post

Епизода #16: Паметни одлуки при иновирање

Оваа е шеснаесета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода, а во оваа епизода ќе зборувам за ”паметни одлуки при иновирање.”

Претприемачки пат

Сега сигурно ќе се запрашате каков е тој наслов на оваа епизода, особено за паметни одлуки или пак дали одлуките може да се делат на паметни и глупави одлуки. Во секој случај, целта на оваа епизода на претприемачки пат е токму тоа, да разјасни нешто што може да се каже дека претставуваат паметни одлуки, а се останато нормално ќе се најде во останатата група. Сепак тука ќе слушнете за 6 паметни одлуки при иновирање кои ќе ви ќе ви помогнат во креирање на беспрекорен иновациски процес

Продолжи…

audio

Епизода #15: што е најважно да презентирате за вашата иновативна идеја

Оваа е петнаесетата епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода. Темата за оваа епизода е одговор на прашањето што е што е најважно да презентирате за вашата иновативна идеја.

Претприемачки пат

Во оваа епизода зборувам за нешто многу важно кога станува збор за стартапи или мали бизниси кои имаат идеја, но немаат финансиски ресурси за реализација на истата. Во една таква ситуација бараат начини да убедат потенцијални инвеститори или пак доколку учествуваат на бизнис план натпревар или некоја друга манифестација во стилот стартап викенд, старт бла, стартап блу… за да победат, добијат награда вообичаено финансирана од поголема глобална компанија…

Продолжи…

post

Епизода #14: Стекнување и користење на влијание

Оваа епизода е четиринаесета епизода на подкастот “претприемачки пат” која се однесува на стекнување и користење на влијанието за бизнис цели. Секоја недела имаме нова епизода која можете да ја следите.

Претприемачки пат

Како што веќе кажав во најавата за оваа епизода на „претприемачки пат”, ќе зборувам за ”стекнување и користење на влијанието за вашиот бизнис”.

Продолжи…

audio

Епизода #13: Преживување на преоптеретување со информации

Оваа е тринаесета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода. Целта на претприемачки пат е да ви помогне во расветлување на тој ваш пат полн со неизвесности.

Претприемачки пат

Информациите пристигнуваат од секаде околу нас, не можеме да избегаме од нив. Тоа е факт. Но, можеме да бидеме посистематични во менаџирање на истите и користење заради реализација на бизнис цели. Сепак информациите постојат заради некоја цел и вие како претприемач морате да ги искористите во преземање на одредени акции. Темата од оваа епизода на “претприемачки пат” се однесува на тоа како да го преживеете преоптеретувањето со информации и при тоа да ги трансформирате во резултати за вашиот бизнис.

Продолжи…

audio

Епизода #12: Отпадоци или расфрлања во бизнисот

Оваа е дванаесета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода, а во оваа епизода зборуваме за отпадоци или расфрлања во бизнисот и справување со истите.

Претприемачки пат

Темава е доста интересна бидејќи според некои мои анализи и истражувања од терен скоро 60% од деловните активности на малите бизниси припаѓаат на онаа што се нарекува отпадоци. И оваа не се однесува само за малите бизниси, туку и за средните и големите, а да не споменувам пак за државните служби и органи.

Продолжи…

audio

Епизода #11: Kако да изградите профил на купувачи

Оваа е единаесета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода со цел да помогнеме во градењето на тој ваш пат, а во оваа епизода ќе зборуваме за креирање на профил на купувачи.

Претприемачки пат

Да се има и да се користи профил на купувачи во секојдневното менаџирање на операциите на вашиот бизнис е повеќе од корисно. Профилот на купувачи обезбедува да ги знаете вашите купувачи, а кога ги знаете многу активности кои ќе ги спроведувате ќе бидат прилагодени согласно тие информации.

Продолжи…

audio

Епизода #10- Email маркетинг и основни прашања на кои треба да одговорите

Оваа е десета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода со цел да помогнеме во градењето на тој ваш пат.

Претприемачки пат

Темата за email маркетинг е доста интересна тема и секако дека ќе бара многу поголем простор за да се опфатат сите важни елементи од овој процес кој доколку го дизајнирате како што треба, ќе постигнете неверојатни резултати.

Продолжи…

audio

Епизода #09- Убедување на потенцијалните купувачи дека токму вашето решение е вистинско решение

Оваа е девета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода со цел да помогнеме во градењето на вашиот пат.

Претприемачки пат

Претходната епизода од подкасот претприемачки пат се однесуваше на билдање на свесност кај купувачите дека имаат проблем кој вие, односно вашиот бизнис го решава како би успеале поиновативните производи или услуги да ги направите поприфатливи за купувачите. Во таа епизода зборував за седум тактики кои можете да ги имплементирате за да изградите свесност за постоење на проблемот. Значи сега веројатно постои свесност за проблем, но купувачот не е свесен за вас, односно вашиот бизнис како некој кој го решава токму тој проблем и не само тоа туку и не е свесен дека токму вашето решение е идеално за нив.

Продолжи…

audio

Епизода #08 – Билдање на свесност кај купувачите дека имаат проблем кој вие го решавате

Оваа е осма епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода со цел да помогнеме во градењето на вашиот пат.

Претприемачки пат

Веќе најавив во шестата епизода од “претприемачки пат” која се однесуваше на купувачите и нивната моќ која го содржи интересот за себеси, ќе имаме повеќе епизоди во овој почетен циклус со главен фокус на купувачите. Сепак, нели тие се најважните за секој бизнис. Во оваа епизода ќе се обидам да ви помогнам да го направите вистинскиот спој помеѓу производот и купувачите без разлика дали станува збор за идни купувачи за стартап бизниси, или пак за идни и постоечки купувачи кај тековен бизнис.

Продолжи…

post

Епизода #07: Неколку идеи за подобрување на вашиот бизнис кои можете да ги спроведете уште денес [Подкаст]

Ова е седма епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода со цел да ви помогне во расветлување на вашиот сопствен и уникатен претприемачки пат.

претприемачки пат

Подобрување и особено континуирано подобрување е тема што постојано ќе биде актуелна за претприемачите и малите бизниси, но не само за нив (иако оваа епизода на “претприемачки пат” е наменета токму за нив) туку и за сите менаџери на сите нивоа во пирамидално-хиерархиската структура на една организација. Без постојано подобрување, бизнисот стагнира, привремено се одржува во состојбата во која што е, но сепак тоа се знаци кои кажуваат дека започнува патот на назадување на компанијата. Поради оваа важност ја избрав темава за подобрување да биде меѓу овие први 10 епизоди на овој подкаст.

Продолжи…