post

Како оваа година да биде поразлична?

Би ја започнал и оваа нова 2013 година со концептот што го започнав на крајот на 2011 и првата четвртина на 2012 година, пред на светско ниво да се зборува за истиот тој концепт.

Всушност, мојот концепт кој го нареков како теорија на бизнис идеи беше за првпат тука споменат уште во 2009 година кога пишував за трите чекори при развој на една бизнис идеја:

Основната идеја на овие наслови од веќе далечната 2009 година е дека секоја бизнис идеја треба перфектно да се смести во сите овие подрачја за да гарантира успех во започнување на бизнисот. Тогаш, а во повеќе случаи и денес бизнис идејата ја мериме преку бизнис потенцијална енергија, енергија која е складирана во бизнисот и има потенцијал да донесе успех на истиот.

Во 2011 и 2012 година теоријата, подоцна пренесена во многу практични компании исфрли еден сосема нов термин наречен лин стартап.

Продолжи…

post

5 Чекори до стартап идеја

Идеите се најлесниот дел од секој претприемачки процес. Туе се тука, насекаде околу нас.

Но, многу поважно прашање е дали тие се вредни за започнување на бизнис.

Прашањето е уште потешко, особено поради фактот што претприемачите не се тие кои ги евалуираат идеите, туку пазарот, поточно купувачите се оние кои ја вршат таа работа. Доколку поминат, ќе бидат прифатени како производи и услуги.

Да разгледаме еден процес за наоѓање и евалуација на стартап бизнис идеи.

Продолжи…

post

[Бизнис идеја] Пред било што друго, одговорете на овие прашања

Постојат многу примери на започнати бизнис идеи при што по започнување претприемачот сфаќа дека се безвредни. Едноставно не успеваат.

Тоа е многу болен процес. Замислете да вложите пари (се што имате) и да вложите труд за да по неколку месеци или уште полошо по неколку години откриете дека сето тоа било залудно.

Не само што веќе ќе загубите и пари и време од вашиот драгоцен живот, туку ќе бидете и скршени од болка, психички притегнати во агол во кој не можете никако да се свртите и тешко можете да излезете.

Но, стратешки пристап на започнување и водење на бизнис е нешто сосема друго. Стратешкиот пристап е она за што тука на претприемач постојано пишуваме. Стратешкиот пристап бара да одговорите на некои прашања пред да го преземете одлучувачкиот чекор за започнување на вашиот бизнис.

Кои се тие прашања?

Продолжи…

post

Како постојано да генерирате бизнис идеи

Дали сметате дека е доволно да имате една бизнис идеја и да започнете бизнис?

Можеби понекогаш е доволна само една идеја, но сепак ќе ви биде намален проторот во кој можете да “маневрирате” како еден претприемач.

Дали сметате дека кога го поминавте стартап периодот веќе не ви се потребни идеи?

Секој бизнис во одредена фаза ќе дојде до својата максимална точка на раст со што ќе се сведат на минимум идните можности. Поради тоа се потребни и нови свежи идеи.

Единствено нешто што никогаш во бизнисите не е доста претставуваат бизнис идеите. секогаш има простор за нова идеја.

Прашањето со кое повеќето претприемачи се соочуваат е од каде да се генерираат потребните идеи, за базенот со идеи секогаш да биде доволно полн за нормално функционирање на бизнисот и обезбедување на подолгорочен раст и развој на истиот.

Еве некои совети кои можете да ги искористите за оваа намена.

Продолжи…

post

Претпоставки на кои НЕ треба да се потпрете

Многу активности што како еден претприемач ќе ги преземете се базираат на претпоставки. Затоа и насоките во кои ќе се движи бизнисот се базираат на претпоставки.

Понекогаш и немаме доволно информации за да донесеме одлука, па затоа мора да се водиме од претпоставките. Но, некои претпоставки може да бидат навистина опасни за претприемачот и за бизнисот воопшто.

Некои одлуки не смеат да бидат базирани на непотврдени претпоставки, особено во фазата на започнување на бизнисот. Кои се тие претпоставки?

