post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 5 – ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Профил на потрошувачите

 1. Жените се позаинтересирани за истражувања кои би ги вклучиле во бизнис плановите, што значи дека посветуваат поголемо внимание за планирање на бизнисот. Ова од друга страна го потврдува фактот од повеќето истражувања во развиените земји дека во овие услови на рецесија бизниси со поголема стапка на пропаѓање се бизниси поседувани од мажи претприемачи.
 2. Скоро 80% од одговорените прашалници се од луѓе на возраст од 18 до 40 години. Но, овој сегмет е најголем потрошувачки сегмент. Во тие години работоспособноста е најголема, потреба од трошење на пари и купување за лично задоволство е на високо ниво.
 3. Скоро 90% од одговорените прашалници се луѓе кои доаѓаат од Скопје, Куманово и Битола.
 4. Скоро 90% од одговорените прашалници се луѓе кои имаат средно или високо образование.
 5. Над 95% се во брак (семејни луѓе) и самци.
 6. Половината имаат деца, додека втората половина немаат.
 7. Скоро 80% се вработени.
 8. Поголем дел се со ниски примања и токму заради тоа се заинтересирани за започнување на сопствен бизнис.

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 1. Високи 70% купуваат во супермаркети храна. Ова е нормално и очекувано заради можноста да се купува се на едно место и пониските цени кои ги нудат супермаркетите.
 2. Но, не е за потценување и процентот од 27% кои купуваат во локални продавници за храна. Овие продавници можат да понудат нешто во вид на дополнителна услуга за повисоката цена што големите супермаркети не можат. Овие локални продавници обезбедуваат едно чувтсво на блискост со своите потрошувачи, даваат услови на кредит (тетратка), вработените можат да посветат посебно внимание на секој потрошувач што не е случај кај големите супермаркети. Нема потреба да се оди со кола. Може да се изврши потребната набавка во било кое време. Оваа е една ниша која може да биде високо профитабилна особено за малите бизниси.

ОБЛЕКА

 1. Високи 74% не им е важен брендот туку како ќе изгледаат и цената секако. Па така овие купуваат во бутици со мешана текстилна стока каде има разни текстилни производи од евтини до скапи, од квалитетни до оние со низок квалитет. Така да оваа подрачје навистина има голем пазарен потенцијал.
 2. Не е за потценување и процентот од 20% кои купуваат во бутици со брендирана стока. Но, овие 20% во приход може да бидат повисоки од оние 74% на продавници со мешана текстилна стока. Па така наместо да продадат 10 парчиња ќе продадат едно. Од друга страна маржата во овие продавници е доста повисока во однос на оние со мешана стока. Конкуренцијата е помала и можностите големи.

КОЗМЕТИКА

Во однос на козметиката работите се доста еднакво распределени. Па така имаме:

 1. Најмногу од 36% имаме купување во специјализирани продавници со мешани козметички производи. Ова се продавници кои имаат и скапи и евтини козметички производи.
 2. Висок е процентот од 34% кои купуваат во специјализирани продавници со брендирани козметички производи. Ова се продавници насочени само на поскапите козметички производи како парфеми, шминки, скапа козметика итн.
 3. Не е за потценување и процентот кој купува во супермаркети (27%). Супермаркетите нудат поевтина цена и си го наоѓаат местото на пазарот за оние на кои најважна им е цената при одлучување.
 4. Од друга страна резултатот од 70% купување во специјализирани продавници со мешани и брендирани козметички производи даваат предност за претприемачите. Купувачите во овие продавници добиваат дополнителни услуги во вид на препорака за купување, можност да се испробаат (тестираат) некои од производите, специјален однос кон купувачот… Што супермаркетите не можат да го понудат. 

Да видиме како се однесуваат овие потрошувачи:

 1. Висок процент од 64% купуваат книги што е резултат на повисока едуцираност или желба за едукација на истите.
 2. Истражувањето покажа дека не е многу важно дали станува збор за работен ден – 59% или пак викенд со 41%. Ова значи дека кога ќе се јави потреба за купување на одреден вид на производ таа потреба се задоволува без разлика дали станува збор за работен ден или пак викенд.
 3. Најмногу се купува од 18 до 21 часот (46%) што значи дека луѓето по завршување со работата и краток одмор дома излегуваат да си купат нешто. Ова може да претставува и период за релаксација по напорниот работен ден. Многумина во купувањето гледаат еден вид на релаксација.
 4. Но, не се за потценување и периодите од 10-15 часат со 30% и од 15 до 18 часот со 22%.

