Archives for ноември 2010

post

Flickr – Маркетинг средство 80

Flickr го избрав како 80-то маркетинг средство на претприемач, не заради тоа што е единствена ваква платформа туку заради тоа што е една од најкористените од социјалните мрежи за споделување на слики.

Доколку сликата е вредна илјада зборови, која е вредноста на тоа да можете да споделувате слики со пријатели, роднини и потрошувачи во Вашата мрежа?

Иако постојат многу претприемачи кои веруваат дека социјалните мрежи за споделување на слики претставуваат единствена поволност за споделување на слики од одмори и прослави со роднини сепак се повеќе се зголемува бројот и на оние кои сметаат дека сликите и социјалните мрежи претставуваат одлична бизнис можност.

Што претставува Flickr?

Flickr претставува сервис за споделување на слики со кој индивидуалците и бизнисите успеваат сопствената визуелна содржина да ја направат достапна за сите оние кои се заинтересирани преку различни средства во вид на веб, мобилни уреди, е-mail, RSS…

Веб сајтот на Flickr е достапен во 8 јазици што претставува солидна оснава за глобалните бизниси.

Како може да се користи во бизнис цели?

Сите ние сме во себе сликари. Денешата технологија ни овозможува постојано во нашиот џеб да имаме солиден фотоапарат, без разлика дали е тоа вистински фотоапарат или пак мобилен телефон. Секојдневно гледам луѓе кои едноставно си ги забележуваат моментите на слика преку мобилен телефон.

Дури стекнувам впечаток дека доколку порано се сликавме за оние „старомодни“ фото албуми кои во одредени прилики ќе ги гледавме заради обновување на спомените од тие моменти, денес едноставно сликите во голем дел се резултат на желба за споделување на Facebook.

Бесплатниот акаунт на Flickr е ограничен на 100 мегабајти месечен аплоад додека про акаунтот е неограничен и без реклами. Можете да имате јавни и приватни слики. Јавните може секој да ги види додека приватните само вие или одредена група на луѓе. Но, скоро 80% од сликите на Flickr се јавни.

Значи користењето се сведува на сликање и аплоадирање на сликите на Flickr. Со помош на бобилните уреди овој процес е премногу едноставен. Така да за бизнис цели можете да сликате одредени карактеристики на Ваши производи, одредени настани на кои присуствувате вие или Вашите вработени, одредени прослави во Вашата компанија, задоволни потрошувачи, моменти од состаноци, моменти од тестирање на производ и/или услуга… Листата е навистина неограничена и се базира најмногу на претприемничката креативност.

Тие слики можете да ги поставите како фото стрим на Вашиот веб сајт или блог.

Уште позначајно е што сите јавни фотографии за кои избирате лиценца за можност за користење од страна на други веб сајтови или блогови имаат потенцијал да бидат објавени на некој друг веб сајт но врз основа на таа лицена корисникот е должен да постави линк до Вашиот фото стрим на flickr. Кога тој посетител ќе кликне на тој линк ќе има можност да види и линк до Вашиот веб сајт или блог. Тој станува Ваш потенцијален купувач.

Flickr линк

Еве еден доказ на оваа предност на flickr:

Од 17000 посети од страна на reffering sites 160 доаѓаат од Flickr. Тоа нешто помалку од 1%. Но, сепак е на 6-то место за сајтот од кој е извлечена оваа аналитика што сепак може да се стави во категорија на корисно за нешто што е бесплатно.

Го потцртав и Google Images (пребарувачот на слики на Google) само заради илустрација дека сликите имаат влијание за обезбедување на посетители кон Вашиот бизнис веб сајт.

Дали да го користите Flickr?

Користење на Flickr за споделување на слики поврзани со Вашиот бизнис претставува одлична можност да стигнете до голема аудиенција.

Дали вашиот бизнис би имал корист доколку некој заинтересиран за Вашите производи и/или услуги врши истражување и сака да ги види тие Ваши производи и пребарува на flickr  по името на Вашиот бизнис и наоѓа одлични слики? Мислам дека ќе се сложите дека ќе имате корист.

Дали ќе имате корист доколку некој употреби некоја од Вашите слики во негова презентација пред менаџментот со тоа што ќе биде наведено од каде е сликата? Сметам дека и за ова ќе се сложите дека е корисно за Вашиот бизнис.

Со едноставна безплатна партиципација на пазарот за споделување на слики Вашиот бизнис едноставно е вклучен во процесот на интернет маркетингот и овозможува дополнителен стрим за лесно наоѓање на Вашиот бизнис на интернетот.

Техники на користење

Иако веќе напоменав неколку можности за користење на овој сервис би сакал да наведам и еден процес кој би ве водел низ сето ова:

 • Прво нешто е секогаш да имате можност да фатите некој момент на слика.
 • Обидете се да стекнете навика за сликање, односно користење на Вашиот мобилен телефон за таа намена.
 • Сликајте: ваши производи, техничка подршка, вработени, потрошувачи, производен процес, монтажа, залихи…
 • Споделувајте на flickr.
 • Изберете колку што можете повеќе ознаки за сликите. Користете име на производ, сериски број, година на производство, примена, намена, проблем кој го решава…
 • Инсталирјте и користете бесплатни додатоци со кои ќе се прикажуваат тие слики на Вашиот веб сајт, блог или други социјални мрежи кои ги користите.
post

Оптимални залихи: предности

Оптимални залихи

Оптимални залихи

Во претходните текстови за залихите наведовме дека тие се многу значајни за малите бизниси. Во првиот текст: Залихи зло без кое не се може или се може го опишавме значењето на поимот залихи, заклучивме дека тие мора да се управуваат, а управувањето може да се изврши на повеќе начини (еден од тие е ABC анализа или 80/20 правило). Во истиот текст заклучивме дека залихите претставуваат некое зло без кое се може, но во исто време и нешто без кое не се може. Токму затоа управувањето со залихите е една важна компонента во водењето на бизнисите, а особено за малите каде постојат ограничени финансиски ресусри.

