post

Претворете го лошото искуство на купувачите во исклучително доживување

Испорака на лошо искуство или доживување на купувачите преку вашиот бизнис е реалност која не може да се избегне. Но, онаа што е важно е како малите бизниси и претприемачи можат да го претворат лошото доживување во исклучително доживување. Тука ќе опфатам 6 совети кои ќе ви помогнат во овие намери.

Можете да ги имате најдобро дизајнирани системи да го поддржат вашиот бизнис, најдобрите вработени кои ќе имплементираат различни задачи поврзани со купувачите и повторно ќе има простор за различни видови на грешки. Тие грешки лесно може да креираат лошо доживување за купувачите. Но, сепак тоа не значи и крај за вашиот бизнис. Може да биде почеток на крајот доколку не преземете ништо за да ги решите проблемите и подобрите бизнисот.

Бидејќи грешките се реалност и испорака на лошо доживување на купувачите може да биде реалност, секој претприемач треба да изгради системи да го претвори лошото во исклучително доживување поради следниве причини:

Продолжи…

post

Што значи доколку немате конкуренција?

Веројатно веќе ја имате вашата уникатна, одлична, најдобра и најпаметна бизнис идеја за вашиот бизнис. И во таков случај нормално е да мислите дека никој друг нема такво нешто.

конкуренција

Спремни сте да станете милионер. Но, сепак работите не се толку розови.

Дали мислите дека немате конкуренција?

Продолжи…

post

Истражување на пазарот: прашања кои треба да си ги поставите

Не треба да навлегувам во значењето или важноста на истражување на пазарот за вашиот бизнис и вас како сегашен или пак иден претприемач.

Многу одлуки ќе се базираат или треба да се базираат токму на оваа истражување. Колку подобри информации соберете, толку подобро истражување ќе имате и толку подобри одлуки ќе донесете за вашиот бизнис.

Во овој наслов сакам да нафрлам повеќе прашања (поточно 42 прашања) на кои ќе треба да дадете одговор при спроведување на истражување на пазарот, сепак овие прашања се само како помош при спроведување на вашата аналза и истражување бидејќи тие не се конечни, секогаш ќе има можност за уште прашања.

Продолжи…

post

Што вашите купувачи навистина сакаат?

Вашите купувачи претставуваат срцето на вашиот бизнис. Без нив, вашиот бизнис нема веќе да постои. Без нив не можете да очекувате вашиот бизнис да расте.

Се онаа што го правите за вашиот бизнис ќе биде на некаков начин поврзано со вашите купувачи. Мора да ги познавате. Мора да разговарате со нив. Мора да ги задоволите нивните барања и потреби.

Дали сакаат подобар производ или услуга? Дали сакаат подобра услуга од вашата компанија по завршување на купувањето? Дали сакаат брзо време на испорака на вашите производи или услуги? Дали сакаат квалитет на вашите производи? Дали сакаат карактеристики интегрирани во вашиот производ?

Постои огромна база на вакви прашања кои се поврзани со купувачте и онаа што тие навистина го сакаат. Секое од овие прашања постојано ќе ви се вртка низ главата.

Продолжи…

post

Зошто вашите купувачи го прават онаа што го прават?

Зошто вашите купувачи го избираат вашиот производ наместо на конкуренцијата?

Зошто го користат вашиот производ онака како што го користат?

Зошто купувачите ви го плаќаат токму тој износ на пари за вашите производи или услуги наместо некој друг?

Зошто вашите купувачи зборуваат со вас?

Зошто вашите купувачи го имаат токму тој проблем или потреба?

Огромен број на прашања доаѓаат до вашиот мозок од оваа едно едноставно прашање од насловот на овој пост: Зошто вашите купувачи го прават онаа што го прават?

Продолжи…

post

Вашиот производ како прво треба да изгради доверба

Не дека вашиот производ нема вредност за купувачите. Но, вашите купувачи се запрашуваат како вашиот производ или услуга може да им го подобри животот.

