post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПОТТИКНУВАЊЕ НА АКЦИЈА

По една мала пауза со маркетинг средствата би продолжил со 19-тото маркетинг средство од ветените над 100. Како 19-то маркетинг средство кое ќе го презентирам денес се одлучив да биде поттикнување на акција. И ова маркетинг средство не е оној традиционлен вид на маркетинг во вид на рекламни кампањи за бизнисот илипроизводот и услугата. Ова маркетинг средство е средство кое е беплатно и може да се користи за повеќе намени.

Слика: FreeDigitalPhotos.net

Како може да се користи ова маркетинг средство?

  • Директно во другите маркетинг кампањи кои ќе имаат за цел да поттикнт акција кај потенцијалните потрошувачи.
  • Од страна на продажниот тим со цел остварување на продажбата.
  • Од страна на сите членови на бизнисот при присуство на било каков настан за да се привлечат повеќе потенцијални потрошувачи.
  • Од страна на Вашите потрошувачи кои ќе го препорачуваат Вашиот бизнис на своите роднини и пријатели.

Што претставува поттикнување на акција?

Не сакам да одам со формални дефиниции туку би сакал едноставно поттикнување на акција да го претставам на следниов начин:

Поттикнување на акција претставува било каква активност од страна на Вас како претприемач, Вашите вработени, Вашите други маркетинг средства или пак Вашите потрошувачи во пишана, изговорена или било која друга форма која ќе предизвика желба за превземање на акција во однос на Вашиот бизнис од страна на потенцијалните потрошувачи.

Едноставно секоја бизнис активност која вродува желба за акција кај потенцијалниот потрошувач претставува поттикнување на акција.

Целта е да ја зголемите продажбата и бргу да се распространува добриот глас за Вашиот бизнис. Но, сево ова не е едноставно.

Како да воспоставам систем за поттикнување на акција?

Следете ги следниве чекори:

  • Изработете план за воспоставување на систем за поттикнување на акција кој ќе содржи цели, начини и методи и техники кои ќе ги користите.
  • Изберете ги вистинските зборови и маркетинг средства кои ќе поттикнат на акција.
  • Направете водич за примена на тие методи и техники.
  • Обучете ги сите Ваши вработени за примена на тие методи и техники.
  • Применувајте ги стандардите во секојдневното работење.
  • Додавајте нови начини и методи и техники за поттикнување на акција.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*