Да видиме какво е влијанието на трети лица во одлуката за купување:

 1. Над 50% од потрошувачите не купуваат сами. Ова значи дека во нивната одлука за купување можат да имаат влијание и оние кои им прават друштво.
 2. Дури 74% од купувачите почитуваат туѓи мислења при одлука за купување. Ова може да биде туѓо мислење во вид на препорака од продавачот, препорака на оноj кој прави друштво, препорака од пријатели, роднини, семејство…
 3. Дури 78% од купувачите прават друштво на некој друг при купување што значи дека и тие имаат влијание на други при одлучување за купување.
 4. Од анализава забележуваме дека луѓето (потенцијалните потрошувачи) се доста поврзани меѓу себе. Можеби некои маркетинг активности на подрачје кое не мора да биде интересно да даде резултати бидејќи токму тие луѓе имаат моќ да влијаат на одлуката за купување на другите.
 5. Резултативе од овој дел бараат повнимателен приод во маркетинг активностите. Овие маркетинг активности мора да се насочат кон нишата која сме ја избрале и да опфатат поширок простор околу таа ниша односно просторот кој може да има или има влијание при донесување на одлука за купување.

Ова е последниот дел од оваа општа анализа на пазарот. Како посебен извештај кој ќе навлезе во подлабока анализа со меѓусебни врски помеѓу одговорените прашања (доколку одговор на ова прашање е тој тогаш тој потрошувач ќе се однесува така) ќе биде објавен посебно и ќе може да се симне на pretpriemac.com. Првите кои ќе имаат можност да го добијат извештајот ќе бидат регистрираните за недлени билтени.

post

ТЕХНИКА НА УЧЕЊЕ – ПРОБУВАЈ И ГРЕШИ

Учењето е постојано. Тоа не завршува со завршување на училиште или факултет, со магистрирање или пак докторирање. Тоа продолжува низ целио живот. Најголема грешка е кога ќе се излезе од факултет и се мисли дека е собрано целокупното знаење на светот. Всушност факултетот е нешто што само ги дава основите и зацртува можните правци на едно понатамошно професионално учење – работата.

Кога најдобро се учи? Се смета дека најдобро може да се научи и утврди знаењето кога нешто ќе направиме практично без разлика дали сме погрешиле или не. Значи можеме да имаме две состојби на учење:

 • Пробувај – успевај. Кога ќе се обидеме нешто да направиме и успееме во тоа ние сме среќни и веднаш во нашио мозок ја складираме постапката до тој успех. И секогаш кога ќе биде потребно повторно да се изведе таа работа ќе ја изведеме успешно и можеби и подобро од првиот пат.
 • Пробувај – греши. Кога ќе се обидеме нешто да направиме и не успееме во тоа ние ќе бидеме несреќни и ќе бараме решение и ќе се обидеме повторно се додека не успееме. На ваков начин ќе учиме од сите наши грешки во целио циклус на барање на решение како и од крајниот успех до кој ќе стигнеме. На ваков начин, ние ќе бидеме побогати за едно ново искуство и со зголемување на нашето лично знаење.

Значи како и да е постои можност за учење и постојано подобрување преку тоа учење. Без разлика дали од пробувањето ќе успеете или ќе погрешите Вие како претприемач ќе бидете подобри во секој случај. Но, кога нема да учите и со тоа да се подобрите? Единствено кога нема да пробувата, односно нема да превземате акции. Оваа се случува кај пасивни претприемачи. Пасивни претприемачи доведуваат до постоење на пасивни бизниси кои уназадуваат или тапкаат во исто место. Претприемачи кои постојано учат и се подобруваат постојано превземаат акции и тоа се активни претприемачи.

