post

БИЗНИС ТЕМПЛЕЈТИ – 10 ФОРМИ

Изработивме 10 специјални темплејти како дел од книгата Бизнис потенцијална енергија (Business Potential Energy) која е наменета www.EntrepreneurshipInaBox.com. Ова се дел од темплејти кои служат за зголемување на бизнис потенцијалната енергија на следниве бизнис елементи:

 • Започнување
 • Извршување на активностите на претприемачот
 • Маркетинг
 • Внатрешни и надворешни влијанија (SWOT – анализа)
 • Конкуренција

BiznisTemplejti

Овие бизнис темплејти служат да помогнат во спроведување на одредени важни бизнис активности, анализи и некои маркетинг средства. Во оваа прилика сакаме да ги споделиме и со Вас – читателите на www.pretpriemac.com. За да можете да ги симнете ќе треба да се регистрирате за неделни билтени на претприемач во формата од десната страна (слика).

2009-07-02_111936 Кои темплејти се во овој пакет?

 • Книга со бизнис идеи. Служи да ви помогне во организирање на Вашите бизнис идеи и збор на најдобрата која ќе има најголема бизнис потенцијална енергија.
 • Листа на активности за започнување на бизнис. Оваа е форма во која ќе можете да ги евидентирате сите основни активности како би започнале бизнис кој ќе има голема бизнис потенцијална енергија.
 • Листа на неделни активности. Оваа форма е дизајнирана да ви помогне да остнете организирани за извршување на најважни неделни активности поврзани со Вашиот бизнис. Целта е да се зголеми ефективноста и ефикасноста на претприемачот.
 • Годишен акционен план. Секогаш на крајот на годината реба да ги дефинирате најважните активности за наредната година кои ќе бидат во согласност со целите и стратегите на бизнисот. Оваа форма дава едноставно следење за тоа што кога ќе треба да се спроведе.
 • Конкурентна анализа. Оваа е една анализа која што секој бизнис треба да ја спроведува за да може лесно да се види каде се наоѓаме во однос на конкуренцијата. Оваа форма ги содржи најважните елементи во однос на кои ќе треба да се споредите со Вашата конкуренција и со едноставен поглед на пополнетата форма да знаете каде сте појаки, каде послаби во однос на Вашите конкуренти и што треба да спроведете за да се подобрите и со тоа да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија.
 • SWOT анализа. Оваа форма ќе ве спроведе низ процесот на изведување на SWOT анализа и ќе ви овозможи едноставен увид во тоа кои се Вашите:
  • Слаби страни
  • Јаки страни
  • Можности и
  • Закани
  • Кои сратегии ќе ги спроведете за секои парови од горните елементи (СМ-стратегии, ЈМ-стратегии, СЗ-стратегии, ЈЗ-стратегии)
 • Маркетинг календар. Оваа форма мора секој бизнис да ја има и спроведува. Служи за бележење на сите планирани маркетинг активности за одреден период и за мерење на резултатите од секоја активност. Така сите оние маркетинг активности кои се неуспешни нема да ги спроведуваме, а со тоа ќе ја зголемиме ефективноста и ефикасноста на маркетингот, а со тоа и бизнис потенцијална енергија.
 • База на податоци за потенцијални и тековни потрошувачи. Оваа форма служи за водење на евиденција на сите маркетинг активности во однос на еден потенцијален (иден, можен) потрошувач и тековните потрошувачи. Со формата ќе следите и кога еден потрошувач преминува од потенцијален во вистински купувач.
 • Фактура и профактура. Оваа е форма на фактура која ги содржи сите елементи за фактура како маркетинг средство. На самиот темплејт имате упатство со црвена боја каде што треба самите да додадете за да ја направите Вашата фактура како вистинско маркетинг средство со што ќе ја зголемите вашата бизнис потенцијална енергија.

За користење на темплејтите ќе ви биде потребен најмалку Adobe Acrobat Reader 8.0 или понова верзија. Голем дел на полиња се направени во вид на паѓачка листа со изборни елементи за да се избегне забуната што да се стави во кое поле. Откако ја пополните потребно е да ја испринтате формата било во нов pdf формат или на хартија.

Па, се надеваме дека навистина ќе ја зголемите Вашата бизнис потенцијална енергија со користење на овие бизнис темплејти. А, дизајнирање на дополнителни допрва следува.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] Бележете ги активностите за користење на факсот како маркетинг средство. За ова може да ви помогне темплејтот база на податоци со потенцијални и тековни потрошувачи како еден од 10-те бизнис темплејти на претприемач. […]

Speak Your Mind

*