Archives for март 2012

post

Evernote и GTD

Evernote Организирање и завршување на работите е основа за успешност на еден претприемач. Но, проблемот е што имаме многу идеи, многу задачи, многу проекти, многу материјал за читање, проучување…

Од друга страна развојот на интернетот си зема свој данок. Не прави премногу неорганизирани, ни врши притисок да прочитаме повеќе, да разгледаме повеќе, а работата заостанува.

Како што најавив, на претприемач ќе споделувам различни начини на напредно користење на Evernote. Денес сакам да започнам нешто што можеби сеуште не ми е завршено, но сепак ги поставив основите и бенефитите веќе се согледуваат.

Како еден од начините за што го користам Evernote e и организација на онлајн и електронски докумени и како организатор за моите задачи. До пред некој ден системот кој го користев започна да ме “нервира”. Се преполни, и наместо да ми помогне во скратување на времето почна да ми одзема повеќе време. Во моментов мојот акаунт содржи 1240 нотеси во разна форма кои сеуште не се процесирани. Доколку ги групирам тоа би биле:

 • Нотеси од веб сајтови
 • Нотеси за она што треба да завршам
 • Нотеси со разни идеи

Се случува да прочитам нешто квалитетно и да имам идеја да преземам нешто врз база на тоа. Таа веб страна ја ставам во Evernote за подоцна да постапам по тоа. Но, тука и завршува целиот процес, честопати.

Затоа одлучив да го сменам во целост системот кој го користам и по проучување на GTD (Getting Things Done) системот од David Allen сфатив дека во моментов е единственото и најнапредното решение, кое не само што ќе го применам на компјутер, туку и за мојата канцеларија.

Сеуште трае имплементацијата на системот, сепак 1240 нотеси не е лесно да се испроцесираат и досега неорганизирани да се организираат. Но, напредокот е видлив. Затоа тука само ќе го споделам работниот тек на системот, без дополнителни коментари.
post

Излез од фазата старост

Цел на постоење на бизнисот Како што можевте да видите од досегашниот серијал за животни циклуси на бизниси и нивното движење и преминување од една во друга фаза, последната фаза е фазата старост.

Еден бизнис може да дојде по природен пат во оваа фаза, но може и да навлезе набргу по озбилноста доколку се направат грешки.

Како прво кога станува збор за барање на излези од оваа ситуација морам да кажам дека како претприемачи не треба да дозволиме да стигнеме до тука. Во фазата зрелост наведовме дека за да се задржиме во таа најпосакувана фаза потребно е:

 • да избереме висококвалитетен менаџерски тим кој ќе знае што треба да се направи.
 • да ги усогласиме претприемништво и одржување.
 • постојано да ги следиме внатрешните и надворешните фактори кои претставуваат причинители на организациски промени.
 • одлучно да имплементираме организациски промени заради прилагодување кон променетите влијанија од надворешноста и од внатрешноста на организацијата.

Но, кога веќе се најдеме во оваа фаза – која е и фаза на смртност, единствено можеме да се извадиме доколку во почетокот забележиме дека нешто не е во ред. Но, како ќе забележиме дека нешто не е во ред? Доколку постојано ги следиме нашите бизнис бројки и постојано вршиме споредба со бизнис планот лесно ќе воочиме дека нешто не е во ред.

Оваа е фаза кога се потребни крупни организациски промени за да се дојде до претходната фаза на озбилност кога се е ОК. Како едни од клучни активности во оваа фаза може да бидат:

 • Итна промена на менаџментот кој го довел бизнисот во оваа фаза.
 • Избор на соодветен менаџерски тим кој ќе може да одговори на предизвиците.
 • Итни организациски промени заради подобрување на ефикасноста и ефективноста на бизнисот.
 • Вложување во истражување и развој како би си ги повратиле изгубените пазари.

Значи ова се некои од основните активности кои мора веднаш да ги превземеме. Овие активности не гарантираат дека ќе се вратиме во претходната фаза, но претставуваат добра основа за обид за спас на она што може да се спаси. Повторно напоменувам дека не треба да дозволиме да дојдеме до оваа фаза бидејќи полесно е да се одржиме во фазата зрелост отколку да се вратиме од старост во зрелост.

post

Видео: Патот кон успехот никогаш не е без препреки

Точно така, никој од досегашната практика не успеал а да не поминал низ повеќе препреки на патот кон тој успех.

