизно одговарање на овие 40 прашања ќе имаат солидна анализа на индустријата каде Вашиот мал бизнис работи.

post

3 Елементи кои Секоја Бизнис Идеја Мора да ги Има

Гледам многу бизниси кои никнуваат секој ден, но мислам дека само 1% од тие што ги гледам се навистина уникатна бизнис идеја. Гледам секојдневно како луѓе кои се враќаат од печалба ги вложуваат своите пари во бизнис. Но, сепак бизнис кој веќе е виден и бизнис кој насекаде околу мене го имам. Тие бизниси немаат ни трунка инвентивност во себе, туку само стихијно започнување. Едно време по осамостојувањето на Македонија во тренд беа бакалниците – локални драгсторчиња. Сега само мал број од истите опстојуваат на пазарот. Во мода е козметичко студио и ајдее  сите да започнеме козметичко студио. Се пие и јаде во Македонија и ајде сите да отвориме кафеани. Но сето тоа е без некој логичен приод во избор на сопствениот бизнис. Не е секој за бизнис. Парите можат да помогнат во побрзо започнување но знаењето е тоа што ќе го развива бизнисот. Затоа пред да започнете бизнис разгледајте ги овие три елементи првин.

Бизнис идејата е стартна точка на секој бизнис. На таа идеја се базира успешноста на бизнисот во иднина. Доколку сакаме да го опишеме значењето на бизнис идејата едноставно би кажале дека бизнис идејата е едноставно решение на некој проблем на пазарот. Поради тоа како најважни елементи кои секоја бизнис идеја МОРА да ги има се:

 1. Проблем
 2. Желба
 3. Мала шанса дека проблемот ќе биде решен.

Проблем во Бизнис Идеја

Првиот елемент кој што мора да го има нашата бизнис идеја е проблем. Кој би купувал нешто доколку нема проблем кој би го решил со тоа купување? Во Wikipedia проблемот е дефиниран како:

Препрека која остварувањето на целта ја отежнува. Се однесува на состојба, услов или спор кој сеуште е нерешен. Во поширока смисла на зборот, постои проблем кога одреден индивидуалец станува свесен на значењето на разликата помеѓу она што е во моментов и она што се посакува.

Луѓето секогаш посакуваат нешто. Помеѓу желбата – она што го посакуваат и тековната состојба се наоѓа проблемот. Секој проблем бара решение и тоа решение е бизнис идеја. Колку поголема ќе биде разликата толку поголем ќе биде и проблемот кој пак ќе предизвика и поголема желба за решение.

Секогаш на пазарот ќе постојат проблеми. Исак Адижес вели дека секогаш ќе имаме проблеми, а ќе немаме проблеми само доколку сме мртви. Како и да е, секој проблем нема иста тежина. За да го најдеме вистинскиот проблем на пазарот мора да ја анализираме тековната состојба со одговарање на следниве прашања:

 • Каков е типот на проблемот кој постои на пазарот?
 • Колку луѓе го имаат истиот проблем?
 • Кои се потенцијалните решенија на проблемот?
 • Можеме ли да понудиме најдобро решение за проблемот?
 • Дали тоа решение целосно ќе го реши проблемот?

Желба

Некои проблеми се големи проблеми, но некои се мали. Некои проблеми можат да бидат игнорирани но некои не. Претприемачите мора да размислуваат за проблеми за кои постои голема желба да се најде решение. Зошто голема желба за решение? Бидејќи доколку тие гладуваат за решение кое нашиот бизнис ќе им го понуди постои голема веројатност за успех на нашиот бизнис со таквата бизнис идеја.

Желбата претставува емоционална состојба на личноста која го прикажува нивото на посакување на нешто, или во нашиот случај ниво на посакување да се најде решение за проблемот. Колку повеќе личноста посакува да најде решение за проблемот ќе има и поголема желба и полесно ќе се одлучи да го купи решението.

Желбата како еден елемент на бизнис идејата е важна и поради цената на решението. Доколку желбата е поголема решението ќе биде поскапо и ќе носи поголем профит за бизнисот кој го нуди тоа решение.

Мора да ги одговориме следниве прашања за да откриеме дали нашата бизнис идеја има голема желба:

 • Колку е голем проблемот кој што бизнис идејата го решава?
 • Дали тие гладуваат за решение?
 • Како го бараат можното решение?
 • Какво е нивото на посакување да го решат проблемот?

Мали Шанси Проблемот да Биде Решен со Тековната Понуда

Ова е навистина важен елемент за успехот на бизнис идејата и се однесува на конкуренција на пазарот за истиот проблем. Доколку на пазарот не постои голема конкуренција за тој проблем тогаш шансите за успехот на нашиот бизнис се навистина поголеми.

На крајот треба да си ги поставиме следниве прашања:

 • Колку конкуренти продаваат ист или сличен производ и/или услуга на пазарот кој ние го определивме како целен пазар? Доколку на пазарот постојат повеќе конкуренти ќе имате навистина тешка борба со нив.
 • Каква позиција да заземеме која ќе не разликува нас од конкуренцијата? Диференцијацијата е една од најважните работи за секој бизнис. Ова е како нашиот бизнис ќе изгледа во очите на потрошувачите или пак потенцијалните потрошувачи. Доколку успееме да го направиме нашиот бизнис поразличен од остатокот на светот тогаш нашата бизнис идеја ќе биде успешна.

Не мора да иновираме нешто за да започнеме бизнис. Доколку бараме да најдеме нешто сосема уникатно, можеби никогаш нема да го пронајдеме и ќе останеме во нивото на сонување засекогаш.