Во вториот текст од серијалот за залихи: Залихи – како да ги управуваме претставивме еден едноставен модел на системот за контрола и управување на залихите кој овозможува постојано подобрување на нивото на залихите во претпријатијата.

Но, зошто сето ова?

Дали вреди трудот вложен во систем за управување со залихите?

Што ќе добие претприемачот со примена на ваков систем за управување со залихите?

Ова се прашања кои се поставуваат од страна на претприемачите пред започнување на примена на системот за контрола на залихите.

Што претставува оптимално ниво на залихи?

Во едно претпријатие залихите можат да бидат преголеми, премали или оптимални. Целта на системот за управување со залихи е тие да се одржуваат на оптимално ниво.

Оптимално ниво на залихи е таа количина на залихи која ќе ја имаме и која ќе биде најекономична (со најмалку трошоци), а од друга страна ќе обезбеди непречено функционирање на работата на бизнисот.

Пристапот за согледување на предностите ќе го претставиме преку недостатоци на преголемите и премалите залихи, за да можеме на крајот да ги согледаме предностите на оптималното ниво на залихите.

Недостатоци на преголеми залихи

Доколку не водиме сметка за залихите ќе гледаме секогаш во магацинот да имаме стока на залиха, а се со цел да не се случи да снемаме во моментот кога ќе примиме нарачка или кога ќе влезе потрошувачот да побара да купи некој од производите што ги продаваме. Во такви ситуации претприемачите од око ги следат залихите во магацинот и доколку магацинот е полн, тогаш е ОК. Кога се намалува веднаш се тргнува со набавка за дополнување. Но, што значат преголеми залихи?

Преголеми залихи значат:

 • Зголемени трошоци во форма на данок. За секоја набавена стока вие плаќате ДДВ. ДДВ-то ќе го повратите кога ќе ја продадете стоката. Значи Вашиот бизнис непотребно го финансира државниот буџет. Можеби ќе ги продадете веднаш, но можеби по 2,3, 6 месеци. Значи 6 месеци вие ќе имате заробено пари (18%) од вредноста на стоката во форма на платен ДДВ. Доколку вредноста на стоката е 100.000 денари тоа ќе бидат 18.000 денари заробени пари.
 • Непотребно блокирање на капитал. За секоја набавена стока вие му плаќате на вашиот снабдувач (добавувач). Значи вашиот бизнис непотребно го финансира вашиот снабдувач со плаќање на стока која ќе стои во Вашиот магацин се додека не се продаде. Доколку вашите залихи опфаќат период од 6 месеци продажба вие 6 месеци однапред имате врзано пари кај вашиот снабдувач.
 • Магацин. За поголемо ниво на залихи ќе морате да имате поголем магацински простор. Поголемиот магацинси простор бара повеќе пари за одржување. Доколку изнајмувате ќе треба да платите повеќе. Сето ова ќе ги зголеми трошоците на вашиот бизнис.
 • Осигурување. За поголеми залихи и ризикот од некоја штета е поголем. За да го намалите ризикот ќе го осигурате вашиот магацин. Осигурувањето е поскапо за поголема вредност на стоката која се наоѓа во вашиот магацин.
 • Застарување. За голем број на стоки постои опасност од застарување. Ова посебно се однесува за сезонски стоки. Доколку не се продадат во период на сезона остануваат за наредна година. На ваков начин ќе имате заробено пари во стока која цела година нема да ја продадете и ќе постои можност наредната сезона таа стока да е веќе застарена и да ја продавате по пониска цена. Дали ќе ги извадите трошоците за таквите производи?

Недостатоци на премали залихи

Втор екстремен случај е кога се работи со премногу мали залихи.

Што значат премали залихи за претприемачите?

Премалку залихи значат:

 • Премногу нарачки. На ваков начин Вие како претприемач ќе мора да имате повеќе нарачки во кратки временски интервали. Ова значи зголемени трошоци за комуникација со вашите снабдувачи.
 • Губење на потрошувачи. Доколку некој нарача или пак дојде во вашиот продажен објект, а вие не можете да му ги обезбедите навремено производите што тој ги бара, можете да го изгубите како Ваѓ потрошувач бидејќи ќе отиде кај вашата конкуренција за да си ја задоволи сопствената потреба.
 • Губење на количински попусти. Голем број на ваши снабдувачи овозможуваат одредени попусти кои се поврзани со количината која ја нарачувате. Кога нарачувате почесто во помали количини нема да ги имате попустите што ги дава вашиот снабдувач.
 • Поголеми трошоци за транспорт. Имате мала количина на стока, а транспортот изразен во пари е ист и за мала количина и за поголема количина. На пример транспортот од А до Б чини 1000 денари. Кога ќе нарачате 1000 парчиња транспортот во цената на производот влегува со 1 денар. Но, кога ќе нарачате 100 парчиња, транспортот во цената на производот влегува со 10 денари. Што секако е многу.

Предности на оптимални залихи

Кои ќе бидат предностите од оптимално ниво на залихи што ќе се добијат со соодветен систем за управување со залихи?

Оптималните залихи ги имаат следниве предности:

 • Помалку врзани пари во данок
 • Помалку врзани пари кај снабдувачи
 • Помали трошоци за магацин
 • Помали трошоци за осигурување
 • Помала веројатност за застарување на производите што ги имате на залиха
 • Оптимално ниво на нарачки и постојано подобрување на времетраењето на нарачките
 • Нема да се изгубат потрошувачите бидејќи во секој момент ќе биде задоволена нивната потреба
 • Добивање на количински попусти
 • Помали транспортни трошоци

Последно но и најважно, преголеми залихи ги прекриваат проблемите во другита аспекти на бизнисот. На пример, преголеми залихи го покриваат проблемот во системот на набавка (синџирот на набавка), го покриваат проблемот со шкарт кај производствените претпријатија. Со оптимално ниво на залихи ќе се овозможи овие проблеми да излезат на вделина и да се решаваат, а од друга страна овозможува постојано подобрување на севкупните бизнис процеси. Ова во научната литература најчесто се опишува во вид на езеро со вода, при што кога езерото е полно (вода претставува залихи) ги прекрива гребените кои претставуваат проблеми.