Успешните бизниси се плод на активни претприемачи, а не на пасивни претприемачи. За да бидете активен претприемач мора да превземате акции, да донесувате одлуки, да пробувате, да успевате и да грешите. Тоа се активни претприемачи. Затоа во некои средини и култури како јапонската постојат системи кои дури ги наградуваат вработените кои ќе погрешат. Запомнете, не греши само оној кој не работи. Само неработниците се негрешни луѓе, а оние кои што работат нормално е дека и ќе грешат. Затоа не се плашете од грешките тие се нормални.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ – 4 ВЛИЈАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Дали купувачите самите ја донесуваат одлуката за купување? Дали има некој друг кој им помага во донесување на одлука за купување? Некој од семејството, пријател/ка, познаник…? Ова се доста значајни прашања за претприемачите, особено заради маркетинг активностите кои ќе треба да ги превземе како и за соодветно организирање на продажниот тим. Често пати некој може и да сака да купи нешто од кај Вас, но оној што му прави друштво во пазарењето ќе му каже немој од тука јас ќе ти покажам на друго место.

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат влијанието на третите лица врз купувачкото однесување. Прашалникот за општа анализа на пазарот ги имаше следниве прашања:

 • Дали купувате сами?
 • Дали почитувате туѓи мислења при одлучување во купувањето?
 • Дали правите друштво на другите додека купуваат?

Можете да забележите и самите дека тргнуваме од тоа дали купувачот купува сам или не за да се утврди можноста од влијанието на другите. Потоа, дали купувачот почитува или не почитува туѓи мислења при купување за да како трето прашања видиме дали тој купувач прави друштво на другите и врши влијание при нивно одлучување.

Да преминеме на презентација на резултатите:

 • Дали купувате сами?

 

Резултатите покажуваат дека се изедначени и оние кои купуваат сами и оние кои купуваат во друштво. Значи, скоро 50% од луѓето кога купуваат одат со некој кој им прави друштво.

 • Дали почитувате туѓи мислења при одлучување во купувањето?

 

Овие резултати покажуваат дека и оние кои купуваат сами и оние кои не купуваат сами почитуваат туѓи мислења при одлучување за купување. Не мора да значи дека купувачот немал влијание од друг доколку дошол самиот да го изврши купувањето.

 • Дали правите друштво на другите додека купуваат?

 

И купувачите, дури 78% прават друштво на другите додека купуваат и на таков начин можат да имаат влијание врз другите.

Од анализава забележуваме дека луѓето (потенцијалните потрошувачи) се доста поврзани меѓу себе. Можеби некои маркетинг активности на подрачје кое не мора да биде интересно да даде резултати бидејќи токму тие луѓе имаат моќ да влијаат на одлуката за купување на другите. Подетално за овие резултати ќе можете да прочитате во конечниот извештај од анализата.

Видете го наредниот дел 5 за Заклучни согледувања 

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 3 – КУПУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат однесувањето на потрошувачите и во комбинација со претходните прашања (профил на потрошувачи) да се дојде до однесување за секој од добиените профили од истражувањето.

Кога велиме купувачко однесување мислиме на однесување на купувачите при купување на различни типови на производи, односно каде купуваат какви типови на производи. Оваа е со цел да се утврди потенцијалот на планираниот бизнис. Производите кои ги опфати овој прашалник се:

 • Прехранбени производи
 • Текстилни производи (облека)
 • Козметички производи

Сметаме дека ова се 3-те типа на производи кои претставуваат потреба за секој. На овие три типа на производи додадовме и книги за да може да се допрецизира профилот на купувачот. Како однесување на потрошувачите во овој дел од прашалникот опфативме и денови во кои се купува (работни денови или викенд) како и периодот од денот во кој најмногу се купува.

Овој дел од рашалникот опфати 3 прашања:

 • Каде вообичаено купувате прехранбени производи?
 • Каде вообичаено купувате облека?
 • Каде вообичаено купувате козметички производи?
 • Дали купувате книги?
 • Кога најчесто купувате?
 • Во кој период од денот најчесто купувате?

Да преминеме на презентација на резултатите.

 • Прехранбени производи

Забележително е дека прехранбените производи најчесто се купуваат во супермаркети (70%) додека свое место го наоѓаат и локалните продавници заради специфичностите кои можат да ги понудат со 30%.

 • Облека

Кога станува збор за облеката забележително е големо купување во бутици со мешана текстилна стока – 74%. Ова се продавници кои држат мешани брендови на поевтини текстилни производи. 20% потрошувачите купуваат во бутици со брендирана текстилна стока која е поскапа. Но, овие 20% во приход може да бидт доста повисоки од оние 74% на продавници со мешана текстилна стока.

 • Козметика

Кога станува збор за козметиката забележителна е поголема дисперзираност на податоците. Голема борба е помеѓу специјализирани продавници со мешана стока (и скапа и евтина) со 36%, специјализирани продавници со брендирана козметичка стока (високи 34%) маркетите со 27%.

