Archives for декември 2013

post

Менаџмент – најдоброто од 2013 година

Се би било супер доколку може да биде интегрирано и да функционира и работи без потреба од менаџирање. Но, во практиката не е така. Менаџментот игра голема улога во обезбедување на успех.

претприемач нова 2014

Некој мора да постои за да интегрира различни подсистеми во вашиот бизнис систем, да ги насочи во вистинската насока, да ги планира следните чекори, да ги контролира и да доднесува одлуки за крупните работи. Менаџментот си ја има сопствената улога во развојот на секој бизнис, па дури и малите во кои е зебележително избегнување на оваа тема.

Кои прашања да си ги поставите на овој последен ден во годината?

Продолжи…

post

Маркетинг – најдоброто од 2013 година

Дали може без маркетинг? Едно од прашањата кои често се поставуваат од страна на повеќето претприемачи. Но често пати одговорот е негативен.

претприемач нова 2014

Да, маркетинг е составен дел на секој бизнис и тоа е неизбежен факт кој мора да се знае, но и да се практикува. Иако понекогаш се пренагласува фокусот, сепак овие активности се нешто што додаваат и треба да додаваат вредност за секој бизнис, нормално доколку се имплементираат како што треба.

Како за крај на годината, еве некои прашања кои можеби ќе бидат интересни да си ги поставите со цел подобро да ја започнете новата 2014 година кога станува збор за маркетинг активности.

Продолжи…

post

Започнување на бизнис – најдоброто од 2013 година

Започнување на бизнис е тема на која можеби и дадов малку повеќе простор, особено поради фактот што сметав и сметам дека треба да се смени целосно процесот и мајндсетот на потенцијалниот претприемач кога станува збор за започнување на бизнис.

претприемач нова 2014

И во новата година очекувам дека темава ќе биде сеуште застапена, заљтоа што сеуште е важна и потребна на многумина дури и за оние кои веќе имаат искуство со започнување на бизнис и веќе имаат успешен бизнис.

Но, ајде да презентирам некои прашања кои можеби ќе ви бидат интересни доколку сакате да започнете сопствени бизнис во 2014 година.

Продолжи…

post

Продажба, финансии и технологија – најдоброто од 2013 година

Продажба, финансии и технологија некако беа теми кои најмалку ги обработував на претприемач оваа година. Не дека не се важни, но сепак сметав дека има други поважни работи.

претприемач нова 2014

Овие теми не се толку комплекси и претставуваат едноставно механика на претприемачкиот еко систем. Сепак, можеби ќе се обидам оваа година да ги вклучам малку повеќе и преку посебни наслови на претприемач но и преку подкастот „претприемачки пат”.

Еве некои прашања на кои можеби би сакале да размислите сега на крајот на оваа година или на самиот почеток на следната година.

Продолжи…

post

Претприемач – најдоброто од 2013 година

Еден претприемач е центарот на секој бизнис, ентитет од кој што се започнува и се зависи како за сегашноста, така и за иднината на бизнисот.

претприемач нова 2014

Се знае дека одговорноста за успех/неуспех се наоѓа во рацете на претприемачот и тоа е факт иако повеќе пати не сакаме да признаеме дека е така.

Продолжи…

post

Најдоброто на претприемач во 2013

Полека но сигурно стасавме и до тоа да ја испраќаме оваа 2013 година. Како вчера да беа првите постови на претприемач но и денови во кои се правеа планови за се онаа што ќе се случува во годината што веќе си заминува.

претприемач нова 2014

Крајот на годината служи за една анализа и преглед на онаа што е планирано и што е сработено, но и врз база на тоа се прават подготовки за следната година. Следниве прашања може да бидат важни за вас во овој момент:

Продолжи…

post

Епизода #19: Апликации без кои не можам

Оваа е деветнаесета епизода на “претприемачки пат” и е последна епизода за оваа година. Темата се однесува на апликации кои едноставно ми го сменија животот пред компјутер. Нормално важна тема бидејќи се повеќе време поминуваме токму пред овој уред како дел од нормална секојдневна работа.

Претприемачки пат

Како што веќе напишав во најавата, ќе стане збор за 10 апликации кои се на листата на апликации кои секојдневно на некој начин ги користам и кои ми овозможуваат поголема продуктивност и полесно изведување на различни работни задачи со помош на истите.

Да не должам многу преминете на слушање.

Продолжи…

post

10 Отпадоци или расфрлања и како да се справите

Според некои мои анализи и истражувања од терен скоро 60% од деловните активности на малите бизниси припаѓаат на онаа што се нарекува отпадоци.

отпадоци и расфрлања

А, кога станува збор за отпадоците сигурно знаете што правите со нив дома и каде завршуваат. Дали сакате да ги имате во вашиот дом? Сигурно не! Па затоа зошто и да ги имате и во вашиот бизнис.

Продолжи…

post

Што можете да не правите денес

Премногу акцент ставаме на онаа што треба да правиме, како да го правиме и кога да го правиме, со што едноставно се натрупуваме со задачи и активности за секој ден. Од друга страна се наоѓаат работите кои што можете да не ги правите денес.

што да не правите

Што станува со работите кои ги правиме секојдневно, а не мора да ги правиме или едноставно можеме да одлучиме да не ги правиме денес и тоа секогаш?

Продолжи…