post

10 Основни Елементи со Бизнис Потенцијална Енергија

Доколку сакате да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на Вашиот бизнис ќе треба да започнете со определување на бизнис елементите кои имаат бизнис потенцијална енергија како прв чекор во подобрување преку бизнис потенцијална енергија.

Во бизнисот може да постојат неограничен број на бизнис елементи кои може да бидат и различни системи за кои пишував во Системски приод во бизнисот – Бизнис систематизирање. Но само 20% од истите елементи се важни за функционирањето на бизнисот, односно се важни за добрите резултати за бизнисот. Останатите 80% се елемнтите кои едноставно служат за одржување на тековните состојби како што е администрирање. Тоа е 80/20 правило.

Кои се круцијалните бизнис елементи кои имаат бизнис потенцијална енергија?

Ќе мора да започнете со круцијалните бизнис елемнти бидејќи сигурно не сакате да гогубите Вашето време на елементите кои не се критични или каде подобрувањата би биле сосема мали. Круциалните елементи се бизнис елементи кои може да имаат складирано голема бизнис потенцијална енергија во себе која пак може да биде трансформирана во кинетичка енергија која ќе го турка бизнисот низ патот на успехот.

По мое мислење, ова се 10-те најкруцијални бизнис елементи кои имаат бизнис потенцијална енергија за кои можете уште веднаш да започнете да размислувате за подобрување.

1. Бизнис идеја

Се започнува со претприемачот и неговата идеја. Тоа е првата потенцијална енергија на новиот бизнис. Една работа која треба да се запомни е дека следниот елемент – бизнис планот може да ја конвертира таа потенцијална енергија во успешен бизнис.

2. Бизнис план

Бизнис планот во исто време е конвертер на потенцијалната енергија во идејата во успешен бизнис и има своја потенцијална енергија која може да дведе до развој на бизнисот. Со добар план и исполнување на се она што е испланирано ќе ја зголемите севкупната потенцијална енергија на бизнисот.

3. Знаење на претприемачот

Знаењето е нешто што постојано може да внесува свежа потенцијална енергија во бизнисот. Како и да знаењето како извор на потенцијална енергија може да биде потрошено. Ќе мора постојано да внесувате ново знаење за постојано да ја обновувате таа енергија и за да одговорите на новите барања во околината. За знаењето повеќе опфатив во Знаење и креативност – Втор слој за успех на претприемачот.

4. Производи и услуги

Секој бизнис продва некаков вид на производи или услуги. Доколку продвате нешто што ги задоволува потребите на потрошувачите, тогаш тие производи и/или услуги ќе имаат поголема бизнис потенцијална енергија. Доколку пак производите и/или услугите не ги задоволуваат моменталните потреби на потрошувачите овој елемент ќе има слаба или пак воопшто ќе нема потенцијална енергија. Доколку квалитетот е одличен и бизнис потенцијалната енергија ќе биде на високо ниво.

5. Залихи

Залихите претставуваат елемент кој може да ја исцица потенцијалната енергија во готовината што ја има Вашиот бизнис. Но, од друга страна, залихите содржат потенцијална енергија во вид на производите при што носи сигурност за константна продажба. Доколку сакате да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија складирана во залихи и во исто време да го намалите трошењето на таа енергија преку готовината ќе мора да го најдете оптималното ниво на залихи. За ова повеќе во 80/20 правило.

6. Готовина

Готовината е најважен елемент во кој има складирано потенцијална енергија. Со готовината ќе можете да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на други елементи како знаењето, производите или услугите, маркетинг, продажен тим итн. Доколку немате готовина севкупната потенцијална енергија на Вашиот бизнис ќе биде на едно доста ниско ниво.

7. Маркетинг

Маркетингот е еден од елементите кои ќе донесе свежа потенцијална енергија во бизнисот преку зголемување на бројот на потрошувачите. Со висока потенцијална енергија во маркетингот ќе успеете да генерирате поголема продажба при што ќе се зголеми енергијата во продажниот тим и во готовината.

8. Продажен тим

Членовите на Вашиот продажен тим се во директен контакт со Вашите потрошувачи. Колку е поголема потенцијалната енергија складирана во Вашиот продажен тим, толку ќе биде поголема продажбата при што ќе се подобри готовинскиот тек во бизнисот.

9. Цени

Доколку не ги поставите Вашите цени да ги покријат сите трошоци на бизнисот и донесат профит, Вашата бизнис потенцијална енергија ќе биде на ниско ниво. Можете да прочитате повеќе во Намалување на цени – Бизнис дилема и Поставување на цена – Чек листа.

10. Локација

Големината на сообраќајот и продажбата ќе зависат од локацијата на многу бизниси кои се занимаваат со директна продажба на купувачите. Од друга страна за производствените бизниси локацијата ќе ги определува и трошоците за транспортот. Така да добро би било и локацијата да ја вклучите во анализата на потенцијалната енергија заради подобрување.

Што понатаму?

Едноставно можете да започнете со:

  • Размислете за бизнис потенцијалната енергија во овие елементи на бизнисот.
  • Најди најмалку едно можно подобрување на секој од елементите.
  • Имплементирај ги подобрувањата.
  • Повторувајте го целиот процес постојано.

Успешноста ќе ви биде загарантирана.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] Број на круцијални бизнис елементи (N). Ова се бизнис елементите кои содржат бизнис потенцијална енергија за кои пишував во 10 Основни елементи со потенцијална енергија. […]

Speak Your Mind

*