 • Купување на книги

Интересно е дека овие резултати се добиени од потрошувачи кои доста читаат и купуваат книги.

 • Денови на купување

Кога најчесто се купува? Ова е доста значајно прашање за претприемачите. Истражувањето покажа дека не е многу важно дали станува збор за работен ден – 59% или пак викенд со 41%.

 • Период од денот

Периодот од денот е важен за претприемачот за да може да го организира продажниот тим и да го определи работното време на бизнисот. Најмногу се купува од 18 до 21 часот (46%) што значи дека луѓето по завршување со работата и краток одмор дома излегуваат да си купат нешто. Како втор значаен период е 10 до 15 часот со 30% и од 15 до 18 со 22%.

Видете го наредниот дел 4 за Влијание на трети лица во одлуката за купување

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 2 – АНАЛИЗА НА ПРОФИЛОТ

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат профилот на потрошувачите и потоа со наредните прашања да се дојде до однесување за секој од добиените профили од истражувањето.

Овој дел од прашалникот (профилот) опфаќа најмногу прашања:

 1. Пол на одговарачот на прашалникот
 2. Староста на одговарачот на прашалникот
 3. Град од кој доаѓа одговарачот на прашалникот
 4. Нивото на образование на одговарачот на прашалникот
 5. Брачниот статус на одговарачот на прашалникот
 6. Дали имаат деца одговарачите на прашалникот
 7. Вработеност на на одговарачот на прашалникот
 8. Месечен приход на на одговарачот на прашалникот
 9. Месечен приход на домаќинство на одговарачот на прашалникот
 10. Дали поседуваат сопствен дом одговарачите на прашалникот
 11. Дали поседуваат и втор дом одговарачот на прашалникиот

Можете да забележите дека скоро половината од прашалникот е за утврдување на профилот на потрошувачите. Ова треба да го применувате и доколку самите спроведувате истражување. Секогаш ќе имате различни профили на потрошувачи кои различно ќе се однесуваат при одлучување за купување како и кои ќе имаат различни потреби кои треба да се задоволат преку Вашиот бизнис.

Да тргнеме со презентација на резултатите од прашалникот за делот на профилот на потрошувачот.

 • Пол на одговарачот на прашалникот

Се забележува дека жените повеќе одговарале на прашалникот отколку мажите при што може да се потврдуи тезата и од странските истражувања дека жените како претприемачи обрнуваат повеќе внимание на бизнис планирање.

 • Староста на одговарачот на прашалникот

 • Град од кој доаѓа одговарачот на прашалникот

Најмногу одоговорени прашалници доаѓаат од Скопје со 39% додека следи Куманово со 38%, иако и Битола има високи 10%. Ова значи дека за претприемачите од овие градови резултатите од прашалникот ќе бидат највалидни.

 • Нивото на образование на одговарачот на прашалникот

Интересно е што образованието на одговарачите е доста високо дури 45% се со високо образование додека со 44% се со средно образование, но има и солидни 7% магистри.

 • Брачниот статус на одговарачот на прашалникот

Висок процент на одговарачите се во брак.

 • Дали имаат деца одговарачите на прашалникот

Во однос на децата одговарачите се поделени.

 • Вработеност на на одговарачот на прашалникот

Висок процент на одговарачите се вработени.

 • Месечен приход на на одговарачот на прашалникот

38% од одговарачите имаат приходи под 10000 денари додека 26% од 10000 до 20000 денари. Токму и овие категории се најзаинтересирани за започнување на сопствен бизнис.

 • Месечен приход на домаќинство на одговарачот на прашалникот

Месечен приход на домаќинството е доста правилно распределен. Најголем процент имаат од 20000 до 30000 денари што навистина не обезбедува некоја соодветна живеачка. Висок процент од 19% имаат над 60000 денари, додека од 30000 до 40000 денари има 17% од одговарачите. Со оглед на фактот дека одговарачите имаат доста ниски приходи (и затоа нормално размислуваат за сопствен бизнис), а семејството има повисок приход претпоставка е дека другите членови на семејството имаат повисоки приходи.

 • Дали поседуваат сопствен дом одговарачите на прашалникот

76% од одговорите се од луѓе кои имаат сопствен дом, додека само 24% немаат сопствен дом.