Оние кои поминале повеќе препреки, падови, неуспеси или било што што се попречува на патот кон нивниот успех се чини дека постигнуваат најголем успех, токму поради тоа акумулирано искуство на тој пат.

Да се биде претприемач значи и да се паѓа, но разликата е што успешниот претприемач секогаш наоѓа начин да стане и да го продолжи патот, избегнувајќи исти падови во иднина. Се е ризик, бизнисот е ризик, претприемачкиот пат е ризик, па и животот кој го живееме е ризик.

Видеото е навистина мотивирачко, кратко и вредно за гледање.

post

Што треба да знае твојот продажен тим?

Продажба Дали твојот продажен тим има доволно знаење за твоите потенцијални купувачи?

Дали знаеш кои се најважните работи кои твојот продажен тим треба да ги знае кога се обидува да ги продава твоите производи или услуги?

Имам искуство кога продавачи од иста компанија ќе ме контактираат неколку пати со истата понуда која претходно ја имам одбиено. Гледам дека тие не знаат ништо за мене, моите потреби, моите бизнис потреби и било што друго поврзано на некој начин со мене и нивната понуда. Како ќе ги знаат тие работи кога не знаат кога ме повикале претходно, каков бил резултатот од тој повик и зошто сум ја одбил нивната понуда. Тоа воопшто не е професионално.

Знаењето кое твојот продажен тим го има за потенцијалните купувачи претставува еден елемент во кој е содржано високо ниво на бизнис потенцијална енергија.

Едно од поважните прашања кои ти како еден претприемач треба да си ги одговориш е кои се најважните работи кои твојот продажен тим треба да ги знае пред да повикаат или се обидат да организираат состанок со потенцијален купувач.

Подолу е дадена една листа на тие најважни работи во форма на прашања кои доколку ги одговориш ќе го зголемиш знаењето и веројатноста еден потенцијален купувач да стане купувач за твојот бизнис.

 • Дали оваа компанија или тој потенцијален купувач е мој идеален купувач?
 • Што таа компанија или потенцијален купувач прави?
 • Како го прави тоа што го прави?
 • Кои се нивните најважни купувачи?
 • Што нивните купувачи најмногу вреднуваат?
 • Како ние можеме да помогнеме во подобрување на она што нивните купувачи вреднуваат?
 • Како нашите производи или услуги ќе им помогнат?
 • Колку години таа компанија е во бизнисот?
 • Кои се потенцијалните одлучувачи за межен бизнис со нас?
 • Колку долго одлучувачот е во компанијата?
 • Што треба да знаеме за тој одлучувач?
 • Каде е канцеларијата на тој одлучувач?
 • Како тој одлучувач сака да биде контактиран?
 • Што се случува во нивната индустрија?

Овие 15 прашања се дизајнирани за бизниси на бизнис продажба, но дел од нив може да се искористи и за бизнис на потрошувач продажба. Она што е важно е дека одговорот ќе им даде многу можности на твојот продажен тим кога си ја изведуваат нивната работа.

Различни купувачи имаат различни навики и однесување, но и потреби. Продажниот тим мора да биде подготвен за секој специфичен состанок доколку сака да успее.

post

Како да се издржи и остане во фазата озбилност?

Дизајн и пакување на производот Кога си во фазата озбилност, твојот бизнис е лидерот на пазарот. Имаш одлична позиција, продажбата цвета, побарувачката е на високо ниво, иновативноста е на високо ниво, тешко е конкуренцијата да те следи.

Ова е поради тоа што досега во сите фази успешно си ги избегнал сите проблеми.

Но, опасностите да те турнат од оваа позиција доаѓаат и од внатрешноста и од надворешноста на твојот бизнис. Сите имаат императив да ги победат најдобрите, а не просечните. Но, како да се избегнат овие можни проблеми кои ќе те оттргнат од оваа фаза? Ти сигурно сакаш да останеш на врвот.