Одговорот е едноставен, тоа се два вида на претпоставки на кои се базираат повеќето бизниси:

 • Претпоставка за тоа што купувачите сакаат и
 • Претпоставка за тоа кои карактеристики треба да ги содржи вашиот производ.
post

3 Дополнителни прашања за секоја идеја која ја имате

Пред повеќе години тука напишавме пост насловен како 3 елементи кои секоја бизни идеја мора да ги има.

Тие елементи доаѓаат од купувачот и пазарот при што:

 • Тој треба да има проблем,
 • Тој треба да има силна желба да го реши тој проблем и
 • Да постојат мали шанси дека проблемот ќе биде решен без идејата која се разгледува.

Оваа логика претставува одлична појдовна точка за развој на една бизнис идеја. Но, сепак недостатсува една важна алка. Алка која ги држи сите останати алки во синџирот. Тоа е претприемачот.

Што е со претприемачот? Каде е тој во процесот? Го нема. Во пракса постојат повеќе случаи кога на пазарот постои проблем, постои и желба за решавање на проблем и досега проблемот не е решен, а сепак претприемачот да не биде задоволен со резултатите кои ги носи бизнисот.

Тука се три дополнителни прашања кои ќе реба да ги одговорите за секоја бизнис идеја.

Продолжи…

post

Патот од одличната идеја преку одличен производ до одличен бизнис

Секој бизнис започнува со идеја која ја има претприемачот.

Но, да се има бизнис идеја не е доволно за да се обезбеди одличен бизнис. За да се обезбеди нешто што ќе го подобри вашиот и животот на вашите купувачи.

Од друга страна потребна е акција во однос на најдобрите идеи кои ги имате доколку сакате да се осигурате дека тоа е нешто што навистина вреди, инако идејата е безвредна.

Подолу се дадени основните (поедноставени) чекори за претворање на една бизнис идеја во одличен производ и одличен бизнис.

 #1 Идејата е ваше лично мислење

Секоја идеја е резултат на некој проблем или потреба на претприемачот, или фаза на креативен момент кога едноставно се појавува во неговиот мозок.

Еден просечен човек може да има илјадници идеи за бизнис. Може да биде отворање на маалска “бакалница”, може да биде и производство на некој производ, но може да биде и продажба на некоја услуга.

Во секој случај, сите идеи ниту се добри, ниту можат да се реализираат, а ниту се нешто што во моментов може да се имплементира. Затоа и се прават анализи и селекција на истите.

#2 Барање на бизнис можности

Бизнис можност не претставува исто што и бизнис идеја.

За да се трансформира една бизнис идеја во бизнис можност потребно е на основната идеја да се додаде и купувачот или купувачи.

Ова значи дека прозиводот (односно она што ќе се продава) кој ќе биде резултат на таа бизнис идеја мора да има силна врска со проблем, потреба, фрустрација и желба на потенцијалниот купувач.

Доколку го обезбедите тоа, веќе имате можност која може да се трансферира во производ.

#3 Од каде да се започне: производ или купувач

Третиот чекор е одлуката за тоа од каде да започнете. Традиционално се развива прототип на производот, кој се тестира пред да се започне со сериско производство.

Сепак ви стојат следниве три опции на располагање:

 • Да за почнете веднаш со развој на “фул” верзијата на производот.
 • Првин да најдете неколку купувачи
 • Да комбинирате со претходните две опции (производ и купувачи)

#4 Прибирање на знаење и подобрување на производот

Без разлика која опција ќе ја изберете од претходниот чекор, овој чекор е клучен за понатамошниот успех на бизнисот кој го градите.

Мора постојано да прибирате знаење за вашиот производ или услуга, но и за вашите купувачи како постојано би го прилагодувале и подобрувале не согласно вашите лични мислења, туку согласно она што го бараат купувачите.

#5 Започнување со вистинската комбинација

Досега ги тестиравте сите можности за производот кој планирате да го претворите во бизнис.

