post

Претприемач – Дополнувања за Маркетинг План

Вчера пишував за маркетинг планот кој го препорачува Jay Conrad Levinson во третата панел дискусија од The League of Extraordinary Minds каде 53 најголеми светски експерти од областа на бизнисот и маркетингот дискутираат секоја недела. Тоа е написот за Маркетинг план во 7 едноставни реченици. Доколку сте го пропуштиле би Ви препорачал да го прочитате бидејќи денешниов текст само ќе претставува едно мое дополнување на овој стил на разработка на маркетинг план во 5 минути.

Marкетинг план дополнување на 7 реченици

Да се потсетиме накратко кои беа тие 7 реченици кои го составуваат маркетинг планот:

1) Целта на маркетингот

2) Конкурентска предност

3) Целен аудиториум

4) Маркетинг средства во вид на листа

5) Што претставувате Вие за Вашата пазарна ниша?

6) Идентитет и

7) Буџет.

   Дали нешто фали во овој маркетинг план?

   Овој стил на маркетинг план ми се допадна веднаш, но бидејќи имам една мана секогаш да барам некој вид на подобрување во истиот забележав дека нешто ми фали. Во претходниот напис – Маркетинг план во 7 едноставни реченици забележав дека една од грешките што ги прават претприемачите е да не го исполни тој план што веќе го направил.

   Ако веќе имате маркетинг план и со тоа половина грешка веќе не е грешка поврзана со маркетингот, тогаш мора да се заколнете на тој документ дека ќе го искористите и спроведете онака како што сте испланирале во истиот.

   Но, како да се заколнете? Ова едноставно ќе се случи доколку тој маркетинг план содржи, кој, што, каде, како и кога.

   Во овие 7 реченици имаме веќе одговорено на што и како. Но, фали кој и кога.

   Дополнителни елементи на маркетинг план во 7 реченици

   Значи ги имаме елементите:

   • Што – Конкурентска предност, Идентитет и она што претставувате Вие за вашата пазарна ниша.
   • Каде – Целен аудиториум.
   • Како – Маркетинг средства во вид на листа.

   Ни фалат следниве прашања во однос на маркетинг планот:

   • Кој ќе биде задолжен за кое маркетинг средство и
   • Кога ќе биде спроведено секо маркетинг средство.

   Значи двата дополнителни елементи кои што фалат влегуваат во четвртата реченица од маркетинг планот – маркетинг средства. Па, оваа нема да биде реченица ниту листа туку едноставно една табела со 3 колони:

   • Маркетинг средство
   • Задолжена личност за спроведување на тоа маркетинг средство
   • Датум кога ќе започне спроведувањето на тоа маркетинг средство.

   На ваков начин маркетинг планот ќе биде обврзувачки за лицата кои ќе треба да го спроведуваат.

   Уште еден елемент кој фали

   За крај уште еден многу важен ако не и најважен елемент кој забележав дека фали во маркетинг планот во 7 едноставни реченици. Овој елемент е популарно наречен повратна врска – Feedback. Како ќе ја вршиме контролата во однос на тоа кое маркетинг средство е успешно а кое неуспешно?

   Овој елемент е значаен заради тоа што ќе ни овозможи да видиме кои маркетинг средства да ги исфрлиме, кои да ги подобриме и кои да ги замениме со нови. На ваков начин, реченицате 4 за маркетинг средства ќе има 4 колони во кои дополнителната од погоре колона ќе биде за успешноста на маркетинг средството.

   Со еден ваков маркетинг план ќе имаме можност постојано да ги подобруваме нашите маркетинг активности. Всушност, како еден приказ на таа табела може да биде и маркетинг календарот кој го имаме како еден од 10-те темплејти на претприемач.

   About Д-р Драган Шутевски

   Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

   Trackbacks

   1. […] Претприемач – Дополнувања за Маркетинг План. Џабе ви е маркетинг планот доколку не се обврзете на истиот и едноставно да го спроведете она што е испланирано, и секако да ги мерите резултатите. […]

   Speak Your Mind

   *