Залихи - Сокриени проблеми

Залихи - Сокриени проблеми

post

E-mail маркетинг кампања во 8 чекори

E-mail маркетинг станува се покорисно и продуктивно маркетинг средство за бизнисите без разлика на нивната големина. Можете да го користите за поттикнување на комуникација со Вашите купувачи. Можете да го користите за зголемување на продажба. Можете да го користите за зголемување на препознатливоста на Вашиот бренд…

E-mail маркетинг во 8 чекори

E-mail маркетинг во 8 чекори

Чекор 1: Што сакате да постигнете?

Која ќе биде целта на Вашите e-mail маркетинг кампањи? Што сакате да постигнете? Дали е тоа зголемување на продажба, градење на репутација, препознатливост на бренд…

Чекор 2: Изберете соодветен софтвер

Кога веќе знаете што сакате да постигнете со e-mail маркетинг кампањи, веќе ќе имате слика за тоа што секој е-mail треба да содржи. На таков начин ќе можете најдете различни софтвери за соодветната цел што сакате да ја постигнете. Пробајте со Aweber или Getresponse.

Чекор 3: Започни со градење на листа

Доколку веќе имате некоја листа започни да ја користиш додавајќи ја во базата на податоци. На Вашиот веб сајт или блог ставете форма за прибирање на информации за Вашата листа и на таков начин ќе започнете со градење на истата.

Чекор 4: Дизајнирајте го првиот е-mail (Добредојде)

E-mail-от за добредојде е првиот е-mail што ќе го добие секое лице откако ќе стане дел од Вашата листа. Овој е-mail е одлично место каде можете да објасните што може да очекуваат од Вас. Доколку давате некој тип на награди како попустни купони или нешто друго дајте ги преку оваа порака.

Чекор 5: Дизајнирајте ги E-mail-овите за аутореспондерот

Аутореспондер е е-mail кој ќе биде пратен автоматски на претходно определен датум на лицата кои се дел од Вашата листа. Мора да одлучите што ќе биде содржано во таа порака и кога ќе биде испратена определена порака. Обидете се пораките да не бидат премногу „продажни“. Подобро е да едуцирате и градите односи.

Чекор 6: Дизајнирајте други пораки

Започнете со бреинстормирање на идеи за други пораки. Освен аутореспондерите можете да праќате од време на време други пораки. Може да бидат нови промоции, покани за настани, нови производи, прашалници…

Чекор 7: Подесете ги првиот e-mail и аутореспондерите во софтверот

Се што дизајниравте во претходните неколку чекори подесете го во софтверот кој го избравте во чекорот 2.

Чекор 8: Следете ги резултатите

Последен, но најважен чекор е да ги следите постигнувањата од Вашата e-mail маркетинг кампања. Мора да погледате во:

 • Стапка на отварање на e-mail-овите. Колку луѓе од листата го отвораат е-mail-от што го испраќате? Што се случува доколку го промените предметот (Subject) на пораката.
 • Нови регистранти. Што се случува доколку ја смените страната за регистрација.
 • Кликнувања. Што се случува со кликнувањата на различните пораки?
 • Кликнати линкови. Кој тип на линкови носи најмногу кликнувања?
 • Стапка на дерегистрација. Колку луѓе се дерегистрираат? Кога се дерегистрираат?

Овој пост е оригинално напишан за Entrepreneurship in a Box. Тука е само преведен.

post

Залихи – Како да ги управуваме?

Во претходниот пост пишувавме за залихи како зло без кое се може или не се може во кое претставив еден поедноставен дијаграм на тек за управување со истите.

Управување со залихите е повеќе од едноставно набавка на производи. Мора да знаете што да набавите, кога да набавите и колку да набавите. Мора да воведете систем на следење на залихите (рачно или автоматизирано) и од тој систем да извлечете знаење кое ќе го користите во процесот на набавки.

Од што зависи нивото на залихи?

Две работи од кои зависи нивото на залихите што треба да го имате се нормална (просечна) побарувачка на вашите производи во определен временски период и времетраење на процесот на набавка на Вашите производи (време од нарачка до примање на нарачаните производи).

Недоволно залихи може да значи губење на продажба, пореметување на производствениот процес и зголемување на оперативни трошоци. Од друга страна големи залихи ги зголемуваат трошоците. Затоа претприемачите мора посебно внимание да посветат на залихите.

Процес на управување со залихи

На графикот е прикажан еден поедноставен систем за контрола и управување со залихите и континуирано подобрување на истиот.

Дијаграм на тек за управување со залихи

Дијаграм на тек за управување со залихи

Значи доколку тековните залихи се поголеми од просечната потрошувачка во одреден временски период помножена со времетраење на процесот на нова набавка постои можност за подобрување на нивото на залихите.

На пример, просечната дневна потрошувачка е 10 парчиња, а процесот на набавка трае 3 денови. Во една ваква состојба теоретски ќе мора да имаме 30 прачиња на залиха. Доколку имаме 50 значи дека имаме 20 парчиња повеќе што претставува можност за подобрување.

Ова подобрување се изведува преку воведување на систем за контрола на залихите и намалување на истите на нивото на просечната потрошувачка во одреден временски период помножена со времетраење на процесот на нова набавка.

Како што забележувате на нивото на залихи влијае и времетраењето на процесот на нарачката. Овој временски период од нарачката до пристигнување на стоката може да зависи од Вашиот бизнис и од снабдувачите. Откога ќе го намалите нивото на залихите поминете на процесот на намалување на времетраењето на нарачките. За потоа повторно да го започнете истиот циклус.

