post

[Продуктивност] 20 сигнали дека треба да преземете нешто

Продуктивноста на еден претприемач, денес станува еден од најважните елементи за успехот на бизнисот.

Сепак, се потекнува од претприемачот. Неговото однесување, неговиот начин на работа, неговите навики или пак неговите чекори целосно се вградени во самата компанија и начинот на кој ќе функционира таа компанија.

Следниве 20 точки претставуваат некои од можните сигнали дека треба да поработите на вашата продуктивност.

Продолжи…

post

Состаноци кои го прават вашиот тим непродуктивен

Состаноците се неизбежен дел од секојдневниот живот на претприемачите и менаџерите, но и членови на тимот на еден стартап, бизнис, компанија…

Тие може да дадат голем придонес во развој на бизнисот, но може и да бидат нешто штоедноставно ја црпе енергијата на секој учесник, при што тешко ќе може да се врати на нормала во следните неколку часа по завршување на истиот (нормално, доколку заврши).

Прашањето е кои состаноци не прават непродуктивни?

Побарајте ги следниве елементи во состаноците за да се обидете да ги елиминирате и зголемите вашата и продуктивноста на вашиот тим.

Продолжи…

post

Дали структурата е сеуште потребна?

Новите времиња носат нови начини, процеси и системи за спроведување на работата. Развојот на технологијата, како и се поголемата улога на истата во сите аспекти на работењето на бизнисот без разлика од нивната големина или фаза во која се наоѓаат носат нови предизвици за секој претприемач.

Се почесто се поставува прашањето дали на малите бизниси им е потребна организациска структура – оној убав дијаграм со означени позиции кој што е и на кого одговара или кого слуша.

Кога подготвувате бизнис план имате посебен наслов менаџмент во кој е опфатен и дизајн на организациската структура (наречена уште и како органограм). Прашањето е дали е потребно такво нешто?

Продолжи…

post

Организирајте се самите себеси поради следниве 8 бенефити

Дали сте високо организирана личност или пак некој кој остава неорганизираноста да влијае врз вашата продуктивност?

Организирање е бара инвестиција од нашето време и напор со цел да станеме поорганизирани. Инвестирајте сега, или денес и почувствувајте ги придобивките утре. Дали ни е потребна таква инвестиција?

Многумина си го поставуваат оваа прашање. Но, никогаш не можете да најдете некој вид на инвестиција која ќе ви донесе веднаш бенефиции.

Едно нешто е точно: ако стануваме се поорганизирани ќе имаме бенефити од системот што ќе не организира.

Еве некои од бенефити кои можете да ги доживеете ако инвестирате во организирање на самиот себеси и доколку станете поорганизиран.

Продолжи…

post

Еколошки аспекти на меѓународното работење

Екологијата во голема мерка зависи од економските состојби кои владеат во клучните земји. Доколку економијата е во експанзија, тогаш фабриките интензивно работат и се јавува исклучително голема потреба за суровини и енергенси. Производствените капацитети се лоцираат во непосредно опкружување на големите градови за да се заштеди за транспортните трошоци, па доаѓа до зголемено загадување на почвата, водата и воздухот како и до прекумерно искористување на природните богаства.

Доколку економијата е слаба, тогаш луѓето за да преживеат ги распродаваат своите природни богатства, бидејќи во таквите случаи тие имаат за нив секундарно значење. Екологијата зависи и од силината на конкурентските односи помеѓу компаниите. Доколку конкуренцијата е посилна, а ривалите се со подеднаква сила, тогаш користењето на евтини суровини, енергенси и други природни богаства претставуваат еден од условите за создавање на конкурентската предност.

Еколошкото влијание на транснационалните компании можеме да го набљудуваме од две страни: однесувањето на овие компании во матичните држави и нивното однесување во земјите богати со природни ресурси. Седиштето на големите транснационални компании најчесто се во трите најсилни економски блока САД, ЕУ, Јапонија. Што значи дека почетните работења на овие компании се врзуваат за овие земји. Покрај постигнувањето на исклучително позитивни економски резултати, овие компании извршија големи загадувања во овие држави. Како економскиот раст напредуваше, напредуваше и образованието на поголемиот број на луѓе во овие земји, па се разви голема свест за еколошките проблеми кои ги предизвикуваат овие компании. Во голема мерка тие и лично ги почувствуваа последиците на загадувањето. Едни од најпознатите организации за заштита на човечката средина се Greenpeace и Frends of the Earth.

