quote

Подобрувај 1% во 100 работи

Не можете да подобрите 100% во една работа. Но, можете да подобрувате 1% во 100 работи.

~ John Willard Marriott – Marriott Hotels

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*