post

КОРИСТЕЊЕ НА STUMBLEUPON – ВИДЕО

На ред е нов видео материјал за уште една социјална мрежа како delicious, но сега stumbleupon до кој можете да дојдете преку следнава адреса: www.stumbleupon.com.

Во оваа видео ќе можете да видите за:

 1. Што е тоа stumbleupon?
 2. Како да отворите акаунт?
 3. Како да го користите?
 4. Како да барате пријатели?
 5. Како да поставувате нови стрници?

Неколку пати пишуваме за ефикасност и ефективност, за 80/20 правило, ефект на пеперутка… Сето ова ги зголемува перформансите на Вашиот биснис. Накратко, stumbleupon е социјална мрежа која ќе може да ви помогне да ја зголемите Вашата ефикасност и ефективност во пребарување на интернетот и прибирање на информации за Вашиот бизнис. Од друга страна, со мал напор во рангирање на сајтовите од Вашиот интерес и пронаоѓање на луѓе од целиот свет кои имаат ист интерес како и Вашиот ќе можете да стекнете пријатели кои ќе бидат добра основа за маркетинг активности за Вашиот бизнис.

Погледајте го видеото!

post

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ НА ПРЕТПРИЕМАЧ

Следниве видео материјали се изготвени од страна на pretpriemac.com и се објавени на блогов:

 • Два видео материјали за ABC анализа и Microsoft Excel. ABC анализа е корисна алатка за малите бизниси во однос на избор на производи кои допринесуваат најмногу во износот на приходите или успехот на бизнисот. ABC анализата не мора да се користи само во однос на контрола на залихите и избор на вистинските производи туку може да биде користена и како 80/20 правило за било кој бизнис процес. На пример, тие и тие процеси кои изнесуваат 20% придонесуваат 80% за успешност на бизнисот.

Како да се исконструира табелата за ABC анализа:

Изработка на график за претходно изработената анализа:

 • Третото видео е видео кое ќе ја зголеми Вашата ефективност и ефикасност при пребарување на интернетот, а од друга страна може да служи како социјален сајт за стекнување на разни пријатели и можни идни бизнис партнери. Оваа видео се однесува на користење на delicious.com за бележење и организирање на интернет страниците кои ви оставиле некаков впечаток и кои мислите дека ќе ви затребаат во иднина.

 • Четвртото видео се однесува на „бизнис ефектот на пеперутка“ и има за цел да поттикне пронаоѓање на елементите на бизнисот кои ќе доведат до еден бизнис ефект на пеперутка, односно со мали промени до големи успеси.

Во секој случај ќе следуваат уште видео материјали од подрачјето на малите бизниси и претприемништвото кои може да се најдат како корисни за водење на малите бизниси на претприемачите.

post

ТЕХНОЛОГИЈА – СТРАВ КОЈА ШТО УШТЕ ПОСТОИ

Овој феномен на страв од технологијата (особено компјутерите со се онаа што го носат со нив) е навистина чуден и постојан во Република Македонија. Со постоење на ваква страв нема 80/20 правило, нема ефективност и ефикасност, нема вирозен маркетинг, нема ефект на пеперутка, нема професионализам, нема подобрување, нема потенцијална бизнис енергија… Со еден збор нема успешен бизнис или се она за кое пишуваме и препорачуваме во Pretpriemac.com.

Дури и имам пријатели кои се плашат кога ќе добиат еден e-mail од мене во кој им покажувам нешто што можат да направат. Ми викаат немој да ме плашиш. Но, зошто да постои страв? Размислувам дека можеби тоа е страв од незнаење. Но, од друга страна никој не е роден со знаење, се учиме додека сме живи. Се се пробува, а со пробување и се учиме, па стравот е непотребен. Грешките нема да се кобни и со големи последици. Каква грешка ќе бидне доколку отворите акаунт на некоја од социјалните мрежи, или пак секојдневно во комуникација користите е-mail, или го користите интернетот за учење на нови работи, или пак користите Skype наместо телефон секаде каде што имате можност, или пак користите видео конференциски врски, или пак секојдневно прибирате информации на интернет… или пак… или пак… Сето ова само може да допринесе за Ваш подобар бизнис, стравоте е непотребен бидејќи нема што да изгубите.