Подолу се дадени неколку совети за тоа на што би требало да се насочиш кога бизнисот е во оваа фаза:

 • Избор на висококвалитетен менаџерски тим кој ќе знае што треба да се направи. Сега, менаџерскиот тим е оној кој ќе ги води работите. Во менаџерскиот тим се многу одлуки кои ќе имаат големо влијание за функционирањето на бизнисот.
 • Усогласување на претприемништво и одржување. Во оваа фаза бизнисот е со целосно изградени функции, системи и потпори на кои се потпира севкупната работа. Тоа значи дека постојат, правила, процедури, структури, цврсто дефинирани процеси… Едниот дел ќе се занимава со одржување на високото на ниво на тековната сотојба која не одржува на тронот, додека вториот дел е претприемништвото кое треба да размислува за иднината на компанијата, идниот пазар, идните производи или услуги, идниот претприемнички циклус без кој ниеден бизнис (без разлика на големина) не може да опстои подолг временски период.
 • Постојано следење на внатрешните и надворешните фактори кои претставуваат причинители на организациски промени. Повеќе може да прочиташ во извори на организациски промени и нивно навремено откривање.
 • Имплементирање на организациски промени заради прилагодување кон променетите влијанија од надворешноста и од внатрешноста на организацијата. Промената е составен дел од животот на еден организациски систем како што е бизнисот. Таа мора да се имплементира, нормално доколку сакаш да опстанеш.

Целта ни е да се задржиме во оваа позиција од животните циклуси на бизнисите, не да одиме во наредната, ниту да се вратиме во претходната.

post

5 Видови на компании во однос на меѓународен настап

Компании во меѓународни услови Сметаме дека во современата економија егзистираат пет видови на компании: домашни, меѓународни, мултинационални, глобални и транснационални.

 • Домашни компании се компании базирани во домашна економија со домашна стратегија и етноцентрична ориентација.
 • Меѓународни компании се насочени на меѓународниот пазар при што моделот им е координирана федерација и имаат етноцентрична ориентација. Основната цел им е да го прошират пазарот на кој учествуваат.
 • Мулти-национална компанија претставува еден вид на мулти домашни компании со модел на децентрализирана федерација и полицентрична ориентација. Насочена е кон повеќе национални пазари.
 • Глобални компании имаат глобална стратегија со една домашна централа и мешана ореинтација.
 • Транс-национални компании се глобални компании со модел на интегрирана мрежа и геоцентрична ориентација.

Домашната компанија работи во домашни услови со домашни вработени, постои можност и тука да биде вработен некој експерт или емигрант од странство, но тоа е главно незначителна бројка. Преку домашните компании се настојува да се намалат ценовните удари, следени со покачување на цените на клучните енергенси (нафта, гас, јаглен), кои можат негативно или разурнувачки да влијаат на стопанството на една држава. Силната конкуренција на домашниот пазар, може да биде дополнителен имунолошки систем на компанијата во меѓународната борба.

Со понатамошниот развој, компанијата добива меѓународен карактер. Оваа компанија има способности да користи ресурси во матичната земја, за да обезбеди експанзија на меѓународниот пазар. На деловните единици во странство им се дава одредена слобода во одлучувањето. Стратегииската цел на овие компании е да го прошират пазарот со истиот или делумно изменет производ или услуга.

Со понатамошниот развој се создава мултинационална компанија, која покажува способност за задоволување на пазарните потреби во различни држави. Степенот на децентрализација е голем.

Глобалните компании се карактеризираат со глобално производство. Стратегијата е глобална и секој пазар се анализира како сопствен.

Врв во искористувањето на глобалните економски придобивки, претставуваат транснационалните компании (ТНК). Тие во своето работење користат најдобра технологија, најдобри истражувачки центри, најдобри човечки потенцијали, најевтини суровини и енергенси, при што пласират квалитетни и евтини производи, услуги или капитал на секој светски пазар, остварувајки при тоа голем профит.

post

Надминување на кризи во фазата лудување

Фаза лудување Фазата лудување од животни циклуси на бизниси носи нови предизвици, но и нови многу големи опасности за бизнисот. Високата самодоверба за досегашниот успех и чувството на стабилност како и отворање на вратите за повеќе кредитни линии го тераат претприемачот да почне да лудува.

Но, тоа лудување може да биде негативно за бизнисот. Може да не се почувствуваат веднаш негативните ефекти, што е уште пострашно, но истите да бидат вкоренети во самиот бизнис и да го дестабилизираат во иден период.

Како да се надминат овие кризи во овој период од развојот на бизнисот?

