post

6 прашања за да изградите одличен процес на вработување

Растот на вашиот бизнис ќе се базира на тимот кој вие како еден претприемач ќе го изградите. Градење на победнички тим ќе бара од вас да имате одличен процес на вработување и успехот на овој процес ќе го обликува успехот на вашата цела компанија.

вработување

Но, прашањето е како можете да го создадете најдобриот процес на вработување кој нема да толерира грешки? Ја нагласувам 0 толеранција за грешки бидејќи знам дека грешките во процесот на вработување ќе ве чинат премногу. Доколку ви е дозволено да правите грешки во другите процеси како дел од вашето претприемачко учење, кога вработувате немате некој голем простор за грешки.

Продолжи…

post

5 Грешки при градење на тим кои можете да ги направите, a треба да ги избегнете

Ќе имате потреба од вашиот тим доколку сакате да го поставите вашиот бизнис да се движи во вистинската насока која води до невиден успех. Тоа е факт. Но, како прво, ќе треба да избегнете неколку чести грешки при градење на тим кои можете да ги направите.

градење на тим

Како прва задача кога зборуваме за тим кој победува, тимска ефикасност и ефективност, тимска успешност или било што друго поврзано со тимот на вашиот бизнис е да изградите ваш сопствен тим на кој ќе се потпира вашиот бизнис. Колку вашиот тим е подобар, подобри резултати можете да очекувате од тимската работа во вашиот бизнис. Затоа и прашањето кое се „мотка” низ главата скоро на сите претприемачи е како можат да изградат вистински тим за нивниот мал бизнис.

Продолжи…

post

Не игнорирајте ги проблемите, решавајте ги

Јас сеуште не сум видел мал бизнис, или пак сопственик на мал бизнис кој е без проблеми. Иако проблемите со кои секој мал бизнис се соочува се навистина проблематични од гледна точка на еден претприемач, во повеќето случаи тие се единстевниот сигнал кој ќе ви каже дека вашата компанија е жива и во добра кондиција.

проблемите на еден бизнис

Компании кои велат дека немаат проблеми веројатно имаат многу повеќе проблеми отколку компании кои велат дека имаат и работат на решение на нивните проблеми. Единствената причина да немате проблеми во вашиот бизнис ќе биде фактот дека вие како еден претприемач не ги препознавате или пак уште полошо, ги игнорирате.

Продолжи…

post

Како да водите ефективен состанок

Како да водите ефективен состанок? Навистина важно прашање за менаџери и претприемачи, лица кои треба да знаат како да водат еден едективен состанок.

ефективен состанок

Факт е дека состаноците се гледаат како важни алатки за комуникација во бизнисот, но исто така чето пати доведуваат до високо ниво на лична продуктивност за учесниците на состанокот.

Продолжи…

quote

Организација, приоритет, менаџмент VS квалитетот на идеите

Начинот на кој ги организирате проектите, приоритизирате и менаџирате вашата енергија се поважни отколку квалитетот на идеите кои сакате да ги спроведете.

~ Scot Belsky

Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality

post

Како да се откачите од проблеми

Доколку сте претприемач, вие сте личност со многу проблеми. Тие се насекаде околу вас. Не можете да најдете место без да видите проблеми.

проблеми

Едноставно можеме да кажеме дека вие сте откривач на проблеми, создавач на проблеми и решавач на проблеми во исто време. Тоа е реалноста на еден претприемач.

Продолжи…

link

5 Начини да ja подигнете вашата мотивација

5 Начини да ja подигнете вашата мотивација

Мотивација – Извор: Inc.

Вашата мотивација во бизнисот како еден претприемач е клучен аспект за да дадете се од себе за вашата визија, односно вашата бизнис идеја да биде дел од навистина една успешна приказна. Ќе има падови, станувања, повторно падови, размислувања за откажување, разочарувања… Но, вашата мотивација е клучната карактеристика на успешни претприемачи. Во овој текст се дадени пет навистина едноставни, но корисни совети за тоа како да ја подигнете вашата сопствена мотивација и да останете мотивиран како еден претприемач.

Советите се презентирани како што се, а коментарите се мои.

Продолжи…

post

Организирајте ефективни состаноци во 27 минути

Како претприемач ќе треба да организирате ефективни состаноци, едноставно не можете да ги избегнете. Состаноци со купувачи, вработени и партнери ќе бидат секојдневни во вашиот бизнис.

Состаноци за 27 минути

Но, понекогаш состаноците може да се гледаат како непродуктивни активности за вас и останатите луѓе кои ќе партиципираат на тие состаноци.

Продолжи…

post

5 Опции за раст на вашиот бизнис

Очигледно е дека вие како еден претприемач го градите вашиот бизнис за да истиот обезбеди континуиран раст. Или ќе дојде растот или стагнацијата ќе преовладее се до крупни промени или раната смрт на бизнисот.

Раст

Но, онаму каде што ќе се појави раст некаде ќе биде брз, а некаде навистина спор. Брзината на растот е определена од вашите постапки како еден претприемач. Па затоа и со овој наслов сакам малку да дискутираме за вашите опции кога се наоѓате во ваква состојба.

Продолжи…

post

Однос помеѓу менаџер со помало искуство и вработени

Менаџмент и менаџер, зборови кои во последните 20 години станаа едни од најпопуларни зборови. Но, дали се практицираат онака како што треба?

Менаџер и вработен

Во последните неколку недели имав разговори со неколку топ, односно врвни менаџери во нивните организации. Сите се сложени и комплексни организациски системи со одредена комбинација на организациска структура. Но, кај сите се забележува висока неефективност и неефикаснос, а со тоа и висока дезорганизираност.

Компаниите, без разлика дали станува збор за јавни или приватни претпријатија, или без разлика на големината сите се организациски системи. А, дали во еден организациски систем е дозволива дезорганизираност?

Сигурно не!

Продолжи…