post

Содржина – Маркетинг средство 75

Содржина - Маркетинг средство

Содржина - Маркетинг средство

Овој пост претставува 75-тото маркетинг средство на претприемач како дел од серијалот од 100 маркетинг средства. Досега веројатно како дел од овие онлајн маркетинг средства веќе имате бизнис веб сајт и секако бизнис блог. И на двете маркетинг средства вие имате некаква содржина. Содржина која треба да привлече внимание, да изгради доверба и репутација (прочитај Внимание, Репутација и Доверба), да поттикне акција и интеракција… Затоа посебен модул во Премиум Претприемач имаме за привлекување на внимание. Овој серијал се ближи кон последната четвртина (останати 25 маркетинг средства) која ќе се однесува на различни платформи на социјални медиуми. Таму ќе биде останатата содржина која исто така може да има огромна улога за Вашиот бизнис.

Два вида на содржини

Ќе тргнам од два вида на содржини. Нема и не сакам да ги делам на вакви или онакви содржини врз основа на платформата преку која ќе се испраќаат, туку едноставно ќе ги поделам врз основа на создавачот на таа содржина.

Создавачот на соджината може да биде:

 • Вие и ваш бизнис
 • Вашите бизнис стејкхолдери

Нормално вие содржината ќе ја креирате преку Вашите платформи (веб сајт, блог, социјални медиуми…) и тоа ќе претставува Ваша лична креација. Но, ќе постои содржина и од страна на некои врз кои вие нема да имате директно влијание. Од лица кои не можете да ги менаџирате. Дали вие ќе сакате или не, таа содржина ќе се појавува и ќе струи низ интернетот. Таа содржина може да биде добра или лоша по Вашиот бизнис. Вашата цел е да ја поттикнете и да ја распространите добрата и во исто време да одговорите на лошата.

Кога станува збор за стејкохолдери мислам не сите оние кои имаат или пак можат да имаат некакво влијание врз одлуките на Вашиот бизнис и врз кои одлуките на Вашиот бизнис влијаат. Така стејкхолдери може да бидат:

 • Купувачи
 • Потенцијални купувачи
 • Снабдувачи
 • Потенцијални снабдувачи
 • Финансиери
 • Вработени
 • Конкуренти

Содржина како пајакова мрежа

Содржинта се плете како пајакова мрежа. Колку пипците напајакот се поголеми толку и поголема ќе биде исплетената мрежа и секако толку ќе биде поголема и видливоста и достапноста на Вашиот бизнис во онлајн светот. За ова веќе пишував во Промени во Маркетингот каде што го напоменав следново:

Содржината е таа која ќе се испреплете како пајакова мрежа низ сите тие платформи и медиуми. Содржината е таа која ќе биде креирана или од Вашиот бизнис, или од Вашите купувачи, или од Вашите потенцијални купувачи или од Вашите конкуренти и противници. Секогаш ќе имате противници кои нема да ве сакаат од различни причини. Значи ќе постојат повеќе пајаци кои ќе плетат различни мрежи. Едниот пајак ќе сте вие, а останатите ќе бидат сите бизнис стејкхолдери. Секоја мрежа ќе има една или повеќе допирни точки со вашата основна мрежа. Колкава ќе биде успешноста и големината на тие мрежи сепак ќе зависи не само од онлјн фактори, туку и од офлајн фактори.

Еден пример на содржина од страна на конкурент

Пред извесен период бев контктиран од страна на еден вебмастер на еден бизнис веб сајт кој ме замолув да го отстранам линкот кон нивниот веб сајт од мојот форум кој беше активен, но јас едноставно немав време да го администрирам. Човекот смет дека неговите конкуренти создале содржина со линк кон неговиот веб сајт но со несоодветен anchor текст. За anchor текст и неговото значење пишував во SEO Основни столбови – Off Page фактори. Еве го mail-отк кој го добив:

Негативна содржина

Негативна содржина

Забележувате дека кога станува збор за содржината ќе постојат и валкани игри на кои ќе треба да бидете подготвени.

Неколку прашања при развивање на Вашата стратегија

Дизајнирање на стратегија за користење на содржина како маркетинг средство претставува умешност, уметност и наука во откривање на она што сакаат да знаат Вашите сегашни и потенцијални купувачи и што тие би сакале да знаат испорачувајќи им го токму тоа на најсоодветен начин. Тие немаат вишок на време за да им се одземе непотребно. Затоа е потребно да се креираат прецизни вистински содржини, испорачани на вистинското место, во вистинско време преку вистинската платформа.

Неколку најважни прашања од повеќето на кои ќе треба да одговорите се следниве:

 • Кои платформи за испорака на содржината ќе ги користам?
 • Каква вредност ќе додава мојата содржина?
 • Каква содржина на која платформа ќе испорачувам?
 • Кои ќе бидат потенцијалните приматели?
 • Како да ја диференцирам содржината за различните сегменти на приматели?
 • Како ќе одговорам на содржината која не е креирана од мене?
 • Како ќе ја следам содржината која не е креирана од мене?
post

Google Adwords – Негативни зборови

Google Adwords - Негативни зборови

Google Adwords - Негативни зборови

Оваа е четвртиот пост од овој серијал на постови како дел од маркетинг средства за Google Adwords. Тука ќе стане збор, можеби за најважниот сегмент од клучни зборови при една PPC кампања. Велам најважен сегмент затоа што има потенцијал да ви заштеди пари, да го зголеми Quality Score на вашите зборови во кампањата, а со тоа и да имате подобар ранг на рекламата и секако подобра позиција. Сето ова ќе стане многу појасно во постот кога ќе зборуваме за Quality Score.

