post

ПЕТ ЧЕКОРИ ЗА УСПЕХ

Пред некое време нарачав еден софтвер и како подарок добив 2 книги и уште некои видео и аудио CD-a за гледање и слушање. Една од книгите (извештај) е и 7 Figure Secrets од Mike Filsaime човек од интернет маркетинг бизниси. Книгата како што кажува самиот наслов се однесува на тајните за бизнис со седумцифрена вредност (во US долари се разбира). И во самата книга авторот напоменува дека овие чекори се  најважните за секаков тип на бизниси па и интернет бизнисите.

Но, да не должам многу. Кои се тие 5 чекори наведени таму?

 1. Бизнис треба да ви биде забавен. Она што го работите треба да биде забавно за Вас. Сигурно нема да го давате својот максимум доколку тоа што го работите не ви е забавно. Кога работите работа што не ја сакате ќе ја сработите само колку да ја завршите. Во вакви сучаи не размислувате за квалитетот на завршената работа. Затоа доколку бизнисот кој планирате да го започнете сметате дека нема да ви е забавен воопшто не го започнувајте туку размислувајте за нова, подобра и позабавна бизнис идеја.
 2. Сонувајте големи сонови. Сонување е карактеристика на секој човек. Секој сака да има одобар живот и сонува за еден таков живот. Некој може да uspeh-cekori сонува за куќа со базени, друга за крстарење низ некои подрачја од светот, трет да постигне ниво да заработува со минимално вложување на труд. И секој сон е остварлив доколку претприемачот сака да го оствари. Големиот сон ќе ви го покаже патот кој треба да го изодите за да стигнете таму. И во оваа книга како и ние претходно што напоменувавме низ текстовите на pretpriemac.com, Mike Filsaime вели дека секогаш ќе постојат луѓе кои ќе ви велат тоа и тоа е невозможно. Не дозволувајте некој друг да ви го отргне сонот освен самите вие.
 3. Верба во себе. Трет чекор на патот кон успехот е веба во себе. Доколку верувате длабоко во себе дека можете да направите нешто во иднината вие ќе го остварите вашиот сон. Доколку не верувате во себе подобро не го започнувајте тоа што го ланирате бидејќи така Вашиот сон ќе биде далеку и неостварлив.
 4. Идентификација на луѓе ки го живеат вашиот сон и започнување да се прилагодувате кон нивниот начин на однесување. Во овој чекор потребно е да најдете луѓе кои го имаат успехот кој вие го посакувате. Откако ќе ги идентификувате проучувајте го нивното однесување и забележувајте ги сите работи кои овие луѓе ги прават успешни. На крајот применувајте ги истите работи во Вашето однесување. На ваков начин ќе можете и да го подобрите начинот на однесување и да станете уште поуспешни.
 5. Поставување на обврска. Последниот чекор според Mike Filsaime е поставување на обврска. Значи можете да имате одлична бизнис идеја која навистинаќе ви е забавна, да сонувате колку што сакате, можете да имате верба во себе и да ги идентификувате луѓето кои се успешни и да ги знаете работите што треба да ги превземете, но се додека не си поставите обврска секој чекор да го спроведете (да превземете акција) сето горе наведено ќе ви биде непотребно. Поставување на обврска може да биде во стил на акционен план, точки ки треба една по една да ги спровеувате. Затоа, pretpriemac.com подготвува посебна веб страна која ќе ги опфати сите аспекти од патот до успехот и во секој чекор ќе бидат дадени подчекори кои треба да ги спроведувате како обврска.