Технологијата треба да се зграби и да се искористи особено сега кога се е достапно преку интернетот. Со користење на технологија ќе ги намалите трошоците на Вашето работење и ќе бидете поефикасен и поефективен со што ќе се обезбеди успешноста на Вашиот бизнис. затоа искоренете го стравот доколку постои и гледајте напред, не назад.

post

ВИДЕО: БИЗНИС ЕФЕКТ НА ПЕПЕРУТКА

Веќе пишувавме за ефектот на пепрутка на блогот како вовед за тоа што е ефект на пеперутка, од каде потекнува терминот и каква врска или примена може да има во бизнис светот. Во видео материјалот кој следува направен е обид посликовито да се претстави бизнис ефектот на пеперутка која како основа и цел го има подобрувањето на севкупниот бизнис систем.

Во видео материјалот може да видите сликовит приказ при објаснување на ефектот на пеперутка, како и два основни примери на влијанието на бизнисот на ефектот на пепрутка, во продажбата и во маркетингот.

post

ЕФЕКТ НА ПЕПЕРУТКА

Ефектот на пеперутка (BUTTERFLY EFFECT) доаѓа од теорија на хаосот и со најпрости зборови означува дека ситни нешта може да имаат далекусежни последици. На пример, нешто што се случува денес, нешто што правите денес кое може и да не изгледа многу значајно ја менува утрешноста. Овој термин за првпат бил искористен од Edward Lorenz кој вршел симулации за предвидување на времето и кој внел скратен број во децимали при што добил сосема различни предвидувања. Таа разлика во децимали ја нарекол ефект на пеперутка со цел да опише дека доколку пеперутка мрда со крилцата на едно место ќе влијае на временските прилики на друго место.

Овој ефект на пеперутка од теорија на хаосот може да има огромно значење за малите бизниси и претприемачите. кај малите бизниси секојдневно се случуваат голем број на процеси. Секој од овие процеси има одредено влијание на функционирањето на бизнисот воопшто. Мала промена во еден процес може да има голем ефект на целиот бизнис.

Но, ефектот на пеперутка може да се разгледува на два начина за бизнисите:

 • добивање на позитивни ефекти од малите промени
 • добивање на негативни ефекти од малите промени

Вториот тип кога ефектите од малите промени се негативни треба да се елиминира и да се внимава таквите промени да не се случуваат. Додека од првиот начин на разгледување, односно од малите промени произлегуваат позитивни ефекти т.е. подобрување на бизнисот. Значи може да имаме позитивен и негативен ефект на пеперутка, а негативниот е непожелен и мора да го елиминираме. Тоа е задача на претприемачот.

На пример, да земеме дека со некоја наша секојдневна промена добиваме зголемување на профитот од 100 денари дневно. За еден месец ќе имаме 3000 денари зголемување, за една година ќе имаме зголемување од 36000 денари. Но онаа што е значајно на ефектот на пеперутка е што подобрувањата доведуваат до секојдневно зголемување за некој фактор. Така, да направиме симулација на еден позитивен ефект на пеперутка со различни фактори на зголемување за 0.8, 1, и 1.1 за да прикажеме влијание на позитивен (1 и 1.0) и негативен ефект (0.8):

Можеме да забележиме дека со негативен ефект на пеперутка нашиот профит ќе се намалува од можни 36000 на 13000 (за 50%) додека со позитивен ефект од 1.05 ќе имаме зголемување од над 30% на годишно ниво, а пак со фактор од 1.1 ќе имаме зголемување од 80% на профитот на годишно ниво. Тоа е ефект на пеперутка и во секој елемент и бизнис процес може да се пронајде.

post

ВИДЕО: КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ DELICIOUS ЗА БИЗНИС ЦЕЛИ

Оваа е трето видео во серијалот на видео материјали на блогот на претприемач. Претходните две се однесуваат на изведување на ABC анализа со помош на MS Excel. Оваа видео се однесува на еден социјален сајт за обележувачи кој освен за поврзување со луѓето од целио свет може да ви помогне во брзо изнаоѓање на квалитетни информации кои сте ги пронашле на интернет и сте ги обележале во delicious.

