post

Важноста од поставување на вашите цели

Се започнува од вашите цели и уште поважно вашето обврзување за нивно постигнување. Погледајте го следниов инфографик од Education Database Online за поставување и постигнување на вашите цели.

Продолжи…

post

Време е за целите за следната 2013 година

Секој крај на годината претставува еден вид на нов почеток за претприемачот и бизнисот воопшто. Кога си ја честитаме новата година посакуваме среќа, успех, подобро од минатата година…

Но, честитките сами посебе нема да дадат резултати. Резултатите во вид на подобра следна година ќе бидат реалност само доколку уште во старт знаете што сакате да постигнете.

Е сега, тоа постигнување е донекаде поврзано со јасно дефинирани цели. Но, сепак не земајте го ниту оваа како здраво за готово. јасно дефинирани цели, одлични цели или супер супер одлични цели повторно не се гаранција за нивната реализација и подтигнување на она што сакате да го постигнете.

Следното е акција.

Но, мора да одиме од почеток, Акциите се последици на јасно дефинирани цели. Не дека нема да преземете ништо доколку немате цели, но сигурен сум дека она што ќе го преземете ќе биде несистематично, можеби неадекватно и веројатно некорисно. А, вие како претприемач го сакате спротивното.

Па, ајде да ги дефинираме целите за следната 2013 година, но овој пат на малку поинаков начин.

Продолжи…

post

Денес е вчерашното утре

Сите ќе се сложиме дека насловот е точен. Да, денес е вчерашното утре. Просто.

Но, дали доволно го разбираме значењето особено кога станува збор за претприемачите и бизнисот?

Денес, вчера, утре… Циклус кој не запира.

Она што го правиме денес ќе ја смени утрешноста и на нашиот живот и на нашиот бизнис. Како ќе ја смени, ќе зависи од она што сме го правеле вчера, што правиме денес…

Една алка од синџирот доколку попушти, функцијата на целиот синџир ќе биде загубена.

Денес планираме што ќе правиме утре. Денес правиме нешто што ќе даде резултати утре. Денес ги уживаме благодетите на она што сме го направиле вчера.

Се она што го правиме оваа година, ќе има влијание на резултатите на нашиот бизнис идната година. Оваа година уживаме во резултатите од активностите минатата година.

Овие прашања може да придонесат во вашето континуирано подобрување како претприемач:

 • Што треба да направам денес за подобро утре?
 • Што направив вчера со што имам подобро денес?
 • Дали треба да го повторам она што го направив вчера со што допринесов за подобро денс?
 • Што направив вчера со што не сум придонел за подобро утре?
 • Што направив вчера со што нема да допринесам за подобра иднина?
 • Дали треба да го правам она што го направив вчера, а со што не допринесов за подобра иднина?
 • Можам ли повеќе?

Добра идеја е водење на личен дневник, кога станува збор за вашите активности во однос на вашиот бизнис, со што лесно ќе можете да ги споредите активностите и резултатите во бизнисот. Дневникот не е само “да направам” листа, затоа што често пати (ако не и во 100% на случаи) вие излегувате од рамката на таа листа и правите нешто што не е планирано за соодветен ден. Ваквиот дневник ќе ги содрќи сите ваши остварувања, односно активности кои лесно ќе се поврзат со вашите чувства, резултати и подобрувања.

 

post

Премногу нереални цели е полошо од немање на цели воопшто

Понекогаш навистина претеруваме. Дали, поради недоволно самопознавање или пак поради нешто друго сепак знаеме да претераме.

Знаеме да си поставиме цели кои не се реални, кои се премногу на број и кои никако не можеме да ги реализираме.

Во една таква состојба едноставно може да се случи да почнеме премногу работи, а ниедна од нив да не биде завршена до крај.

Премногу нереални цели е полошо отколку да немаме воопшто цели. дефокусираност, стресни ситуации, конфузија… Сето тоа се резултати на премногу нереални цели кои сте ги поставиле пред вас како еден претприемач.