Што претставуваат негативни зборови?

Негативните зборови претставуваат 4-тиот сегмент на зборови како надополнување на претходните 3 за кои стана збор во Google Adwords – Клучни зборови: broad, phrase и exact.

Негативни зборови претставуваат зборови кои се додаваат во една кампања за кои рекламата нема да се покаже доколку пребарувањето го содржи тој термин (негативен збор).

Како да ги користите негативните зборови

Да го земам истиот пример како во Вовед во Google Adwords – business planning software за да претставам што претставуваат негативните зборови.

Имаме кампања каде во broad имаме збор business planning software. Како што кажавме рекламата ќе се појави кога некој ќе бара:

 • business planning software (тоа и го сакаме)
 • business planning software free
 • sample business planning software
 • USA business planning software

Нашиот софтвер не е бесплатен, ние сме во Македонија и немаме темплејти и примероци. Ова значи дека нашата реклама непотребно ќе се појавува при овие пребарувања. Ова е мој цврст став кога станува збор за ефикасна и ефективна PPC кампања.

Еве што се појавува при пребарување на business planning software:

Резултати за пребарување на business planning software

Резултати за пребарување на business planning software

Еве што се појавува при пребарување на free business planning software:

Резултати за пребарување на free business planning software

Резултати за пребарување на free business planning software

Што можеме да забележиме од овој пример:

 • Во првиот случај имаме 11 реклами (8+3) додека во вториот случај имаме 3 реклами. Не верувам дека некој од горните доколку има подесено кампања за free Google нема да го прикаже, но најверојатно тие не нудат бесплатен софтвер.
 • Една компанија се појавува и на двете пребарувања и во двата случаја нуди Free Trial.
 • Неколку страни кои што ги отворив немаат врска со онаа што јас го барам. Тоа се забележува и од самите реклами бидејќи најверојатно имаат користено broad зборови како Planning, Planning Software, Software… па затоа добивам и генерички реклами за кои не сум заинтересиран.
 • Овие реклами создаваат импресија (број на појавувања – прикажувања). Импресијата влијае на CTR, а јас на 80% нема да кликнам бидејќи она што го пишува не ми кажува дека тоа е тоа што го барам.

Да видиме кои се зборови кои ја содржат фразата business planning software се пребаруваат:

Можни пребарувања за Business planning software

business planning software

Да ги анализираме малку овие резултати:

Софтверот кој го продавам (не е бесплатен) може да се користи од страна на малите бизниси, но не е применлив за градежништво за што постои посебен модул кој се доплаќа. Од друга страна за стратешко бизнис планирање софтверот има посебен модул кој накнадно се доплаќа. Од друга страна претставува едно интегрирано решение кое може да се користи со други алатки.

Согласно горенаведеното негативните зборови конкретно за оваа моја измислена ситуација би ги избрал:

 • -free. Затоа што не е бесплатен, зошто да плаќам за клик кога некој бара бесплатно решение кое јас не го нудам – немам бесплатна проба.
 • -construction. Затоа што не е уникатно применлив за градежништво. Овој збор ќе го користам во посебна кампања која ќе се однесува за тој модул.
 • -strategic. Затоа што не е наменет за стратешко планирање. Овој збор ќе го користам во посебна кампања која ќе се однесува за тој модул.

Мислам дека можете да ја разберете логиката за негативните зборови. Затоа за секоја кампања пронајдете ги негативните зборови и внесете ги пред активирање на кампањата.

Важноста на негативните зборови

Се надевам дека од досега изложеното веќе ја согледувате важноста на истите. Токму негативните зборови претставуваат еден од најтешките одлуки во една ваква кампања особено поради фактот што претерано многу негативни зборови ќе доведат до ограничена аудиенција на рекламата. Затоа е потребно особено внимание при носење н ваквите одлуки. Од друга страна негативните зборови доведуваат до:

 • Отфрлање на несакани импресии
 • Зголемување на CTR
 • Редуцирање на CPC и
 • Зголемување на ROI на вашите кампањи.

Следува Google Adwords – Вредност на посетителот.

post

Google Adwords – Клучни зборови

Google Adwords - Клучни зборови

Google Adwords - Клучни зборови

Ќе продолжиме со серијалот за Google Adwords како маркетинг средство. Во претходниот пост насловен како Воведни излагања ги опфативме основите за што претставува Google Adwords и дадовме некои размислувања за тоа како било порано и како треба денес да се процесираат ваквите кампањи. Овој пост како дел од овој серијал е еден од основните бидејќи се однесува на клучните зборови од каде што се започнува.

Што претставуваат клучни зборови?

Како што наведовме во воведот рекламите може да се појават на:

 • Страни со резултати од пребарување – при што Google врз основа на внесениот клучен забор на оној кој бара нешто преку нивниот пребарувач проверува кои реклами се најадекватни и ги прикажува.
 • Страни каде што има интегрирано Adsense – каде врз основа на клучните зборови на таа страна Google определува кои реклами се најадекватни за таа страна.

И во двата случаи посетителот, оној кој бара некаква информација е во центарот на вниманието при прикажување на некоја реклама.

