post

30 работи кои можете да ги направите во однос на вашиот бизнис план

 

Бизнис план

Бизнис план

Бизнис план претставува алака која значи живот за вашиот бизнис. Тој е тука за да ти помогне како на еден претприемач, твојата компанија да биде подобра, попрофитабилна, постабилна… Мора да го искористиш потенцијалот складиран во една таква алатка – бизнис план.

Имам видено бизнис кои немале бизнис план и сепак успеале. Но, како и да е потенцијаот на тие бизниси би бил многу поголем доколку претприемачите користеле и имплементирале процес на бизнис планирање кој ќе го дизајнира (мапира) патог кон успехот. Најмалку, бизнис планот би го намалил времеот од започнување до успехот.

Затоа тука е направен обид да се сублимираат некои работи кои би можеле да ги направите во однос на вашиот бизнис план како во ниво на подготовка, така и во ниво на имплементација.

 1. Нека биде едноставен.
 2. Нека поттикнува акција.
 3. Нека биде реален.
 4. Направи го ветувачки.
 5. Направи го да биде ориентиран кон потрошувачите.
 6. Нека биде едноставен за користење.
 7. Нека биде едноставен за имплементација.
 8. Нека овозможи лесно следење на имплементацијата.
 9. Нека претставува рамка за вашиот бизнис.
 10. Користи го како блуптинт.
 11. Користи го како средство за финансирање на започнување.
 12. Користи го како генератор за бизнис идеи.
 13. Користи го како средство за опис на твоите идеи.
 14. Користи го како алатка за имплементација на стратегија.
 15. Користи го како мапа за идни бизнис активности.
 16. Користи го секогаш кога треба да донесеш некаква одлука.
 17. Користи го за развој на нови производи и услуги.
 18. Користи го кога имаш потреба за мозочна регулација.
 19. Користи го како алатка за контролната функција.
 20. Користи го за подобрување на твојот бизнис.
 21. Користи го како алатка за менаџирање на сегашен и иден ризик.
 22. Користи го за проверка на тоа дали целите се остварени.
 23. Користи го за подобрување на твојот глобален бизнис модел.
 24.  Користи го како водич за градење на посилна заедница околу твојата компанија.
 25. Користи го како алатка за комуникација помеѓу тебе, твојот менаџерски тим и сите вработени.
 26. Користи го како регулатор за трошење на пари.
 27. Користи го како алатка за наоѓање и анализа на твоите силни страни.
 28. Користи го како алатка за наоѓање и анализа на твоите слаби страни.
 29. Користи го како алатка за наоѓање и анализа на можности.
 30. Користи го како алатка за наоѓање и анализа на закани.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*