Зошто се наметна причината за приоритет за оваа видео? Како прво безброј пати ми се случило да дојдам на некој начин до некоја веб страница која набрзина ја прелистувам но немам време да ја прочитам во целот. Но, кога ќе имам време и сакам да ја прочитам не можам лесно да дојдам до неа. И тогаш почнува играта на зборови и гуглање (пребарување на google).

Како некое решение за овој проблем ги користев bookmarks или Add to Favorites системите на интернет прелистувачите. Но, по некое време и аму настана хаос. Така да ми одземаше време во средување по фолдери, но и се појави ефектот го гледаш, а не го видиш. Понекогаш нешто се наоѓа пред вас но никако не можете да го видите, а тоа создава нервоза.

Понекогаш користев и MS Word документ во кој ги собирав линковите кои сакав да ги прегледувам повторно, но и тоа не беше некое ефикасно и ефективно решение.

Од друга страна постојано се зголемува бројот на достапните информации на интернетот како и бројот на веб страните на кои има квалитетни информации, без разлика дали станува збор за едукативни или забавни содржини. Со голем број на информации, но не средени е исто како да немаш информации. Сватив дека мојата ефективност и ефикасност е на ниско ниво па постојано барав начин како да ја зголемам и како да направам некој систем кој ќе ми ја зголеми и ефективноста и ефикасноста. Кога ми го препорачаа обучувачите од Австралија на една виртуелна обука која ја посетувам веднаш го испробав системот и навистина ми помогна да бидам посреден во однос на интернет информациите и пронаоѓањето на истите. Па затоа сакам да ја споделам оваа информација со Вас.

Преку оваа видео ќе научите за тоа:

 1. Што претставува delicious
 2. Кои се предностите од користење на delicious
 3. Како да отворите акаунт на delicious
 4. Како да складирате обележени страници на delicious и
 5. Како да ги користите обележувачите

Инаку пред да го изгледате видеото како практичен пример за подесување и користење можете да го прочитате постот: delicious средство за прибирање и складирање на информации.

Но да не должиме многу, повелете изгледајте го видеото и дајте Ваш коментар за истото може да придонесе за подобрување на квалитетот на идните содржини.

post

DELICIOUS СРЕДСТВО ЗА ПРИБИРАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ

Дали ви се случило да најдете некој сајт на интернет со квалитетни информации кои не сте во можност веднаш да ги прочитате, но подоцна по еден ден, недела или месец ви текнува за тој сајт и тие информации, но не може да се сетите за веб адресата за тој сајт? Ова доведува до губење на време, и што е најважно и нерви. Знаете дека нешто постои, а бидејќи времето поминало не можете да го најдете. Во овој дел ќе претставиме една алатка која е доста корисна кога станува збор за интернет информации, а тоа е Delicious (http://delicious.com)

Delicious претставува социјален bookmarking (некои го преведуваат како обележување и претставува метод кој интернет корисниците го користат за складирање, организирање, менаџирање и пребарување на обележувачите – складирани локации на веб страни кои може повторно да се повикаат) сајт за складирање, делење и пронаоѓање на обележени веб страни. Целта на delicious е да ви овозможи складирање на страните за кои сметате дека се интересни за вас и подоцна лесно да ги најдете. Мора да кажеме дека ова не е исто како Boookmarks или Favorits функциите на вашиот browser (види слика).

Посебно разликата е во тоа што Вие можете да ги поделите вашите обележени страници со поголем број на луѓе. Исто така, лесно можете да ги пронајдете сите обележени страници во однос на клучни зборови или јазли (tags). Можете да видите кои веб страни се најпопуларни во однос на обележување за одредени клучни зборови од ваш интерес па да ги прочитате тие информации. Ова е особено важно бидејќи колку повеќе луѓе ги обележале тие веб страни толку содржината на истите е подобра.

На ваков начин Вие ќе ја подобрите Вашата ефективност и ефикасност во однос на пронаоѓање и складирање на информации од интернет. Доволно е само да отворите акаунт на delicious и да почнете со пребарување на веб страните и секогаш кога ќе наидете на нешто што ќе сметате дека е важно или пак ќе биде важно во иднина да го обележите на delicious. И кога ќе ви биде потребно лесно да го пронајдете. Како посебна опција имате да сокриете она што сте го обележале. Внимавајте delicious е социјален сајт за обележување (слично како facebook, linkedin…) што значи дека се што сте обележале ќе биде видливо за заедницата доколку не ја изберете опцијата за сокривање.

post

ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НАСПРОТИ 80/20 ПРАВИЛО

Што значи да си ефикасен и ефективен претприемач? Како што во неколку артикли на претприемач и на блогов веќе пишувавме, ефикасен и ефективен претприемач претставува претприемач кој ги прави правите работи и тоа на прав начин.