Слободно можеме да кажеме дека клучните зборови се основата која обезбедува оваа маркетинг средство да биде дел од контекстуален маркетинг. Тие се главниот елемент (иако не и единствен) врз основа на кој се определува:

 • Дали една реклама ќе се појави при одредено пребарување или на одреден веб сајт?
 • Кога таа реклама ќе се појави при одредено пребарување или на одреден веб сајт?
 • Каде таа реклама ќе се појави при одредено пребарување или на одреден веб сајт?

Видови на клучни зборови за Google Adwords

Бидејќи со SEO еден веб сајт се бори за органскиот дел од пребарувачите при што има повеќе веб страни со различни информации оптимизирани за различни клучни зборови особено поради фактот што имаме поголема слобода во одлучување за видот на посетителите кои сакаме да ги привлечеме. Додека при Google Adwords треба да бидеме свесни дека секој посетител ќе не чини и одредена сума на пари, а тоа ќе не ограничи да се обидеме секој посетител да го претвориме во купувач.

Затоа кога станува збор за Google Adwords кампањи треба да се внимава да имаме:

 • Купувачки зборови. Секој бизнис продава нешто и секоја маркетинг кампања служи за да поттикне продажба на тоа нешто без разлика дали станува збор за производ и/или услуга. Затоа и основата на ваквите кампањи претставуваат купувачки клучни зборови. Во SEO основни столбови – Столб – 1 Клучни зборови прикажав еден пример каде 6 зборови ги класифицирав во две групи – купувачка група и група за зајакнување на бренд. Идејата е дека некој кој има цел да купи нешто пребарува различен термин од некој кој има цел да најде само информација. На пример, некој кој бара по фраза фитнес трикови бара информација за некои трикови кои ќе му помогнат, додека некој кој бара најдобар фитнес клуб бара листа од фитнес клубови за да избере некој. Најдобрите купувачки зборови се акциони фрази – фрази кои претставуваат акција.
 • Примарни зборови. Овие зборови се носители на една кампања. Тоа се главните зборови околу кои ќе се одвива кампања со една или повеќе реклами. На пример, најдобар фитнес клуб може да биде еден примарен збор или пак носител на секундарните зборови. Целта е како што кажавме во воведните излагања дека за секој примарен (главен) збор да имаме посебна веб страна на која ќе го насочиме оној кој ќе кликне на рекламата. На пример, за најдобар фитнес клуб може да имаме веб страна со награди и признанија за постигнатото, слики од клубот… Од друга страна за друг примарен збор – членарини за фитнес може да имаме подесено веб страна со различни членарини, попусти, промоции…
 • Секундарни зборови. Секој примарен збор би требало да повлече повеќе секундарни зборови кои претставуваат различните варијации на примарните зборови. Ова не значи дека варијациите треба да бидат само од зборовите во фразата туку и различните поинакви изразувања кои имаат исто или пак слично значење. На пример, за примарниот збор членарини за фитнес може да имаме оптимални членарини за фитнес, промотивни членарини за фитнес…

Поклопување на клучни зборови (Keyword Matching)

При подесување на кампањите во Вашата сметка на Google Adwords имате опција да подесите поклопување на зборовите (Keyword Matching). Keyword Matching претставува можност да изберете кога да се појави вашата реклама при што можете да ја зголемите ефикасноста и ефективноста на истата со оптимално трошење на Вашите пари.

Постојат неколку опции при подесување на Вашите кампањи во согласност на клучните зборови:

 • Broad – Широк – Клучен збор. Оваа опција значи дека вашата реклама ќе се појави секогаш кога некој кога пребарува ќе го има тој збор како дел од пошироки фрази за пребарување. На пример: Вие имате поставено клучен збор – фитнес клуб. Со оваа опција Вашата реклама ќе се појави и кога некој ќе пребарува со следнава фраза: Како да ја запрама мојата жена да оди во фитнес клуб. Вашето влијание врз кампањата е најмало со оваа опција.
 • Phrase – Фраза – “Клучен збор”. Со оваа опција важно е вашата фраза да остане иста без варијација. Така да доколку Вашиот збор е “Фитнес клуб” Вашата реклама ќе се појави и кога некој ќе бара најдобар фитнес клуб, но и при фитнес клуб кој треба да се зибегне. Во ваков случај има одредена контрола врз кампањата но сепак тоа е далеку од она што треба да биде. Сигурно не сакате Вашата реклама да се појави при пребарување на фитнес клуб да се избегне.
 • Exact – Точно – [Клучен збор]. Со оваа опција рекламата ќе се покаже само кога точниот збор ќе се пребарува. На пример доколку Вашиот клучен збор е [фитнес клуб] рекламата ќе се појави само ако некој пребарува фитнес клуб додека нема да се појави при најдобар фитнес клуб. Со оваа опција имате најголемо влијание врз Вашата кампања во однос на тоа кога да се појави Вашата реклама.

Како што можете да забележите, како ќе ги внесете зборовите ќе има огромно влијание врз тоа кога Вашата реклама ќе се појави.

