post

НАЈВАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧИТЕ ВО 2009

Сите анализи и предвидувања кажуваат дека 2009 година ќе биде тешка година. Уште сега се чувствува недостаток на финансиски средства за бизнисите. Банките ги усложнија и ги намалија пласирањата на кредитите. На што ќе треба претприемачите да обрнат посебно внимание во 2009 година?
Две работи за успех на малите бизниси ќе бидат клучни:

  1. МАРКЕТИНГ (Немојте да тргнете со кратење на трошоци од маркетингот. Единствено со добар маркетинг ќе можете да привлечете потрошувачи и солидни приходи за вашиот бизнис. За таа цел изберете неконвенционални и уникатни маркетинг техники. Користете онлајн маркетинг преку сопствен веб сајт, блог и онлајн социјални мрежи)
  2. ГОТОВИНСКИ ТЕК (Без соодветна готовина бизнисите ќе пропаѓаат. Направете квалитетна анализа на готовински тек и пред секој нов месец определете буџет што нема да го наруши готовинскиот тек на бизнисот и придржувајте се до истиот. Единствено така ќе имате готовина за водење на вашиот бизнис)

Ова се најголемите предизвици за 2009 година.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*