post

Може ли да приоритизирате кога се е приоритет?

Успешното завршување на работите значи и потреба за приоритизација. Што е поважно од останатото? Со што треба прво да започнеме? Што треба да е второ, а што може да остане за утре?

Што доколку се е со ист приоритет?

Иако, не е можно со 100% сигурност да биде така, сепак честопати се наоѓаме во ситуација кога сметаме дека се е приоритетно. Како да се извлечеме од една таква ситуација?

Еве некои совети кои можете да ги имплементирате.

1. Заборавете на приоритизација и завршувајте ги работите

Иако е важна сепак денеска може слободно да се отфрли приоритизацијата бидејќи едноставно вршиме различни работни задачи кои се поврзани со различни елементи од нашата околина.

Во зависност од тие елементи во околината ќе морате да ги завршувате работите. На пример, ако е преглед на примени епошти од купувачи кога ќе сте пред компјутер ќе ги прегледате и одговорите. Доколку пак задачата е да  имате состанок со клиент ќе ја завршите во согласност со клеинтот и на местотот кое го користите за состаноци.

2. Завршувајте ги работите во зависност на местото на кое се наоѓате

Сите работни задачи не мора да се изведат од едно исто место. Сите задачи не користат исти алатки за спроведување. Затоа и завршувањето на задачите во голем дел ќе зависи од тоа дали сте во канцеларија или дома, дали имате телефон при рака или не, дали сте пред компјутер или не, дали сте во производствениот погон или не…

3. Состави “да направам” листа и започни со првата задача

Бидејќи се е приоритет, започнете со првата задача од “да направам” листа и завршувајте ги една по една се до последната.

Важно е да започнете, дури и не мора да започнете со првата задача. Мо-ете да започнете со последната или онаа во средината, или пак едноставно онаа што сметате дека најбргу ќе ја завршите. Важно е да завршите се, бидејќи се е приоритетно.

4. Поделете ја листата на половина – едната за денес втората за утре

Ако се е приоритет и имате премногу задачи, можете да ја поделите “да направам” листата на половина и првиот дел да го завршите денес, а останатиот втор дел да го завршите утре.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*