Препораки за клучни зборови

За крај уште неколку препораки кога станува збор за клучните зборови:

 • Започни со еден клучен збор кој најдобро го идентификува вашиот целен пазар. Влезете во мозокот на еден потенцијален купувач. Што тој би барал?
 • Избери еден главен клучен збор и прошири го на 15-тина варијации. Размисли на сите можни варијации и оние кои се најблиску до Вашиот бизнис и веб страната на која ќе се праќаат кликовите.
 • Започни кампања со exact-match за секоја од тие 15 варијации и следи што ќе се случува. Доколку има потреба слободно менувај.
 • Користи таргетирани страни за секој главен збор.
post

Google Adwords – Вовед

Google Adwords - Вовед

Google Adwords - Вовед

Овој пост е дел од серијалот маркетинг средства на претприемач кој се однесува на Google Adwords како маркетинг средство. Како што најавив во постот Google Adwords – маркетинг средство 74 во овој дел ќе навлеземе во тоа што претставува Google Adwords и некои правила во вид на тоа како било во минатото и како „треба“ да биде сега при спроведување на вакви маркетинг кампањи.

Што претставува Google Adwords

Google Adwords претставува еден вид на PPC или CPC маркетинг кампања што значи дека се плаќа по број на кликнување кон веб страната на која сакате да испратите посетител. Тоа значи дека вие му плаќате на Google за секој клик остварен преку кампањата која се појавува на страните за пребарување на Google и на веб сајтовите на кои се изложуваат тие реклами (поточно веб сајтови – корисници на еден друг сервис на Google наречен Adsense).

Еве како изгледаат тие реклами на страната со резултати од пребарување на Google:

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Го дадов овој пример во кој се користи доста конкурентен збор, што го знам без да правам подетална анализа. Сметам дека е конкурентен бидејќи сите максимални простори се искористени. Да, Google не дозволува рекламите да преовладуваат на страната со резултати, што сметам дека навистина е една голема предност за корисниците, од кои голем дел не ни забележуваат дека е нешто различно од она што го бараат. Може да се појават максимум 8 реклами од десната страна вертикално и мислам дека беа максиму 3 на почетокот хоризонтално. Ова значи дека вашата реклама доколку не е ОК нема да се појави на првата страна.

Малку да навлеземе во процеот на оваа маркетинг средство. Јас барам преку Google компании кои продаваат софтвер за бизнис планирање. Го внесувам бараниот збор или фраза во полето за пребарување и кликам ентер (сега и не мора веќе со Instant) при што добивам два вида на резултати едниот органски (бесплатно) и другиот резултат неоргански (платежен). Секој различен збор кој се пребарува дава и различни резултати и во рекламите. Еве пример со бесплатен софтвер за бизнис планирање.

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Забележувате дека со додавање на само еден збор free пред претходното пребарување бројот на реклами се намали на само 3. Велам само, затоа што повеќе ќе опфатиме во насловот за негативни зборови.

Она што е добро во ваквите кампањи е што тие се појавуваат само тогаш кога некој кој бара нешто, неговото барање е најблиску до она што Вашата кампања го нуди.

Минато VS Треба

Би сакал во овој воведен дел да навлеземе малку и во однос на тоа како било во минатото користење на Google Adwords а како треба да биде сега како би можеле да сфатите што ќе биде опфатено во наредните постови од овој серијал и како не би ја направиле грешката која многу компании ги чинела милиони долари.

 • Во минатото како по некое правило компаниите го користеле овој сервис со помош на многу клучни зборови за да ја направат кампањата поефикасна. Но, многу нетаргетирани зборови може да ви потрошат пари за кликови кои не обезбедуваат продажба. Денес треба да се фокусирате на мал сегмент таргетирани и профитабилни зборови (зборови кои се најверојатни да обезбедат продажба).
 • Сите кампањи биле сконцентрирани кликовите да ги праќаат кон една клучна страна, дали тоа ќе биде почетна страна на бизнисот или некоја друга во која се опишува производот и/или услугата кои се продаваат. Денес вие треба да користите повеќе страни на кои ќе се насочуваат кликовите согласно главниот клучен збор на кампањата доколку имате повеќе кампањи.
 • Во минатото не се обрнувало внимание во однос на тоа дали пребарувањето се однесува на broad, phrase и exact-match на сите клучни зборови. Додека денес би требало да започнете со exact match па доколку има потреба потоа да проширувате. Повеќе за оваа во следниот наслов – Клучни зборови.
 • Денес треба постојано да ја мерите и анализирате секоја кампања и секој клучен збор како би ги отстранувале сите непродуктивни зборови и во исто време би ја подобрувале севкупната кампања.
 • Особено внимание треба да посветите на Quality Score за секој збор за што ќе стане збор во посебен наслов од овој серијал.

Тоа би било се во овие воведни излагања, следува насловот за клучни зборови.

post

Affiliate Маркетинг – Маркетинг средство 73

Affiliate маркетинг

Affiliate маркетинг

За оваа недела како 73-то маркетинг средство ќе го презентираме affiliate маркетинг. Доколку имате бизнис веб сајт и доколку имате e-commerce (продавница на Вашиот веб сајт) тогаш оваа маркетинг средство може да биде од голема корист за Вас бидејќи создавате една мрежа од повеќе веб сајтови како Ваши виртуелни продавачи (или едноставно реклами).

Оваа маркетинг средство се однесува на бизнисите, а не на оние бизниси или поединци кои се членови на еден ваков програм.

Што претставува Affiliate маркетинг?

