post

Подобрување на бизнисот – Основни елементи

Подобрувањето на бизнисот е број еден задача на секој претприемач. Тоа е нешто што секојдневно треба да биде како приоритет број еден на работната маса. Основните прашања се:

 • Што може да се подобри денес?
 • Што може да се подобри утре?

Бизнис подобрување

Бизнис подобрување - Основни елементи

Бизнис елементи кои еден претприемач може да ги подобри веднаш ги опфатив на некој начин во насловот 5 Бизнис Елементи Кои еден Претприемач може да ги Подобри Уште Денес и тоа беа:

  1. Самиот претприемач
  2. Маркетинг
  3. Сратегија
  4. Бизнис модел
  5. Капитал

Во овој дел би сакал да додадам уште елементи кои може да се подобрат или би требало да се разгледаат како можни подрачја за подобрување.

1. Луѓе

Бизнисот е составен од луѓе. Тие се оние кои ги завршуваат бизнис активностите и без кои еден бизнис не може. Сите останати работи имаат врска со луѓето, односно врабтените во бизнисот. Побарајте одговор на следниве прашања:

 • Дали нивната секојдневна работа може да се подобри?
 • На кое ниво е ефикасноста и ефективноста?
 • На кое ниво е квалитетот на завршената работа и дали може да се подобри?
 • Што влијае на работата на Вашите вработени?

2. Ресурси

Досега кога се споменуваа ресурсите најчесто се мислеше на човечки, финансиски и материјални ресурси. Јас вообичаено додавам уште еден вид на ресурси за еден бизнис кои стануваат се поважни и поважни, а тоа се информациските ресурси. Потребно е секојдневно да се запрашате за следниве работи:

 • Каква е продуктивноста на сите ресурси?
 • Какова е корисноста на истите?
 • Има ли резултати од ресурсите кои се користат?
 • Каква е ефективноста и ефикасноста на истите?

3. Идеи

Идеите се основа за напредок и развој на еден бизнис. Идеите се оние кои прават разлика помеѓу бизнисите од иста индустрија и ист пазар. Затоа и потребата од постојано генерирање на нови идеи кои се преточуваат во иновација. Едноставно размислете за тоа:

 • Како се генерираат бизнис идеите?
 • Од каде најчесто доаѓаат?
 • Како се применуваат?
 • Колкава е временска рамка помеѓу генерирана идеја и реализација (иновација)?

4. Маркетинг и Продажба

Маркетингот и продажбата се елементи кои се надоврзуваат еден со друг и без кои ниеден (барем профитни) бизниси не можат да опстојат на пазарот. Затоа е потребно постојано да се размислува за подобрување на овие елементи.

 • Колкав е односот помеѓу маркетинг буџет и приходот?
 • Има ли потреба за зголемување на маркетинг буџетот?
 • Дали продажбата го следи маркетингот?
 • Кои маркетинг средства може да се додадат?
 • Кои маркетинг средства треба да се исфрлат?

5. Финансии

Без финансии нема ни бизнис. Сепак целта е правење на профит, а не само обезбедување на работа за претприемачот. Повремено поставувајте си ги следниве прашања:

 • Како се движи приходот?
 • Дали сме рентабилни?
 • Како стоиме со готовинскиот тек?
 • Што можеме да подобриме за поголем приход, поголема рентабилност и позитивен готовински тек?
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] испораката за сите интересенти и секако како да ги подобрите Вашите лични придобивки, бидејќи се надевам дека […]

Speak Your Mind

*