 • Целите претставуваат основа за остварување на вашата претприемачка визија. Ни помалку ни повеќе. Едноставно, тие треба да обезбедат чекор по чекор да се приближувате кон вашата долгорочна визија. Тие не претставуваат волшебно стапче кое утре ќе доведе до остварување на визијата.
 • Целите бараат планови. Целите само како цели без конкретни планови претставуваат само пишани или непишани зборови. Ви требаат ли цели кои ќе стојат на хартија, или едноставно во вашиот мозок и кои ќе ги гледате секојдневно без да знаете што треба да правите? Секако дека не. Премногу цели ќе бараат и премногу планови и покомплексни планови кои ниту може да се започнат со имплементацијата, ниту може да се реализираат онака како што треба.
 • Плановите содржат задачи/активности. Секој план мора да содржи активности, доколку сакате да го имплементирате. Но, премногуте цели, премногуте планови и комплексноста на плановите ќе бараат и премногу активности. Прашањето е дали ќе можете да ги спроведете во периодот за кој се однесуваат тие цели и планови.
 • Задачите/активностите бараат труд од страна на претприемачот. Секоја задача, односно активност е нешто што бара вложен труд. Не можете да очекувате дека доколку се ставени задачите на хартија тоа гарантира дека ќе бидат и реализирани. Потребно е да ги завратите ракавите и да започнете со работа. освен вложен труд ќе треба да вложите и време за секоја од задачите. Повтроно, можете ли?
post

Релевантен бизнис план, наместо перфектен бизнис план

Еден бизнис план сеуште од страна на постоечките бизниси претставува основна алатка за управување на секојдневните активности на компанијата и врската помеѓу сегашната состојба и визијата на претприемачот.

Но, успехот не е едноставен како што изгледа. Зошто?

Едноставно затоа што еден бизнис план се изработува да биде перфектен, шгто пак од друга страна го одолговлекува времето на имплементацијата на истиот.

Перфекционизмот и одолговлекувањето претставуваат едни од најголемите непријатели на еден претприемач.

Затоа потребно е да се направи, доколку веќе се прави, релевантен бизнис план.

Што претставува релевантен бизнис план?

Релевантен бизнис план е:

 • План кој е создаден во согласност со вашите можности како еден претприемач и како бизнис во целина.
 • План кој е создаден согласно пазарните критериуми и целните купувачи на истиот.
 • План кој обезбедува реализација на вашата претприемачка визија.
 • План кој обезбедува реализација на вашите главни бизнис цели.
 • План кој содржи конкретни чекори за вас како претприемач и за вашиот тим.
 • План чија имплементација лесно може да се следи.
 • План кој обезбедува дека секој член на бизнисот знае што треба да направи, кога треба да направи, зошто треба да направи и кои треба да бидат резултатите од тие акции.
 • План кој лесно може да се прилагодува согласно потребите.
 • План кој обезбедува преземање на акција колку што може побрзо.

Значи не ви е потребен перфектен бизнис план со кој никогаш нема да можете да бидете задоволни, ви треба нешто што ќе обезбеди брзо започнување со имплементацијата, а потоа да се прилагодува согласно фидбекот од таа имплементација.

Вам како еден претприемач, не ви треба одолговлекување и губење на време во реализација на вашите стратешки цели. Ви треба нешто што ќе ве поттикне да го преземете првиот чекор кој води кон реализација на тие цели, чекорот кој иако можеби ќе биде мал, сепак е голем напредок за вашиот бизнис, едноставно затоа што преземате нешто, излегувате од удобноста на status quo ситуација.

post

Претворете ги целите во акции

Секоја акција има одредена последица, но и акцијата е преземена заради нешто и претставува последица на нешто. Тоа нешто се исполнување на зацртаните цели.

Вообичаено поставуваме цел дека сакаме да постигнеме нешто. За да постигнеме нешто треба да преземеме нешто во вид на акција.

Како целите да ги трансферирате во акции кои по имплементација ќе доведат до остварување на целите?