Во бизнис поимникот на претприемач за affiliate маркетинг го напишавме следново:

Affiliate Marketing Претставува посебен вид на маркетинг практика која се користи на интернет преку која еден бизнис (веб сајт) станува affiliate (член на affiliate програмот) на вистинскиот продавач и тој affiliate добива награда од продавачот за секој пратен посетител на сајтот кој извршил купување. Овој процес стана бум во последните години и како интернет маркетинг средство се користи од сите светски познати интернет бизниси. Кај нас некои го нарекуват како мрежен маркетинг, но може да се каже дека претставува само еден вид на мрежен маркетинг.

Значи, вие како бизнис (продавач) подготвувате affilate програм во кој секој може да членува и преку кој давате секаква можна подршка за членовите на програмата за да можат да ги промовираат Вашите производи и/или услуги и доколку тој член успее да направи продажба преку неговиот веб сајт ќе добие процент од извршената продажба.

Неколку прашања на кои ќе треба пред да започнете

Би напоменал неколку прашања на кои ќе треба да се сконцентрирате уште пред да започнете со едно вакво маркетинг средство кое иако може да биде доста ефикасно и ефективно за Вашиот бизнис ќе бара доста ресурси за менаџирање.

 • Има ли потенцијал за успешност при користење на оваа маркетинг средство во мојата индустрија?
 • Кои производи и/или услуги можам да ги понудам во affiliate програмата?
 • Колкав процент од износот на продажбата ќе можам да го дадам на членот на продажбата?
 • Дали тој процент ќе биде примамлив за членовите на програмата?
 • Како ќе ги плаќам членовите? Автоматски или рачно по изминат период?
 • Дали мојот процесор за плаќање преку интернет ќе дозволи една ваква програма?
 • Како ќе го менаџирам процесот со залихи?
 • Каква подршка ќе обезбедам за членовите на програмата?
 • Дали и кои ограничувања би постоеле за членовите на програмата?

Ова се само дел од потребни одговори, но сметам дека се најважни за фазата одлучување за започнување со вакво маркетинг средство.

Потребна подршка

Вие како главен продавач со ова маркетинг средство креирате многу виртуелни продавачи за вашите производи и/или услуги но и потенцијал за многу поголемо распространување на информации и достапност за тие ваши производи и/или услуги.

За да постигнете успех на општо задоволство од двете страни ќе треба да обезбедите соодветна подршка на членовите на програмата. Оваа подршка особено ќе се однесува на маркетингот (кој сепак вие треба да го креирате) и плаќањето (кое е нјважно за членовите).

Вообичаено следењето на тоа кој продал што и во кој износ се врши преку линкот. Тоа значи дека секој член има свој уникатен линк за продажба на соодветниот производ и/или услуга. Затоа внимавајте да обезбедите едноставна достапност на линкот за секој член.

Маркетинг

Запомнете дека членовите претставуваат Ваш продажен тим. Доколку тие се успешни и Вашиот бизнис ќе биде успешен. Дајте им алатки за да им ја олесните работата.

 • Обезбедете маркетинг упатсво за членовите
 • Обезбедете различни видови и големини на банери со код за истите во кој е вклучен линкот на членот.
 • Обезбедете e-mail пораки кои членовите би ги користеле веднаш без да размислуваат тие самите да составуваат.
 • Обезбедете аналитика барем за CPC и CTR за секоја кампања на секој член.

Плаќање

Членовите на оваа прогрма се мотивираат преку финансиските средства кои ги оствариле. Постојат многу мали и ситни детали кои можат мотивацијата да ја зголемат. Но сепак најважно е:

 • Тие редовно да бидат исплатени за своите напори.
 • Да не се случуваат грешки во вид на непрезметани продажби.
 • По можност да се исплатат по секоја остварена продажба.
post

CPC – Cost Per Click – Маркетинг средство 71

CPC

CPC

Ова е 71-вото маркетинг средство на претприемач. Во следните неколку маркетинг средства ќе ги објасниме најважните мерки кога станува збор за користење на маркетинг кампањи на интернетот. Еден пример на користење е Google Adwords (кое ќе биде опфатено и како посебно маркетинг средство), бидејќи Google го користи моделот на cost per click (трошоци по клик) за да им наплќа на бизнисите за услуга на рекламирање која претставува PPC – Pay Per Click.

Што претставува CPC

CPC претставува трошок кој еден бизнис го има за привлекување на еден клик кон неговиот веб сајт кога користи плаќање по клик (PPC) маркетинг кампањи.

Многу се збунувачки термините PPC и CPC. Се користат за иста намена и имаат слично значење, едниот плаќање (процес, акција), а вториот трошок (износ, мерка). Едниот се користи од страна на понудувачите на рекламен простор (PPC), додека другиот повеќе се користи од страна на оние кои изнајмуваат рекламен простор на одереден веб сајт. Наједноставно е да се каже следново:

 • PPC е вид на маркетинг кампања
 • CPC е мерка користена во PPC кампањи.

На пример, сакате да имате свој рекламен простор на одреден веб сајт и наместо да плаќате констанна сума на пари по временски период успевате да се договорите со вебмастерот да плаќате 50 денари по еден клик. Во овој случај CPC ќе изнесува 50 денари и доколку имате 100 клика месечно ќе треб да платите 100 х 50 = 5.000,00 денари.

Ова е едноставен случај кога имате една реклама на еден веб сајт. Но, кога станува збор за Google Adwords оваа математика е малку посложена, бидејќи ќе зависи од она што другите го нудат, од различните зборови кои ќе ги опфаќа кампањата и од квалитетот на кампањата (повеќе за ова кога ќе го обработиме оваа маркетинг средство посебно).

