post

Што е Претприемничка Продуктивност?

Можете да забележите дека често пати тука на претприемач го користам зборот продуктивност. Но, што е тоа продуктивност?

Претприемничка продуктивност

Зборот продуктивност на претприемач го користиме во следниве форми:

 • Бизнис продуктивност – еден бизнис да биде продуктивен
 • Претприемничка продуктивност – Еден претприемач да биде продуктивен
 • Продуктивност на вработените – Еден вработен да биде продуктивен
 • Продуктивност на ресурсите – Еден ресурс да биде продуктивен
 • Производствена продуктивност – Продуктивност на производствениот систем во бизнисот
 • Продажна продуктивност – Продуктивност на продажниот тим.

Ова се најважните ентитети во еден бизнис каде се користи зборот продуктивност, иако во однос на се можеме да ја бараме продуктивноста.

Многу користен збор, но дали доволно го разбираме?

Се сеќавам на едно предавање додека уште студирав, мојот тогашен професор и подоцна ментор проф. Д-р Тодор Кралев го постави ова прашање. Но, никој од нас не знаевме да го одговориме.

Сите знаевме дека е добро да се биде продуктивен, но како да ја мериме продуктивноста?

Дефинирање на продуктивноста

Првин би ја искористил дефиницијата од Wikipedia која некако ни го олесни животот на многу полиња:

Продуктивноста е мерка на излезот од производствениот процес по единица на влезот.

Значи на се што влегува на одреден начин во бизнисот и излегува на друг начин можеме да ја мериме продуктивноста. Во еден ваков случај како некој математички израз за продуктивноста би имале:

Продуктивност = Излез/Влез

 

Колку е поголем овој резултат толку ќе имаме поголема продуктивност.

Но, ова дефинирање не ми се допаѓа. Мислам дека е ОК, но сепак може да биде и подобро.

Една од најдобрите дефиниции за продуктивноста ја прочитав на блогот на Steve Pavlina насловен како Што е продуктивност? Како лична дефиниција Steve Pavlina ја дава следнава:

Продуктивноста претставува Вредност поделена со време:

Продуктивност = Вредност/Време

 

Оваа дефиниција ми се допаѓа бидејќи навистина се може да се подреди во вид на време. На пример времето можеме лесно да го пресметаме во вид на пари или пак некој друг облик.

Оваа дефиниција всушност ни кажува колкава вредност сме постигнале да создадаме за одредено потрошено време. На пример, за еден претприемач колку е продуктивен може да биде колку вреди неговиот бизнис во однос на време кои постои тој бизнис.

Како да ја зголемиме продуктивноста?

Втората формула толку ни го поедноставува животот во однос на продуктивноста така да едноставно можеме да забележиме што влијае на тоа да продуктивноста биде поголема.

Следниве активности ќе ја зголемат продуктивноста:

 • Да ја зголемиме вредноста, додека потрошеното време да остане исто.
 • Да го намалиме времето, додека вредноста останува иста.
 • Да ја зголемиме вредноста и да го намалиме времето за добивање на таа вредност.

На пример да го земеме продажниот тим. Колку е продуктивен? Доколку износот на продажба за 30 дена изнесува 500.000 денари продуктивноста ќе биде:

500.000 денари/30 дена = 16.666,66 денари/ден

Доколку се зголеми продажбата на 600.000 денари за 30 дена (времето останува исто) ќе ја имаме следнава продуктивност:

600.000 денари/30 дена = 20.000 денари/ден

На ваков начин произлегува дека нашиот продажен тим е попродуктивен за 20%.

Попродуктивен ќе биде и доколку успее за 20 дена да има продажба од 500.000 денари – 25.000 денари на ден. Исто така попродуктивен ќе биде и доколку успее да оствари 600.000 за 20 дена – 30.000 денари на ден. Ова е за скоро 100% попродуктивен нашиот продажен тим.

Сметам дека со овој напис на претприемач успеавме да ја расчистиме дилемата во однос на продуктивноста.

За крај еден совет: Мерете ја продуктивноста на сите критични елементи наведени на почетокот и обидете се постојано да ја подобрувате.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] ќе имаат потреба од една ваква алатка, бидејќи продуктивноста мора да биде на прво место за успешен бизнис. Подели […]

 2. […] Повторно одговорот му беше да. Иако не знае дека продуктивноста е завршена работа во единица време. Би бил продуктивен […]

 3. […] период. Тоа не е точно, дека на таков начин ќе бидеме попродуктивни и ќе завршиме повеќе проекти за пократок временски […]

Speak Your Mind

*