post

12 начини за прибирање на email адреси за вашиот бизнис

Email маркетингот претставува корисно маркетинг средство за малите бизниси. Се карактеризира со добро таргетирана група на приматели, но и релативно ниска цена на чинење.

Тука нема да стане збор за оние пораки кои што ги добивате секојдневно и кои пристигаат на инфо адресите на компаниите, или пак оние кои на крај имаат забелешка дека email адресата е преземена од јавни регистри и доколку не сакате веќе да добивате да реплицирате на пораката со текст unsubscribe. Тука ќе стане збор за email маркетинг базиран на одобрение, некој сакал да влезе на листата и да остане информиран за вашиот бизнис, како и понуди кои ги праќате.

 

Листава не е конечна, туку претставува збир на најкористени техники кога станува збор за малите бизниси. Ограничувања не постојат, освен вашата креативност како да го имплементирате процесот.

 1. При секоја продажба понуди можност да им испратиш на купувачите email кој треба да го потврдат за да влезат на вашата email листа.
 2. На вашите бизнис картички поставете линк до страната за оставање на информации каде луѓето може да се регистрираат.
 3. На летоците поставете линк до страната за оставање на информации каде луѓето може да се регистрираат и објаснете накратко што добиваат.
 4. Вашите брошури нека содржат информации како да се регистрираат луѓето.
 5. Кога учествувате на семинари понесете лаптоп на кој ќе биде отворена страната за регистрација и поканете ги луѓето кои доаѓаат до вашиот штанд да се регистрираат заради подетални информации.
 6. Во потписот на вашиот email поставете линк до страната за регистрација со што секоја ваша конверзија преку епошта ќе биде можност за регистрација.
 7. Обезбедете дека на секоја страна на вашиот веб сајт и блог имате форма за регистрација.
 8. Можете да користите скокачки прозорец на вашиот бизнис веб сајт за потсетителите да бидат потсетени за за можноста за регистрација и придобивките.
 9. Имплементирајте иницијативи за регистрација како попуст само за регистрирани или пак некоја дополнителна вредност во замена за eпошта.
 10. Поставете форма за регистрација на Facebook страната на вашиот бизнис.
 11. Здружете се со некои бизниси кои користат email маркетинг и взаемно испратете понуди за регистрација на листата на партнерите.
 12. Оптимизирајте ја страната со форма за регистрација во однос на клучните зборови како лесно би можеле да бидат најдени преку пребарување.

Повеќе информации за оваа маркетинг средство можете да прочитате на:

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*