post

Демографија VS Активности на потрошувачите

Малку за анализа на потрошувачите.

Суштината на успех на еден бизнис е познавање на сопствените потрошувачи како и познавање на потрошувчи кои сеуште не се станати потрошувачи за бизнисот. Затоа и се развиваaт CRM (Customers Relationship Management) системи. Доволно познавање на потрошувачите му овозможува на еден претприемач да ги избере соодветните маркетинг и продажни стратегии за тој потрошувач.

Демографија наспроти активности на потрошувачи

Како што се прави сегментација на пазарот врз основа на одредени пазарни карактеристики треба да се направи и сегментација на потрошувачи, при што ќе идентификуваме неколку сегменти (групи) на потрошувачи.

Секој од потрошувачите во истата група има исти или слични карактеристики, додека еден потрошувач од една група и друг потрошувач од друга група имаат различни карактеристики.

Потрошувачи кои треба да се познаваат

Кога станува збор за потрошувачи, еден претприемач и еден бизнис треба да препознае 3 вида на потрошувачи:

 • Оние кои купуваат често. Ова се потрошувачи кои минимум еднаш во еден до шест месеци купуваат од Вашиот бизнис.
 • Оние кои купувале, но не се знае дали повторно ќе купат. Ова се нови потрошувачи кои купиле еднаш, но ги нема повеќе од 6 месеци да го повторат купувањето.
 • Оние кои воопшто не почнале да купуваат – потенцијални. Ова се потрошувачи кои сеуште не дошле да купат нешто од Вашиот бизнис.

Оваа класификација како што можете да забележите претставува класификација врз основа на одредена активност (однесување) на потрошувачот во одреден временски период. Тоа однесување е врз основа на тоа колку пати купувале нешто во одреден временски период.

Понатаму класификацијата може да се направи и врз основа на тоа за кој износ на пари е купувањето од оние кои што веќе купувале. Дали купуваат скапи или ефтини производи?

Демографски карактеристики на потрошувачи

Кога станува збор за демографија на потрошувачите можеме да ги класифицираме на различни начини.

Согласно полот потрошувачите може да бидат:

 • Жени и
 • Мажи.

Доколку се работи за B2B ќе имаме:

 • Мали бизниси
 • Средни бизниси и
 • Големи бизниси.

Согласно возраста можете да ги класифицирате на пример:

 • До 15 години
 • Од 15 до 20 години
 • Од 20 до 30 години
 • Од 30 до 40 години
 • Од 40 до 50 години
 • Над 50 години

Понатаму може да се класифицираат и согласно регионот во кој живеат или пак градовите во кои што живеат.

Како што можете да забележите било што што на некој начин ги опишува демографските карактеристики на потрошувачот може да се искористи во сегментација или класификација на истите.

Демографски карактеристики VS Активности

Демографските карактеристики се важни за добро познавање на Вашите потрошувачи, но на еден претприемач ништо не му кажуваат.

На пример, што ќе ви значи следниов исказ:

70% потрошувачи се мажи, со старост од 30 до 40 години, со приход од 40.000,00 до 50.000,00 денари месечно. 30% се мажи од 20 до 30 години, со приход од 20.000,00 до 30.000,00 денари месечно.

За мене нема никакво значење освен дека најголемиот сегмент на кој бизнисот успева е оној првиот.

Доколку во горниот пример додадам и однесување на таа група на потрошувачи ќе биде нешто сосема друго. да го видиме новиот исказ:

70% потрошувачи се мажи, со старост од 30 до 40 години, со приход од 40.000,00 до 50.000,00 денари месечно кои купуваат минимум еднаш месечно во просек од 5.000,00 денари. Додека 30% се мажи од 20 до 30 години, со приход од 20.000,00 до 30.000,00 денари месечно кои купуваат еднаш во 6 месеци или пак воопшто не се враќаат во просек од 2.000,00 денари.

Ова веќе ќе значи нешто за секој претприемач. На пример,

 • Поголемо внимание во однос на маркетингот ќе посветам на првиот сегмент бидејќи знам дека полесно ќе го придобијам тој сегмент.
 • Ќе се обидам да воведам производи за помладата популација согласно нивните приходи.
 • Ќе определам посебни продажни тактики во однос на двата сегменти.

Забележувате дека од вториот исказ излегуваат конкретни чекори за еден претприемач и еден бизнис.

Значи, демографијата е важна, но без комбинација на таа демографија со однесување или специфични активности на таа група на потрошувачи, таа демографија нема никакво значење за претприемачот.

Имам видено претприемачи кои целосно се посветуваат на демографијата во сегментцијата, па едноставно се вртат во круг и не знаат понатаму што со тие податоци. Затоа немојте да ја правите таа грешка, бидете ефикасен и ефективен.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Comments

 1. Анонимен says

  Овие делови од сегментирањето уште се нарекуваат и: „однесувачки“ или т.н. „бихејвиористички“ (под-групни) карактеристики, како на пример:

  • тинејџери

  • компјутерџии

  • хомосексуалци

  • домаќинки

  • авантуристи

  • „зависници“ од екстремни спортови

  …сите од горенаведените, се делат не само по геогравската распространетост, туку и по т.н. „типични однесувања“ не само при купувањето, туку и општо низ животот. Впрочем, сите овие имаат можеби целосно различни погледи кон животот.

  За полесно утврдување на ваквите групи, запрашајте се себеси:

  Кои се моите клиенти? Каде живеат? Каде најчесто го купуваат она што мојот бизнис им го нуди? Каде работат? Што прават во слободното време? Каде најчесто се движат или престојуваат? Според што одлучуваат кога и каде ќе го купат производот/услугата што им ја нудам? Која група/и потрошувачи ќе можам најлесно да ја/ги анимирам? Која група/и потрошувачи треба да ми биде мојата „таргет“ (целна) група?

  Последниот пасус од статијата е оној што треба целосно да го запомниме!

Trackbacks

 1. […] напис од оваа тема за сегментација на потрошувачи Демографија VS Активности на Потрошувачите во еден коментар одговорив дека ќе следува […]

Speak Your Mind

*