 • Дали поседуваат и втор дом одговарачот на прашалникиот

Во овој дел е обратна состојбата. Значи профилот на потрошувачите од овој прашалник е дека имаат сосптвен дом и тоа само еден, а не два.

Видете го наредниот дел 3 за купувачко однесување

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 1 – ВОВЕД

Како што знаете (или барем оние редовни читатели на pretpriemac.com) од крајот на декември 2008 година до 31 март 2009 година спроведовме едно истражување за општа анализа на пазарот во Република Македонија. На 31 март можноста за одговарање е затворена и во моментов ги сублимираме резултатите и подготвуваме неколку типа на извештаи од овие резултати.

Прашалникот беше составен од неколку групи на прашања:

 • Прва група: Општа анализа на профилот кој опфаќаше возраст, брачен статус, семејство, поседување на дом, месечни приходи итн. Целта на овие прашања е да се добие одреден профил на потрошувач како и одредена корелација на тој профил со купувачкото однесување.
 • Втора група: Купувачко однесување на одговарачите на прашалникот за три типа на производи (храна, текстил и козметика) како производи кои најповеќе се користат и претставуваат одредена потреба за секој. Секој мора да јаде и да купува храна, секој мора да одржува одредени хигиенски услови и сака да биде поубав па користи козметички производи и секој мора да се облече – нема да шета гол. Однесувањето го класифициравме во неколку групи на однесување: купување во специјализирани продавници со мешана и специјализирани продавници со брендирана стока, како и зелените пазари и маркети.
 • Трета група: Влијание на трети лица врз одлуката за купување. Оваа влијание е многу значајно при избор на маркетинг стратегии за да не се избере група која ќе нема единствено влијание за избор.

Резултатите од анализата ќе бидат презентирани на неколку начини:

 • Дел ќе бидат презентирани преку блогот при што ќе започнеме со оваа презентација уште во наредните неколку дена. Оваа ќе бидат графички презентации на сите прашања.
 • Втората презентација ќе биде во артиклите на pretpriemac.com каде ќе биде дадена целокупната анализа на графичката презентација со коментари и начин на искористување на информациите.
 • Третата презентација ќе биде готова во текот на овој месец и ќе опфаќа статистички техники (стандардна девијација, варијанса, корелациона анализа …). Оваа презентација ќе биде во облик на извештај во pdf формат.

Сите 3 презентации ќе бидат од голема корист на претприемачите како сегашни така и идни, а особено поради тоа што:

 • Ќе можат да ги искористат информациите директно за сопствената работа
 • Ќе ја почувствуваат моќта на информациите од анализи
 • Ќе ги видите математичките техники за соодветна анализа на податоци.

Сите три презентации ќе бидат бесплатни со тоа што првите две ќе бидат достапни директно преку pretpriemac.com и блогот, додека третата ќе биде достапна преку Вашиот меил и ќе треба да изведете неколку клика и да напишете неколку збора. За презентација од третиот вид би платиле од стотици до илјадници евра што можете да проверите на интернет колку чинат таквите анализи. Предноста за да го дознаат првите начинот на добивање на третиот извештај ќе ја имаат регистрираните членови на нашата mailing листа.

ЗАТОА СИТЕ КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕКА СЕ РЕГИСТРИРААТ ЗА РАНО ИЗВЕСТУВАЊЕ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФОРМАТА ОД ДЕСНА СТРАНА.

post

ВИДЕО: БИЗНИС ЕФЕКТ НА ПЕПЕРУТКА

Веќе пишувавме за ефектот на пепрутка на блогот како вовед за тоа што е ефект на пеперутка, од каде потекнува терминот и каква врска или примена може да има во бизнис светот. Во видео материјалот кој следува направен е обид посликовито да се претстави бизнис ефектот на пеперутка која како основа и цел го има подобрувањето на севкупниот бизнис систем.

Во видео материјалот може да видите сликовит приказ при објаснување на ефектот на пеперутка, како и два основни примери на влијанието на бизнисот на ефектот на пепрутка, во продажбата и во маркетингот.

post

ШТО Е ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА?