Зошто е важно CPC

CPC е основата на она што ќе треба да го платите за една маркетинг кампања од стилот на PPC на интернетот. Преку неа ќе влијаете на вкупните трошоци на оваа маркетинг кампања.

Треба да се напомене дека како мерка не е доволна за една посеопфатна анализа и донесување на вистински одлуки. Сепак во многу случаи ќе треба да се знае точниот модел на работа на изјамувачот на рекламен простор при што влијание ќе имаат и другите мерки како CTR и конверзија на Вашиот веб сајт.

Како посебна важност на ваквите кампањи е тоа што резултатите може да бидат веднаш видливи во однос на привлекување на посетители кон Вашиот веб сајт, а доколку овие кампањи се соодветно дизајнирани ќе се забележи крајниот резултат (она што сакате посетителот да го направи на Вашиот веб сајт).

Подетално за овој вид на маркетинг средства ќе стане збор кога практично ќе го обработиме Google Adwords кампањите (кои најверојатно ќе одат во еден серијал од неколку поста бидејќи нема да може со еден да се опфати целиот систем).

post

Размена на сообраќај – Маркетинг средство 70

Размена на сообраќај

Размена на сообраќај

Размена на сообраќај претставува 70-тото маркетинг средство на претприемач. Се размислував дали да биде оваа маркетинг средство дел од овој серијал од 100 маркетинг средства, особено поради тоа што го тестирав едно 6 месеци пред извесен период, но не забележав некоја огромна корист од него. Сепак, пожелно е да се знае дека постои и дека може да користи. Некои претприемачи го користат и имаат забележано резултати, но сепак не може да се очекуваат чуда.

Што претставува размена на сообраќај?

Размена на сообраќај всушност претставува внесување на Вашиот веб сајт во една мрежа преку обезбедувачот на еден таков сервис. Таквите сервиси функционираат на тој начин што преку нивниот систем вие посетувате други веб сајтови кои се прифатени од нивниот систем и на таков начин добивате поени или пак некакви други мерливи индиктори врз основа на кои на останатите корисници на сервисот ќе им го прикажуваат Вашиот веб сајт.

Ова всушност претставува сурфање од Ваша страна како некој друг би стигнал до Вашиот веб сајт.

На пример, за секој сајт кој сте го прегледале преку нивниот систем добивате 5 поени. За секои 20 поени добивате еден посетител.

Овој пример кажува дека Вие ќе треба да прегледате 4 веб сајтови за да добиете еден посетител. Ваквите сервиси бараат одредено време да проведете на сајтот кој ви го прикажуваат и имаат временски броила, на пример 15, 20, 30 или 40 секунди.

Освен добивање на сообраќај кон Вашиот веб сајт преку сурфање на останатите веб сајтови во системот, овие сервиси живеат преку платен сообраќај. Можете и да платите одредена сума на пари за да добиете кредити за да не мора да проведувате време на прегледување на веб сајтови.

Недостатоци на оваа маркетинг средство

Не би сакал посебно да ги издвојувам предностите бидејќи единствената предност е добивање на сообраќај кон Вашата веб страна. Но, што потоа? Токму тоа што потоа го анализирав 6 месеци и ќе се обидам да го претставам преку недостатоци на оваа маркетинг средство.

 • Воопшто не таргетирани посетители. Иако со мал напор дневно ќе можете да привлечете 200-300 посетители, но тоа се сосема нетаргетирани посетители на Вашиот веб сајт.
 • Мало време на задржување на Вашиот веб сајт. Бидејќи сите едноставно брзаат да прегледаат колку што може повеќе веб сајтови за да стекнат повеќе поени едноставно ретко некој дека ќе остане подолго од она што го бара системот. Така да ако во тие 10-20 секунди не успеете да привлечете внимание посетата нема да ви вреди.
 • Потребно време. Доколку сакате да добиете посетители без да инвестирате пари (платежна размена на сообраќај) ќе бара да одвоите еден до два часа дневно, што сметам дека е подобро да го инвестирате во сопствена содржина и на природен начин да привлечете високотаргетирани посетители.

Процес на користење на оваа маркетинг средство

 • Изберете неколку сервиси. Пребарајте на Google и изберете неколку понудувачи на вакви сервиси. Целта е да пронајдете сервис кој најмногу ќе одговара и кои ќе можете да ги споредите кога ќе ги анализирате резултатите.
 • Регистрирајте го Вашиот веб сајт. Изберете веб страна која би го зголемила потенцијалот за побрза конверзија затоа што тука имате само 10-20 секунди за да биде забележано нешто од страна на луѓе кои воопшто не се сконцентрирани (бидејќи сите се сконцентрирани само на копчето за преглед на друг веб сајт).
 • Сурфајте или платете. Имате две опции да сурфате за поени (сообраќај) или да платите.
 • Анализирајте. Анализирајте го времето поминато и однесувањето на секој посетител испратен од тој веб сајт (провајдерот на сервисот). Доколку анализата ви кжува дека е бесполезно, едноставно прекинете да го користите тој сервис побарајте некој друг.
post

Нов серијал на видео материјали на претприемач

Новите 10 видео материјали за тоа како до веб презентација се подготвени и пуштени на сите регистрирани за билтени на претприемач. Можеби тој трансфер од стари до нови видео материјали доведе до тоа некој да ги добие не од почетното прво видео, но на секое наредно видео ги има линковите до претходните.

