post

Како ефективно да конкурирате со поевтина конкуренција

Еден од најголемите проблеми кај претприемачите е цената како единствена конкурентска предност. Па, во таков случај како можете да конкурирате со поевтина конкуренција?

конкуренција со поевтини конкуренти

Да, овој проблем е еден од најголемите проблеми особено во индустрии во кои еден бизнис нема огромно влијание врз цената, но и кога не постои доволно знаење за можните опции кога станува збор за нивните ценовни стратегии. Најопшто кажано, постојат неколку работи кои вие како еден претприемач можете да ги преземете доколку сакате да конкурирате со такви конкуренти без притоа да изгубите дел од вашата профитабилност.

  1. Зголемете ја продуктивноста во сите ваши системи што ќе резултира во намалување на трошоците и ќе креира нови можности за вас да наплаќате помал износ на пари за вашите производи или услуги.
  2. Додадете вредност на вашата понуда така да можете да наплаќате иста или поголема сума на пари за вашите производи или услуги дури и да вашите конкуренти наплаќаат помалку.
  3. Комбинирајте ги овие две опции за да постигнете максимални резултати.
  4. Не преземајте ништо и бидете спремни да започнете да губите дел од учеството на пазарот и секако профитабилноста.

Како што можете да забележите првите три опции се подобри отколку последната затоа што едноставно ќе продолжите на патот кој води кон вистинска профитабилност и раст на бизнисот.

Кога зборувам за ефективно конкурирање со поевтина конкуренција мислам на избор на вистински стратегии за вашата компанија, така што да можете да продолжите со растот без некој голем притисок заради намалување на цените.

Тука, би сакал да објаснам процес оф пет чекори преку пет прашања поврзани со втората стратегија, односно опција која ја опишав погоре и која се однесува на додавање на вредност наместо намалување на цените заради ефективно конкурирање со поевтина конкуренција.

  1. Како прво одговорете го прашањето: Зошто конкуренцијата е поевтина од вас? Оваа прашање и вистинските одговори ќе ви покажат многу важни аспекти за вашата конкуренција, но исто така и за вашата компанија. Дали имате поголеми трошоци за развој и испорака на иста понуда? Дали нивната вредност е послаба од вашата? Дали нивните процеси се попродуктивни во однос на вашите? Овие одговори ќе ви овозможат да можете да започнете со обликување на можните стратегии кои ќе треба да ги имплементирате доколку сакате да останате пред конкуренцијата без губење на профитабилноста на компанијата.
  2. Што тие се обидуваат да постигнат со поевтини производи или услуги кои ги нудат? Зад секоја одлука на конкуренцијата, стои посебна причина за тоа. Вашата задача како еден претприемач во овој чекор на процесот е да ги откриете вистинските причини зад оваа одлука на вашите конкуренти да конкурираат со пониска цена. Дали тие се обидуваат да земат дел од вашето учество на пазарот? Дали едноставно се обидуваат да ја зголемат сопствената база на купувачи? Дали тие се нашле себеси во позиција да ги намалат цените само за да успеат да останат во бизнисот? Како што можете да видите овие прашања и нивните одговори ќе ви покажат што ќе треба да направите.
  3. Што се случува со пазарот, што тој мисли за разликата во цените? Оваа прашање се однесува на нешто што ќе ве стави надвор од вашите и на вашите конкуренти чевли за да зборувате со најважната личност за вашиот бизнис, купувачот. Имате неколку опции кога ќе работите на вистинските одговори на оваа прашање. Како прво можете да користите прашалници кои ќе имаат специфични прашања поврзани со цените и вредноста која вие и вашите конкуренти им ја испорачувате. Следната опција е да излезете надвор од вашите простории и да зборувате со купувачите, не само за цените, туку и за вредноста, нивните специфични потреби или посакувања за денес или иднината. Вам ви требаат информации кои ќе ви кажат каде купувачите сакаат да се фокусирате во иднина.
  4. Како можете да ги диференцирате вашите производи или услуги? Сега, оваа прашање ќе го користите кога ќе ја изберете опцијата да ја зголемите вредноста на вашата понуда, наместо намалување на цените како одговор на пониските цени на конкуренцијата. Можете да размислите за специфични подобрувања поврзани со карактеристики, квалитет, дополнителни услуги, подобри односи со купувачите, подобра комуникација, и било што друго што едноставно ќе додаде вредноста на вашата сегашна понуда.
  5. Како можете да покажете и докажете на купувачите дека вие сте подобар избор? Последното прашање иако е последно во процесов сепак е едно од најважните прашања. Зошто најважно? Затоа што едноставно доколку купувачите не можат јасно да ја видат разликата за нивните пари во форма на онаа што ќе го добијат, не можете да очекувате дека вашата стратегија која се базаира на додавање на вредност ќе успее во обезбедување на иста или подобра профитабилност на вашата компанија. Мора да изградите јасни чекори кои вашата компанија ќе ги следи со цел да ги објасните и докажете разликите во вредноста која вашите купувачи ќе ги почувствуваат во замена за поголем износ на пари кои ќе треба да ви ги платат.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*