Методи и техники

Може да користите повеќе методи и техники за управување на залихите. Но основата е во квалитетен систем на следење на залихите. Овој систем на следење може да биде:

 • со паметење
 • со картички (на хартија)
 • компјутерски

Првиот начин може да се користи доколку претприемачот е искусен во работењето, а асортиманот не е голем, па во секој момент знае во која состојба се наоѓаат залихите. Овој начин на работењето најмалку е препорачлив, бидејки напорот кој треба да се вложи за другите начини на евиденција е далеку помал, а добиените резултати се значително поголеми. Со ваков начин на евидентирање можни се чести и големи грешки, а воедно се оневозможува правење на дополнителна анализа со која ќе се утврди временскиот период во кој одредена стока имала зголемено или намалено побарување. Во пракса постојат примери на претприемачи кои на овој начин беспрекорно функционираат, но ние сепак не би го препорачале овој начин на работењето освен во екстремни ситуацији кога треба брзо да се реагира на некоја евтина понуда или во некој друг момент. Но замислете само доколку се работи за 100 артикли. Дали може да се запомнат сите. Секако дека не, затоа претприемачите мора да преминат на некој од пософистицираните начини на следење на залихите.

Евидентирање со картички е постар метод во однос на компјутерската евиденција. Овој метод се користи во случаи кога претприемачот нема компјутер на располагање или доколку претприемачот не е обучен за работење со компјутери. Тоа во денешно време е карактеристика на старите претприемачи кои немат доволно знаење за компјутерите. И во овој случај во практиката се наидува на претприемачи кои беспрекорно функционираат, но ние нема ни овој метод да го препорачиме (може како испомош во случај на некој квар на компјутер, нестанок на струја или некои други екстремни случај). Овој систем функционира на таков начин што за секој тип на производ постои картон со кој се води евиденција како што е прикажана на табелата. Овој систем е многу подобар од претходниот, но може и да биде компликуван со поголем број на артикли. Ако имаме 100 артикли ќе мора да водиме посебна евиденција за сите артикли.

Датум набавкаПЛ бр.КоличинаЕд.меркаДатум продажбаФактура бр.КоличинаОстаток во магацин
01.01.20091100PCE07.01.200918020
08.01.20093150PCE15.01.2009510070

Сега е веќе вообичаено да се набави персонален компјутер, соодветен софтер и да се изврши шифрирање на артиклите и евиденцијата на продаденото количество и количеството на залихите. Можно е автоматско печатење на листи на сите артикли, на сигнално ниво и започнување на нивна набавка. На овој начин се отвара можност за комплетна евиденција од потребната залиха, од побарувачката што била во претходниот период и уште голем број на другите анализи. Со шифрирањето во секој момент може да се види каква е состојбата на залихите како и лесно да се пронајдат потребните залихи во магацинот.

post

Задолжителна тарифна информација

Царински процедури - ЗТИ

Царински процедури - ЗТИ

Сакам да започнам една сосема нова категорија на постови на претприемач која ќе се однесува на царински процедури, прописи, процеси и искуства на бизнисите и особено малите бизниси. Голем број на бизниси имаат контакти со овие царински елементи. Чувствувам дека постои и незадоволство. Затоа ќе се обидам согласно моето искуство (7 години во ЦУРМ) да пренесам некои знаења кои едноставно ќе можат да ви помогнат.

Како прв пост за оваа намена избрав да напишам нешто за задолжителна тарифна информација.

Пред извесен период разгледувавме една опција за увоз на одредени стоки. Тарифирањето на тие стоки е малку потешко бидејќи се базира на некои хемиски состојки. Но, уште потешко е што постои можност два различни тарифни броеви да доведат до две различни даночни стапки (едната 5% и втората 18%). 13% разлика на една пратка од 10.000 евра претставува 1300 евра давачки. Логично веднаш мозокот ми проработи како цариник. Што доколку мене ми дојде за преглед еден таков камион, каде наместо 18% данок во царинската декларација е пресметан 5% ДДВ. Еве што би направил:

 • Како Виш цариник контролор доколку нема соодветни документи кои би ја поткрепиле декларираната тарифна ознака и доколку системот ја селектира декларацијата на зелен кнал би ја префрлил на црвен канал и би дал забелешка проверка на тарифна ознака да се изврши од страна на царинскиот работник.
 • Како Виш цариник кој врши преглед на документи и стока првин би ги проучил сите документи, би го отворил прирачникот за царинење на стоки за да видам каде е тарифирано и каде би можело да биде тарифирано. Би го отворил Коментарот на Хармонизираниот систем и би прочитал дополнителни информации за декларираната тарифна ознака и секако за онаа која води до повисока даночна стапка. Би го повикал декларантот и би побарал дополнителни документи во вид на сертификат за квалитет, состав… Во меѓувреме ќе извршам преглед на стоката и ќе земам примерок за да го споредам она што го пишува на пакувањето со она што е напишано во сите досега споменати документи, правилник, коментар. Доколку по сето вакво анализирање и проверки не сум сигурен сеуште, а декларантот не ми достави цврсти докази дека тоа е тоа едноставно ќе преминам на земање на мостри со записник. За да го ослободам камионот ќе треба да биде обезбеден царинскиот долг доколку анализата покаже дека тарифната ознака е онаа за која сум се сомневал.

Оваа постапка ќе ја задржи нашата пратка на царинсиот терминал. Во исто време ќе бара и врзување на средства за плаќање на разлика во давачки за што можеби имаме право. Се усложнува процедурата и за бизнисот и царинските работници.

Затоа во вакви ситуации кога тарифирањето е сложено и може да предизвика сомнеж најдобро е да се има Задолжителна тарифна информација.

Што претставува Задолжителна тарифна информација (ЗТИ)

Како што кажува и самото име ЗТИ претставува информација која е издадена од овластен орган (Царинска Управа) и која има одредена прaвна сила за применa во спроведување на царинските постапки.

ЗТИ е регулиран со членовите 10 и 11 од Царинскиот закон како и членовите од 6 до 10 во Уредбата за спроведување на царински закон.

Членот 10 од Царинскиот закон вели:

(1) Секое заинтересирано лице може да бара информации цо поглед на примена на царинските прописи од царинскиот орган. Такво барање може да биде отфрлено ако не се однесува на конкретно предвиден увоз или извоз.

