quote

Потекло на одлични иновации

Сите големи пронајдоци произлегуваат од една долга секвенца на мали искри; првата идеја често не e најдобра, но благодарение на соработката подоцна искри друга идеја, или пак истата е реинтерпертирана на еден неочекуван начин. Соработката спојува малите искри заедно за да генерира една пробивна иновација.

~ Scott Belsky (книга: Making Ideas Happen)

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*