post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 5 – ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Профил на потрошувачите

 1. Жените се позаинтересирани за истражувања кои би ги вклучиле во бизнис плановите, што значи дека посветуваат поголемо внимание за планирање на бизнисот. Ова од друга страна го потврдува фактот од повеќето истражувања во развиените земји дека во овие услови на рецесија бизниси со поголема стапка на пропаѓање се бизниси поседувани од мажи претприемачи.
 2. Скоро 80% од одговорените прашалници се од луѓе на возраст од 18 до 40 години. Но, овој сегмет е најголем потрошувачки сегмент. Во тие години работоспособноста е најголема, потреба од трошење на пари и купување за лично задоволство е на високо ниво.
 3. Скоро 90% од одговорените прашалници се луѓе кои доаѓаат од Скопје, Куманово и Битола.
 4. Скоро 90% од одговорените прашалници се луѓе кои имаат средно или високо образование.
 5. Над 95% се во брак (семејни луѓе) и самци.
 6. Половината имаат деца, додека втората половина немаат.
 7. Скоро 80% се вработени.
 8. Поголем дел се со ниски примања и токму заради тоа се заинтересирани за започнување на сопствен бизнис.

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 1. Високи 70% купуваат во супермаркети храна. Ова е нормално и очекувано заради можноста да се купува се на едно место и пониските цени кои ги нудат супермаркетите.
 2. Но, не е за потценување и процентот од 27% кои купуваат во локални продавници за храна. Овие продавници можат да понудат нешто во вид на дополнителна услуга за повисоката цена што големите супермаркети не можат. Овие локални продавници обезбедуваат едно чувтсво на блискост со своите потрошувачи, даваат услови на кредит (тетратка), вработените можат да посветат посебно внимание на секој потрошувач што не е случај кај големите супермаркети. Нема потреба да се оди со кола. Може да се изврши потребната набавка во било кое време. Оваа е една ниша која може да биде високо профитабилна особено за малите бизниси.

ОБЛЕКА

 1. Високи 74% не им е важен брендот туку како ќе изгледаат и цената секако. Па така овие купуваат во бутици со мешана текстилна стока каде има разни текстилни производи од евтини до скапи, од квалитетни до оние со низок квалитет. Така да оваа подрачје навистина има голем пазарен потенцијал.
 2. Не е за потценување и процентот од 20% кои купуваат во бутици со брендирана стока. Но, овие 20% во приход може да бидат повисоки од оние 74% на продавници со мешана текстилна стока. Па така наместо да продадат 10 парчиња ќе продадат едно. Од друга страна маржата во овие продавници е доста повисока во однос на оние со мешана стока. Конкуренцијата е помала и можностите големи.

КОЗМЕТИКА

Во однос на козметиката работите се доста еднакво распределени. Па така имаме:

 1. Најмногу од 36% имаме купување во специјализирани продавници со мешани козметички производи. Ова се продавници кои имаат и скапи и евтини козметички производи.
 2. Висок е процентот од 34% кои купуваат во специјализирани продавници со брендирани козметички производи. Ова се продавници насочени само на поскапите козметички производи како парфеми, шминки, скапа козметика итн.
 3. Не е за потценување и процентот кој купува во супермаркети (27%). Супермаркетите нудат поевтина цена и си го наоѓаат местото на пазарот за оние на кои најважна им е цената при одлучување.
 4. Од друга страна резултатот од 70% купување во специјализирани продавници со мешани и брендирани козметички производи даваат предност за претприемачите. Купувачите во овие продавници добиваат дополнителни услуги во вид на препорака за купување, можност да се испробаат (тестираат) некои од производите, специјален однос кон купувачот… Што супермаркетите не можат да го понудат. 

Да видиме како се однесуваат овие потрошувачи:

 1. Висок процент од 64% купуваат книги што е резултат на повисока едуцираност или желба за едукација на истите.
 2. Истражувањето покажа дека не е многу важно дали станува збор за работен ден – 59% или пак викенд со 41%. Ова значи дека кога ќе се јави потреба за купување на одреден вид на производ таа потреба се задоволува без разлика дали станува збор за работен ден или пак викенд.
 3. Најмногу се купува од 18 до 21 часот (46%) што значи дека луѓето по завршување со работата и краток одмор дома излегуваат да си купат нешто. Ова може да претставува и период за релаксација по напорниот работен ден. Многумина во купувањето гледаат еден вид на релаксација.
 4. Но, не се за потценување и периодите од 10-15 часат со 30% и од 15 до 18 часот со 22%.

Да видиме какво е влијанието на трети лица во одлуката за купување:

 1. Над 50% од потрошувачите не купуваат сами. Ова значи дека во нивната одлука за купување можат да имаат влијание и оние кои им прават друштво.
 2. Дури 74% од купувачите почитуваат туѓи мислења при одлука за купување. Ова може да биде туѓо мислење во вид на препорака од продавачот, препорака на оноj кој прави друштво, препорака од пријатели, роднини, семејство…
 3. Дури 78% од купувачите прават друштво на некој друг при купување што значи дека и тие имаат влијание на други при одлучување за купување.
 4. Од анализава забележуваме дека луѓето (потенцијалните потрошувачи) се доста поврзани меѓу себе. Можеби некои маркетинг активности на подрачје кое не мора да биде интересно да даде резултати бидејќи токму тие луѓе имаат моќ да влијаат на одлуката за купување на другите.
 5. Резултативе од овој дел бараат повнимателен приод во маркетинг активностите. Овие маркетинг активности мора да се насочат кон нишата која сме ја избрале и да опфатат поширок простор околу таа ниша односно просторот кој може да има или има влијание при донесување на одлука за купување.

Ова е последниот дел од оваа општа анализа на пазарот. Како посебен извештај кој ќе навлезе во подлабока анализа со меѓусебни врски помеѓу одговорените прашања (доколку одговор на ова прашање е тој тогаш тој потрошувач ќе се однесува така) ќе биде објавен посебно и ќе може да се симне на pretpriemac.com. Првите кои ќе имаат можност да го добијат извештајот ќе бидат регистрираните за недлени билтени.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

Speak Your Mind

*