(2) Информацијата од ставот 1 на овој член, царинскиот орган бесплатно му го дава на барателот во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето. По исклучок може да се надоместат трошоците на царинскиот орган што настануваат, а особено трошоците настанати како резултат на вршење на анализи и експертизи за стока или поради враќање на стоката до барателот на информацијата.

Значи ЗТИ се добива врз основа на барање поднесено до царинскиот орган кој мора во рок од 15 дена да одговори на барањето. Затоа пред да ја започнете увозната процедура во вакви ситуации поднесете барање за ЗТИ.

Правна сила на ЗТИ

Во членот 11, став 2 од Царинскиот закон стои:

(2) Задолжителната тарифна информација или задолжителната информација за потекло, е задолжителна за царинскиот орган кон имателот на информацијата само во поглед на тарифното распоредување или утвр-дување на потеклото на стоката. Задолжителната та-рифна информација или задолжителната информација за потекло е задолжителна за царинскиот орган само во поглед на стоката за која царинските формалности се завршуваат по денот на кој информацијата била доста-вена. Во случај на потекло се работи за формалности кои се однесуваат на примената на одредбите од члено-вите 24 и 26 став (2) точка б) на овој закон.

Доколку навистина стоката за увоз одговара со описот на стоката наведен во ЗТИ царинскиот орган мора да ја прифати таа тарифна ознака како единствена законски валидна тарифна ознака, а со тоа и царинските давачки предвидени согласно Законот за царинска тарифа.

Барањето, целосната постапка и потребната административн такса за издавање на ЗТИ можете да пронајдете на сајтот на Царинска Управа во делот за Задолжителна Тарифна Информација.

Во секој случај обезбедете се со соодветните документи пред да пристигне камионот на границата, бидејќи тогаш притисокот е многу поголем.

post

Twitter – Маркетинг средство 79

Twitter - Маркетинг средство

Twitter - Маркетинг средство

Twitter е 79-тото маркетинг средство на претприемач од серијалот за 100 маркетинг средства. Во минатите две недели стана збор за Facebook, првиот пост за бесплатно користење и во вториот за користење на Facebook реклами. Twitter е помал во однос на Facebook, но сепак со константен раст поинаков стил на платформа за комуникација помеѓу лица (и правни и физички).

Можеби ќе се запршате како една алатка за блогирање која ограничува на 140 карактери може да биде корисна за еден бизнис? Да, Twitter е платформа за микроблобирање, што значи дека сте ограничени на само 140 карактери. Но, нели токму тоа е и целта во денешно време кога корисниците на интернетот немаат многу време за губење, да се испрати кратка и јасна порака која ќе може да биде прочитана и споделена.

Од друга страна, доколку сеуште го поставувате тоа прашање, Twitter не е само платформа за блогирање, туку и алатка за комуникација. Дали Вашиот бизнис има потреба од комуникација со:

 • тековните купувачи,
 • потенцијалните купувачи,
 • вработени,
 • снабдувачи?

Доколку одговорот е не, тогаш не размислувајте за користење на оваа платформа. Доколку одговорот е да, што сметам дека е точен за 100% од бизнисите, тогаш размислете за вклучување на истата во вашата севкупна маркетинг стратегија.

Twitter е повеќе од само алатка за маркетинг

Пред да преминеме да го разгледуваме Twitter како можно маркетинг средство би сакал да напоменам дека тој е многу повеќе од алатка за маркетинг. Twitter претставува навистина солидна бизнис алатка која може да ви помогне во многу аспекти на Вашиот бизнис. На пример, може да се користи како:

 • Алатка за објавување на содржина
 • Алатка за истражување
 • Алатка за социјализација
 • Алатка за работа
 • Алатка за маркетинг

Twitter како маркетинг средство

Значи маркетинг претставува само еден мал сегмент на користење на оваа платформ за микро блогирање од страна на бизнисите. Начинот на користење и слободата на креативност е огромна. Нема и неможе да постои темплејт кој ќе ве води во процесот на користење на Twitter како маркетинг средство.

Треба да напоменам дека секогаш имајте во предвид дек е повеќе од само маркетинг средство.

Во Twitter за бизнис – 27 ресурси ги опфатив ресурсите каде во целост можете да прочитате за различните начини и идеи за користење на оваа платформа за микроблогирање. Во еден од тие ресурси се наоѓа и постот на Chris Brogan, коавторот на книгата Агенти за доверба во кој изнесува 50 идеи за користење на Twitter за бизнис цели.

Но, тука би опфатил некои идеи како да го користите како маркетинг средство:

 • Вмрежување со потрошувачите и слушање на она што тие го кажуваат за Вас, Вашиот бизнис и Вашите производи и/или услуги.
 • Одговарање на прашања. Некој потенцијален или сегашен купувач ќе ви постави прашање кое Вие можете да го одговорите.
 • Добивање на фидбек преку поставување на прашања и анкети.
 • Подобрување на имиџот на бизнисот.
 • Истражување на пазарот. Не сте ни свесни колку информации може да се приберат за пазарот преку оваа платформа за микроблогирање.
 • 140-карактери реклами во вид на ограничени содржини, попусти, награди…
 • Споделување на корисни информации.
 • Не спамирај.
 • Користење како систем за поддршка.

Алатки кои може да ви помогнат

Постојат повеќе апликации за менаџирање на Вашите Twitter акаунти, но од повеќето кои сум ги пробал единствено HootSuite е една од најкомплетните. Иако пред некој ден бесплатната верзија (одличен freemium бизнис модел) е веќе ограничена на 5 социјални мрежи, 2 RSS фидови, статистика за 30 дена и подржана со реклами сепак претставува доволно за еден мал бизнис. Истата апликација ја има и за на Вашиот телефон.

Пред некоја недела ја зедов и ја пробав апликацијата Twittelator Pro која исто така ми остави соодветен впечаток и преку телефонот сега повеќе ја користам оваа апликација.