Сите видео материјали од претходната верзија се отворени и се наоѓаат во категоријата видео на претприемач.

Следниве презентации се дел од оној презентациски дел на овој видео серијал.

1. Регистрација на домен име и хостинг акаунт

2. cPanel – Контрол панел

3. Инсталација на WordPress

4. Инсталација на WordPress тема

5. Објавување на постови на WordPress

6. Инсталирање на WordPress додатоци

7. Изработка на статичен веб сајт – Темплејти

8. Персонализација на темплејтот

9. Поставување на видео

10. Креирање на поддомени

post

Веб Банери – Маркетинг средство 64

Веб банери како маркетинг средства

Веб банери како маркетинг средства

Досега поминавме 63 маркетинг средства на претприемач. За оваа недела како 64-то маркетинг средство во распоредот од 100 маркетинг средства е веб банер. Ова маркетинг средство е доста популарно како во светот така и кај нас. Бидејќи не сум некој преголем љубител на банери, размислував да не биде дел од овој серијал на претприемач, но популарноста и користењето сепак ме натера да биде составен дел од овој серијал.

Што претставува веб банер?

Првин би почнал со она што претставува банер. Ќе се послужам со дефинирање на зборот „банер“ во популарната Wikipedia:

Банер претставува знаме или друго парче платно на кое е поставен симбол, лого, слоган или друга порака.

Значи во офлајн светот банер претставува знаме со лого или некоја маркетинг порака кое е поставено на одредена локација за да го претставува бизнисот или некоја друга организација.

Она што ние скратено го викаме банер, всушност претставува веб банер кој што не е изработен на платно туку во електронска форма и не е закачено на физичка локација туку на www (World Wide Web) локација. Да видиме што во Wikipedia e наведено за веб банери:

Веб банер претставува адвертајзинг форма на World Wide Web. Оваа форма на онлајн адвертајзинг претставува закачување на огласот-рекламата на една веб страница. Целта е да привлече сообраќај за веб сајтот преку линкување кон веб сајтот на оној кој се рекламира.

Значи еден бизнис веб сајт поставува веб банер на друг веб сајт со цел да привлече посетители кон неговиот веб сајт, а за возврат плаќа одредена сума на пари на сопственикот на веб сајтот на кој ќе биде закачен банерот.

Како да се користи?

Доста внимателно! Ова е мојот единствен совет. Краткорочно гледано оваа маркетинг средство има навистина голема моќ, доколку се искористи на вистинскиот веб сајт и на вистинскиот начин. Но, долгорочно гледано може да има корист само доколку се продолжува со успешната кампања.

Пред една година разговарав со еден претприемач кој започнуваше со нивниот веб сајт. Ми вели дека ние ќа направиме огромна кампања, ќе ја уништиме конкуренцијата на веб просторот за неколку месеци, на сите позначајни веб сајтови во Македонија ќе имаме банери… Мојот одоговор беше дека постои огромна разлика помеѓу онлајн и офлајн адвертајзинг и дека на интернетот тоа не функционира на таков начин.

И навистина фрлија огромни пари за веб банери, за сите поголеми весници да го претстават раѓањето на тој веб сајт. Но, резултатите не беа такви како што тие ги замислуваат. Единствено добија за кратко време повисок Google Page Rank кој потоа кога прекинаа да плаќаат за банери повторно се намали. Посетеноста не беше спектакуларна за дадените пари. А да не зборуваме за вистинската цел – продажба.

Затоа при користење на оваа маркетинг средство следете ги следниве чекори:

 • Размисли добро за целите кои сакаш да ги постигнеш
 • Анализирај и избери потенцијални веб сајтови на кои сакаш да поставиш банер.
 • Рангирај ги тие веб сајтови согласно број на посетители, карактеристики на посетители и цената.
 • Контактирај ги администраторите на избраните веб сајтови.
 • Ангажирај професионалец за изработка на банер кој ќе привлекува внимание.
 • Поставете го банерот на избраните веб сајтови.
 • Анализирај, мери, споредувај и подобрувај.

Критични чекори од овој процес

Како најкритични чекори од овој процес би ги издвоил следниве:

 • Избор на вистински веб сајт каде ќе биде поставен банерот
 • Дизајн на банерот
 • Анализирање, мерење, споредување и подобрување

1. Избор на вистински веб сајт и локација

Знам дека премногу се залетуваме да веб сајтото на кој ќе поставиме банер има огромен број на посетители. Што и треба да биде. Но, не реба да застанеме тука. Мора да дојдеме до карактеристиките на тие посетители. На пример, на локален бизнис од Битола кој целосно е насочен на пазарот во Битола не му треба банер на веб сајт на кој 95% од посетители се од другите градови додека 5% се од Битола. Ова е поради фактот што ќе плати и за останатите 95% иако не му се потребни. Ова е само еден пример, што не мора да значи дека нема да вреди за тие 5% потенцијални купувачи до кои што ќе дојде, но затоа се важни целите кои се поставени во првиот чекор.

Како поважни елементи-карактеристики во кои би требало дапогледнете би ги издвоил следниве:

 • Локација
 • Возраст
 • Образование
 • Приходи

Кои карактеристики ќе бидат важни ќе зависи од типот на Вашиот бизнис.

