post

Претприемачки мајндсет – во 2014 фокусирајте се на еден приоритет

Продолжуваме со осмиот наслов од серијалот за промена на вашиот претприемачки мајндсет кај вас како еден претприемач во кој првенствено ќе стане збор за фокусот на еден но вреден приоритет за вас и вашиот бизнис.

претприемачки мајндсет

Приоритети има многу и секогаш ќе ги има. Тоа е факт. Но, дали секој приоритет има иста приоритетна вредност? Дали секој приоритет по секоја цена е најприоритетно нешто. Дали секој приоритет во исто време мора и може да се реализира?

Продолжи…

post

Квалитетот на одговорите лежи во квалитетот на прашањата

Слободно можеме да кажеме дека да се биде претприемач значи да се поставуваат прашања и да се бараат одговори на тие прашања. Да, тоа е така кога подлабоко ќе навлезете во самиот процес.

квалитет на одговорите

Зошто е тоа така? Првин, секој претприемач 99% од неговото време носи одлуки и презема акции врз основа на тие одлуки. Без разлика на тоа дали станува збор за акции од него како претприемач или акции кои се резултат на процесот на делегирање во самиот бизнис.

Продолжи…

post

Што влијае на неуспехот на една иновација

Практиката ни покажува дека имаме многу повеќе неуспешни отколку успешни иновации. Замислете што се би имале денес доколку сите биле успешни?

иновирај

Во оваа кратка статија сакам малку да дискутирам за онаа што како влијателен фактор може да доведе до неуспех на една иновација. Секако има повеќе фактори, сепак тука ќе наведам 4 за кои сметам дека се навистина многу важни за секоја компанија која сака да иновира.

Продолжи…

link

5 прашања за квалитетна иновациска стратегија

5 прашања за квалитетна иновациска стратегија
post

6 Паметни одлуки при иновирање

Што претставуваат паметни одлуки? Пред да почнам да зборувам за паметни одлуки за иновирање да го одговорам првин оваа прашање.

иновирање

Паметни одлуки се одлуки кои даваат решение со кое на најоптимален начин ќе се реши проблемот и заради кој се носат одлуки.

Продолжи…

post

Претприемачки мајндсет – во 2014 фокусирајте се на вашата вистинска незаменливост

Ќе продолжам со седмиот наслов од серијалот за промена на вашиот претприемачки мајндсет кај вас како еден претприемач во кој ќе стане збор за за прашањето за вашата вистинска незаменливост.

претприемачки мајндсет

Дали навистина сте незаменлив? Каков одговор ќе дадете на оваа прашање?

Продолжи…

post

Не само колкав е пазарот, туку и каков е

Кога постои нов производ или услуга за сосема нов пазар без разлика дали се креира или едноставно компанијата се шири на него секогаш се започнува со големината без притоа да се води сметка за тоа каков е или ќе биде тој пазар.

колкав е пазарот

Да, големината на пазарот е важен индикатор за секоја компанија без разлика дали станува збор за веќе постоечка или стартап. Од таа големина зависат многу идни акции но и успеси на бизнисот.

Продолжи…

post

На кого се се потпира вашата иновација

Една иновација не може денес да функционира како процес или како сам продукт изолирано од надворешни и внатрешни влијанија. Иновација која ја чувате само за себе не е иновација.

иновирација

За да постои некоја иновација согласно дефинирање на терминот треба да постои корисност и тоа не само за еден човек (вас или било кој друг) туку за поголем број на луѓе кои навистина ќе се најдат зависни од таа ваша иновација.

Продолжи…

post

Претприемачки мајндсет – во 2014 првин ШТО, а потоа КАКО

Продолжуваме со шестиот наслов од серијалот за промена на вашиот претприемачки мајндсет кај вас како еден претприемач во кој ќе стане збор за тоа кое прашање треба прво да си го поставувате.

претприемачки мајндсет

Што или како? Две прашања кои не можеме да кажеме кое е поважно, а кое поневажно. Сепак и двете се потребни и тоа е факт.

Продолжи…

post

Како да ги надминете сите слабости кои ги имате како претприемач

Слабости се постојано присутни кај сите претприемачи и еден факт е дека тие никогаш нема да може во целост или 100% да се надминат.

слабости

Но, тоа не значи дека треба да се откажеме од подобрување.

Веќе пишував дека совршенство во се тешко може да се постигне, па затоа и го нарекувам како „несовршено совршенство”. Но, повторно вашата задача како еден претприемач е постојано да барате начини и да преземате соодветни акции за да бидете блиску до тоа „несовршено совршенство”. Еден начин е да работите на надминување на вашите слабости кои претставуваат препрека за совршенството кое сакате да го постигнете.

Ајде да видиме што можете да направите на овој план како еден претприемач.

Продолжи…