HootSuite & Twittelator Pro

HootSuite & Twittelator Pro

post

Залихи – Зло без кое не се може или се може

Залихите претставуваа количина на стоки и материјали кои бизнисот ги има во својот магацин. Но, зошто се потребни залихите? Дали се потребни залихите? Дали залихите обезбедуваат поефикасно и поефективно работење на бизнисот? Дали залихите претставуваат сигурност на бизнисот? Какво влијание имаат залихите врз финансиите на бизнисот? Сето ова се прашања за кои секој претприемач мора да ги знае одговорите. Ќе се обидеме накратко да дадеме одговор на овие прашања. Навистина залихите претставуваат нешто без што не се може од една страна, но од друга страна постојат голем број на факти кои велат дека може да се работи и без залихи и од тоа бизнисот само ќе има поголема корист.

Негативности на залихи

Без оглед дали се работи за производствено претпријатие (фабрика), услужно претпријатие или се работи за трговија секое од овие претпријатиа мора да држи одредени залихи. Тоа се суровини, материјали, резервни делови, готови производи… Секоја залиха со себе носи трошоци.

Врзани финансии

Како прво се врзуваат финансии кои би можеле да се употребат за други цели. Парите претставуват крвоток за секој бизнис, а со големите залихи Вие го загрозувате тој крвоток. Дури тие пари да не се користат за бизнис, може да се дадат под камата (бидејки парите се секогаш барана стока) и така дополнително да се заработува.

Пред извесен период разговарав со еден случаен познаник кој е еден вид на печалбар! Во муабетот кога стана збор за бизнис и вложени на пример 20000 евра во производи за продажба, ми кажа дека тој избрал да не вложува пари во бизнис туку да ги стави во банка и за таа сума да добива околу 10000 денари месечно.

Магацински простор

Следниот проблем е чувањето на залихите. Потребно е да се обезбеди магацински простор. Доколку немате магацински простор ќе треба да го изнајмите што претставува дополнителен трошок (а зошто Вие да не изнајмувате магацинскиот простор и со тоа овозможите дополнителна заработка). Магацинскиот простор мора да поседува пропишани димензии. Понатаму магацинскиот простор треба да биде соодветно изграден да не дојде до оштетување на залихите. Обезбеден, да не може да дојде лесно до крадење. Доколку постои можност за кражба потребно е да се обезбеди чуварска служба. Понатаму залихите можат да бидат загрозени поради елементарните непогоди земјотреси, поплави, пожари, оштетување при транспорт, влијание од штетниците… На пазарот може да се појави иста стока по пониски цени, стоката може да излезе од мода, може да помине рокот на траење и ред други негативности.

Сите овие причини ги терат менаџери и претприемачите да се позанимаваат малку повеќе со проблематиката на залихите. Во тој поглед најдалеку отидоа јапонците кои преко системите JIT (Just in Time – точно на време), TQC (Total Quality Control – Севкупна контрола на квалитет) и други методи при што набавка на залихите е комплетно контролирана и водена од пазарот. Во некои случаи се изведува и непосредно пред да започне монтажата доколку се работи за производствено претпријетие.

Па сега требаат или не требаат?

Сепак залихите во некои случаи мора да постојаат. Тие не треба да се преголеми, ниту премали за да не би дошло до пореметување на производствениот процес (види 80/20 правило и ABC анализа). Во однос на малопродажбата со премали залихи не би можело целосно да се задоволат потребите на купувачите. Значи залихите теба да бидат оптимални и да ги задоволаат вистинските потреби на бизнис процесите. Ако залихите се преголеми се јавуваат финансиски трошоци за кои што кажавме.

Но, уште една позначајна работа освен финансиите во однос на преголеми залихи е дека тие ги сокриваат проблемите во бизнис процесите кои што постојат. Овие проблеми не се решаваат, или пак претприемачите и менаџерите мислат дека ги решаваат со обезбедување на залихи, што претставува навистина ризично решение. Ако залихите се премали се губаат потрошувачи, бидејки не можат да го купат оно што го сакаат како по асортиманот така и по количина, па се создава лош имиџ.

Основното е дека тие треба да се држаат помеѓу максимумот и минимумот односно со залихите треба да се управува. Затоа се воведува еден термин кој се нарекува сигнално ниво на залихите. Кога залихите на стока ќе дојдат до тоа сигналното ниво, тогаш се започнува со процесот на набавка. Значи сигналното ниво претставува количина на залихи која ќе биде потребна да се овозможи непрекината работа на бизнисот во период додека трае процесот на набавки.

Тоа сигналното ниво зависи од просечната продажба доколку се работи за малопродажба или големо продажба и просечното производство доколку се работи за производствени бизнис од една страна и времетраење на процесот на набавка.

дијаграм на текот во процесот на менаџирање на залихите

дијаграм на текот во процесот на менаџирање на залихите

На сликата е прикажан само еден мал едноставен дел од дијаграм на текот во процесот на менаџирање на залихите. Важно е да го започнете процесот за управување на залихите бидејќи веднаш ќе ги почувствувате предностите.

Мора да напоменам дека управувањето со залихите се повеќе ќе се усложнува особено поради фактот што:

 • Се повеќе бизниси ќе воведат онлајн продажба.
 • Векот на траење на производот ќе биде се пократок.
 • Потрошувачите многу бргу ги менуваат сопствените потреби.
post

Brian Tracy Формула за зголемување на приход

Пред неколку дена преку Stumbleupon налетав на едно видео со Brian Tracy кое се однесува за зголемување на приход за 1000%. Гледајќи го видеото веднаш го зедов телефонот да направам некои забелешки во форма на mindmap.

Овој пост ќе го искористам за да ја споделам таа мапа за која сметам дека има корисни препораки како да се навлезе во еден циклус на здрав ментален живот и постојано подобрување со цел за одреден временски период (една, две, три или пак 10 години) да се стигне до зголемување на приходот за 1000%.

Првин да го погледнеме видеото и советите во него.

