post

Ден 9: Претходно искуство – 77 Подобрувања за 77 дена

Подобрување на креативност Започнуваме со вториот дел од нашиот предизвик за подобрување на твојот бизнис во 77 дена. Овој дел се однесува на подобрувања во однос на процесот на бизнис планирање.

Најдобар начин за да започнеш со подобрување на процесот на бизнис планирање е со твоето претходно искуство во еден таков процес.

Ти знаеш, што си направил добро, а што лошо во минатото. Знаеш што ти ги донело посакуваните резултати, а што не. Ги знаеш сите твои грешки. Тоа знаење ќе ти ги даде можните места каде треба да започнеш со подобрување на процесот на бизнис планирање.

Интересно е што постои голема корелација (силна) помеѓу подобрувањата во процесот на планирање и севкупните бизнис подобрувања. Преку подобрувања во процесот на планирање, ја подобруваш и иднината на твојот бизнис.

Да погледнеме во прашањата кои ќе те водат кон можните подобрувања:

  • Во претходно искуство, кои се целите во твојот бизнис план кои не си ги постигнал? Зошто не си ги постигнал тие цели?
  • Во прерходно искуство, кои се целите во твојот бизнис план кои што си ги постигнал? Зошто си успеал да ги постигнеш тие цели?
  • Дали постои нешто во твоите производи или услуги што може да биде подобрено врз основа на имплементација на претходните бизнис планови?
  • Дали твоите производи или услуги се во согласност со вистинските потреби на твоите потрошувачи? Зошто не се, доколку не се во согласност со вистинските потреби?
  • Дали твојот бизнис модел е нешто што ја дозволил имплементацијата на претходните бизнис планови такви како што биле без проблем?
  • Какво е твоето претходно искуство со предвидување на продажбата? Дали реализираните бројки се исти со планираните? Зошто се различни доколку се различни? Кои се причините за разликите?
  • Кога ќе погледнеш во твоите продажни бројки, може ли да видиш некои “шила” во нив? Зошто постојат такви нагли зголемувања или намалувања? Што можеш да научиш од нив?
  • Дали твоите претходни бизнис планови си ги базирал на потребите на потрошувачите? Дали тие потреби се менуваат брзо или пак остануваат непроменети во текот на целиот процес на имплементација на планот? Можеш ли да најдеш нешто повеќе за нивните потреби што би се вклучило во идните активности од процесот на бизнис планирање?
  • Дали некои потрошувачи си ги вклучил во твоите предвидувања, но тие едноставно не купиле ништо од тебе? Зошто? Можеш ли да ги повратиш и како?
  • Твоите бизнис планови се базираат на претпоставки и хипотези. Можеш ли да ги идентификуваш грешките во твоите претпоставки и хипотези? Можеш ли да ги подобриш претпоставките и хипотезите? Можеш ли да го подобриш бизнис планот кога се имплементира, доколку откриеш дека тој се базира на погрешни претпоставки и хипотези?

Одговори ги овие прашања и ќе ги откриеш подрачјата каде ќе треба да имплементираш подобрувања за идните процеси на бизнис планирање.

Следниот ден од овој предизвик е подобрување на предвидувањето како важен сегмент од процесот на бизнис планирање.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*