Поради овие причини се воведени построги закони за заштита на работниците што работат во овие компании, а од друга страна се воведоа построги критериуми за работење на компаниите, заради зачувување на здравјето на луѓето како и на природните богатства во целото општество. Па компаниите беа принудени се повеќе да одвојуваат од профитот, за еколошката заштита. Поради овие причини, а и поради желбата да се сочуваат себе си, своите роднини и пријатели, голем број на транснационални компании ги дислоцираа производните капацитети на “валканите” индустрии во посиромашните земји. Друга причина за дислокација е и приближување на производните капацитети до природните богаства и евтините енергенси.

Продолжи…

post

Науката на мотивација [TED]

Мотивацијата е една од поважните функции на секој претприемач или менаџер без разлика дали станува збор за мало или големо претпријатие.

Одлична TED презентација во однос на мотивацијата и влијанието на традиционалните системи на наградување од страна на Dan Pink вреди да се погледа.

post

Креативно решавање на проблеми

Има ли некој кој ги посакува проблемите?

Сигурно нема? Или барем повеќето не сакаат да им се појави проблем кој ќе бара решение. Но, животот не е едноставен, па дури и може да се каже дека целиот живот ни е посветен во решавање на проблеми. Исак Адижес вели дека само мртов човек нема проблеми.

Дури имаме проблеми значи дека сме живи и имаме цел која треба да ја постигнеме.

Кога станува збор за бизнисите проблемите претставуваат неизбежен дел од секојдневието. Некои се тешки и сложени, некои пак се едноставни дури и не бараат ваш личен ангажман како еден претприемач.

Сепак, проблемите постојат за да се решаваат, за да се подобри бизнисот, и да се подобри искуството на купувачите со вашиот бизнис.

Постојат повеќе дефинирани и научно презентирани процеси за решавање на проблеми и донесување на одлуки. Јас тука би сакал да ги избегнам тие процеси и едноставно да презентирам еден повеќефазен процес кој ќе ви обезбеди можеби старовремско, но сепак креативно решавање на секој проблем во вашиот бизнис.

Продолжи…

post

5 Системи кои треба да започнете да ги градите уште денес

Системи и систематизација се едни од најкористените зборови во бизнис светот.

Секој бизнис започнува како мал или поточно микро бизнис каде еден човек (или во одредени случаи двајца или неколку партнери) кои себеси се нарекуваат како претприемачи одлучуваат да го променат светот во кој што живеат помагајќи им на останатите луѓе (купувачи) да ги решат сопствените проблеми. Во еден таков случај тој човек е се. Од менаџер до кафекуварка, чистачка, секретарка…

Но, долго со таква работа не може да се преживее или едноставно само ќе се преживува. Визијата за промена на светот ќе ја снема, инспирацијата се повеќе ќе се намалува, а заморот ќе почне да си ги зема првите жртви.

За да успее бизнисот, тој треба да почне да се гради на силни темели. Тие темели имаат потпорни столбови кои уште повеќе го зајакнуваат темелот и се она што ќе се гради на нив. Тие потпорни столбови се петте системи за кои ќе зборуваме денес.

Продолжи…

post

Кризи во транснационални компании

Рецесија или криза, означува пад на стопанската активност, раст на невработеноста, нестабилност на домашната валута и ред други негативности.

Рецесијата може да се јави во било која држава на било кој континент. Кризата најчесто настанува поради лошите економски потези на владите (поради сопственото незнаење или поради остварување на сопствените интереси) или поради влијание на меѓународни или домашни субјекти, поради тоа што новите технологии или индустрии не можат да продуцират зголемени профити и создавање на нови работни места, поради одливот на капитал и слично.

Одливот на капитал се случува кога вредноста на домашната валута брзо паѓа поради хиперинфлацијата, лошите економски перспективи на земјата, лошите политички или воени случувања и слично, па домашните и меѓународните инвеститори го повлекуваат свој капитал во други земји, каде нивниот капитал би бил подобро чуван и зголемуван. Доколку економската состојба е лоша во една земја, тоа веднаш се рефлектира на работењето на компанијата.

Рецесијата може да се надмине на три начина:

  1. Намалување на цените и отпуштање на работниците, односно со намалување на трошоците за да производите станат конкурентни (болна варијанта).
  2. Девалвација на сопствената валута, со што ќе се намали цената, ќе се дестимулира увозот, а ќе се стимулира извозот.
  3. Остварување на економска соработка помеѓу две или повеќе земји.