Целта е бизнисот да се однесе во наредната фаза – озбилност која во исто време претставува и фаза во која бизнисот ги забележува најдобрите резултати. Основните совети за надминување на оваа фаза би биле:

 • Задржување на посветеноста на тековниот бизнис. Сеуште бизнисот не стои цврсто на сопствените нозе, сеуште е потребна посветеност и внимание токму на тој бизнис. Затоа сеуште не е време за други потфати.
 • Постоење на свесноста дека лесно може да се вратат во претходната фаза. Претприемачот мора да биде свесен дека лесно можат болестите во тековната фаза да го вратат бизнисот во некоја од претходните фази или уште полошо до целосна пропаст на истиот.
 • Воздржување од претерано трошење на финансиите во непотребни инвестиции. Иако финансиите изгледаат доста стабилни, сепак развојот на самиот бизнис не е до тој степен за да може да се трошат надвор од развојните активности на бизнисот.
 • Следење на финансиите. Недостаток на финансии ќе значи и крај за бизнисот или неговиот развој. Мора многу “паметно” да се одигра во оваа фаза кога станува збор за финансиите.
 • Следење на надворешните влијанија. Надворешноста секогаш влијаела и ќе влијае на еден бизнис, особено во оваа фаза таа надворешност ќе има голема моќ да влијае врз бизнисот. Мора да се следат случувањата како бизнисот соодветно би реагирал и би се прилагодил на истите.
 • Следење на внатрешните притисоци. Освен надворешните притисоци, ќе има и внатрешни притисоци од страна на самиот бизнис. Повеќе промени ќе бараат повеќе прилагодувања, мачни ситуации за вработените, контрола на финансиите, планирања, мерење…
 • ПРОМЕНИ, ПРОМЕНИ И САМО ПРОМЕНИ.
 • МЕНАЏМЕНТ, МЕНАЏМЕНТ И САМО МЕНАЏМЕНТ.

 

post

Како побргу да се надмине фазата проблематичен период?

Започнување на бизнис Секој бизнис откако ќе ја помине фазата започнување од животни циклуси на бизнисите ќе навлезе во нова фаза која ја нарекуваме проблематичен период.

Карактеристично за оваа фаза е недостатокот на финансии, сеуште слаба продажба, опаѓање на моралот на претприемачот доколку не се преземе нешто побрзо.

Потребно е колку што може побргу да се помине оваа фаза. Кај некои бизниси ова може да трае неколку месеци, но кај некои и неколку години што ќе доведе до ставање на тестирање на издржливоста и на бизнисот и на претприемачот. Во такви ситуации кога овој период од работење на бизнисот се оддолжи, повеќето бизниси не успеваат да преминат во следната фаза.

Но, како да се надминат овие притисоци и побргу бизнисот да се внесе во наредната фаза: лудување? Основните активности на кои треба претприемачот да биде насочен кога бизнисот се наоѓа во оваа фаза од животниот циклус на бизнисите се:

 • Продажба, продажба и продажба. Со зголемување на продажбата се зголемува и готовинскиот тек и се ублажува недостатокот на финансии кои се јавуваат доста изразено во оваа фаза.
 • Маркетинг, маркетинг и маркетинг. Продажба без маркетинг тешко ќе оди. Мора да се привлечат купувачи, доколку се сака зголемување на продажбата.
 • Следење на финансии:
 • Намалување на трошоците (видете за 45 совети за заштеда на пари)
 • Целосна посветеност на овој бизнис. Започнување не значи и решавање на сите проблеми и дека продолжувањето ќе биде ОК и едноставно. Посветеноста на претприемачот на развојот на овој бизнис сеуште е важна.
 • Користење на менаџерски техники (без оваа бизнисот нема да може да оди во наредната фаза). Менаџментот почнува да игра одредена улога во бизнисот. Потребно е нешто што ќе регулира, администрира, контролира, екипира, планира…
 • Одржување на моралот на високо ниво. Без соодветен морал кој треба да биде на високо ниво, оваа фаза ќе значи и смртност на бизнисот. Моралот е единственото нешто што може да го извлече бизнисот во наредната фаза.
post

Создавање на големи компании

Маркетинг Земјите покрај море или покрај пловните реки секогаш повеќе се ориентирани на надворешна трговија. Доколку се направи историски преглед, лесно ќе се утврди дека покрај големите реки настанале голем број на цивилизаци, во кои се развивала економска размена на добрата.

Исто влијание има и климата, која условува различна концентрација на населението. Особено е погодна студената клима за бизнис, бидејќи се развива заедничко дејствување на луѓето, додека кај планинските земји се развива главно изолационизам. Со развојот на државите, се создава потреба да се развиваат компании, кои би можеле да се носат со светската конкуренција и да обезбедат добра економска состојба во земјата.