Сега главните препораки во вид на чекори кои ги препорачува Brian Tracey за неговата формула за зголемување на приходот за 1000% во вид на mindmap:

Mindmap Brian Tracy - Формула за зголемување на приход

Brian Tracy Формула за зголемување на приход

Прв чекор: Прочитај нешто

Овој прв чекор за секој ден ми остави впечаток. Brian Tracey го нарекува златен час кој секое утро треба да го потрошите на читање нешто инспиративно, едукациско, душевно… Тој вели дека како што утринската вежба служи за здраво тело, читањето наутро претставува психички развој.

Втор чекор: Направи акциона листа

Ништо ново за секој добро организиран претприемач. Тефтерче, телефон или било што, што помага да ја направиме и следиме листата на дневни активности ќе ни помогне во голем дел да го завршиме она што сме го испланирале.

Трет чекор: Приоритизација

Секогаш ќе има активности кои ќе бидат поприоритетни од другите. Една сигурно ќе биде најприоритетна. Не е добро да започнеме од најмалку приоритетната и никогаш да не стигнеме до приоритетната само затоа што најмалку приоритетната е најлесна.

Четврт чекор: Започни со најприоритетната (Број 1 активност)

Нормално кога листата ќе биде приоритизирана започнуваме со првата и се додека не ја завршиме не преминуваме на втората. Повторно ништо ново.

Пети чекор: Слушај аудио програми во автомобил

Советот е дека додека возите од работа накај дома или обратно или било каде да користите едукациски аудио програми во автомобил. Иако сметам дека е корисно, сепак овој чекор е малку застарен и сметам дека претставува маркетинг на Brian Tracy за неговите аудио тренинг програми по кои тој е карактеристичен.

Шести чекор: Одговор на две прашања

Овој чекор е навистина важен во било кој процес. Brian Tracey ги нарекува магични прашања и тие се токму оној дел кој го воведува циклусот на континуирано подобрување.

 • Што направив денес правилно?
 • Што можам да направам поинаку?

Седми чекор: Третирај го секој како важен за вашиот бизнис

Секој може да биде потенцијален купувач e правило кое не смее да се заборави.

post

Бизнис успех во 50 чекори

Бизнис успех во 50 чекори

Бизнис успех во 50 чекори

Можеме ли да имаме одредени чекори кои мора да се изодат за да го направиме бизнисот успешен? Мислам дека не може да има некаков темплејт дизајниран од едноставни чекори кој ќе го одведе нашиот бизнис до успехот. Како и да е, од друга страна, не постои волшебно стапче кое ќе направи успех. Успешноста на бизнисот зависи од нас и од нашите одлуки.

Доколку успешноста на нашиот бизнис зависи од нас, тогаш ќе мора да превземеме некои акции кои ќе не одведат до тој успех.

Би сакал да споделам можни чекори кои имаат потенцијал да го одведат бизнисот кон успехот соберени низ моето искуство и искуството на успешните претприемачи. За некои претприемачи 30 чекори ќе бидат доволни, додека за некои ни сите 50 нема да се доволни.

Чекор 1: Развој на повеќе од една бизнис идеја

Чекор 2: Анализа на сите бизнис идеи

Чекор 3: Иницијално истражување на пазарот

Чекор 4: Вклучи ги заклучоци од иницијалното истражување на пазарот во анализата на бизнис идеите

Чекор 5: Избор на најдобрата бизнис идеја за започнување

Чекор 6: Развој на јасна визија

Чекор 7: Анализа на перформансите

Чекор 8: Направи ги соодветните прилагодувања

Чекор 9: Откриј ја твојата толеранција за ризикот

Чекор 10: Определи ги личните цели

Чекор 11: Определи ги иницијалните бизнис цели имајќи ги во предвид личните цели

Чекор 12: Провери дали целите се опипливи и мерливи

Чекор 13: Отстрани ги сите неопипливи и немерливи цели или пак направи ги да бидат опипливи и мерливи

Чекор 14: Обврзи се за остварување на сите опипливи и мерливи цели

Чекор 15: Подели ги иницијалните цели во потребни акции

Чекор 16: Направи бизнис план

Чекор 17: Избери го го најдобриот бизнис модел

Чекор 18: Дефинирај ја мисијата на бизнисот

Чекор 19: Дефинирај ги суштествените бизнис системи

Чекор 20: Дефинирај ги ресурсите за сите бизнис системи

Чекор 21: Осигурај се дека сите подготовки се спремни за стартување

Чекор 22: Идентификувај ги сите компетентности потребни за остварување на целите

Чекор 23: Вработувај согласно идентификуваните компетенции

Чекор 24: Секогаш наградувај се себеси и вработените за постигнување на секоја цел

Чекор 25: Идентификувај ги сите можни извори на промени

Чекор 26: Имплементирај систем за следење на тие извори на промени

Чекор 27: Дефинирај ги потенцијалните извори на отпор кон промените

Чекор 28: Пронајди начини како да ги елиминирате тие извори на отпорот кон промените

Чекор 29: Имплементирај ги потребните проемни континуирано

Чекор 30: Мери ја имплементацијата на промените

Чекор 31: Нека промените бидат дел од вашата бизнис култура

Чекор 32: Идентификувај ги сите главни конкуренти

Чекор 33: Анализирај ги предностите на конкурентите

Чекор 34: Проучи ги сите чекори на конкурентите

Чекор 35: Имплементирај ги и подобри ги сите вредни акции на конкурентите

Чекор 36: Идентификувај ги најважните купувачи

Чекор 37: Сегментирај ги потрошувачите

Чекор 38: Награди ги најважните купувачи

Чекор 39: Оценувај го задоволството на купувачите

Чекор 40: Отстрани ги сите елементи кои предизвикуват незадоволство кај купувачите

Чекор 41: Направи финансиско предвидување

Чекор 42: Спореди ја актуелната финансиска ситуација со предвидената

Чекор 43: Направи анализа на готовински тек

Чекор 44: Идентификувај потенцијални трошоци за елиминирање

Чекор 45: Подобри го готовинскиот баланс

Чекор 46: Направи ABC анализа на производите и/или услугите

Чекор 47: Елиминирај ги производите со слаб приход или профит

Чекор 48: Дефинирај ги најважните платформи за социјални медиуми и отвори акаунти

Чекор 49: Започни бизнис блог

Чекор 50: Биди интерактивен со потенцијалните и тековните купувачи онлајн

post

Facebook Реклами – Маркетинг средство 78

Facebook Реклами

Facebook Реклами

Продолжуваме со серијалот за маркетинг средства на претприемач. Во 77-мото маркетинг средство стана збор за Facebook бесплатно кое се однесуваше на градење на присутноста на бизнисот на оваа платформа, додека во оваа 78-то маркетинг средство исто така ќе стане збор за Facebook, но за користење на нивниот систем за реклами кој функционира на принципот плати по клик.