Продолжи…

post

Бизнис план: 30 прашања на кои треба да даде одговор

Потребен ни е кога започнуваме бизнис. Потребен ни е кога бараме инвеститори за нашиот бизнис. Потребен ни е кога имплементираме промени. Потребен ни е во секојдневното функционирање на бизнисот.

Тоа е документот наречен како бизнис план, но документ кој претставува резултат на процес на планирање. Документ кој никогаш не е конечен и документ кој постојано ќе се вртка на вашата маса. Тоа е документ кој постојано ќе го отварате.

Еден бизнис план претставува жив документ кој постојано се менува и прилагодува согласно случувањата околу бизнисот.

Секој бизнис план е погрешен. Немојте да очекувате дека ќе имате перфектен бизнис план со 100% точност. Тоа е невозможно. Но можете да имате патоказ кој ќе ви помага во однос на донесување на правилни одлуки за вашиот бизнис во иднина.

Вашиот бизнис план е тој патоказ, односно мапа која ќе ве води во следниот период за кој се однесува планот.

Следниве 30 прашања може да ви помогнат при подготвување на вашиот бизнис план. Процесот на планирање ќе треба најмалку на овие прашања да даде одговор.

Продолжи…

post

Дали знаете каде сте сега?

Сакаме да размислуваме за иднината и да заборавиме на минатото. Сепак, живееме во сегашноста, а денешницата е многу влијателна во создавањето на нашата иднина.

Размислете за прашањето во насловот на овој пост? Дали навистина знаете каде сте сега?

Не знам каде сум во овој момент во времето, но знам, каде сакам да бидам. Можно ли е тоа?

Како можeмe да отидeмe некаде, ако не знаeмe каде сме сега и што ќе треба да направиме со цел да стигнеме до местото каде што сакаме да бидеме во иднина?

Продолжи…

post

Прилагодување на бизнис моделот

Бизнисите се раѓаат од идеја на еден претприемач. Но, бизнисите не успеваат заради таа идеја, туку успеваат заради начинот на кој тој претприемач ја имплементира таа идеја и ја прилагодува и развива за да стане се поблиска до пазарот, поточно до купувачот кој ќе треба да плати за резултатот од таа идеја – производ/услуга.

Во изминатите 5-10 години, науката започна се подлабоко да влегува во претприемништвото. Од обични приказни за успех на развиените нации во претприемништвото, подоцна преку опис на процеси на развој на идеја, подготовка на бизнис план, маркетинг, продажба итн. па се до конкретни теории објаснети и докажани во практиката, науката станува клучен елемент во градење на успешни стартапи и подигањето на севкупната економска благосостојба на една нација.

Проучувајќи ги сите тие теории на научна основа, ми се чини дека полека но сигурно, милиметар по милиметар, чекор по чекор почнуваме да ги разбираме научните аспекти на започнување, градење и водење на успешен бизнис.

Продолжи…

post

Комплетен бизнис план

Плановите како што ни кажува и самото име се подготвуваат за да го испланираме процесот, односно чекорите кои ќе ги преземеме во иднина.

Кога станува збор за бизнис план, зборуваме за чекори кои еден бизнис треба да ги преземе во иднината.

Плановите по природа изгледаат статични, но сепак претставуваат динамички документи.

Претприемачите вообичаено имаат бизнис план во кој наведуваат што сакаат да постигнат, што и како ќе испорачаат, ги оценуваат слабите и јаките страни на бизнисот како и заканите и можностите и врз основа на таа анализа подготвуваат стратегии за иднина, ги проектираат финансиските движења во самиот бизниси буџети кои ќе бидат потребни за реализација на тие стратегии или чекори…

И кога сетоа тоа ќе биде комплетирано во еден документ (може да биде убаво укоричен, украсен со логото на бизнисот како и убави графикони во боја) велиме дека го комплетиравме планот. Велиме дека тој бизнис план е комплетен.

Сосема погрешно.

Продолжи…