post

6 Прашања за креирање на вашиот модел на приходи

Модел на приходи кој ќе го користите претставува важен дел од вашиот бизнис модел, бидејќи се останато што ќе креирате во вашиот бизнис модел треба да биде евалвирано преку еден ваков модел на приходи.

модел на приходи

Успехот на вашиот бизнис модел и успехот на вашиот бизнис често пати ќе се базира на успехот на моделот на приходи. Доколку моделот на приходи функционира, ќе генерира доволно приход за да се покријат сите трошоци, но и ќе обезбеди доволно профит со кој ќе можете да го финансирате идниот развој на вашиот бизнис.

Но, по мое искуство многу претприемачи прават грешки кога станува збор на модел на приходи иако имаат навистина одлични други елементи во нивниот бизнис модел.

Тука би сакал да покажам како можете да изградите модел на приходи користејќи одговори на шест важни прашања.

 1. Каков вид на вредност мојата компанија продава на купувачите? Секој бизнис продава нешто во форма на производи или услуги без разлика дали станува збор за виртуелни или физички. Но, онаа што е поважно е дека тие производи или услуги содржат определен вид на вредност за вашите купувачи. Тие ќе ги купуваат од вас и ќе ги користат за да решат проблем или задоволат потреба која ја имаат. Мора да размислите за вредноста која вашите производи или услуги ќе им ја овозможат на вашите купувачи. Што вашиот производ или услуга ќе направи за нив? Дали ќе им заштеди пари и колку? Или пак дали ќе им заштеди време и колку? Или пак вашите производи или услуги елиминираат определен вид на болка која вашите купувачи ја имаат.
 2. Каде се наоѓа мојата вредност во споредба со конкурентите? Бидејќи веќе знаете која е тековната вредност која што вие ја нудите, можете да започнете да ја споредувате вашата вредност со онаа на конкурентите. На пример, колку време вашиот производ или услуга ќе му заштеди во споредба со времето кое ќе го заштедат со конкурентскиот производ или услуга. Можете да користите и графичка презентација и споредба на разни вредности за подобро да ја разберете разликата помеѓу вашата вредност и вредноста на конкурентите.
 3. Што купувачите мислат за вредноста која им ја обезбедувам? Не е доволна само споредбата со конкурентите. Ќе мора да тестирате и потоа да научите што вашите купувачи навистина мислат за вредноста која вие им ја испорачувате. Понекогаш тие ќе имаат сосема различно разбирање на вредноста од вас. Кога го одговарате оваа прашање, ќе мора да разговарате со тековните и потенцијалните купувачи, да ги видите нивните реакции и да создадете корисно знаење за нив и онаа што тие го вреднуваат најмногу во вашите производи или услуги. На пример, доколку вашите производи и услуги им заштедуваат време и пари, по интервјуирање на неколку купувачи може да забележите дека некои од нив ја вреднуваат повеќе заштедата на време, а другите на пари. Пред да донесете одлука за моделот на приходи мора да го креирате оваа знаење.
 4. Колку прозиводи и услуги ќе продадам? Градење на моделот на приходи ќе бара некои претпоставки за пазарот, целниот пазар и можен број на купувачи кои ќе ги имате во иднина. Повеќето претприемачи кога креираат модел на приходи цените ги врзуваат со конкуренцијата или пак со трошоците кои нивниот бизнис ги прави. Овој начин е погрешен начин на избор на модел на приходи, бидејќи и во двата случаи исклучена е најважната личност во целиот процес на моделирање на приходи – купувачот. Затоа, подобро е да започнете со пазарот и бројот на потенцијални купувачи кои ќе ги имате како дел од целниот пазар и претпоставките за учеството на пазарот. Кога го знаете бројот на потенцијалните купувачи, лесно ќе направите калкулации за бројот на производите и услугите кои ќе ги продавате.
 5. Како ќе наплаќам за мојата вредност? Следната работа за која треба да одлучите е за срцето на вашиот модел на приходи, или како ќе наплаќате за вредноста која ја испорачувате на купувачите. Со одговор на оваа прашање всушност вашата задача е да го изберете вистинскиот стрим на приходи за вашиот бизнис. Постојат повеќе видови на стримови на приходи, но најкористените се следниве:
  • Продажба на имот. Ваквиот вид на приходи значи промена на сопствеништвото врз физичкиот производ.
  • Провизија за користење. Доколку не го пренесувате сопствеништвото можете да го користите овој стрим на приходи каде купувачите ќе ви плаќаат само доколку го користат вашиот производ или услуга. Кога ги користат повеќе, ќе ви плаќаат повеќе.
  • Изнајмување. Кога имате производ кој е многу поскап оваа опција за моделот на приходи се чини логична. Едноставно давате права за определен времнски перио да се користи вашиот производ или услуга, а за возврат во тој период генерирате постојан приход.
  • Регистрација. Доколку вашата вредност се базира на услуги кои може да континуирано да се користат, можете да го користите овој вид на приходи со што им обезбедувате на купувачите континуиран пристап до вашите услуги за кои ќе ви платат износ за регистрација.

  Постојат и други стримови на приход како што се стапки за реклами за медиумски компании или стапки за лиценцирање за компании кои продаваат права на интелектуална сопственост итн. Мора да изберете што е најсоодветно за вашиот бизнис и повторно да го тестирате онаа што ќе го изберете за да проверите дали е соодветно и за вашите купувачи.

 6. Колку ќе наплаќате за вашата вредност? Сега, кога веќе знаете колкав приход треба да реализирате за да ги покриете трошоците и да генерирате профит, колку конкурентите наплаќаат, колку ќе продавате и кој вид на стрим на приходи ќе користите, лесно можете да пресметате колку треба да наплаќате. На пример, доколку вредноста која вие ја испорачувате е поголема од конкурентската, и вашите купувачи навистина го ценат онаа што им го испорачувате ќе можете да наплаќате повеќе од конкуренцијата.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*