Една од подраматичните кризи се случи во периодот помеѓу двете светски војни во САД и Германија, таканаречената Голема депресија. Чести се економските кризи во Јужна Америка поради намалениот прилив на финансиски средства, како и поради намалување на цените на извозните артикли. Кризите особено силно се изразени поради големината и во земјите како што се Аргентина, Бразил, Мексико.

Со паѓање на Берлинскиот ѕид почнува постепено рушење на Источниот блок, при што социјалистичките земји се обидоа да се трансформират во капиталистички. Односно тие земји влегоа во една фаза наречена транзиција.

Поради низа лоши потези, овие земји имаа пад на бруто националниот приход и до 60 %. Најдобро помина Кина, која иако беше во социјалистичкиот блок, поучена од негативното искуство од земјите со слично општествено уредување, постепено го комбинираше пазарното и планското работење, затекнато од социјалистичкиот систем, со што обезбеди функционирање на свое стопанство, избегнувајќи ги наглите падови, а применувајќи одредени капиталистички методи на работење, комбинирано со евтина работна сила, остварувајќи дури и економски подем.

Стопанските проблеми се случуваа и во Западна Европа, при што неколку пати е евидентиран помал степен на рецесија. Најголемата криза во Југоисточна Азија, придонесе одредени валути 1998 год. да девалвираат и до 70 %. Оваа криза означи крај на хипер развојот на “азиските тигри”. Капиталот кој до тогаш пристигнуваше во овие подрачја почна нагло да бега. Кризата зафати голем број на земји, па Г7 и ММФ за кризата ја обвинија Јапонија, иако и самата беше зафатена со криза и доживеаја негативна стапка на раст. САД долг период ја одбегнуваа кризата, се до пред некое време, кога поради хипотекарната криза неколку големи банки отидоа под стечај, а државата мораше во стил на долго критикуваниот социјалистички систем, директно да влезе со капитал на даночните обврзници, за да се стопира понатамошното разгорување на кризата. Оваа криза се чувствуваше во сите земји и овозможи уште појасно да се согледа големината на постигнатата глобализација, односно меѓувлијанието на светските економии.

post

Време е за одмор, но бизнисот продолжува

Се наоѓаме во еден период од годината кога полека се забавува, особено околу бизнисите. Тоа е време на одмори. Вработени, претприемачи и менаџери, сите имаат потреба од годишен одмор, од полнење на батерии и подготовка за следните подвизи.

Но, од еден претприемач зависат многу работи во бизнисот. Некои воопшто не можат да го остават бизнисот и да се опуштат барем десетина дена и да уживаат во одморот. Прашањето е како да се обезбедат услови за што поопуштена уживанција.

Еве некои можности кои можете да ги примените.

1. Колективен одмор

Многу успешни компании се базираат на принципот на колективен одмор, при што сите организациски членови во ист период се на одмор. Ова значи клуч на бизнисот во деновите кога сите ќе бидат на одмор.

Вообичаено во вакви услови уште пред започнување на одморот сите купувачи се исконтактирани, им е доставено онаа што ќе им биде потребно за периодот на одморот и така слободно можат сите да одат на заслужен годишен одмор.

2. Завршете ги работите и за периодот додека сте отсутни уште пред да тргнете.

Доколку пак природата на бизнисот е таква да не може да се организацира колективен одмор, тогаш во повеќето случаи претприемачот ќе мора да вложи повеќе напори да заврши одреден дел од работата пред да замине на домор. Тоа се вообичаено активности кои не можат да се завршат од страна на други.

Во еден таков случај ќе дојде до преклопување на тековни работни задачи со задачи кои во нормални услови би биле распоредени во периодот на одморот. Затоа ќе биде важно да бидете успешни во начинот на менаџирање и организирање на вашето време.

3. Користете технологија

Како уште една алтернатива која може да се користи доколку природата на бизнисот ви го дозволува тоа е да користите технологија и со помош на виртуелниот свет да го менаџирате вашиот бизнис од далечина.

Иако, оваа алтернатива не обезбедува соодветен одмор, сепак може да биде корисна за повеќето претприемачи кои би требало да одвојат по неколку часа дневно и додека се на одмор за да обезбедат соодветна функционалност на бизнисот и без нив.

4. Делегирајте

И секако, доколку сакате да уживате во целост, потребно е да имате соодветен систем на делегирање со што некој ќе може да ве замени и да ги завршува задачите наместо вас.

Сепак делегирање ќе бара вложување на напор многу повеќе отколку само во период на домор. Делегирањето треба да се потпре на стабилни бизнис системи, доколку сакате да ви помогне и да ве ослободи од некои обврски.