На сликата можете да видите како четворица се качуваат по скалите на патот до успехот додкеа еден стои на страна се чуди што да прави. При пропуштање на некој од чекорите може да ве врати на почеток (како човекот кој стои од страна). А патиштата може да бидт различни важно е да го следите вашиот бизнис план и да се искаите онаму каде што сакате да стигнете.

post

БИЗНИС МОДЕЛ – НЕШТО ШТО ЌЕ ВИ ПОМОГНЕ

Во овој напис сакам да прикажам еден практичен начин на развој на бизнис модел и да го споделам своето лично искуство со Вас. Читателите на претприемач ќе имаат можност да читаат за целиот процес на развој на еден нов бизнис. Овој бизнис модел ми се вртеше во глава со месеци, вршев анализи и истражувања и на крај го ставив на хартија па изработив график со помош на мојот компјутерски софтвер за аналитика и графичка презентација. Но да тргнеме од почеток.

Секој бизнис има свој сопствен модел. Бизнис модел претставува начин на изведување на бизнис активности. На пример за малопродажба, бизнис модел може да биде набавка, изложување, маркетинг, продажба и повторно истото. Но, помеѓу овие процеси во моделот може да има повеќе различни подпроцеси. И токму во тоа е разликата помеѓу различните бизнисите. И токму во тие подпроцеси еден бизнис може да биде успешен, а друг ист таков неуспешен.

Секој бизнис модел како основа ја има бизнис идејата. Во однос на бизнис идејата во главата се појавуваат различни начини на изведување на таа бизнис идеја, се вртат комбинации, пермутации, варијации и што ти уште не. Во овој момент од ден во ден во главата првобитната идеја е се поизменета и позименета. Но, постои и замка. Ова може да трае до бесконечност и бизнисот да остане во фазата на предстартап. Секој претприемач во овој момент изгледа вака:

PretpriemacBiznisModelStart

Многу прашалници. Многу непознати. Многу идеи. Сето ова треба мозокот на претприемачот да го совлада. Опасноста лежи во тоа да постојано се размислува и на крајот ништо да не се превземе. Овие претприемачи, или потенцијални претприемачи или вечити потенцијални претприемачи остануваат во оваа фаза од животниот циклус на бизнисот.

Решение за избегнување на оваа опасност е скицирање. Ова значи да се земе пенкало и лист хартија и да се скицира бизнис моделот за бизнис идејата која ја има потенцијалниот претприемач. Скицата не мора да биде уметничко дело. Скицата може да биде обична шкработина која само Вие ќе ја разбирате. Скицата ќе биде добра се додека Вие ја разбирате. Кога шкработината веќе не е разбирлива и за Вас тогаш веќе скицата не е добра и повторно се запливува во опасноста.

На втората слика е прикажана една таква скица на вистинит бизнис модел што ми се вртеше низ мозокот во последните неколку месеци. Еве ги шкработините од еден таков бизнис модел:

26042009368

Ова е навистина неразбирливо за секој кога ќе го погледне. Но, и не мора да биде разбирливо, бидејќи во оваа фаза оваа скица не е бизнис план. Не мора никој да го чита. Оваа скица е битна само за претприемачот и никој друг. Но, запомнете се додека не е неразбирлива за самиот претприемач. Ова скицирање може да трае се додека потенцијалниот претприемач не бидне задоволен и подготвен за наредната фаза. Но, доколку сакате да не постанете вечити скицирачи на бизнис модел подобро е да зададете рок на скицирање во вид на еден месец, недела или ден.

Но, која е наредната фаза по скицата? Наредната фаза е исто така скица, но сепак поразбирлива и изработена компјутерски со различни бои кои би значеле нешто.

По скицата изработена со рака преминав на изработка на компјутерски график кој е прикажан на сликата подолу.

BusinessModel

Ова веќе значи нешто. Има различни бои, стрелки, ознаки се она што има некакво значење. Веќе оваа скица може да биде разбирлива за секого.

Погледнете како од рачна скица се доби професионален бизнис модел кој за претприемачот има соодветно значење. Можете да забележите и дека помеѓу рачната и комјутерската скица нема многу сличности иако се е опфатено од рачната скица во компјутерската (само можеби некои ситни детали се додадени во компјутерската). Ова е поради фактот што кога ја спремав компјутерската поминав низ целиот бизнис модел повторно, ги увидов некои од слабостите при што ги отстранив од скицата. И така се доби чиста и разбирлива скица на еден бизнис модел.