Доколку вашиот производ не изгради доверба во очите на купувачите, тие ќе се двоумат во донесување на одлука за купување на соодветниот производ или услуга.

Па, кои видови на активности можете да ги примените заради докажување на вредноста на вашите производи или услуги? Што треба да направите за да изградите доверба во очите на купувачите?

Продолжи…

post

10 Прашања за вас како претприемач

Честопати ме прашуваат зошто толку многу прашања за претприемачите. Одговорот е затоа што одговор на прашањата ги дава насоките на кои треба да се движи бизнисот.

Секој претприемач, секојдневно мора да си поставува огромен број на прашања. Но, во текот на годината таа бројка ќе биде најмалку 100 прашања.

За премиум претприемач 2.0 развив еден сет од 100 прашања (патем, оваа недела конечно ќе започнеме со постепено лансирање на премиум претприемач 2.0 материјалот) кои треба да се одговараат од страна на претприемачите постојано, нормално доколку сакаат да стигнат и се задржат на врвот. Одговорите се променлива категорија, но процесот кој го предлагам таму е тие 100 прашања барем еднаш годишно да се одговараат.

Тоа е една работа, прашањата и одговорите ќе ви кажат што треба да правите, но следното е имплементација на тие одговори во вид на конкретни планови и конкретни активности како резултат на тие планови.

Тука сакам да презентирам само 10% од тие прашања кои се надевам ќе ви помогнат во процесот на подобрување на вашиот бизнис.

Па, да започнеме.

Продолжи…

post

6 Совети за задржување на купувачите

Целта на секој претприемач во секојдневната работа е да стекнува, одржува и го зголемува бројот на купувачите во неговиот бизнис.

Иако, се чеини лесно, сепак не е така. Успехот во овој процес на стекнување, одржување и зголемување на купувачите ќе биде трансфериран во успех на целиот бизнис. Затоа што поголем број на купувачи, значи поголем приход и поголема профитабилност за бизнисот.

Подолу се дадени 6 совети кои ќе ви помогнат во задржување, односно одржување на тековните купувачи за вашиот бизнис.

Продолжи…

post

20 Работи што можете да ги направите за вашите купувачи

Купувачите се срцето на секој бизнис. Ние може да зборуваме за бизнис план, процеси, системи, процедури, менаџмент… Но, без купувачи сето тоа е непотребно. Затоа што на крајот работата на сите елементи на бизнисот има за цел да придобие, одржи и развива купувачи.

Да се стекнат нови купувачи ниту е лесно, ниту е евтино. Но, да се одржат постоечки купувачи е многу поедноставно, но често пати се заборава. Фокусот на малите бизниси се става на нови купувачи со цел проширување на бизнисот.

Еве некои идеи за тоа што се мжете да направите за вашите купувачи, во процесот на нивно задржување во добри релации со вашиот бизнис.

Продолжи…

post

Insightly – CRM решение за вашиот бизнис

CRM (Customers Relationship Management) алатки претставуваат повеќе од потреба за сите бизниси, без разлика на големината или пак индустријата и пазарот во кој функционираат.

Досега пишував повеќе пати за можни решенија кои ви стојат на располагање. Можете да прочитате некои од нив во следниве наслови:

Пред некое време забележав уште една апликација како CRM алатка која сметам дека треба да се спомене и може да ви биде од користи – Insightly.

Meѓу поважните карактеристики кои ги поседува се вистински CRM систем, можност за менаџирање на проекти, интеграција со Gmail, интеграција со социјални медиуми, креирање на сопствени полиња по потреба, менаџирање на календар и настани, менаџирање на сет на активности…

Се на се една моќна алатка која со помош на Cloud технологијата обезбедува секогаш да го имате знаењето за вашите тековни и потенцијални купувачи со вас.

Цената е од бесплатна до 99$ за месец и зависи од бројот на корисници, просторот кој ќе го заземаат податците и бројот на контакти во базата на податоци.