Сега е време да одлучите како ќе изгледа тој производ конечно:

 • Кои проблеми ќе решава?
 • Кои ќелби на купувачите ќе бидат вклучени во него?
 • Какви фрустрации на купувачи ќе елиминира?
 • Какви бенефити за купувачите ќе понуди?
 • Која комбинација на карактеристики ќе содржи?
Кога ќе одлучите за овие прашања, не врз основа на ваше лично мислење, туку врз основа на тековните анализи, обиди за продажба, интервјуа и разговори со купувачите ќе можете да преминете во следната фаза.

#6 Градење на системи

Веќе имате и официјално бизнис, бидејќи имате производ и имате мала група на купувачи кои досега низ процесот ги развивавте.

Сега засега вие и вашиот мал тим успевате да ги менаџирате сите активности за оваа фаза од бизнисот, сепак овој успех нема да трае долго доколку не изградите системи на кои ќе се потпре вашиот бизнис со што ќе се обезбеди успешен развој на истиот во иднина.

Како што наведов во насловот што претставува еден претприемач, ќе ви бидат потребни следниве три системи:

 • Производ/услуга (Се она што придонесува да се изработи еден производ или услуга како дизајн, инженеринг и производство на истиот),
 • Маркетинг/продажба (Овој систем има за цел да го доближи производот или услугата до купувачите и секако да го продаде. Бидејќи зборуваме за мал бизнис наместо два системи дизајнирајте еден) и
 • Администрација (колку и да изгледа непотребно сепак некој мора да се занимава и со администрација како процесирање на разна документација, водење на книги, контролирање…)

#7 Постојано подобрување на сите аспекти на бизнисот

Ништо не е перфектно, и се може да се подобри. Затоа како последен чекор е да имплементирате филозофија на постојано подобрување на сите аспекти на вашиот бизнис.

Доколку успешно ги изградите потребните системи од претходниот чекор, ќе ви биде многу поедноставно во овој чекор.

post

Пронајдете за што имате пасија! Таа е основа за вашиот следен бизнис

Општо познато е дека успешните бизниси во голем дел се базираат на пасијата на претприемачот кој ги започнува.

Пасија претставува лично чувство, емоција за силен позитивен афинитет во однос на нешто што сакаме да го работиме.

Овој наслов всушност претставува дополнување на постот од пред скоро 3 години насловен Како да откриете за што имате пасија. Таму наведовме дека:

Доколку сте возбудени и имате ентузијастички емоции и позитивен афинитет за вашето започнување на бизнисот, најверојатно е дека ќе имате добра пасија за претприемничката кариера која сте ја избрале.

Да, за да имате успешна кариера како еден претприемач ќе мора да имате пасија за она што ќе го работите во бизнисот.

Подолу се дадени неколку стратегии, односно вежби кои можете да ги направите за да ја пронајдете вашата

#1 Нацртајте го вашиот животен времеплов

Иако на Facebook го имате вашиот времеплов, сепак тој не е во детали и секако не е целосен. Затоа искористете ја идејата од Facebook и обидете се на еден график во вид на времеплов (права линија од детство, тинејџерство, студентски денови, првата работа…) да ги наведете работите кои ви останале во паметење, ви оставиле некаков впечаток, сте се чувствувале добро…

Логиката е дека ако нешто ви оставило впечаток, сте го запаметиле, тоа нешто е многу вредно во вашиот живот. Тука се кријат многу можности за откривање на вашата вистинска пасија, можеби нешто и подзаборавено.

#2 Опишете го вашиот идеален ден

Опишете како сакате да изгледа вашиот идеален ден. Не како е сега, туку како би сакале да изгледа во иднината и вашите активности или однесувања во тој еден идеален ден.

Така можете да дојдете до она што сакате да го правите или она што би требало да го направите за да го направите тој ден да биде реалност.

#3 Направете листа со вашите идоли

Сигурно имате идоли од бизнис светот како кои би сакале да бидете. Направете една листа на сите нив и обидете се да направите приказна за нивниот живот, но и нивниот просечен работен ден.

