post

MАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 20 – ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ

Да продолжиме со 20-тото маркетинг средство – Истражување на пазарот. Сите бизниси егзистират на одреден вид на пазар. Пазарот е составен од тековни и потенцијални – можни идни потрошувачи. Вие како претприемач морате да разберете зошто одредена личност купува производ или услуга од Вас а за тоа постојат различни причини. Некои купувачи купуват заради една причина додека други заради друга причина. Истражување на пазарот е значаен дел од секој бизнис кој сака да понуди производ и/или услуга на пазарот. Оваа маркетинг средство има за цел да ве доближи до потрошувачите како би ги запознале подобро и би ги подобриле сите Ваши бизнис активности.
Истражувањето на пазарот им помага на претприемачите да научат повеќе за минатите, тековните и потенцијалните потрошувачи и со тоа знаење да донесат поквалитетни одлуки.

Што претставува истражување на пазарот?

 • Прво, истражување на пазарот претставува било која активност која има за цел да го разбере однесувањето на потрошувачите на одреден пазар каде што се наоѓа или пак планира да се најде бизнисот.
 • Второ, истражување на пазарот е процес преку кој се собираат информациите од пазарот и по тоа се извлекуваат специфичниподатоци за тековното и идното однесување на потрошувачите и се со цел да се развие ефикасна и ефективна маркетинг стратегија.
 • Трето, освен потрошувачи, истражувањето на пазарот ги анализира и конкурентите на одредениот пазар.

Истражување на пазарот треба да даде одговор минимум на следниве прашања:

 • Кои се целните потрошувачи?
 • Колку често тие потрошувачи ќе купуваат одреден производ или услуга?
 • Колку се спремни да платат за него?
 • Колкава големина на пазарот имаат конкурентите?
 • Која е цената на одредени производи и/или услуги кои ги продаваат конкурентите?
 • Каква импресија обезбедуваме со нашата маркетинг кампања?

Поволности кои бизнисот ги добива со истражување на пазарот:

 • Обезбедува опстанок на бизнисот на пазарот.
 • Ги идентификува можностите за бизнисот и во исто време овозможува заштита од заканите кои доаѓаат од пазарот.
 • Секогаш ќе ги познавате и постојано ќе учите за Вашите потрошувачи, конкуренти и активностите што ги превземате на пазарот.
 • Ќе го намалите ризикот за неуспех на производи и/или услуги кои планирате да ги воведете на пазарот бидејќи тие производи ќе бидат дизајнирани онака како што посакува пазарот.
 • Ќе Ви овозможи да имате основни патокази кои ќе мора да ги комплетирате.

6 чекори за имплементација на истражување на пазарот

 1. Идентификувајте ги целите на истражувањето на пазарот. Што сакате да постогните? Што сакате да дознаете? Што сакате да научите?
 2. Започнете со собирање на информации од пазарот.
 3. Проценете ги собраните информации во поглед на валидноста на истите.
 4. Анализирајте ги собраните информации.
 5. Интерпретирајте ги анализираните информации.
 6. Доставете го финалниот производ до луѓето кои ќе донесуваат одлуки во однос на маркетингот.

Извор на информации

Еден од најтешките чекори во процесот е каде да се најдат информациите. Еве некои извори на информации кои ќе можете да ги користите:

 • Тековни потрошувачи? Прашајте ги за мислење.
 • Бизнис списанија. Можете да најдете веќе завршени истражувања на пазарот во ваквите списанија.
 • Анкети.
 • Интернетот е голем извор на информации за анализа на пазарот.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Comments

 1. Stevan Tomovski says

  Dobar Website koj moze da im pomogne na mnogu mladi pa i vozdrasni pretpriemaci

  • Д-р Драган Шутевски says

   Благодарам! Тоа и ми е целта помош и поттикнување на претприемништвото

Trackbacks

 1. […] Маркетинг средство 20 – Истражување на пазарот. Во овој напис наведов дека истражувањето на пазарот треба да даде одговор минимум на неколку прашања поврзани со потрошувачите. Кои се целните потрошувачи? Колку често тие ќе купуваат одреден производ или услуга? Колку се спремни да платат за него? […]

Speak Your Mind

*