post

5-ти Слој за Успех на Еден Претприемач

Ќе продолжам со серијалот слоеви кои го формираат успехот на еден претприемач, а тоа е тимска работа, вкалкулиран ризик, самодоверба и искуство. Оваа е петиот слој од шесте можни слоеви кои ги дефиниравме.

Претходно ги поминавме следниве слоеви:

  1. Спремност да се преземе акција како најважен,
  2. Знаење и креативност како втор по важност
  3. Вештини и интелигенција како трет по важност и
  4. Истрајност и упорност како четврти по важност.

Овој слој е малку поинаков од претходните и е составен од повеќе елементи како што можете да забележите. Ќе започнам со секој елемент.

1. Тимска работа

Денеска скоро и да не може да се замилси завршување на било што, особено некоја бизнис активност без да се потпреме на тимската работа. Времето на поединците помина, сега е времето на тимови.

Тимската работа е нешто што во секој случај ќе помогне да се дополнат сите претходни слоеви за успех на еден претприемач. На пример доколку тимски се одлучи дека некоја акција треба да се превземе тогаш претприемачот секако дека ќе ја превземе таа акција. Проблемот со тимот е додека да се одлучи, но кога веќе ќе се одлучи претприемачот веќе го има првиот слој – да преземе акција за таа одлука.

Креативноста при работа во тимови е доста на повисоко ниво, додека знаењето кое недостасува кај еден член може да се надополни со знаењето на другиот член. Вештина интелигенција доколку недостасува кај некој член ќе се надополни со останатите. Никој не е супермен и сите имаме свои мани и предности, но тимот претставува еден збир на се што е предност кај поединците, притоа заради притисокот од тимот се елиминараат маните.

2. Вкалкулиран ризик

Спремен сум да превземам ризик но до тука. Тоа е всушност вкалкулиран ризик. Тоа е ризик кој може да се поднесе и доколку тој ризик се претвори во непријатност за претприемачот и бизнисот.

Постојат различни методи за квантификација на ризикот кои се користат за да на некој начин ризикот се изрази во некоја мерлива единица врз основа на која еден претприемач ќе знае до каде може да оди. Следниве активности се користат кога станува збор за ризик:

  • Дефинирање на ризични подрчја. На пример, финансии, производство, маркетинг…
  • Дефинирање на ризични профили. На пример, губење на пари во ризичното подрачје финансии.
  • Дефинирање на ризични индикатори. На пример, што се ќе доведе за да се случи ризичниот профил губење на пари во ризичното подрачје финансии.
  • Која е веројатноста да се случат тие ризични индикатори. Веројатноста претставува број на појавување на ризичниот индикатор во вкупен број на настани.

Ова би биле едни од основните активности кои може да се применат за проценка на ризикот и определување на што е тоа вкалкулиран ризик. Подетално за анализа и проценка на ризикот ќе опфатам во некој од наредните написи.

3. Самодоверба

Сметам дека секој претприемач има самодоверба како една особина, бидејќи луѓе без самодоверба не ни започнуваат бизнис. Од друга страна самодовербата иако е во петиот слој сепак претставува едно надополнување на првиот (најважниот) слој превземање на акција.

Самодоверба едноставно претставува верување во себе и она што една личност го прави. Честопати немање на самодоверба претставува и многу критичен елемент не само во бизнисот туку и во личниот живот. Ако некој нема самодоверба лесно може да се примети од непријателот (конкуренцијата во наш случај) и едноставно може да се случи да биде згазен.

Од друга страна самодовербата се стекнува со знаење, вештини, креативност, интелигенција и секако четвртиот елемент од овој слој искуството. На пример колку поголемо знаење имаме од една проблематика току ќе имаме и поголема самодоверба во активностите кои ги спроведуваме од таа проблематика. Истото е и со останатите карактеристики кои ги набројав.

4. Искуство

Иако последно во овој петти слој сепак не можам да кажам и дека претставува најмалку важен елемент или карактеристика. Искуството не може да се избрза и не се стекнува со притискање. За искуство сепак е потребно време кое треба да помине. На пример, знаењето ќе го зголемиме преку читање, учење, посетување курсеви… Додека искуството можеме само да чекаме самото да си дојде. На пример, денеска сум поискусен за уште еден ден.

Но, и за искуството да биде една практика потребно е согледување на работите за да тоа искуство на некој начин се влее во нашиот мозок и не излезе подолг период. Така да некои претприемачи едноставно водат дневник за поважните случки во денот или пак неделата, со што создаваат една база на податоци за акумулирано искуство во тој временски период. Оваа база на податоци постојано се надополнува. Навистина интересен начин да не се допушти искуството да избега.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] станува збор за самодоверба тоа е секогаш почеток на добар менаџмент во една […]

Speak Your Mind

*