Што е она што тие го прават за да живеат онака како што живеат? Во одговорот се кријат многу елементи кои ќе ја дефинираат вашата пасија.

post

Вредноста значи решавање на проблем

Многу често бизнисот го поврзуваме со вредноста која ја нуди. Една бизнис идеја претставува вредност. Она што го купуваат купувачите претставува вредност. Она што го прави бизнисот претставува вредност.

Па, што претставува вредност кога станува збор за бизнисот?

 • Вредноста ја дефинираме кога ја обликуваме бизнис идејата.
 • Вредноста е содржана во бизнис моделот кој претставува основа за развојот на нашиот бизнис.
 • Вредноста е нешто за што постојано еден претприемач размислува кога станува збор за подобрување.
 • Вредноста е нешто со што секојдневно се занимава еден бизнис, претприемачот и сите негови вработени.

Но, за вредноста постои и друга страна. Таа вредност не се вреднува од страна на бизнисот или претприемачот, туку од страна на купувачот. Затоа што вредноста значи решавање на проблем кој го има купувачот.

Од друга страна таа вредност не претставува неисцрпен елемент на еден бизнис. Може да биде со најголем потенцијал, но како одминува времето потенцијалот се намалува, а со тоа се намалува и севкупната бизнис потенцијална енергија на компанијата.

Па, како да се одржува потенцијалот на вредноста на највисоко можно ниво?

Продолжи…

post

3 Аспекти на една бизнис идеја

Постојат многу идеи во главата на еден претприемач, но само мал дел од нив може да бидат вистински бизнис идеи. Идеи кои претставуваат основа за успешен бизнис, или основа за развој на еден постоечки бизнис.

Знаеме дека бизнис идејата мора да решава проблем или задоволи потреба на потенцијален купувач. Знаеме дека тој потенцијален купувач мора да сака да го реши проблемот, односно да ја задоволи потребата, но и да биде спремен да плати за тоа негово задоволство.

Тогаш како треба да ја разгледаме секоја потенцијална бизнис идеја пред да донесеме одлука за започнување или имплементирање?

Следниве аспекти на разгледување на една бизнис идеја ќе ви бидат од корист при донесување на таа важна одлука – акција или следни чекори кои ќе треба да ги преземете.

Вистинска идеја

Дали ја имате вистинската идеја за вашиот нов бизнис или за идниот развој на вашиот постоечки бизнис?

Ова е првото прашање кое ќе треба да се запрашате и да одговорите за секоја бизнис идеја.

Што значи вистинска бизнис идеја за вас?

Досега овој аспект беше предмет на разгледување на претприемач. Станува збор за проблеми, потреби, купувачи, она што тие го сакаат… Можете да прочитате повеќе во категоријата за бизнис идеи.

Вистинско време

Кога зборуваме за бизнис идеи мора да го земеме во предвид и временскиот аспект. Кога фантазираме можеме да одиме далеку во иднината, нешто што нема да можеме да го имплементираме лесно денес, утре или во следниве неколку години. Сепак нам ни треба идеја која би можеле да ја имплементираме колку што може побргу, но таа да биде во согласност со сегашни проблеми или потреби на купувачите или барем потреби и проблеми кои ќе бидат актуелни во скорешно време.

Од друга страна постојат и многу идеи кои едноставно времето ги згазило и не се актуелни за денешното време во кое што живееме. Сигурно нема да биде добра идеја за некој дел на оние локомотиве на парен погон. Тие веќе не се користат.

Вистинско место

Секоја бизнис идеја е во цврста врска со пазарот за кој е наменета. Дали можете да извезвате пченица во Србија? Најголема глупост би била вашата бизнис идеја да се базира на извоз на пченица за Србија, кога знаеме дека во Србија е Војводина, еден од најголемите производители на пченица во регионот.

Секоја бизнис идеја мора да се провери во однос на местото, односно пазарот за кој се базира истата.