Кога станува збор за локацијата морате да ги анализирате понудите и достапноста на локацијата каде ќе биде сместен банерот. Не значи дека тој ќе биде виден од сите постеители. Подобро место ќе обезбеди повеќе кликови кон Вашиот веб сајт.

2. Дизајн и на банерот

Освен локацијата на банерот и дизајнот игра Важна улога во привлекување на внимание и кликнување на истиот од страна на потенцијалните посетители. Дизајнот ќе треба да:

 • Привлече внимание
 • Да прати кратка и јасна порака
 • Да пренесе корисност за потенцијалниот посетител
 • Да го гради Вашиот бренд.

3. Анализа, мерење, споредување и подобрување

Најважниот чекор во кампањите со банери. Постојано ќе мора да ги анализирате, мерите и споредувате добиените резултати од секој банер поединечно поставен на секој веб сајт. Потоа ќе следува подобрување во однос на тоа дали ќе откажете на некој веб сајт, дали ќе ја подобрите позицијата или пак дизајнот.

Потребно е да ги анализирате минимум следниве елементи:

 • Број на посети од секој веб сајт,
 • Број на акции преземени од страна на тие посетители. Акции во смисол на купување или пак регистрација.
 • Просечно времетраење на задржување на посетители од секој веб сајт.

Врз основа на овие фактори ќе можете лесно да воочите дали вреди или пак не вреди банер од секој од веб сајтовите на кои е поставен.

post

Претприемничко блогирање во период на годишен одмор

Бизнис блогирање во период на годишен одмор

Бизнис блогирање во период на годишен одмор

Блогот како маркетинг средство е се позначајно маркетинг средство за малите бизниси и претприемачите. Но, време е за годишни одмори. Малите бизниси најголем проблем кој го имаат во однос на ова маркетинг средство претставуваат ресурсите. Недостаток на човечки ресурси кои ќе придонесуваат да не замре Вашиот бизнис блог во летниот период претставува вистинска закана за оваа маркетинг средство. Во многу случаи претприемачот е тој кој во целост ги изведува активностите на оваа маркетинг средство.

Затоа во овој пост ќе се обидам да презентирам неколку идеи кои можете да ги искористите за соодветно организирање како на Вас како претприемачи така и на Вашиот тим доколку го имате.

Доколку имаш време…

Овој дел се однесува на идеи кои можете да ги спроведете доколку обезбедите повеќе време пред тргнување на годишен одмор, така да успеете да имате распоредено постови кои ќе се објавуваат и додека не сте тука. Во Word Press оваа е многу едноставно.

1. Распореди ги написите за период на одмор

Оваа опција навистина е доста полезна кога станува збор за блогот. Едноставно доколку ги подготвите постовите пред време ќе можете да ги распоредите за објавување во соодветниот временски интервал иако Вие нема да сте присутни пред Вашиот компјутер.

Распореди написи за иднина!

2. Подготви серија на постови

Доколку имаш време добро би било да избереш еден до два серијали на написи кои ќе ги подготвиш и ќе ги распоредиш за да се објавуваат во период кога се наоѓаш на годишниот одмор. Едноставно избери неколку теми, направи поднаслови, напиши ги и подеси ја блог платформата која ја користиш да се објават во иднина (период кога сте на годишен одмор).

3. Понеси лаптоп или блогирај преку мобилен

Како опција може да биде и Вашиот лап топ или мобилен телефон. Едноставно под претпоставка дека ќе имате интернет конекција онаму каде што ќе одите ќе можете да издвоите половина час од неколку дена за да напишете некои написи или пак некои случки кои може да бидат поврзани со Вашата индустрија. Но, не заборавајте Вие сте на заслужен годишен одмор!

4. Избери неколку твита за кои сметаш дека се добри и коментирај ги

И оваа алтернатива е добра доколку имате време. Едноставно избери неколку твита од индустријата во која се наоѓа твојот бизнис, коментирај ги и во вид на пост постави да се објават во период кога сте на заслужен годишен одмор.

Доколку немаш време…

Она што е поверојатно е дека претприемачите немаат доволно време во периодот од неколку дена пред тргнување на годишен одмор за да подготват постови за период на годишен одмор.

Тука се претставени некои идеи за брзо креирање на содржина за Вашиот блог која ќе биде објавувана во иднина.

5. Назначи некој од твојот тим да биде одговорен за ажурирање

Ова е најдоброто решение доколку постојат ресурси во бизнисот. Назначи еден колега кој ќе биде одговорен за пишување и објавување на Вашиот бизнис блог во периодот кога Вие ќе бидете отсутен.

6. Подготви реанимација на стари, но популарни постови

Сигурно веќе имате повеќе постови кои се заборавени таму некаде во базата на податоци на Вашата платформ за блогирање. Изберете неколку попопуларни постови извлечете неколку интересни цитати од истите и дообјаснете ги или коментирајте ги.

7. Искористи неколку YouTube видеа со краток коментар

На популарниот сервис за споделување на кртки видео материјали има безброј видео клипчиња кои на некаков начин може да бидат поврзани со Вашата индустрија. Пронајдете неколку популарни и дадете Ваше мислење, објаснување или коментар.

8. Едноставно не објавувај ништо, но барем…

Како последна идеја е едноставно да не објавувате ништо. Но, пред да отидете пишете еден напис дека заради годишни одмори Вашиот блог во тој период нема да има ништо ново.