Од текст во текст се повеќе навлегуваме во бизнис потенцијална енергија. Прашања постојат многу. Дел ги одговоривме, а дел остануваат сеуште неодговорени. Но, едно по едно. Прво, како идеја за потенцијална енергија во однос на претприемништвото и бизнисот ми се појави пред неколку месеци кога вршев анализа на работењето на еден мал бизнис во Република Македонија. Од анализата забележав дека многу елементи влијаат на крајниот бизнис резултат, профитабилноста. Секој од тие елементи или е добар или е лош па така и профитабилноста во зависност од тие елементи или е ОК или не е. Секој од тие елементи се разгледува посебно, а на крајот како негов допринос во целиот систем. Кога ги гледам одвоено сватив дека секој од тие елементи има сопствен потенцијал во исполнување на бизнис целите. Збирот на тие потенцијали на секој од елементите го дава потенцијалот на бизнисот. Сватив дека доколку успеам да ги измерам потенцијалите на секој од елементите на бизнисот ќе можам да го измерам и потенцијалот на бизнисот воопшто. Па се отвори прашањето какод а се мери потенцијалот на тие бизнис елементи и кои се тие бизнис елементи (за ова веќе пишувавме во ШТО МОЖЕ ДА ИМА ПОТЕНЦИЈАЛНА БИЗНИС ЕНЕРГИЈА).

Но, што е тоа потенцијална енергија во физиката? Најпросто кажано потенцијална енергија е енергија која е складирана во физичкиот систем. Но, зошто се нарекува потенцијална енергија? Затоа што таа енергија има потенцијал да се трансформира во кинетичка енергија која може да изврши некоја работа. Во физиката постои принцип за трансформација на енергија кој вели дека енергија не може да биде креирана или уништена, или веќе да не постои туку може само да се трансформира од еден во друг облик, а енергијата која не можеме да ја видиме во некој облик како работа претставува потенцијална енергија. На пример, потенцијалната енергија на бензинот во автомобилите, моторот ја трансформира во кинетичка енергија (движење на автомобилот).

Од друга страна, потенцијалната енергија математички кажано е функција од состојбата на системот. Состојбата на системот се изразува во вид на константа. На пример, доколку телото е во одредена позиција има потенцијална енергија 0. Или пак ако е во друга состојба има потенцијална енергија 1.

И како оваа да се искористи за бизнисите и каква помош ќе имаат претприемачите?  Доколку претприемачите успеат да ја измерат потенцијалната енергија на сите елементи на бизнисот ќе го знаат и потенцијалот на бизнисот. На ваков начин ќе можат:

 • Навремено да ги откријат елементите со слаба потенцијална енергија.
 • Да ја зголемат потенцијалната енергија на тие елементи и со тоа на целиот бизнис.
 • Да обезбедат систем на постојано подобрување на сите бизнис елементи бидејќи истите ќе бидат мерени во однос на потенцијалот.
 • Да бидат ефикасни и ефективни со тоа што ќе се насочат кон решавање првин на најголемите проблеми.
post

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ МАЛИ И ГОЛЕМИ БИЗНИСИ

Често пати може да се слушне од малите бизниси дека големите им прават пречки и не можат да успеат токму заради тие големи бизниси. Често пати добри бизнис идеи на претприемачите не супеваат заради тоа што тие бизнис идеи се слични со некои големи бизниси. Иако бизнис идеата е добра, и има голем потенцијал и можеби се разликува токму во клучниот фактор за успех од големиот веќе постоечки бизнис, таа не заживува. Но, тоа е само покривање на слабостите на претприемачот. Многу е полесно да се бараат грешките кај друг отколку кај себе. Тоа е недостаок на храброст тие претприемачи да се борат со големите.

Но која е разликата помеѓу малите и големите бизниси? Да тргнеме со некои од карактеристиките на големите:

 • Имаат огромна финансиска моќ
 • Имаат голем потенцијал на човечки ресурси
 • Имаат големи потрошувачи
 • Вложуваат многу пари во маркетинг
 • Имаат пониски цени, заради попусти на обемот на нарачки што ги добиваат
 • Имаат големи залихи
 • Грешките можат да се толерираат
 • Не даваат дополнителни услуги
 • Тешко се менуваат или им требе повеќе време
 • Не можат да имаат лични односи со потрошувачите

Некои од карактеристиките на малите бизниси се:

 • Немаат финансиска моќ
 • Слаби се со човечки ресурси
 • Немаат големи потрошувачи
 • Немаат доволно финансии за маркетинг
 • Добиваат повисоки набавни цени заради мал обем на нарачки
 • Не држат големи залихи
 • Грешките можат да бидат кобни
 • Даваат дополнителни услуги на потрошувачите
 • Имаат голем потенцијал за брзо прилагодување
 • Одржуваат лични и блиски односи со потрошувачите

