post

PIVOT ТАБЕЛИ – ШТО ПРЕТСТАВУВААТ

Честопати ова алатка која ни е достапна на секој компјутер ја забораваме и не ја користиме иако претставува волшебно поедноставување во анализа на податоци. Секој кој работи нешто користи табели, а со тоа користи или MS Office или пак Оpen Office Calc. Особено за претприемачите оваа алатка е од суштинско значење за да можат да погледнат во податоците и со неколку клика да можат да утврдат трендови и различни релации од податоците, да ги видат сумите, бројките и се што може да се види од една табела.

Pivot табелите претставуваат алатка за сумаризација, сортирање, групирање и броење на податоци кои се наоѓаат во вид на табеларен приказ. Целта на оваа алатка е да помогне во разбирање на податоци особено онаму каде што тие податоци се многубројни. На пример, имаме една ваква табела:

Tebela

Оваа табела навистина има вредни податоци од секојдневната работа на 5 продажни локации и продажба на 3 различни типови на производи. Но, дали со едн поглед во оваа табела можеме да одговориме на следниве прашања:

  • Која продавница има најголем приход од продажба?
  • Која продавница што најмногу продава?
  • Која продавница има најмногу продадени парчиња?

Да, ќе можеме да одговориме доколку земеме дигитрон и почнеме да собираме. Но, пресметката со дигитрон ќе бара неколку пати повторување за да се увериме дека збирот ни е точен бидејќи се случува да испуштиме нешто кога пресметуваме со дигитрон.

Како тука Pivot табелите може да ни помогнат? Еве како ќе дадат одговор на погорепоставените прашања.

Која продавница има најголем приход од продажба:

Забележуваме веднаш дека најголем приход има продавница 5 додека најмал продавница 3. Е сега претприемачот треба да ги утврди проблемите зошто најмалку се продава во продавница 3 и да ги реши.

Сега да видиме која продавница, што најмногу продава и која има најмногу продадени парчиња.

И оваа табела веќе дава солиден приказ за утврдување на трендови и за донесување на квалитетни одлуки. Табелата ни кажува дека продавница 4 воопшто не продала нешто од производ 1 додека за производ 2 има најголема продажба и солидна продажба за производ 3. Продавница 5 има најмногу продадени парчиња иако производ 1 слабо се продава…

Оваа може да ни вели дека производ 1 можеби треба да размислуваме да не го имаме бидејќи има најмала продажба. Продавница 3 слабо работи ќе треба да се види дали е до продажниот тим, дали сме погрешиле со целниот пазар за таа продавница, дали реба да вложиме во маркетинг итн…

Забележувате дека вредните податоци од првата табала стануваат уште повредни податоци кога се обработени со Pivot табелите.

Во еден од наредните постови ќе можете да ја видите постапката на користење на pivot табели во MS Excel.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*