Со неколку погледнувања на овој бизнис модел можам да забележам неколку слабости кои бргу можам да ги отстранам. Можам да забележам што треба да се додаде за да го подобрам моделот. Секогаш кога ќе го ревидирате додавајте верзија при снимање за да знаете кој е последниот. На пример V01, V01.1, V01.2, V02…

Кога ќе ја имате последната верзија веќе ќе можете да ги извлечете чекорите за отпочнување на Вашиот бизнис, како и за водење. На пример, во еден од овие елементи во моделот имам предстартап, стартап и после стартап елементи. Можам во вид на чекинг листа да наведам што треба да преземам и во кој период за исполнување на активности.

Ова е многу значајна фаза од животен циклус на секој бизнис. Тука се поставуваат темелите на еден нов бизнис. Од овие темели во голем дел ќе зависи и иднината на бизнисот.

post

ИНКУБАТОР ИЛИ ЧАДОР СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧОТ

Светските искуства зборуваат дека со отварање на инкубатори или со примена на чадор стратегијата во голема мерка може да се допринесе за развојот на една економија. Инкубатори се место каде нешто се развива, а чадор представува заштита за да тоа нешто се развива. Двата термина означуваат развој на мали и средни претпријатија, а со тоа и на развојот на претприемништвото. Главни ефекти од развојот на економијата подразбира зголемен прилив на финансиски средства, развој на техника и технологија, како и зголемено вработување, што придонесува за подобра економска состојба во општеството.

Економска кризата во Јапонија покажа дека главниот товар за излегување од кризната состојба ја понесоа малите и средните претпријатија. Тие поради својата флексибилност успеаа да се прилагодат на тешките економски услови, ги намалија трошоците во работењето и прифатија намалување на профитот, а со тоа ги растеретија големите гиганти кои и понатаму останаа конкурентни на светскиот пазар.

Така да развивање на малите и средни претпријатија претставува благодет за владата, за големите компании а и за секој поединец од општеството. Па во светските рамки имаме голема примена на инкубатори или чадор стратегија во кои се развиваат мали и средни претпријатија.

Најголем промотер на отварање на инкубатори е државата. Државата може значително да го олесни започнувањето и развојот на претпријатието, како и да му отежне во работење дури и да го уништи. Но, државата има моќ и интерес за отварање и развој на инкубаторски центри, бидејки добива нови даночни обврзници, што значи зголемен прилив во буџетот, а добива и социјални мир бидејки се овозможува отварање на нови работни места. Некои автори поставуваа прашање дали е потребно да се ангажира држава со своите инструменти на моќ околу започнување и развојот на малите и средни претпријатија. Но, со појавата на најнова економска светска криза и со отворената помош на своите претприемачи која ја промовираат светски лидери, таа дилема веќе јавно се надминува и не се остава веќе бизнисите стихијски да се развиваат во сурови реални услови во работењето туку несебично се помага на напорите на претприемачите околу развојот на секоја позитивна бизнис идеја. Така да државата која е значаен и моќен фактор треба да помага во развојот на претпријатието се додека не стане отпорно како на надворешни така и на внатрешни закани (види SWOT-анализа). Со развојот на инкубаторски центри државата влијае на развојот на претприемништвото како и на развојот на самите претприемачи, кои преко работењето стекнуват искуства како и финансии со кои понатаму можат да влезат во следни позначајните проекти. Средствата за отварање инкубаторски центри може да се побараат и од земјите донатори, кои би помогнале за развој преку доделување на поволни финансиски кредитни линии, преку донирање на одредени технички средства ( компјутери, некои машини за производство…), преку организирање на предавања семинари, гостувања на експерти преку кои претприемачите ќе се здобијат со нови знаења, искуства како и со практична примена на тие нови знаења и искуства. Земјите донатори добиваат зголемена значајност во очите на локалното население и ја зголемуваат репутацијата на својата земја. Донаторите најчесто се поразвиените земји. Па доколку не го поддржат развојот на помалку развиените земји можат да го затворат идниот пазар на својата земја бидејки неразвиените земји нема да имаат ниту средства ниту знаење масовно да ги користат идните технолошки производи. Така да од една страна се работи за добро дело, а од другата страна се работи за взаемен интерес. Меѓутоа оној што треба да се моли не треба да се лути, така да во контактот со странски донатори треба да се потенцира нивното добро дело, а не взаемниот интерес.

