Archives for март 2014

audio

Епизода #23: Екосистем за иновации

Ова е дваесет и третата епизода на “претприемачки пат” со една интересна тема преку која ќе се обидам да ве запознаам со екосистем за иновации.

Претприемачки пат

Имате идеја за навистина крупна иновација со која сакате да го смените досегашниот начин на решавање на некој проблем или задоволување на потреба на купувачите. И сето тоа е ОК, но дали можете сами како претприемач и како бизнис да ја изнесете иновацијата на пазарот, односно до рацете на купувачите. Веројатно нема да можете. Зошто? Затоа што поголемиот дел на овие иновации функционираат преку екосистем за иновација во кој се вклучени и многу други страни со одредена одговорност и придонес за успех.

Продолжи…

post

Зошто “да направам” листи може да бидат безвредни

Времето во кое што живееме „да направам” листите ги направи толку популарни да насекаде се забележуваат алатки во вид на софтвери, веб, мобилни апликации…

Продуктивност на вработени

Сепак, мора да напоменам дека лоша „да направам” листа е многу поопасна отколку и воопшто да се нема таква листа.

Продолжи…

post

Што ви треба за да иновирате

Знаеме дека за да останете на врвот на пазарот вашиот бизнис мора постојано да иновира без разлика дали станува збор за иновација во производ/услуга, бизнис модел или пак процеси.

иновирате

Тогаш зошто некои претприемачи, а со тоа и нивните иноватори се беспрекорни иноватори кои постојано го менуваат светот во кој што живееме, а некои едноставно не можат дури ни да фатат приклучок со иноваторите?

Продолжи…

audio

Епизода #22: Што доколку не постои пазар за вашиот иновативен производ?

Продолжуваме со дваесет и втората епизода на “претприемачки пат” на една доста интересна тема преку која ќе се обидам да ве воведам во еден процес кој можете да го примените доколку сеуште не постои пазар за вашиот иновативен производ.

Претприемачки пат

Што се случува доколку имате идеја за извонредна иновација која може во целост да го промени досегашниот начин на решавање на проблем на купувачот или пак некоја негова потреба а сеуште таков пазар не постои, односно нема такви купувачи? Едноставно практиката познава во такви случаи само голем број на неуспеси од страна на претприемачите или менаџерите во големите компании. Нема пазар, нема купувачи нема ниту да знаете дали вашиот иновативен производ е ОК и дали сте на вистинскиот пат. Кога нема производ нормално е дека нема ни пазар за тој производ.

Продолжи…

post

Прoцес на дисквалификација на купувачи

Клучот за неуспех е вашиот постојан обид да ги задоволите сите. Иако знаеме дека е невозможно сепак нешто од внатрешностa не тера да се притискаме и себеси и нашиот бизнис да правиме нешто невозможно.

диквалификација на купувачи

Кога станува збор за претприемачи и бизниси, најголемата причина за вакво нешто е стравот дека нешто ќе се изгуби или пак нешто ќе се испушти. И едноставно поради тој таков страв започнуваме да се распространуваме на сите страни, да работиме се и сешто, да задоволуваме секого, да се обидуваме да задоволиме секого… И наместо да бидеме некој кој најоптимално и најпродуктивно ќе поентира на нашите најсилни компетенции стануваме просечен како и секој друг.

Продолжи…

post

Големи идеи и не мора да бидат големи идеи

Сите ние имаме големи идеи, но сепак само еден мал дел од нив може да се реализираат, се реализираат или пак воопшто ниедна нема да се реализира. Тоа е реалноста.

големи идеи

Еден проблем кој го забележувам е барање и чекање на таа мноооогу мнооогу голема идеја и тогаш бууууум успехот е неминовен. Но, во 99,99999% на случаи таа голема идеја воопшто нема ни да дојде. Секако дека големите идеи имаат и поголема бизнис потенцијална енергија, но сепак мора да ви биде јасно и тоа дека голема потенцијална енергија не значи дека успешно ќе се трансформира во тој износ во кинетичка енергија која носи до успехот.

Продолжи…

audio

Епизода #21: 10 елементи со бизнис потенцијална енергија

Се наоѓаме во дваесет и првата епизода на “претприемачки пат” на тема која ќе даде одговор за десетте најважни бизнис елементи кои можат и имаат бизнис потенцијална енергија.

Претприемачки пат

Всушност во оваа подкаст епизода зборувам за еден начин кој го користам во практиката и кој го развивам веќе пет години за да анализирам како бизнисот функционира и кои се слабостите кои бараат подобрување, односно промени. Развојот на оваа теорија започна некаде во 2008 година при што користев иницијална квантификација на повеќе фактори за пресметка на бизнис потенцијална енергија на бизнисот и специфично за секој елемент кој придонесува во интензитетот на таа бизнис потенцијална енергија. Дури пред некој месец кога ги разгледував првите документи за процесите на оваа методологија забележав дека скоро ништо не е исто. Развиените алатки како и процесите кои сум ги користел во почетните денови еволвирале и се развивале да денес се сосема различни. Едно нешто е исто, идејата на која започнав да ја базирам оваа теорија.

Продолжи…

post

Што еден купувач очекува од вас и вашиот бизнис?

Прашањето од овој наслов доколку го одговорите на вистинскиот начин во голем дел ќе може да ви биде гарантиран успехот како еден претприемач или пак еден бизнис воопшто.

купувач

Што еден купувач очекува од вас и вашиот бизнис?

Времето во кое вашиот бизнис денес функционира едноставно бара постојано барање на одговори токму на оваа прашање. Иако можеби повеќе пати досега оваа тема беше „начната” на претприемач, сепак тука би сакал да навлеземе малку во некои идеи за одговори на оваа прашање. Но, мора да ви биде јасно дека можете да ги искористите сите овие идеи и да ги тестирате или пак само дел од нив, но можете и да додадете ваши идеи или пак идеи кои не се тука наведени, а доаѓаат директно од вашите купувачи. Значи не се ограничувајте само на онаа што ќе го прочитате тука, бидете флексибилен за прифаќање на идеи од една страна и сосема нефлексибилен во тестирање и имплементација на истите.

Продолжи…

post

Можете ли да постигнете повеќе со помал вложен труд

Продуктивноста значи да имате поголемо постигнување во пократко време со помал вложен труд. Дали може да се постигне оваа ниво кога станува збор за претприемачите?

помал вложен труд

Уште од најраниот период на теорија на менаџментот било проучувано постигнувањето на индивидуата (поединецот) и неговата улога во организациска смисла врз основа на различни променливи. Различни фактори влијаат на различен начин на индивидуалното постигнување, и тоа е факт, веќе докажано. Но, поголемиот дел од тие истражувања се од период кога промените не биле ниту брзи ниту големи како денес.

Продолжи…

post

Екосистем за иновација – 2 вида на членови

За успешна иновација која претставува корисен производ или услуга во рацете на крајниот купувач со кој се решава негов проблем или се задоволува негова потреба потребен е екосистем за иновација.

Екосистем за иновација

Многу пати досега пишивав за екосистеми во поглед на иновацијата, сепак повторно сакам да напоменам дека успешна иновација не зависи само од еден ентитет на пазарот (една компанија или еден индивидуалец) бидејќи креирање на вредноста која всушност е резултат на самата иновација претставува процес кој поминува низ повеќе ентитети, односно чинители на екосистемот како што се снабдувачи директни и индиректни, научни работници, неколку нивоа на посредници, промотори, дистрибутери, големопродажба, малопродажба итн.

Продолжи…