На Вашата PHP инсталација и недостасува проширувањето за MySQL кое е неопходно за да може да работи WordPress.