post

Не само колкав е пазарот, туку и каков е

Кога постои нов производ или услуга за сосема нов пазар без разлика дали се креира или едноставно компанијата се шири на него секогаш се започнува со големината без притоа да се води сметка за тоа каков е или ќе биде тој пазар.

колкав е пазарот

Да, големината на пазарот е важен индикатор за секоја компанија без разлика дали станува збор за веќе постоечка или стартап. Од таа големина зависат многу идни акции но и успеси на бизнисот.

Продолжи…

post

На кого се се потпира вашата иновација

Една иновација не може денес да функционира како процес или како сам продукт изолирано од надворешни и внатрешни влијанија. Иновација која ја чувате само за себе не е иновација.

иновирација

За да постои некоја иновација согласно дефинирање на терминот треба да постои корисност и тоа не само за еден човек (вас или било кој друг) туку за поголем број на луѓе кои навистина ќе се најдат зависни од таа ваша иновација.

Продолжи…

quote

Потекло на одлични иновации

Сите големи пронајдоци произлегуваат од една долга секвенца на мали искри; првата идеја често не e најдобра, но благодарение на соработката подоцна искри друга идеја, или пак истата е реинтерпертирана на еден неочекуван начин. Соработката спојува малите искри заедно за да генерира една пробивна иновација.

~ Scott Belsky (книга: Making Ideas Happen)

video

Разорна иновација

Како што најавив, иновации се главната тема на претприемач за оваа година. Има ли подобар начин да ја отвориме темава од оваа видео за разорна иновација.
post

Претприемачки мајндсет – во 2014 бидете поиновативен претприемач

Продолжуваме со третиот наслов од серијалот за промена на претприемачкиот мајндсет кај вас како еден претприемач во кој ќе стане збор за нешто што ќе обезбеди потенцијалната енергија складирана во зголемена креативност да ја претворите во кинетичка енергија која ќе заврши работа и ќе донесе мерлив успех за вашиот бизнис.

поиновативен претприемач

Станува збор за тоа да станете поиновативен претприемач, за иновација, односно иновативноста која во себе ја содржи и креативноста.

Продолжи…

post

Епизода #16: Паметни одлуки при иновирање

Оваа е шеснаесета епизода на подкастот “претприемачки пат” при што секоја недела имаме нова епизода, а во оваа епизода ќе зборувам за ”паметни одлуки при иновирање.”

Претприемачки пат

Сега сигурно ќе се запрашате каков е тој наслов на оваа епизода, особено за паметни одлуки или пак дали одлуките може да се делат на паметни и глупави одлуки. Во секој случај, целта на оваа епизода на претприемачки пат е токму тоа, да разјасни нешто што може да се каже дека претставуваат паметни одлуки, а се останато нормално ќе се најде во останатата група. Сепак тука ќе слушнете за 6 паметни одлуки при иновирање кои ќе ви ќе ви помогнат во креирање на беспрекорен иновациски процес

Продолжи…

post

Дали вие сте иновативен претприемач

Како еден претприемач, вие исто така сте и иноватор, иновативен претприемач. Зошто? Едноставно затоа што вие мора да иновирате доколку сакате да успеете.

иновaтивен претприемач

Вие ги решавате проблемите на подобар или поиновативен начин за вашите купувачи. Вие креирате компанија која значи нешто за вас, вашите вработени и вашите купувачи и тоа од ништо.

Продолжи…

post

6 Тактики за повторна иновација во вашиот бизнис

Успехот на вашиот бизнис во голем дел се базирал и ќе биде базиран на иновација која тој ја доведува во форма на вредност за вашите купувачи. Тоа е факт.

иновација

Но, како што поминува времето и вашиот бизнис расте, циклусот на иновацијата ќе биде се поголем и поголем, што значи се поспоро ќе се иновира, а се повеќе фокусот ќе биде на одржување на тековната состојба со растот на бизнисот.

Продолжи…

quote

3И прогресија во однос на нoви идеи

Прво доаѓаат иноватори, луѓе кои гледаат можности кои другите не ги гледаат, луѓе со нови идеи кои креираат вистинска вредност. Потоа следуваат имитатори, кои го копираат онаа што иноватори го имаат направено. Тие понекогаш ја подобруваат основната идеја, но често пати ја оцрнуваат. И последните се идиоти чие среброљубие ги поткопува иновациите кои се обидуваат да ги искористат. Проблемот, со други зборови, не е со самата иновација туку со имитацијата и идиотизмот кои што следат.

~ Warren Buffet

во интервју на Charlie Rose цитат од книгата Practicaly Radical, Not-So-Crazy Ways to Transform Your Company, Shake Up Your Industry and Challenge Yourself

link

Иновација преку поставување на прашања

Иновација преку поставување на прашања

Извор: Innovation Excellence

Прашања кои се однесуваат на важни аспекти на еден бизнис и нивниот одговор се основа за иновација кај малите бизниси. Во овој одличен текст се дадени три клучни подрачја во кои вие како еден претприемач ќе треба да поставувате прашања и да барате одговори кои ќе ги користите како основа за иновирање во однос на вредноста, процесите и технологијата во вашиот мал бизнис.

  1. Поставување на прашања на купувачите. Да поставувате прашања на вашите купувачи претставува фидбек за се онаа што вие како еден бизнис го работите. Не само што ќе дојдете до квалитетни идеи за иновација, туку ќе дојдете и до квалитетни информации и знаење за најпроблематичните процеси во вашиот бизнис кои лесно може да станат предмет на подобрување.
  2. Поставување на прашања за конкурентите. Следното подрачје каде прашањата може да водат до квалитетна иновација е конкуренцијата. Уште во 2011 година дизајнирав 22 основни прашања кои постојано ќе треба да си ги поставувате во однос на вашите клучни конкуренти. Истите прашања лесно ќе се надоградат со повеќе подпрашања, само треба да започнете. Инаку, што прават вашите конкуренти, како го прават, која е нивната вредност и многу слични прашања како и одговорите ќе ве поттикнат да преземете нешто и вие во вашиот бизнис.
  3. Поставување на прашања за заедницата. Заедницата која постои околу еден бизнис е поширока и опфаќа повеќе ентитети освен тековни купувачи и конкуренти. Тука се вработени, потенцијални вработени, поддржувачи, критичари, потенцијални купувачи, потенцијални конкуренти, снабдувачи, потенцијални снабдувачи… Сите овие ентитети кои ја сочинуваат заедницата на еден бизнис имаат потенцијал да поттикнат иновација во еден мал бизнис. Затоа и прашањата во однос на заедницата околу вашиот бизнис ќе можат да поттикнат иновација во вашата компанија.

Поставувајте прашања. Поставувајте многу прашања за се околу вас и вашиот бизнис. Тие ќе ја поттикнат креативноста кај вас, а со тоа полесно ќе станете многу поиновативна компанија. А, на поиновативните компании им е загарантиран успехот.