post

Маркетинг Средства 22 – Квалитет

На ред е 22-рото маркетинг средство од овој серијал од над 100 маркетинг средства на претприемач. За оваа недела го избрав квалитетот како едно од маркетинг средства кое спаѓа во групата на оние бесплатни маркетинг средства кои може да се заборават. Квалитетот кога го разгледуваме како маркетинг средство слободно можеме да кажеме дека има најголем вирозен (viral) потенцијал во себе. Ова се однесува на ширење како вирус помеѓу потенцијалните потрошувачи кои може набргу да станат вистински купувачи. За вирозен маркетинг веќе пишувавме на претприемач. Исто така како резултат на тој текст и добивање на повеќе прашања напишав уште еден за тоа зошто користам зборот вирозен маркетинг наместо вирал.

Зошто вирозен потенцијал на квалитетот?

Една од основните елементи кој секој купувач го бара и сака да го почувствува во купениот производ е квалитетот. Сега има и купувачи на кои не им е важен квалитетот и купуваат понеквалитетни производи заради тоа што не можат да си го приуштат поскапиот. Тие потрошувачи ќе велат дека така им одговара и дека тој производ е квалитетен, и тоа е природно бидејќи постои срам. Но, сепак секој би го купил најквалитетниот производ доколку може да го плати. Што би одбрале помеѓу ново Yugo и BMW. Одговорот на повеќето од вас го знам! Но, и во тие поевтините производи може да се најде и бара квалитет. Цената секогаш не е мерило за квалитет. Цената е склоп на Вашата целосна понуда, а во вашата целосна понуда не е само производот, туку и дополнителните производи и услуги што ги нудите за тој производот. Можете да прочитате за маркетинг стратегијата пржено јајце на око која за претприемач ја напиша Предраг Стојковски.

Кога некој е задоволен од квалитетот на производот што го користи ќе го фали на сите страни. Првин дома кај своите најблиски роднини. Потоа на пријателите во време на кафе шема или пијанка во кафана или свечен излез во ресторан. Па потоа пријателите на пријателите ќе посочат нешто што слушнале за тој квалитет итн. Па, новите купувачи кои повторно ќе бидат задоволни го шират вирусот понатаму. На пример еден каже на 5 луѓе, тие 5 кажат на уште по пет и сега се 25, па тие 25 кажат на уште по 5 луѓе и тоа се 125… За еден циклус од 3 кажувања имаме 5 + 25 + 125 = 155 луѓе кои ќе разберат за нашиот квалитет. Но, вирусот продолжува да се шири. Тоа, навистина е неверојатно.

Како да се мери квалитетот?

Во бизнис светот едно од најчесто поставуваните прашања е како да се мери квалитетот на производот или услугата. Поради субјективната природа на квалитетот неговото мерење не е едноставно. Но, од друга страна и различни корисници на некој производ или услуга различно ќе кажат за квалитетот на тој производ или услуга. Па ова дополнително го отежнува процесот на мерење на квалитетот.

Второ, ако земеме четри типа на бизниси – малопродажба, големопродажба, услужен бизнис и производствен бизнис сите имаат различен аршин за мерка за квалитет на сопствените производи.

Но, едно е сигурно. Претприемачот, менаџерот, вработениот, бизнисот не го дефинираат квалитетот. Квалитетот го дефинираат и оценуваат корисниците на производот или услугата, односно оние кои што го купиле од Вас како претприемач. Вие само ги дефинирате стандардите на Вашиот бизнис во однос на квалитетот. На пример, доколку сте малопродажен бизнис имате стандрди за тоа кои производи ќе ги имате а кои не. Доколку сте производствен бизнис ги дефинирате стандардите во однос на толеранции, ги корситите стандардите за процесот на проверка на квалитетот пред да се определи дека производот ги задоволува стандардите и може да оди во продажба.

Како мерка на квалитетот можете да ги користите следниве показатели:

  • Задоволен купувач. Колку повеќе купувачи се задоволни од производот што сте им го продале толку и е поголем квалитетот на тој производ. Доколку се вратат повторно значи дек се задоволни. Сакам повторно да напоменам дека не мора да значи квалитетот само на производот, туку поважен е квалитетот на целосната понуда која сте ја продале. На пример, малопродажен бизнис има исти производи со друг малопродажен бизнис, но задоволен купувач ќе се враќа онаму каде бил подобро услужен или каде се почувствувал навистина прекрасно додека купувал. Малопродавачите немаат големо влијание на квалитетот на производот кој го продаваат освен во избор на брендови.
  • Број на дефекти – потрошувачите го рекламираат производот. Вториот показател кој може да се искористи е бројот на рекламации за еден производ. Доколку бројот на реклмации е голем тогаш квалитетот е помал. Потребна е брза рекција. Производителот да го поправи квалитетот. Малопродавачот веќе да не ги држи производите за кои прима рекламации.

Она што сметам дека е најважно за да се искористи како маркетинг за Вашиот бизнис во квалитетот да се гледа како една поширока категорија за малите бизниси. Освен производот, потребно е да се вклучат и дополнителни услуги, бонус производи, сервисирање, гаранција итн. Кога ја споменав гаранцијата и таа претставува една од мерките за квалитет на производите но од очите на производителот, а не од купувачот. Toyota го изгради својот имиџ на компанија која произведува автомобили кои не се кварат а го докажа истото со поголема гаранција на нејзините возила во однос на конкуренцијата. Дали некој може да го уништи митот на Toyota за висок квалитет. Мислам тешко.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] други маркетинг средства и особено со потрошувачи и квалитет како маркетинг […]

Speak Your Mind

*