post

Ден 11: Знаење – 77 подобрувања за 77 дена

Подобрување на креативност Да продолжиме со единаесетиот ден од нашиот предизвик за подобрување на твојот бизнис за 77 дена. Сеуште сме во секторот на подобрување на процесот на бизнис планирање каде веќе работевме на подобрување на претходно искуство и секако предвидување.

Но, како што знаеш, процесот на планирање во голем дел ќе се базира на твоето знаење како еден претприемач, но и на знаењето на твојот тим кој на некој начин ќе биде вклучен во самиот процес било да станува збор за подготовка или имплементација на планот.

Кога зборувавме за факторите кои еден претприемач го прават успешен, вториот слој беше знаење и креативност. Таму зборувавме за знаењето и стекнувањето на тоа знаење.

Секоја личност има некое специфично знаење кое си го носи со себе. Мислам и дека не пости човек кој нема одредено знаење. Знаење почнува уште од нашето раѓање. Секој нов ден од нашиот живот претставува стекнување на одредено знаење. Знаењето го стекнуваме, дома од родителите, во градинка, подоцна во училиште, факултет и од животот.

Кога станува збор за знаење и подобрување во тоа подрачје постојат две работи кои ти како еден претприемач можеш да ги имплементираш во твојот бизнис:

 • Зголемување на знаењето во твојот бизнис.
 • Имплементација на знаењето во секојдневното работење на твојот бизнис.

Но, прашањето е како можеш да го зголемиш знаење во твојот бизнис?

Постојат два основни начини на кои можеш да работиш за зголемување на знаењет:

 • Претходно искуство кое беше дел од подобрување во овој предизвик – ден 9. Со поголемо искуство доаѓа и поголемо знаење за предметот на искуството. Секогаш кога ќе го зголемиш искуството со нешто ново, го зголемуваш и знаењето за тоа ново. Ова е системот пробувај – греши – учи.
 • Едукација. Сите ние голем дел од нашиот живот го имаме поминато низ формалниот едукациски систем кој ни го дава основното знаење кое можеме да го имплементираме во иднина. Но, секоја од нашите идни задачи ќе бара и дополнително знаење кое треба да го стекнуваме преку различни курсеви, семинари, книги, информации од интернет… Сето ова е дел од нашето формално и неформално образование кое ќе ја зголеми нашата бизнис потенцијална енергија.

Следниот дел е имплементација на се она што го знаеш. Зошто ти е потребно знаењето доколку не го имплементираш во твојот бизнис?

Да сублимираме накратко:

 • Ти треба знаење доколку сакаш да го подобриш процесот на бизнис планирање.
 • Доколку знаеш повеќе за твојот бизнис, твојот пазар или пак твојата индустрија ќе имаш и подобар бизнис план.
 • Твоето знаење доаѓа од искуство и преку едукација – учење.
 • Треба да го користиш и имплементираш знаењето во процесот на бизнис планирање и акционите чекори кои ќе бидат резултат на тој процес.

Како можеш да го подобриш знаењето во процесот на бизнис планирање?

Ова е еден систематски приод кој ќе треба да го имплементираш и користиш во твојот бизнис. Како добра стартна позиција за да го дефинираш тој систем одговори ги следниве прашања:

 • Кое знаење е најважно за мојот бизнис?
 • Како може да го стекнам тоа знаење?
 • Како континуирано да го зголемувам тоа знаење во мојот бизнис?
 • За какво знаење имаат потреба различните работни места во мојот мизнис?
 • Кои се извори на знаење можеме да ги користиме во мојот бизнис?
 • Каков ќе биде процесот на имплементација на ново стекнатото знаење во мојот бизнис?
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*