Инкубаторски центри најчесто се отвараат таму каде некоја одредена деловна гранка доживеала пропаѓање па се јавува голема сиромаштија и невработеност. Бидејки кај нас економска состојба не е розева има потреба за отварање на инкубаторски центри низ целата држава.

Локација на инкубаторски центри можат да бидат напуштени хали, воени објекти или други расположливи капацитети. Поради напуштање на ЈНА на големиот број на касарните низ целата држава останаа големи просторни капацитети неискористени каде би можело да се отворат инкубаторски центри. Плаќањето на киријата и комуналиите треба да биде симболично колку да се платат одредени трошоци и одржување на животна средина за да не се предизвика загадување односно да се избегнат еколошки проблеми.

Претпријатијата би требало да можат да останаат во инкубаторот до неколку години се додека не зајакнат, а потоа треба да настапуваат на пазарот под пазарни услови и треба да се повлечат од инкубаторите за да им отстапат место на други претприемачи кои сакат да се развиваат. Доколку има неискористени просторни услови претпријатието може и понатаму да остане во инкубаторски центар, но бидејки сега работи во реални услови и надоместокот ќе треба да го плаќаат во реален износ.

Покрај обезбедување на просторни капацитети државата мора да обезбеди и финансиски средстав, кои би биле доделувани по поволни услови. За таа цел државата може да формира агенција за развој, која би обезбедувала финансиски средста, а би давала и гаранција кај банките дека финансиските средства ќе и бидат надокнадени доколку претприемач не успее во својот потфат. Со цел да не се злоупотребат овие поволности внимателно треба да се набљудува работењето на претприемачот, а финансиски средства да се доделуваат во неколико етапи според нивото на спроведување на активностите од бизнис планот. Функција на таа агенција би била и образование, обезбедување на потребните информации, обезбедување на меѓународната соработка, поттикнување на научно истражувачката работа, овозможување на трансфер на технологијата, давање на подршката за иноваторите, настапи на саеми и други манифестации и подршка на извозот.

Инкубаторите можаат да организираат и да управуват со нив и универзитетите. Бидејки таму е сконцентрисано големо знање па претприемачите можат да добијат квалитетна техничка и стручна помош за реализирање на својата бизнис идеја со минимална финансиска помош. За реализирање на оваков инкубаторски центар потребни се минимални услови, најмногу добра воља на членовите на универзитетскиот состав, секако со помош на државата и на странските донатори кои би обезбедиле просторни капацитети, поволни финансиски средства, како и технички средства. Членовите на универзитетот би имале пред се морална сатисфакција бидејки заработка би била во втор план, понатаму би го преточувале своето огромна теоретско знаење во остварување на практични проекти и полесно би се докажале во реален пазарен натпревар. Добиените резултати од работењето би можеле да го презентират на научните собири, а би можеле и да ги презентираат во своите стручни трудови. Кај нас најдобар пример за вакво однесување е Машински факултет-Скопје, каде под раководство на професорот Д-р Радмил Поленаковиќ се развива претприемништвото, а со тоа и целокупна економија.