Од друга страна 80/20 правило претставува некое правило кое вели дека 80% од придобивките на некои Ваши активности доаѓаат од само 20% од тие активности. Или поедноставно кажано 80% од профитот доаѓа од 20% на производи или услуги…

Значи за да бидете ефективен (да ги правите правите работи) мора да ги пронајдете тие 20% од активности кои ќе ви донесат 80% придобивки од тие активности, а од друга страна да ги отфрлите останатите 80% од активности кои ви носат само 20% од придобивките. На ваков начин ќе имате повеќе време и енергија да се насочите за поважните работи кои носат успех за Вашиот бизнис.

Но, оваа не е доволно. Ние можеме да ги избереме тие 20% од активностите но доколку не ги изведеме на правиот начин нема да ги постигнеме 80% погодности што ни се нудат. Значи мора да бидеме и ефекасни, односно правите работи да ги изведуваме на прав начин.

На пример да ги разгледаме маркетинг активностите. Вие имате листа на активности кои се однесуваат во однос на маркетингот. Најверојатно водите евиденција на секоја од тие активности во поглед на тоа колку потенцијални потрошувачи сте стекнале со секоја ваша активност. Оние активности кои ви носат 80% од потенцијални потрошувачи ги продолжувате, додека оние останатите ги бришете од листата за наредниот период. Освен тоа што ќе бидете ефективен, на ваков начин и ќе заштедите пари од маркетинг активности кои не даваат резултати.

Така и во сите други погледи на бизнис активностите. ако сте ефективен и ефикасен значи дека го применувате 80/20 правилото и успехот ќе биде загарантиран, бидејќи на ваков начин Вие и Вашиот бизнис ќе стекнете конкурентска предност која не може лесно да се копира.

post

ШТО Е БИЗНИС КАТАСТРОФА?

За претприемачот многу работи може да бидат катастрофа. Лош почеток, недостаток на финансии, неквалитетни производи, слаба маркетинг програма, немање подршка од семејството, незнаење, избор на лоша локација… Ова се само дел од можните катастрофи за секој бизнис па и за претприемачот. Но, доколку размислиме за претходно наведените катастрофи ќе сфатиме дека сите можат да се избегнат.

Дали некоја бизнис катастрофа мора да се случи? НЕ! Претприемачот е водачот на бизнисот. Тој ги менаџира сите активности на тој бизнис. Сите случки во и околу бизнисот се резултат на некоја активностна претприемачот. На пример,

 • започнување на бизнис е резултат на бизнис идеа во комбинација со бизнис план.
 • недостаток на финансии е резултат на лош финансиски план, неконтролирани трошоци, преголеми залихи…
 • неквалитетни производи се резултат на лоша набавка или пак лошо производство доколку бизнисот е од производствен сектор
 • Слаба маркетинг програма е резултат на слаб маркетинг план и слаба креативност за маркетинг на претприемачот
 • немање на подршка од семејството е резултат на лошо организираното време на претприемачот
 • незнаење е резултат на недостаток на постојана едукација на претприемачот
 • избор на лоша локација е резултат на слаба анализа на локации во бизнис планот од страна на претприемачот

Значи за горенаведени катастрофи како причина секаде е претприемачот. Катастрофите не доаѓаат сами по себе, туку тие се последица на одредена причина која секогаш е оврзана со претприемачот.

Претприемачот не смее да каже не оди, немав среќа. Бизнисот не е среќа, туку умешност и знаење. За да се избегнат катастрофите претприемачите мора да бидат ефикасни и ефективни во исто време.

НЕ само ефикасни, НЕ само ефективни, НЕ ни ефикасни ни ефективни, ТУКУ ЕФИКАСНИ И ЕФЕКТИВНИ (ДА ГИ ПРАВАТ ПРАВИТЕ РАБОТИ НА ПРАВ НАЧИН). Со овој принцип на работа успехот е неминовен.

Прочитајте за ефективноста и ефикасноста.