post

Електронски саем – Маркетинг средство 59

еСаем - маркетинг средство

еСаем - Светот на дланка

Ќе продолжиме со 59-тото маркетинг средство на ретприемач или 9-то од групата на онлајн маркетинг средства. Веќе како 32-ро маркетинг средство од офлајн групата го поминавме саемот. Во тој напис, Саем – Маркетинг средство 32 го дефиниравме саемот како:

Саемите едноставно претставуваат изложбени простори на кои еден претприемач може да ги изложи и претстави своите производи и услуги пред потенцијалните потрошувачи.

Давателот на саемската услуга (изнајмувачот на просторот) се грижи за сите маркетинг активности за тој саем на кој ќе се изложува. Вообичаено на еден саем се изложуваат група на производи или услуги од една индустрија.

Значи доколку офлајн саемот претставува изложбен простор за изложување на производи и/или услуги пред потенцијални потрошувачи со единствена цел да се доближат производите и/или услугите до тие потенцијални потрошувачи и да се поттикне адекватна комуникација, електронски саем е истото тоа само наместо во физичка просторија тие производи и/или услуги се изложени во виртуелна просторија на интернетот.

За еден ваков виртуелен или онлајн или електронски саем пишував во еСаем за бизниси – МакЕкспо – Виртелен бизнис саем. Во овој напис го напишав следново:

MakExpo е интернет портал кој претставува виртуелен бизнис саем за бизниси од сите големини. Порталот е изграден врз една основна намена – можност за виртуелно учество на саем на сите компании во Македонија! Од оваа појдовна точка, развиена е платформа во која било која компанија од Македонија (или од странство!) ќе може да „закупи“ виртуелен простор на еСаемот и да се рекламираат себеси или своите производи!

Предности на електронски саеми

Сметам дека ова маркетинг средство има огромен потенцијал за секој бизнис, но тука би ги изложил неколкуте најголеми предности во однос на офлајн саемите:

  • Многу пониски трошоци за изложување на електронски саем. Во старт нема трошоци за транспорт, сместување, високи закупнини…
  • Достапноста на производите и или/услугите на една глобална интернет мрежа. Во Блог како маркетинг средство веќе споменав за една статистика која вели дека во 2009 година има 26,6% интернет корисници од глобалната популација на светот.
  • Лесно пронаоѓање на еден бизнис од страна на потенцијални клиенти преку една структурирана база на податоци во вид на индустрии, дејности…
  • Едноставност во изложување на сопствени производи и/или услуги.

Недостатоци на електронски саеми

Иако има големи предности сепак не можеме да не бидеме свесни и за одредени недостатоци на еден ваков вид на маркетинг средство:

  • Немање на можност потенцијалниот купувач да го види со сопствени очи и да го опипа со раце производот.
  • Сметам и дека недостасува онаа лице во лице комуникација која понекогаш може да влее доверба и сигурност за вистинската одлука на потенцијалниот купувач.
  • Немање на можност да се демонстрира во живо производот и/или услугата.

Моја препорака е да се обидете со едно вакво маркетинг средство. Сепак нема да изгубите многу и доколку не успеете. Но, во секој случај ќе бидете збогатени со едно ново маркетинг искуство и секако ќе се обидете да опфатите еден многу поширок и поголем пазар од локалниот.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*