Инкубаторски центри можат да отворат и големи компании, кои имаат интерес за развој на малите и средни претпријатија. Тие најчесто ги форсират инкубаторите за своите поранешни вработени, помагајки им на поранешните колеги кои поради одредени контракции во работењето останаа без работа да продолжат со самостојно работење. Меѓутоа најчесто не прават проблем ни на луѓе од надвор кои сакат да се вклучат во работење на ваков инкубаторски центар. Тие можат да отстапат дел од своите просторни капацитети, каде би се одвивале деловни активности. Понатаму можат да понудат квалитетна стручна помош, можат да отстапат некоја од постарите производствени машини, а можат да понудат и финансиска подршка за развојот на производствени програми кои за нив не се доволно атрактивни ни профитабилни, а претприемачот од нив може да заработи одредена сума на пари.

Инкубаторски центри можат да отворат и големи франшизери. Значи за да се стане член на овој инкубатор потребно е да се купи соодветна франшиза. Со самото купување на франшизата (види текстовите за франшизата) продавачот на франшиза се обврзува да дава обука на купувачите на франшизата со што би се остварило униформно работење во секоја одделна франшизинг единица. Низ целиот свет може да се уочи униформно однесување во секој Mc Donalds центар, а има и многу други слични примери.

Постојат можности да се отворат и инкубатори како самостојни претпријатија. Тие претпријатија се специјализираат само за давање помош на претприемачите во почетен стадиум на работење, со одреден финансиски надоместок.

post

ФИСКАЛНИ И СОФТВЕРИ ЗА ПРОДАЖБА

Како стоиме со фискални апарати, принтери итн. Да, тоа е регулирано со Закон за регистрирање на готовински плаќања со кој се уредува воведување и користење на фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и кој стапи на сила на 04.05.2001. Супер, уште малку па 8 години како е на сила.  Нешто што е доста интересно со тој закон е регулирано и постоење на овластени производители и дистрибутери на фискални системи кои учествувале на повик на Министерство за финансии, ги исполниле пропишаните критериуми и добиле дозвола за производство. И на еден таков конкурс се избрани „најдобрите“, „најспособните“, „најквалитетните“ во „грабеж“ на векот во нашава напатена државичка. И така 6 фирми си го поделија кајмакот и уште си го делат од фискализацијата на нашата напатена државичка, а со тоа и успешно учествуваат во рушењето на претприемништвото и претприемничкиот дух. Уште нешто со тој закон. Вие како претприемач ќе мора да им плаќате за одржување на дистрибутерите на фискалните без разлика дали имате потреба од нивно одржување или не. Е ТОА СЕ ВИКА ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА ВО ЦРВЕНА (СОЦИЈАЛИСТИЧКА) БОЈА.

Софтвери за продажба се нешто сосема друго. Доколку сакаш фискален принтер кој работи преку компјутер и мора да има софтвер за продажба ќе мора да го набавиш од истиот дистрибутер (на фискалната) или пак од некој негов близок програмер кој е „најспособниот“ во програмирање за да го направи софтверот компатибилен со фискалниот принтер. Но од друга страна кога ќе појдете по продавници ќе забележите дека во најголем број на случаи се користат софтвери стари „100“ години. Ова се забележува по интерфејсот на истите. Едно нешто реба да се знае, и најдобриот програмер не може да направи бизнис софтвер сам. Не ја знае бизнис логиката. Во секој софтвер 10% е рабта на програмерот, а 90% е работа на бизнис експертот. Овој софтвер кој служи и за продажба и за регистрирање на готовински плаќања треба да му овозможи многу повеќе функции на претприемачот во вид на извештаи и аларми. Какви аларми? Аларми за залихи, аларми за потребни набавки, аларми за потребни плаќања итн. Какви извештаи? Извештаи кои во секој момент ќе дадат графички приказ за тековна состојба, за движењето на продажбата во определен временски период, за денови со најголем промет или најмал промет, за просечно купување од еден купувач, за маркетинг кампањи во споредба со продажбата… И уште еден куп други можности. Ова ќе овозможи соодветно следење на состојбата и подобрување на квалитетот на одлуките кои ќе се носат во иднина. Ова се вика BUSINESS INTELLIGENCE. Дури и Microsoft Excel може да ви даде подобри резултати отколку тие т.н. софтвери за продажба. А пак да не зборуваме за MS Access.

