post

Преглед на книгата Making Ideas Happen

Making Ideas Happen

Уште од самиот почеток на овој блог бизнис идеите се тема која доста ја разработуваме. Тие се основата и почетокот на секој бизнис, тие се денот Д во раѓањето на еден нов бизнис. Пред извесен период ја купив Kindle верзијата на Making Ideas Happen од Scott Belsky и моето првично искуство од овој нов начин на читање е на многу високо ниво за што повеќе пишував Технологија – промена на навики.

Она што во прв план можам да го кажам во однос на оваа книга е дека доста се разликува од досегашните кои сум ги прочитал за бизнис идеи. Додека повеќето книги се концентрираат на тоа како да се дојде до добра бизнис идеја Making Ideas Happen се концентрира како да добрите бизнис идеи постанат реалност (да се случат, да се трансформираат во еден успешен бизнис).

Бизнис идејата е еден од факторите кои во себе содржат бизнис потенцијална енергија (концепт кој јас го дефинирав и користам воподобрувањето на бизнисите). Но, постои опасност таа бизнис потенцијална енергија да не се претвори (трансформира) во кинетичка енергија (вистински бизнис, акција). Токму тој процес на трансформација на идејата во акција е опфатен во оваа книга.

Што опфаќа Making Ideas Happen?

Книгата започнува со следнава реченица:

Идеите не се случуваат затоа што тие се одлични идеи или заради случајност.

Значи не постои случајност или пак гаранција бидејќи идејата е одлична дека ќе успее. За да успее или да се случи идеата согласно Scott Belsky потребни е следниов збир:

Случување на идејата = Идеја + Организација + Заедница + Лидерски способности

Оваа книга опфаќа се совен доаѓање до идеите, односно самата идеја.

  1. Организација. Без соодветна организација која ќе даде соодветни акциски чекори и идни насоки за завршување на проектот (идејата) идејата може да биде заборавена и оставена некаде на страна без потенцијал да стане реалност.
  2. Заедница. Секоја идеја не смее да биде во изолација. Вашиот бизнис нема да биде само за Вас. Затоа овој концепт содржи и заедница до која треба да се распространи идејата. Освен распространувањето на идејата во оваа фаза потребно е и слушање како идејата би се подобрила.
  3. Лидерски способности. Се што е ново или креативно предизвикува отпор. Затоа ефективно лидерство во процесот на имплементација на бизнис идеи е неминовно за соодветен успех.

За кого е оваа книга?

Првенствено оваа книга е за сите претприемачи, сегашни или пак идни. Не верувам дека не постои човек кој нема барем една идеја за започнување на бизнис. Сите сме креативни, тоа е вродено кај човекот. Целиот живот се сведува на решавање на проблеми, а проблемите бараат креативност.

Но, некој има неколку а некој повеќе бизнис идеи. Не мора да значи само бизнис идеи, може да постојат и идеи за проекти, за активности, за прилагодување на животниот стил… Особена помош од оваа книга може да добјат сите оние кои имаат многу идеи, а слаба реализација. Со помош на книгата ќе научат еден процес како да ги трансферираат идеите од нешто абстрактно, непостоечко во нешто реално, опипливо.

Неколку извадоци кои ми беа интересни

Со помош на Kindle имав можност да потцртувам и да следам што другите подвлекле како интересно или важно во книгата. Од едно 50-тина highlights во книгата ќе извлечам неколку тука:

  1. За секоја идеја мора да пронајдете и да ги потенцирате акциите кои треба да ги превземете во вид на чекори.
  2. Колку се појасни и поконкретни Вашите чекори помал напор ќе имате во обид да ги комплетирате. Доколку чекорите се нејасни или комплицирани, веројатно ќе ги скокнете  и ќе се насочите на другите од Вашата листа кои се поедноставни.
  3. Кога станува збор за организирање на чекорите на дневна основа и како да ја алоцирате вашата енергија во реализација креирајте две листи: една за ургентни чекори и една за важни чекори.
  4. Направете дневни подрачја за фокусирање.
  5. Без разлика дали работите сами или со тим, посветеноста на раните чекори (акции) ќе помогне идејата да се материјализира.
  6. Голем дел од извршувањето зависи од упорноста.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*