Кординираното дејствување на повеќе субјекти од една држава на меѓународниот пазар дава поголеми резултати, а доколку и државата помогне успесите се неизбежни. За да го забрза развојот на компанијата, државата воведува стимулации како што се: даночно олеснување, извозни премии, доделување на евтини кредити и слично. Државата често воведува скриени субвенции за своите компании, за да не се создаде отпор кон тие компании, па другите држави да воведат антидампинг мерки.

Поради ограничените ресурси, државата треба да форсира индустрија која носи најголем профит. Во развиените земји, истражувачките центри им препорачуваат на владите, кон кои индустрии да се насочи влијанието и со симулирање да овозможат развивање на интересите на компаниите кон развој на овие индустрии, бидејќи не е исто доколку се развива индустријата на чипови или дрвната индустрија. Профитите се енормно различни.

Во таа смисла, за нас е важна една посебна “позиција” а тоа е сопственичката структура на компаниите. Таа може да биде државна, приватна или мешовита при што дел од компанијата е државна, а дел приватна. Секаде, па и во развиените земји, потребно е државата да ги контролира важните индустриски сектори, за да не се случи приватната компанија, задоволувајки го личниот интерес, да ги зголеми цените и да го наруши социјалниот мир.

За разлика од општествените компании, кај приватните компании постои “газда” во куќата и таквите компании полесно се справуваат со сите предизвици на современото работење. Сметаме дека со терминот “постоење на газда во куќа” може во значителна мерка да се објасни успехот на приватните компании, во однос на државните, бидејќи ова правило е запазено, како во развиените, така и во сиромашните земји.

Во голем број на државни компании, во целиот свет е воочено лошо работење и лоши деловни резултати поради доделените монополски позиции. Државната сопственост добива помалку внимание отколу приватната сопственост. Во државните компании вработените имаат мал поттик да ги намалуват трошоците, да вршат истражувања и други мерки, бидејќи со монополот се заштитени нивните интереси. Во секоја компанијата мора да се води сметки за краткорочните но и за остварување на долгорочните цели.

Краткорочно гледано, за менаџерскиот успех не е важно купување на определена машина или праќање на вработените на специјализација, бидејќи со тоа ќе ги намали финансиските средства кои можат да ги поделат како дивиденда на акционарите, со што би се прикажале као успешни менаџери. Долгорочното успешно работење овозможува вложување во луѓе, технологија, опрема, енергетика, освојување на нови пазари и слично, со што на долги стази се подобрува работењето на компанијата.

Кај социјалистичките држави (за што имавме искуство), сопствеништвото на компаниите беше во државни раце. Но, потребно е да се нагласи дека економскиот напредок доведува до развој на демократијата. Тоталитарните држави, ограничувајќи ја човековата слобода, го ограничуват развојот и се штетни за своите граѓани. Доколку нема економска слобода, нема и слободно изјаснување, бидејќи луѓето се плашат од репресивните мерки кои може да ги преземе владата со отпуштања од работа, апсење и слични методи на казнување.

Доколку две компании се конкуренти, тогаш се следат во голем број на акции. Пример: доколку едната компанија влезе на одреден пазар, тогаш и компанијата конкурент веднаш влегува на тој пазар, за да ги спречи преголемото одвојување и можните позитивни финансиски или други ефекти врз првата компанија, која би можела понатаму стекнатите ресурси, знаења и искуства да ги употреби против својот конкурент. Транснационалните компании по правило имаат многу мал број на конкуренти, но без оглед и да имаат само еден рамноправен конкурент, тие меѓусебно се следат во голем број на активности, за едната да не заостане зад другата и да не биде поразена или уништена. Доколку на пазарот дејствуваат само двајца конкуренти, тогаш е можно да постои премолчен договор за ред прашања кои се од заеднички инерес, по систем “не ме допирај, не те допирам”. Секојдневно сме сведоци на примери на такви “тајни договори”, последниот за непреземање на стручни кадри помеѓу Apple и Google.

Доколку едната компанија има приговор на работењето на конкурентската компанија, таа најчесто бара помош од матичната држава. Но, и зад интересите на првата компанија стои нивната матична држава, па така економската борба се префрлува на меѓудржавно ниво.

post

Активности во фазата започнување од животни циклуси на бизниси

Започнување со раст Кога еден бизнис, односно еден претприемач ја помине фазата на сонување ќе дојде во фазата наречена како започнување од животни циклуси на бизнисите.

