post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 21 – СТАВОВИ НА ВАШИОТ БИЗНИС

Продолжуваме со 21-то маркетинг средство за Вашиот бизнис. Ова маркетинг средство кое е предмет на обработка во овој напис на претприемач претставува едно од маркетинг средства за кои воопшто не трошите пари, туку се зависи од Вашите внатрешни елементи на бизнисот. Зависи од Вас како претприемач и Вашиот менаџерски и неменаџерски кадар.

Не можете ни да замислите какво влијание има оваа маркетинг средство врз Вашите сегашните потрошувачи и потенцијалните потрошувачи. Едно е сигурно дека сите Ваши потези се следени од некого. И секој кој ги следи Вашите потези донесува конкретни одлуки и заклучоци за Ваа и Вашиот бизнис. Овие следачи може да бидат:

  • Потрошувачи. Во оваа група спаѓаат и сегашните и потенцијалните, односно идни потрошувачи. Оваа категорија е една од најважните Ваши аудиенции. Потребно е посебно внимание да се обрне кон истите.
  • Конкуренти. Во оваа категорија спаѓаат Вашите конкуренти кои имаат за цел или да ве стигнат или да се заштитат од Вас и Вашиот бизнис доколку им се приближувате премногу. Оваа категорија како маркетинг средство воопшто не е важна, но сепак има големо влијание врз Вашиот бизнис.
  • Медиуми. Оваа категорија на Ваши следачи може да одигра голема улога за Вашиот бизнис. Еден краток прилог во вестите на некој медиум може да ви донесе огромен публицитет. Но, вниманието на оваа категорија тешко се свртува особено на малите бизниси. Посебно е важно да забележиме дека оваа категорија може и непријателски да се однесува кон Вас па затоа е потребно особено внимание.
  • Вработени. Во категорија на следачи спаѓаат и вработените. Од една страна како потенцијални вработени за да привлечете квалитетна работна сила и од друга страна како веќе вработени кои можат директно да се вклучат во Вашите маркетинг активности и тоа неформални маркетинг активности. Ставовите навашата компанија можат бргу да бидат проширени преку Вашите вработени при нивни секојдневни контакти со надворешниот свет. Треба да се искористат на вистинскиот начин.
  • Добавувачи. Ова е уште една категорија на Ваша аудиенција која постојано ве следи, а може да има огромна улога во Вашите маркетинг кампањи.
  • Влада. Моќта на владата е толку голема што може да има огромни последици за секој бизнис, како позитивни така и негативни. Сведоци сме како со една одлука може да се унишатт империи од бизниси. Но, сведоци сме како со помош на Владата може да се изгради брзо бизнис империја. Потребно е особено внимание.

Уште една работа за оваа маркетинг средство е важна освен аудиенцијата. Тоа е начинот на согледување на Вашите ставови. Прашањето е како се дистрибуираат ставовите на Вашиот бизнис. Постојат неограничен број на можности и зависат од Вашата креативност што ќе искористите за да бидете забележани. Како основни групи би ги издвоил:

  • Формални пишани материјали на Вашиот бизнис. Оваа група на дистрибутери на ставови претставува Вашата мисија, визија, цели, интерни билтени, одлуки итн. Оваа група ги опфаќа вашата внатрешна аудиенција но и надворешната.
  • Маркетинг материјали. Понекогаш можете Вашите ставови да ги распространите преку Вашите маркетинг материјали со вклучување на една реченица како што е: „Нашата компанија води посебна грижа за заштита на нашат околина“. Со една ваква реченица го прикажувате Вашиот став дека сте заинтересирани за една посебно популарна проблематика, а тоа е екологијата.
  • Неформална комуникација. Оваа е навистина огромна група и содржи огромен маркетинг потенцијал доколку навистина се искористи правилно. Оваа комуникација може да биде пишана, изговорена или пакелектронска. Социјалните интернет мрежи овозможуваат одличен простор за искористување на споделување на Вашите ставови.
  • Формално и неформално однесување. Како се однесувате формално а како неформално? Каква слика градите за себе? како се однесуваат Вашите вработени формално и неформално? Како се однесуваат при контакт со потенцијални или сегашни потрошувачи? Сето оваа гради одредена слика за Вас и Вашиот бизнис.

Мислам дека не е во целост искористен потенцијалнот на оваа маркетинг средство. Оваа маркетинг средство не бара вложување на пари, но секако ќе бара одреден труд. Па се гледаме во наредното маркетинг средство 22-ро по ред.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*