post

Ден 10: Предвидување – 77 подобрувања за 77 дена

Подобрување на креативност Да продолжиме со нашиот предизвик да го подобриш твојот бизнис за 77 дена.

Претходниот ден на кој што работеше е за подобрување на твоето претходно искуство со процесот на бизнис планирање. Денес, ќе продолжиме со еден од најважните елементи на процеот на планирање, а тоа е предвидување.

Што можеш да подобриш во твоето предвидување?

Предвидувањето е важно бидејќи секој бизнис план се базира токму на него, а понекогаш се нарекува и претпоставување бидејќи не можеме секогаш да ја предвидиме иднината. Би било премногу едноставно да бидеш претприемач доколку можеш да гледаш во иднината. Реалноста е многу поинаква и поради тоа многуте од твои идни активности ќе бидат базирани на твоите планови, кои пак од друга страна се базираат на предвидување и претпоставување.

Најголемиот предизвик за подобрување на предвидувањето е да успееш истото да биде колку што може поблиску до реалноста кога ќе се случи. Ова значи дека целите на твоите напори за подобрување ќе бидат да ја намалиш разликата помеѓу предвидената ситуација и вистинската ситуација.

На пример, доколку предвидиш дека твојата продажба во следните 6 месеци ќе биде 1000 парчиња, ќе сакаш на крајот од шестиот месец да имаш реализирано продажба која ќе е блиску до тој број. Доброто предвидување ќе значи дека имаш реализирано продажба помеѓу 900 и 1100 парчиња. Доколку имаш помалку, ќе треба да работиш на подобрување на твоите предвидувања за следниот циклус.

Кои се факторите кои влијаат на твоето предвидување?

Постојат повеќе фактори, но најважните за тебе се:

#1 Квалитет на историски податоци.

Секое предвидување започнува со анализа на твоите историски податоци, нешто што твојата компанија го има во некаков вид на запис во минатото.

Доколку немаш такви податоци, ќе бидеш навистина во една незгодна ситуација за твоите предвидувања, бидејќи ако сакаш да направиш добри предвидувања на иднината ќе ти треба нешто од каде би можел да започнеш, а твоите историски податоци се одлично место за започнување.

Да видиме што можеш да подобриш во овој дел:

  • Доколку немаш база на податоци за следење и запишување на податоци од твојот сопствен бизнис, започни со креирање на нешто такво.
  • Осигурај се дека најмалку ги имаш податоците од продажба, трошоците и односи со потрошувачите.
  • Обезбеди дека лесно можеш да пристапиш и да ги анализираш податоците.

#2 Надворешни фактори

Иако не можеш да имаш некое големо влијание на надворешните фактори, треба да ги користиш во твоите предвидувања бидејќи тие имаат огромно влијание на твојата бизнис иденина.

Ти треба систем за следење и подобрување на твоето сопствено знаење најмалку за овие фактори:

  • конкуренција,
  • општи бизнис услови,
  • општи економски услови и
  • трендови на пазарот.

#3 Внатрешни фактори

Освен надворешни фактори, твоите предвидувања треба да содржат и некои дополнителни внатрешни фактори како што се твоите планови во однос на реклами, промоции, развој на нови производи и процеси, ценовни политики…

Дали имаш јасен поглед на се она што сакаш да го постигнеш во иднина?

Доколку немаш, обиди се да бидеш сигурен за тоа.

#4 Временска рамка

Твоето предвидување како и разликата помеѓу предвидување и реалноста во голем дел зависи од временската рамка за која ќе се однесуваат предвидувањата. Помеѓу нив постои вистинска позитивна корелација. Доколку временската рамка е помала, помала ќе биде и разликата предвиденото и реалноста и обратно.

Доколку сакаш да го подобриш твоето предвидување и бизнисот во целост, ќе треба да користиш планови кои ќе се базираат на пократок временски период, па така и предвидувањата ќе се однесуваат на пократок временски период. На таков начин ќе ја зголемиш успешноста на твоите предвидувања.

Секогаш подобро можеш да предвидиш што ќе се случи утре отколку следниот месец.

#5 Твоите сопствени вештини

Ти си претприемач и ти требаат различни претприемнички и менаџерски вештини за да ја предвидиш иднината. Еден дел од процесот на подобрување е секогаш да ги подобруваш твоите вештини.

Читај книги, читај списанија и весници поврзани со индустријата, читај блогови од индустријата, читај се што на некаков начин е поврзано со твојата индустрија и твојот пазар… Така секогаш ќе знаеш што се случува надвор од твојот бизнис.

#6 Секогаш обидувај се да вметнеш проценка на грешка

Повеќето од твоите идни активности ќе се базираат на предвидување за кое знаеш дека не може да биде 100% точно. Зошто не се обидеш да ги процениш можните грешки и да ги користиш во процесот на имплементација?

На ваков начин ќе можеш да знаеш каде би можело да треба да вметнеш некои промени кога имплементираш нешто врз основа на предвидувања со поголема проценка на грешки.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*