Од овие неколку карактеристики на мали и големи бизниси може да се забележи дека тие се дијаметрално спротивставени. Но, каде е клучот на успехот на малите бизниси? Предноста може да се побара и да се искористи во следниве карактеристики:

 • Бидејќи немаат големи финансии за маркетинг, малите бизниси се инвентивни и користат различни ниско буџетни маркетинг тактики кои може да бидат поинтересни и поблиски за потенцијалните потрошувачи.
 • Бидејќи не држат големи залихи, не плаќаат за складишта, како ни за трошоци за одржување на залихи. Со тоа компензираат дел од повисоките цени за набавка во однос на големите бизниси.
 • Бидејќи грешките може да бидат кобни како за претприемачот така и за бизнисот воопшто претприемачите на малите бизниси се доста претпазливи. Тие имаат посебна карактеристика да превземаат вкалкулиран ризик.
 • Заради повисоките цени воведуваат различни дополнителни услуги (без потребна бирократија на големите)кои можат да бидат од големо значење за потрошувачите што претставува предност во однос на големите бизниси.
 • Малите бизниси имаат особина на брзо прилагодување што кај големите заради бирократијата потешко се изведува што претставува вистинска предност на малите.
 • Малите бизниси се поблиски со потрошувачите и на секој потрошувач (голем или мал) можат да му обрнат посебно внимание при услужување што претставува предност во однос на големите бизниси.

Веројатно сте забележале дека малите кучиња се многу повоинствени од големите. Сте забележале како некое куче од мала раса се нафрлува на некое куче од голема раса, а големото го гледа не знае што се случува (а, можеби и не може да го види од големината). Но, во моментот кога големото зарже малото веднаш се повлекува, што значи дека му е мил животот. Токму такви може да бидат и малите бизниси, напаѓаат постојано, но без ризик да бидат смачкани од големите бизиниси.

post

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРОФЕСИОНАЛЦИ И АМАТЕРИ

Која е разликата помеѓу професионалците и аматерите? Прво што ќе ви падне на памет е знаењето, интелигенцијата, талентот… Но тоа не е точно. Постојат многу аматери кои се и талентирани и полни со знаење и интелигентни. Од друга страна и секој професионалец морал да помине низ процесот на аматеризам. Значи една од разликите е што професионалецот бил веќе аматер додека аматерот сеуште не постанал професионалец. Може да се каже и дека некои аматери засекогаш ќе останат аматери, додека професионалците тешко дека ќе се вратат во аматеризам.

Друга разлика е во постојаноста. Професионалците постојат и утре, задутре, иден месец, идна година, идна деценија. Додека аматерите постојат денес и оние кои нема да станат професионалци нема воопшто да постојат ни како аматери. Значи постојаноста е основа за преминување од аматеризам во професионализам.

Каква врска има ова со бизнисите? Секој бизнис на својот почеток е аматерски бизнис. Ова се однесува на бизнисите кои не се франшизи. Со франшиза се купува и професионалноста на некој бизнис. Значи секој нов бизнис мора да има за цел да стане професионален. А, како ќе стане професионален? Професионален бизнис станува оној бизнис кога ќе стане постојан бизнис. Ова значи дека професионални бизниси биднуваат тогаш кога:

 • Ќе се стабилизираат финансиите
 • Ќе се обезбеди постојан кадар
 • Ќе се обезбеди соодветен план за развој
 • Ќе има стратегии за иднината
 • Ќе биде тука и утре, и идната недела и идната година и идната деценија за потрошувачите.

Овој трансфер од аматеризам во професионализам не е лесен. Но, како да се обезбеди побрз трансфер во професионализам. Бизнис план за стартап бизнисите е она што може да го обезбеди овој толку осакуван брз трансфер. Бизнис планот ќе ви го трасира патот од аматер до професионалец и доколку го следите сигурно ќе стигнете таму. Но, и тука е потребна постојаност, односно трпеливост во следење на чекорите предвидени во планот. Затоа внимавајте при изработка на бизнис планот. Се нека биде аматерски, но не и бизнис планот, тој е оној кој ќе ве одведе во професионалците и во бизнис кој ќе постои и утре, задутре, иден месец, идна година, идна деценија.