За целите на овој пост ќе искористам еден mindmap кој пред извесен период го креирав за мене лично при крирање на Facebook рекламни кампањи. А, во понатамошниот дел од овој пост ќе се обидам накратко да навлезам во сите елементи од тој mindmap.

Mindmap за Facebook реклама

Mindmap за Facebook реклама

1. Цели на една Facebook реклама

Пред да го преземете конкретниот чекор на поставување на реклама на Facebook првин поставете цели на таа кампања. Запрашајте се што сакате да постигнете. Што сакате да направи оној кој ќе кликне на рекламата? Каде ќе го одведе кликот? Што потоа? Целите може да бидат:

 • Зајакнување на вашиот бренд.
 • Зголемување на продажба.
 • Промоција на Facebook страната.
 • Зголемување на фанови.
 • Привлекување на внимание.
 • Поттикнување на интеракција.

Ова е само за пример како би изгледале целите за една ваква кампања. Ставам три точки бидејќи листата може да биде бесконечна. Но, вие размислете за неколку најважни цели за Вашиот бизнис. Мора да напоменам дека може да имате неколку цели, но и неколку различни реклами за секоја цел.

Уште во оваа фаза за секоја цел определете буџет за определен временски период за кој ќе оди рекламата. Она што сега ќе го направите не значи дека ќе остане исто во поглед на буџетот и временскиот период.

2. Експериментирај со повеќе реклами

За секоја цел подготви повеќе реклами. Не се ограничувај само на една. Целта е да видиш која ќе дава подобри резултати и кој тип на реклама (слика, текст-порака и целна страна) за соодветната цел е најприкладна. Во овој дел е важно да имате идеја за повеќе видови на реклами. Сеуште не ги поставувате бидејќи истите ќе треба да го поминат и филтерот на наредниот чекор.

3. Таргетирај релевантен пазар

Ова е можеби најважниот чекор во целиот процес. Овој чекор едноставно претставува дефинирање на Вашите потрошувачи. Можете да започнете од тековната ситуација со Вашиот бизнис. Дефинирајте го вашиот тековен купувач. На пример, за еден бизнис купувачи се:

 • 80% мажи и 20% жени (или пак обратно да не бидам сфатен погрешно – 80% жени и 20% мажи).
 • На менаџерски позиции со моќ за одлучување.
 • Живеат во поголемите градови во Македонија.
 • На возраст помеѓу 35 и 55 години.

Овој чекор е значаен и за подобро да се дизајнираат самите реклами. Затоа освен оние тековните би било добро да тргнете и со дефинирање на еден идеален ваш потрошувач. Па затоа освен демографските карактеристики размислете и за:

 • Нивните интереси, желби и цели.
 • Што е она што ги прави среќни?
 • Какви се нивните проблеми?
 • Што е она што во моментов го немаат?

Сето ова има за цел да ве воведе во процесот на соодветно таргетирање при дизајнирање на кампањата. Facebook ви дава можност да таргетирате по:

 • Земја
 • Возраст
 • Пол
 • Лајкови и интереси
 • Конекции на Facebook
 • Едукација
 • Компанија за која работи
 • Заинтересираност
 • Брачен статус…

Facebook Таргетирање

Facebook Таргетирање

Затоа сето она што е блиску до Вашиот идеален купувач треба да го трансформирате во опциите за таргетирање на рекламата. За секоја цел и за секоја таргет група ќе имате различни реклами.

4. Дизајнирај релевантни реклами

Сега е време она што досега го сработивте да го пресликате во една релевантна реклама. Релевантна Facebook реклама е реклама која е специјално дизајнирана за соодветна таргет група. Затоа дизајнирате за секоја таргет група по неколку реклами согласно поставените цели во кои ќе вклучите некој од следниве елементи:

 • Интерес на таргетираната група
 • Повик за акција
 • Специјална понуда
 • Прашање за будење на интерес….

5. Креативни освежувања

Рекламите треба да се освежуваат. Не е добро една иста реклама постојано да напаѓа. Како и се останато една реклама си има свој животен циклус, се раѓа, го постигнува максимумот, влегува во опаѓање и на крајот умира кога веќе нема да обезбедува доволно кликови. Затоа постојано размислувај како креативно да ги освежиш рекламите.

6. Оптимизирај ги целните страни

Една реклама на Facebook по клик може да води или до Facebook страна или до Вашиот веб сајт. Тоа значи дека целта на кампањата се остварува преку тие целни страни. Затоа оптимизирајте ги целните страни во однос на тоа што сакате еден потенцијален купувач да го направи.

На пример, доколку сакате повеќе фанови на Facebook страна целната страна ќе биде токму таа страна, но не мора ѕидот на таа страна која нема никаков повик кон акција туку едноставно направете персонализирана страна во која јасно ќе ги наведете бенефициите од станување на фанови.

7. Анализирај, мери, споредувај…

Претходните два чекори во голема мерка ќе зависат токму од овој чекор кој претставува континуитет во едни вакви кампањи. Анализирај ги различните кампањи, споредувај ги и донесувај заклучоци во однос на тоа зошто една е поуспешна во однос на другата. И така постојано ќе ги подобруваш истите.

Дизајн

И за крај само она што треба да се има во предвид при дизајнирање на кампањите е дека:

 • Насловот треба да биде до 25 карактери
 • Сликата тренба да биде 110х80px и
 • Текстот треба да биде до 135 карактери.