Но, да се надеваме дека некој ден ќе се либерализира и овој пазар во Република Македонија па и напатените претприемачи ќе ги почувствуваат поволностите. Едно време имавме најскап интернет. Конкуренцијата овозможи поевтин но поквалитетен интернет. Така и во оваа подрачје на фискализација е потребна одредена либерализација на пазарот, но со точно дефинирани минимални стандарди кои една фискална каса треба да ги исполнува. Зошто минимални? Па ако стандардите бидат максимални, нашиве колку се разбираат пак ќе го ограничат технолошкиот напредок. А тоа значи смрт за секаков бизнис.

post

ТРПЕЛИВОСТ, УПОРНОСТ

Секој бизнис нема да може да носи профит од самиот старт. Можеби ќе бидат потребни 1-3 години да се почувствува сласта на профитот. Но и тогаш парите ќе бидат малку. Многу бизниси пропаѓаат заради разочарување на претприемачите. Тие очекувале повеќе пари уште од самиот старт. Но секој нов бизнис е исто како бебе. Вие како родител рчате се додека е бебе. Тоа не може да ве послуша да ви донесе нешто се додека не порасне и не почне да разбира. Така и новите бизниси бараат вложување на труд и пари се додека не застанат на нозе. Овој период може да биде краток (што е редок случај), но може да биде и подолг (што е чест случај).

Затоа едни од клучните фактори за успех на претприемачите е трпеливоста и упорноста. Како претприемач морате да бидете трпеливи и да знаете дека вашиот бизнис е нов и не им е познат на потрошувачите. Како нов претприемач мора да знаете дека мора да бидете упорни и да не се откажувате по првата сопка. А, сопки ќе имате. Овие сопки можат да бидат во вид на потребни фнансии, во вид на напади од конкуренти, во вид на изгубени зделки…

Морате да бидете трпеливи со вашите маркетинг кампањи и да ги следите за да продолжите со оние кои даваат допринос во зголемување на продажбата. Морате да бидете упорни со вашите маркетинг кампањи, бидејќи само преку добар маркетинг ќе привлечете внимание. А, внимание ви е потребно. Запомнете дека сеуште сте нов во бизнисот. Морате да бидете и трпеливи и упорни за менување на навиките на вашите потенцијални клиенти. Тие досега биле клиенти на вашите конкуренти. Како ќе ве забележат, зошто да ја сменат навиката на купување?

Трпеливоста и упорноста на новите претприемачи е потребна заради тоа што:

 • бизнисот е нов и непознат
 • потребно е огромно количество на труд
 • слаб маркетинг или мал буџет за маркетинг
 • имате недостаток на финансии
 • постои можност од разочарување
 • страв за тоа дали ќе се постигне успех
 • доколку не сте трпеливи и упорни нема да го видите вистинскиот потенцијал на вашиот нов бизнис.
post

10 ЧЕКОРИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА БИЗНИС

Започнување на бизнисот е едноставна работа. Но, доколку сакаме да започнеме бизнис и да биде успешен потребно е да се следат некои чекори, потребно е да се изведат некои активности. Ова се 10 основни чекори за започнување на бизнис кои секој иден претприемач би требало да ги превземе. Она што е важно за овие чекори е то дека тие треба да се поминуваат еден по друг по редоследот кој е опфатен како би претставувале една целина за предстартап фазата од животниот циклус на претпријатијата.