Мора да напоменам за да не дојде до забуна, во теорија на бизнис идеи зборуваме за период кој ги опфаќа и двете фази (сонување и започнување).

Кои активности се поминуват во фазата започнување од животниот циклус на бизнисот?

 1. Воведување на бизнисот во правен систем. Со оваа активност започнува оваа фаза од бизнисот. Тука веќе ќе имате документи за бизнисот, ќе имате сметка во банка преку која ќе ги изведувате бизнис трансакциите.
 2. Наоѓање и средување на локација. Веќе во бизнис планот сте ги опфатиле идеите за локацијата, трошоците што можете да ги платите и сега е време да контактирате со луѓето и да направите договор, доколку немате сопствена локација.
 3. Набавка на производи кои ќе се продаваат за малопродажба или големопродажба или пак набавка на репроматеријали за производство.
 4. Набавка на канцелариска опрема доколку имате канцеларии (компјутери, телефон, факс, печатач…)
 5. Подготовка на маркетинг материјали. Обавезно направете визит картичи, брошури и флаери, покани за свечено отворање и поделете го на колку што можете повеќе блиски роднини, пријатели или познаници. Ова мже да има големо влијание за времетраење на оваа фаза.
 6. Свечено отворање. Организирајте и спроведете свечено отворање на започнувањето.
 7. Продажба, продажба, продажба

Во првите 6 активности веќе ќе започнете со трошење на пари. Купчето што го имате спремено за започнување на бизнис ќе почне да се намалува драстично и веднаш ќе почувствувате недостаток на финансии. Оваа е и најголем проблем за оваа фаза од животниот циклус на бизнисите. Затоа сите наредни активности треба да бидат свртени кон се поголема и поголема продажба. Овој недостаток на финансии ќе можете да го решите на еден од следниве начин или комбинација на истите:

 • Кредит од банка
 • Позајмица од роднини или пријатели
 • Зголемена продажба.

Првите две се ОК, но и не обезбедуваат некоја сигурна иднина. Сепак парите ќе мора да се вратат. Најдобро е да се извлечеме со третиот начин зголемување на продажба што од друга страна во оваа фза не е лесно. За да се зголеми продажба ќе мора да се зголемат трошоци во маркетингот за што треба пари. Кредит од банка за нови бизниси може да претставува научна фантастика, но вреди да се обидете. Најдобро е да направите некоја комбинација.

Исак Адижес во неговото дело: Животни циклуси на претпријатија вели дека претприемачите за да дојдат до финансиски средства во оваа фаза (кај него оваа фаза се нарекува како време на повој што е асоцијација на бебе кое се повива) прават неколку основни грешки:

 • Земаат краткорочни позајмици за инвестирање
 • Ги намалуваат цените како би го зголемиле приливот на пари, но попустите се преголеми и се случува продажбата да не ги покрива трошоците, па колку повеќе продаваат толку повеќе и губат.
 • Продаваат акции на обие кои се спремни да вложуваат во ризичен капитал, а кои не ги делат визијата и интересот на претприемачот.

Една грешка во оваа фаза освен попустите би ја навел и давање на плаќање на кредит или одложено плаќање. Некои отвораат и таканаречена „тетратка“. На ваков начин претприемачот може да се лаже самиот себеси и да има одлична продажба, а сепак бизнисот да пропадне. Оваа е резултат на слаб готовински тек. А, ќе ви доаѓаат и ќе ви бараат на одложено плаќање, како роднини и пријатели така и оние кои не ве познаваат а ќе си го дозволат тој безобразлук. Нив не ги интересира што вие сте во фаза на започнување, која може и да потрае една до две години, па за некои бизниси и повеќе. Вие ќе продадете, нема да земете пари, а бидејќи сте во фаза на започнување немате залихи, па со тоа ќе немате ни што да продадете на некој потрошувач кој веднаш би платил. Дали ви треба такви кои не плаќаат? Секако дека одговорот е не!

Затоа претприемачите во оваа фаза треба да внимаваат на:

 • Постојано зголемување на продажба
 • Внимателно трошење
 • Минимизирање на продажба на рати
 • Маркетинг кон вистински целен пазар
 • Следење на активностите и буџетот согласно бизнис планот.

Колку побргу ја поминете оваа фаза толку подобро и за Вас како претприемач и за вашиот бизнис воопшто.