Archives for февруари 2014

post

Поставување на прашања за зголемување на вашиот потенцијал

Прашања, но не било какви туку критични прашања се единствени можности кои го зголемуваат креативниот потенцијал кај секој претприемач.

прашања

Добро, прашањата не даваат резултати и тоа е факт. Но, сепак тука зборувам за бизнис потенцијална енергија која се зголемува со нив, а бизнис потенцијална енергија не е нешто што дава резултати. Резултатите бараат бизнис кинетичка енергија.

Продолжи…

post

Како претприемач треба да знаете, да сакате и да наплатите

Не е доволно како еден претприемач само да знаете добро да го работите онаа што го работите, мора и да сакате да го работите тоа, но и да наплатите за вашата работа.

3 акции за претприемач

Точно така. Веќе пишував за тоа дека вие како еден претприемач сте центар на се што се одвива во и околу бизнисот. Многу работи ќе зависат од вас и само од вас. Никој друг нема да биде виновен за неуспех, единствено ако сакате да се залажувате.

Продолжи…

post

5 Правила за секој претприемач

Можеме слободно многу повеќе правила да презентираме тука, но сепак се одлучив за 5 основни правила кои секој претприемач би требало да ги знае и почитува во секојдневната работа.

правила за секој претприемач

Да, можеме да дефинираме навистина многу правила, многу насоки, многу идеи, многу приоритети, многу активности… Тука сакам да презентирам пет, само пет правила кои можеби ќе го сменат начинот на кој го практицирате претприемништвото во вашиот бизнис.

Продолжи…

post

Што мора да правите како стартап претприемач

Еден стартап процес спаѓа во групата на најтешки процеси за секој потенцијален, па и постоечки претприемач.

стартап претприемач

Прво условите во кои функционира еден стратап се доста тешки услови особено поради неизвесноста и ограничени ресурси. Не се знае дали трудот ќе се исплати или не затоа што едноставно мора да се вложи и време и пари за да се изгради нешто, а потоа да се мери успешноста на пазарот.

Продолжи…

post

Претприемачки мајндсет – во 2014 фокусирајте се на еден приоритет

Продолжуваме со осмиот наслов од серијалот за промена на вашиот претприемачки мајндсет кај вас како еден претприемач во кој првенствено ќе стане збор за фокусот на еден но вреден приоритет за вас и вашиот бизнис.

претприемачки мајндсет

Приоритети има многу и секогаш ќе ги има. Тоа е факт. Но, дали секој приоритет има иста приоритетна вредност? Дали секој приоритет по секоја цена е најприоритетно нешто. Дали секој приоритет во исто време мора и може да се реализира?

Продолжи…

post

Квалитетот на одговорите лежи во квалитетот на прашањата

Слободно можеме да кажеме дека да се биде претприемач значи да се поставуваат прашања и да се бараат одговори на тие прашања. Да, тоа е така кога подлабоко ќе навлезете во самиот процес.

квалитет на одговорите

Зошто е тоа така? Првин, секој претприемач 99% од неговото време носи одлуки и презема акции врз основа на тие одлуки. Без разлика на тоа дали станува збор за акции од него како претприемач или акции кои се резултат на процесот на делегирање во самиот бизнис.

Продолжи…

post

Што влијае на неуспехот на една иновација

Практиката ни покажува дека имаме многу повеќе неуспешни отколку успешни иновации. Замислете што се би имале денес доколку сите биле успешни?

иновирај

Во оваа кратка статија сакам малку да дискутирам за онаа што како влијателен фактор може да доведе до неуспех на една иновација. Секако има повеќе фактори, сепак тука ќе наведам 4 за кои сметам дека се навистина многу важни за секоја компанија која сака да иновира.

Продолжи…

post

Во светот не недостасуваат идеи, туку оние кои ќе ги реализираат

Бизнис идеите се само еден мал дел од севкупниот процес кој обезбедува претприемачко однесување. Но, за жал во голем дел од тој процес многумина го ставаат фокусот само на нив.

кога бизнис идеи не успеваат

Да расчистиме уште на старт, не значи дека бизнис идеите не се важни, но не значи и дека се најважни за да генерираат успех. Веќе знаете дека тие имаат бизнис потенцијална енергија, но сепак таа енергија е само еден многу, многу многу мал дел од севкупната енергија потребна за генерирање на успех. Особено што како прво таа треба да се пренесе како прво на друг елемент со бизнис потенцијална енергија и потоа со понатамошен пренос да се трансформира во бизнис кинетичка енергија.

Продолжи…

post

6 Паметни одлуки при иновирање

Што претставуваат паметни одлуки? Пред да почнам да зборувам за паметни одлуки за иновирање да го одговорам првин оваа прашање.

иновирање

Паметни одлуки се одлуки кои даваат решение со кое на најоптимален начин ќе се реши проблемот и заради кој се носат одлуки.

Продолжи…

post

Сакате ли да ја подобрите вашата продуктивност

Сакате ли да ја подобрите вашата лична продуктивност започнувајќи уште денес? Тогаш следете ги шесте чекори кои ќе ги објаснам во овој наслов.

Продуктивност на вработени

Многу е важно за вас како еден претприемач да бидете попродуктивно лице бидејќи само на таков начин ќе започнете да завршувате многу поважни работи во пократок временски период и тоа поквалитетно. На ваков начин ќе постигнете повеќе резултати како на личен така и на професионален план.

Продолжи…