 1. Напишете повеќе идеи на хартија. Колку повеќе идеи имате толку е поголема веројатноста дека ќе ја изберете вистинската. Повеќе идеи ќе бараат повеќе размислувања уште во раната фаза бидејќи ќе морате да донесете одлука за тоа со која бизнис идеа да започнете. Ова ќе бара одредена анализа на пазарот со што ќе станете поблиски со вашиот иден пазар.
 2. Направете мала анализа на пазарот за тие идеи. Овој чекор не значи дека ќе мора да најмите консултант за анализа на пазарот. Ова е обична анализа преку разговори со вашите блиски и далечни роднини, пријатели, познаници и секој кој може да даде допринос во вашата анализа. Во овој чекор вие шетате по различни улици и го мерите сообраќајот. Ги следите можните конкуренти во однос на тоа колку луѓе дневно влегуваат и купуваат. Сите тие разговори или анкетирања, како и информации од терен ги бележите како би можеле да им дадете некоја оценка на различните бизнис идеи.
 3. Рангирајте ги врз основа на резултатите од анализата. Бидејќи во претходниот чекор собравте информации за бизнис идеите и им дадовте некоја оцена, рангирајте ги истите по редослед од оние со најголема оценка до оние со најмала оценка. Дополнително разгледајте ги првите три во однос на тоа колкава е разликата во оценките. Доколку од првата до третата и од првата до втората е голема разликата донесете одлука за прворангираната идеа. Но, доколку разликата е мала и незабележителна направете дополнителни истражувања и анализа како би ја избрале најдобрата.
 4. Разгледајте ја вашата финансиска состојба. Овој чекор е многу значаен како за вас лично така и за вашиот иден бизнис. Извадете ги сите пари што ги имате во банка, во фиока, во џебовите или било каде што чувате пари и избројте ги. Направете проценка за тоа колку пари ќе ви бидат потребни за стартување на бизнисот. Имате ли доволно? Ќе ви реба ли уште пари? Од кај да најдете доколу немате доволно? Одговорете на сите овие прашања и реализирајте ги одговорите за да преминете на следниот чекор.
 5. Направете бизнис план. Ретко кој бизнис кај нас започнува со бизнис план. Но, бизнис планот е тој што ќе ви ја прикаже иднината (барем на хартија) за вашиот бизнис. Бизнис планот е тој што ќе ви помогне во донесување на одлуки во текот на работење на вашиот бизнис во првите неколку години. Бизнис планот е тој кој ќе ви ги покажува целите и зацртаните патеки на вашиот бизнис. Едноставно, бизнис планот е тој што ја претвора вашата потенцијална енергија во вид на бизнис идеа во нешто веќе опипливо. И едноставно мора да имате бизнис план доколку сакате да ја избегнете анархијата при работењето на вашиот бизнис и да постигнете успех.
 6. Направете маркетинг план. Маркетинг планот може да бидне во склоп на претходниот чекор или како посебен чекор. на вас е да изберете. Ретко претприемачите кај нас размислуваат за маркетинг пред отпочнување на бизнисот. Но, добар маркетинг план ќе овозможи побрзо постигнување на вашите цели за отпочнување на бизнисот, а тоа е секако профитот.
 7. Внесете го во правниот систем (регистрирајте го бизнисот). За оваа не реба да имате никакво знаење, едноставно контактирајте некој адвокат или фирма која се занмава со регистрација и за мала надокнада ќе ја заврши сета работа. Доколку не сакате да плаќате одете во Централен Регистар или посетете ја нивната веб страна и прочитајте ги упатставата за регистрација и отребнте документи.
 8. Изберете локација. Вашата мала анализа од чекор 2 како и вашиот бизнис план опфаќаат анализа на локации. Изберете ја локацијата која од анализите е најдобра. Побарајте слободни простори и преговарајте за висината на наемот и направете договор. Доколку имате ваша локација и веќе сте одлучиле да ја користите прескокнете го овој чекор.
 9. Изберете вработени. Направете план за вреднување на кандидатите за вработување. Објавете оглас. Побарајте препораки. Интервјурајте ги. И оценете ги. Изберете ги оние со највисока оценка. Направете договор и легализирајте ги. Доколку планирате да работите како солопретприемач прескокнете го овој чекор.
 10. СО СИТЕ СИЛИ НАПРЕД!