quote

3И прогресија во однос на нoви идеи

Прво доаѓаат иноватори, луѓе кои гледаат можности кои другите не ги гледаат, луѓе со нови идеи кои креираат вистинска вредност. Потоа следуваат имитатори, кои го копираат онаа што иноватори го имаат направено. Тие понекогаш ја подобруваат основната идеја, но често пати ја оцрнуваат. И последните се идиоти чие среброљубие ги поткопува иновациите кои се обидуваат да ги искористат. Проблемот, со други зборови, не е со самата иновација туку со имитацијата и идиотизмот кои што следат.

~ Warren Buffet

во интервју на Charlie Rose цитат од книгата Practicaly Radical, Not-So-Crazy Ways to Transform Your Company, Shake Up Your Industry and Challenge Yourself

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*