Е-учење за претприемништвоПрегледај теми

Тест за бизнис идеи

Провери си го сопственото знаење за основни познавања за бизнис идеи. Како еден претприемач, оваа тема ќе биде доста важна за тебе.

Тест за темата бизнис идеја

Бизнис идејата е стартна позиција на секој иден бизнис. Проверете си го вашето знаење во однос на бизнис идеи. За да ги проучите материјалите за бизнис идеи можете да ги најдете сите на темата бизнис идеја.
Start
Честито - гокомплетиравте Тест за темата бизнис идеја. Вашиот учинок е %%SCORE%% од можни %%TOTAL%%. Вашите перформанси се рангирани како %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Return